24

Yüksek Lisans 

Yüksek Lisans için Tez Teslim Prosedürü
Prosedür

Lisansüstü Tez Yazımı için Gerekli Belgeler
Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu
Lisansüstü Tez Şablonu
Graduate Thesis Writing Guideline
Graduate Thesis Template
Lisansüstü Tez Düzeltme Formu

Yüksek Lisans Tez Teslimi için Gerekli Belgeler

EE11 - YL Tezi Sunuş Formu
EE29 -YL Sınav Jüri Öneri Formu (Tek Danışman)
EE29a - YL Sınav Jüri Öneri Formu (Eş Danışman)
EE30 - YL Tez Savunma Sınav Tutanağı
EE16 - YL Mavi Tez Sunuş Formu
EE10 - Akademik Takvim Dışında Tez Savunması İçin Dilekçe
EE12 - YL Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu
EE13 - YL Tez İnceleme Formu
EE14 - YL EBT Mezuniyet Anketi
EE15 - YL RBT Mezuniyet Anketi


Son Güncelleme: 23.09.2019