24

Yüksek Lisans 

Yüksek Lisans için Tez Teslim Prosedürü
 ​Prosedür

Lisansüstü Tez Yazımı için Gerekli Belgeler
Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu
Lisansüstü Tez Şablonu
Graduate Thesis Writing Guideline
Graduate Thesis Template
Lisansüstü Tez Düzeltme Formu

Yüksek Lisans Tez Teslimi için Gerekli Belgeler

YL Seminer Dersi Tutanağı
YL Tezi Tez Sunuş Formu
YL Tez Savunma Sınav Tutanağı
YL Mavi Tez Sunuş Formu

Akademik Takvim Dışında Tez Savunması İçin Dilekçe


Son Güncelleme: 24.01.2017