24

Ders Listesi

Yüksek Lisans Programının Yapısı ve Uygulaması

- Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi : 24
- Minimum zorunlu ders kredisi : 12 (Öğrenciler isterlerse danışmanlarının da onayı olmak koşuluyla tüm derslerini zorunlu dersler havuzundan da alabilirler)
- İngilizce derslerin kredi toplamı minimum kredinin en az %30’dur
- Dersler 3 krediliktir.
- Öğrenci, danışmanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının)ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden en çok üç seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
- EBT501E Engineering Mathematics ve EBT596 Seminer Dersi (Kredisiz) tüm öğrenciler için zorunludur.
- Öğrenci üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Zorunlu ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha önce de tez kaydı yaptırabilirler.


Önemli Açıklama:

Aşağıdaki ders grupları, öğrencilerin Enerjinin belirli konularında uzmanlaşabilmeleri için öneri niteliğindedir.
Öğrenciler danışmanının onayıyla farklı ders gruplarından da ders seçebildiği gibi zorunlu derslerini "Zorunlu Dersler" içerisinden, seçmeli derslerini ise "Genel Seçmeli Dersler" grubundan da seçebilirler. Bununla birlikte belirli bir ders grubunu tamamlayan öğrencilerimize enstitümüz tarafından ilgili ders grubunu tamamladıklarına dair bir belge verilecektir. Ayrıca yukarıda açıklandığı gibi öğrenciler isterlerse danışmanlarının da onayı olmak koşuluyla tüm derslerini zorunlu dersler havuzundan da alabilirler.
Zorunlu Dersler

Güz


EBT501 Engineering Mathematics
EBT503E Advanced Thermodynamics
EBT527E Wind Energy and Conversion Technology
EBT553
Güneş Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri
EBT535
Endüstride Enerji Yönetimi
EBT537
Enerji Kalitesi
END513
İleri İstatistiksel Analiz
EBT529E
Geothermal Energy
EBT511E Nuclear Reactor Theory
EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
EBT596
Seminer Dersi (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur.)

Bahar


EBT502E
Advanced Fluid Dynamics
EBT542
Fotovoltaik Güç Sistemleri
EBT504
Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması 
END506E
Advanced Engineering Economics
PET502E
Geothermal Reservoir Engineering
EBT516E
Nuclear Reactor Engineering
EBT547
Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
EBT596 Seminer Dersi (Kredisiz, Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 1 kez alması zorunludur..)Rüzgar Enerjisi Ders Grubu


Güz Dönemi Dersleri

Dersin Türü

Ders
Kodu

Ders Adı
Zorunlu EBT501E
Engineering Mathematics

Zorunlu EBT527E
Wind Energy and Conversion TechnologySeçmeli
EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
Seçmeli
FIZ636 Fizikte İstatistiksel Metotlar ve Hata Analizi
Seçmeli
END513
İleri İstatistiksel Analiz
Seçmeli
EBT537
Enerji Kalitesi


Bahar Dönemi Dersleri

Dersin Türü

Ders
Kodu

Ders Adı
Zorunlu
EBT501E
Engineering Mathematics
Zorunlu
EBT547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
Zorunlu
EBT502E
Advanced Fluid DynamicsSeçmeli
EBT620E Signal Processingand Analysis in Renewable Energy Systems
Seçmeli
MTO512
Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri
Seçmeli EBT616E Energy Storage Technologies

Seçmeli
MTO604E
Nonlinear Time Series AnalysisGüneş Enerjisi (PV) Ders Grubu


Güz Dönemi Dersleri

Dersin Türü

Ders
Kodu

Dersin Adı
Zorunlu
EBT501E Engineering Mathematics

Zorunlu
EBT553
Güneş Enerjisi ve Dönüşüm TeknolojileriSeçmeli EBT615 Güneş Hücrelerinin Fiziği
Seçmeli EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
Seçmeli
END513
İleri İstatistiksel AnalizBahar Dönemi Dersleri

Dersin
Türü
Ders
Kodu

Ders Adı

Zorunlu
EBT501E
Engineering Mathematics
Zorunlu
EBT542
Fotovoltaik Güç Sistemleri
Zorunlu
EBT547
Enerji Sistemlerinde Ölçme TeknikleriSeçmeli EBT620E Signal Processing and Analysis in Renewable Energy Systems
Seçmeli EBT628 Organik-İnorganik Hibrit Güneş Hücreleri
Seçmeli EBT616E Energy Storage TechnologiesEnerji Planlaması ve Yönetimi Ders Grubu

Güz Dönemi Dersleri

Dersin
Türü

Ders
Kodu

Ders Adı
Zorunlu
EBT501E
Engineering Mathematics
Zorunlu
EBT535 Endüstride Enerji YönetimiSeçmeli EBT507E Fundamentals of Power Generation
Seçmeli EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
Seçmeli EBT539 Enerji Çevre ve Hukuku
Seçmeli EBT545E Energy Market Modelling
Seçmeli
EBT546
Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
Seçmeli EBT546E  Special Topics in Energy Science and Technology
Seçmeli
END513 İleri İstatistiksel Analiz
Seçmeli
MET607 Deneysel TasarımBahar Dönemi Dersleri

Dersin
Türü

Ders
Kodu
Ders Adı
Zorunlu EBT501E
Engineering Mathematics
Zorunlu EBT504 Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması 
Zorunlu
END506E Advanced Engineering EconomicsSeçmeli EBT538 Enerji Ekonomisi ve Politikaları
Seçmeli EBT547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
Seçmeli EBT546 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
Seçmeli EBT546E Special Topics in Energy Science and Technology
Seçmeli EBT554E
Energy Market Management
Seçmeli END516 Lojistik ve tedarik Zinciri Yönetimi
Seçmeli END616E Quantitative Models for Supply Chains Management

 

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Ders Grubu

Güz Dönemi Dersleri

Dersin
Türü

Ders
Kodu

Ders Adı
Zorunlu EBT501E Engineering Mathematics

Zorunlu EBT537 Enerji Kalitesi
Zorunlu
END513 İleri İstatistiksel AnalizSeçmeli EBT525E
Passive Solar Energy Systems
Seçmeli EBT551E
Zero Energy Buildings
Seçmeli
EBT535 Endüstride Enerji Yönetimi
Seçmeli MET607 Deneysel Tasarım
Seçmeli
EBT507E Fundamentals of Power Generation
Seçmeli
EBT527E Wind Energy and Conversion Technology
Seçmeli
EBT546
Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
Seçmeli
EBT545E Energy Market Modelling
Seçmeli
EBT503E Advanced Thermodynamics
Bahar Dönemi Dersleri

Dersin
Türü

Ders
Kodu
Ders Adı
Zorunlu EBT501E Engineering Mathematics

Zorunlu
EBT547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
Seçmeli
EBT530E Energy Efficient Building Design
Seçmeli
EBT614E Intelligent Building Systems
Seçmeli
EBT542 Fotovoltaik Güç Sistemleri
Seçmeli
EBT544 Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri
Seçmeli EBT504 Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması 
Seçmeli
EBT510 Temiz Yanma Teknolojileri
Seçmeli
EBT506E Advanced Engineering Economics
Seçmeli EBT508E
Cogeneration and Waste Heat Recovery
Seçmeli ELK514 Elk. En. Sis. Optimizasyon ve Durum Kestirimi
Seçmeli EBT546 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
Seçmeli  EBT 546E Special Topics in Energy Science and Technology
Seçmeli
EBT502E Advanced Fluid Dynamics


Jeotermal Ders Grubu

Güz Dönemi Dersleri

Dersin
Türü


Ders
Kodu
Ders Adı
Zorunlu
EBT501E Engineering Mathematics
Zorunlu EBT529E Geothermal EnergySeçmeli
EBT505E Advanced Heat and Mass Transfer
Seçmeli
EBT507E Fundamentals of Power Generation
Seçmeli
PET503E
Advanced Reservoir Engineering
Seçmeli EBT503E Advanced Thermodynamics
Seçmeli EBT539
Enerji Çevre ve HukukuBahar Dönemi Dersleri

Dersin
Türü

Ders
Kodu

Ders Adı
Zorunlu EBT501E Engineering Mathematics

Zorunlu EBT502E
Advanced Fluid Dynamics
Zorunlu PET502E
Geothermal Reservoir EngineeringSeçmeli
EBT506 Isı Değiştiricileri
Seçmeli EBT547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
Seçmeli
EBT538 Enerji Ekonomisi ve Politikaları
Seçmeli
EBT506E
Advanced Engineering EconomicsIsıl Enerji Sistemleri Ders Grubu


Güz Dönemi Dersleri


Dersin
Türü


Ders
KoduDers Adı


Zorunlu
EBT501E Engineering Mathematics

Zorunlu EBT503E
Advanced ThermodynamicsSeçmeli EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
Seçmeli
EBT529E Geothermal Energy
Seçmeli
EBT549E Solar Thermal Power Plants
Seçmeli EBT505E Advanced Heat and Mass Transfer
Seçmeli EBT509 Kömür Bilimi ve Teknolojisi
Bahar Dönemi Dersleri


Dersin
Türü

Ders
Kodu
Ders Adı
Zorunlu EBT501E Engineering Mathematics
Zorunlu
EBT502E
Advanced Fluid Dynamics
Zorunlu EBT547 Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
Seçmeli
EBT508E
Cogeneration and Waste Heat Recovery
Seçmeli
EBT506
Isı Değiştiricileri
Seçmeli
EBT528
Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri
Seçmeli EBT616E
Energy Storage Technologies

Seçmeli
EBT624E
Thermoelectric Energy Conversion
Seçmeli
EBT510
Temiz Yanma Teknolojileri


Genel Seçmeli Dersler Grubu

Güz


EBT513
Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler
FIZ636
Fizikte İstatistiksel Metotlar ve Hata Analizi
END513
İleri İstatistiksel Analiz
EBT537
Enerji Kalitesi
EBT615
Güneş Hücrelerinin Fiziği
EBT505E
Advanced Heat and Mass Transfer
EBT507E Fundamentals of Power Generation
PET503E
Advanced Reservoir Engineering
EBT503E
Advanced Thermodynamics
EBT515
Nükleer Mühendisliğin Esasları
EBT519E
Nuclear Engineering Materials
EBT539
Enerji Çevre ve Hukuku
EBT529E
Geothermal Energy
EBT549E
Solar Thermal Power Plants
EBT509
Kömür Bilimi ve Teknolojisi

EBT544 Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri
EBT546
Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
MET607
Deneysel Tasarım
EBT525E
Passive Solar Energy Systems
EBT551E
Zero Energy Buildings
EBT535
Endüstride Enerji Yönetimi
EBT527E
Wind Energy and Conversion TechnologyBahar


EBT620E
Signal Processingand Analysis in Renewable Energy Systems
MTO512
Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri
EBT616E
Energy Storage Technologies

MTO604E
Nonlinear Time Series Analysis
EBT628
Organik-İnorganik Hibrit GÜneş Hücreleri
EBT506 Isı Değiştiricileri
EBT520
Nükleer Mühendislik Laboratuvarı
EBT526
Yakıt Hücreleri
EBT532E
Bioenergy Recovery from Organic Wastes
EBT534 Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri
EBT547
Enerji Sistemlerinde Ölçme Teknikleri
EBT538
Enerji Ekonomisi ve Politikaları
END506E
Advanced Engineering Economics
EBT508E
Cogeneration and Waste Heat Recovery
EBT528
Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri
EBT624E
Thermoelectric Energy Conversion

EBT510
Temiz Yanma Teknolojileri
EBT546
Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular
EBT546E Special Topics in Energy Science and Technology 
END516
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
END616E
Quantitive Models for Supply Chains Management
EBT530E
Energy Efficient Building Design
EBT614E
Intelligent Building Systems
EBT542
Fotovoltaik Güç Sistemleri
EBT544
Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri
EBT504
Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması 
ELK514
Elk. En. Sis. Optimizasyon ve Durum Kestirimi
EBT 540
Hidroelektrik Enerji
EBT556 Nükleer Mikro BataryalarDoktora Programının Yapısı ve Uygulaması- Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi :24
-Öğrencinin doktora öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin en az %50’si 600 kodlu derslerden seçilmelidir.
- İngilizce derslerin kredi toplamı minimum kredinin en az %30’dur
- Dersler 3 krediliktir.
-Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok üç ders alınabilir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınacak derslerin üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
- Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
-İTÜ Enerji Enstitüsü 14.01.2015 tarihli Enstitü Kurulu kararına göre: Enerji Bilim ve Teknoloji Programında Doktora Yeterlik sınavında Mühendislik Matematiği dersi temel konularda zorunlu derstir. Bu dersin dışındaki temel konular, Program Yürütme Kurulu ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından öğrencinin tez çalışmasına ve doktora sırasında aldığı derslere bağlı olarak her öğrenci için ayrı belirlenmektedir.Doktora Dersleri

Güz


EBT601E Multi-Phase Flows
EBT605E Nuclear Fuel Cycle- Analysis and Management
EBT609E Electrochemical Conversion and Storage of Energy I
EBT613E Int. Environmental Quality Management for Energy Plant
EBT615 Güneş Hücrelerinin Fiziği
EBT617E
Advanced Topics in Energy Science and Technology
EBT622
Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları

EBT625
Nükleer Atık İdaresi
EBT627 Radyoaktif İzleme Teknikleri
EBT697 Uzmanlık Alan Dersi
(Kredisiz, teze kayıt yaptıran Yüksek Lisans öğrencileri için bu derse kayıt otomasyon tarafından doğrudan yapılacak olup öğrencilerin ders seçme işlemi yapması gerekmemektedir.)

Bahar

EBT602E Thermal-Hydrolic Design of Nuclear Reactor
EBT604E Nuclear Reactor Dynamics and Control
EBT606E Nuclear Reactor Safety
EBT608E Neutron Transport Theory
EBT614E Intelligent Building Systems
EBT616E Energy Storage Technologies
EBT624E Thermoelectric Energy Conversion
EBT620E Signal Processingand Analysis in Renewable Energy Systems
EBT618E
Radiation Damage in Materials
EBT617E
Advanced Topics in Energy Science and Technology
EBT628
Organik-İnorganik Hibrit Güneş Hücreleri
EBT697


Uzmanlık Alan Dersi
(Kredisiz, teze kayıt yaptıran Yüksek Lisans öğrencileri için bu derse kayıt otomasyon tarafından doğrudan yapılacak olup öğrencilerin ders seçme işlemi yapması gerekmemektedir.)

Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi : 24
Derslerdeki ingilizce oranı en az %30'dur.
Dersler 3 krediliktir.


Son Güncelleme: 02.07.2018