24

Akademik Kadro

İsim

Abdurrahman Satman
Adem Tekin
Ahmet Arısoy
Ahmet Durmayaz
Ahmet Gültekin
Alhun Aydın
Altuğ Şişman
Anıl Can Duman
Atilla Özgener
Ayşegül Meriçboyu
Belgin Türkay
Beril Tuğrul
Bihrat Önöz
Bilge Özgener
Burak Barutçu
Coşkun Fırat
Elif Ülkü Arıcı
Emre Erkin
Erkan Ayder
Ertuğrul Demir
Esra Özkan Zayim
Fadime Özge Özkan
Fatih Öztürk
Feride Kutbay
Filiz Baytaş
Filiz Karaosmanoğlu
Gökçen Gökçeli
Gülgün Kayakutlu
H. Tuğçin Kırant
Hanzade Açma
Hatice Sözer
İskender Atilla Reyhancan
Kaan Deveci
Kadir Alp
Mahmut Altınbaş
Murat Çakan
M. Sedat Kabdaşlı
Nazif H. Sohtaoğlu
Necmi Kaptan
Neslihan Koyuncu
Nesrin Altınsoy
Nilgün D. Baydoğan
Nilgün K. Yavuz
Nurdil Eskin
Osman Ürper
Ömer Gönül
Ömer İnanç Türeyen
Önder Güler
Özgür Kayalıca
Özgür Üstün
Sefa Bektaş
Said Sabbagh
Sema Akyıl Erentürk
Sencer Ecer
Senem Şentürk Lüle
Serdar Yaman
Sermin Onaygil
Sevan Karabetoğlu
Sevilay Hacıyakupoğlu
Seyhan U. Onbaşıoğlu
Sibel Menteş
Tuğrul Hakioğlu
Uğur Kahveci
Üner Çolak
Yakup Erhan Böke
Zerrin Yılmaz

ENDÜSTRİ DESTEKLİ ARAŞ. GÖR.

İsim

Can Aksakal
Kerem Turhan
Murat Aydın
Bülent Büyük

PROJE DESTEKLİ ARAŞ.GÖR.

İsim

Nergis Yıldız Angın
Ecem Kara
Alborz Ebrahimi
Mehmet Okumuş
Tuğçe Aker

Ünvan

Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Dr. Öğr. Ü.
Doç.Dr.
Araş.Gör.Dr.
Prof. Dr.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Doç.Dr.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Prof. Dr.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Dr. Öğr. Ü.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Araş. Gör. 
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Araş. Gör.
Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör. Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.DestekleyenKuruluş

İnci Akü
AİM Enerji
Baymak
AltaşDestekleyen Kuruluş

Tübitak
Avrupa Birliği
Tübitak
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği


Görev Yeri

Enerji Ens./Maden Fakültesi
Bilişim Enstitüsü
Makina Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü/İnşaat Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Fen Edebiyat Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
İnşaat Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Makine Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Maden Fakültesi
Enerji Enstitüsü
İşletme Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
İşletme Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makine Fakültesi
Uçak ve Uzay Bil.Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makina Fakültesi
Mimarlık FakültesiGörev Yeri

Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji EnstitüsüProje Adı ve Yürütücüsü

Prof.Dr. İskender Atilla Reyhancan
Doç.Dr. Hatice Sözer
Prof.Dr. İskender Atilla Reyhancan
Doç.Dr. Hatice Sözer
Doç.Dr. Hatice Sözer
Telefon

2856268
2856952
2529587
2853878
2857464
2857467
2853939
2853948

2853540
2856957
2853949
2853945

2853886
2853882
2856385
2853879
2931300
2853894
2853009
-
2853898
-
2853890
2856837
2857397
2853869
2853879
2856291
2853947
2857465
2853948
2856541
2852794
2516013
2853733
2856737
2931300
2857397
2853942
2853492
2853940
2931300
2857464
2853948
2856150
2853870
2931300
2856742
-
2853871
2853938
2193030
2853941
2856873
2853946
2853880
2853887
2931310
2853117
2853885
2857467
2853945
2931300
2851300Telefon

2857393
2857393
2857393
2853894Telefon

e-posta

mdsatman@itu.edu.tr
adem.tekin@be.itu.edu.tr
arisoy@mkn.itu.edu.tr
durmayaz@itu.edu.tr
ahmetgultekin@itu.edu.tr
aydinalh@itu.edu.tr
sismanal@itu.edu.tr
dumanan@itu.edu.tr
ozgenera@itu.edu.tr
aysegul@itu.edu.tr
turkay@elk.itu.edu.tr
beril@itu.edu.tr
onoz@itu.edu.tr
ozgenb@itu.edu.tr
barutcub@itu.edu.tr
firat@energy.itu.edu.tr
aricibogner@itu.edu.tr
erkinem@itu.edu.tr
erkan.ayder@itu.edu.tr
ertudemir@itu.edu.tr
ozesra@itu.edu.tr
ozkan17@itu.edu.tr
ozturkzeh@itu.edu.tr
feride.kutbay@itu.edu.tr
fbaytas@itu.edu.tr
filiz@itu.edu.tr
ggokceli@itu.edu.tr
kayakutlu@itu.edu.tr
kiranth@itu.edu.tr
hanzade@itu.edu.tr
hatice.sozer@itu.edu.tr
iareyhancan@itu.edu.tr
devecik@itu.edu.tr
kalp@ins.itu.edu.tr
altinbasm1@itu.edu.tr
cakanmu@itu.edu.tr
kabdaslis@itu.edu.tr
nafiz@itu.edu.tr
kaptani@itu.edu.tr
koyuncun@itu.edu.tr
altinsoy@itu.edu.tr
dogannil@itu.edu.tr
kmnilgun@itu.edu.tr
eskinn@itu.edu.tr
urper@itu.edu.tr
gonulo@itu.edu.tr
inanct@itu.edu.tr
onder.guler@itu.edu.tr
kayalica@itu.edu.tr
oustun@itu.edu.tr
bektass17@itu.edu.tr
saidsabbagh@itu.edu.tr
erenturk@itu.edu.tr
ecer@itu.edu.tr
senturklule@itu.edu.tr
yamans@itu.edu.tr
onaygil@itu.edu.tr
karabetoglu@itu.edu.tr
haciyakup1@itu.edu.tr
onbasiogl1@itu.edu.tr
smentes@itu.edu.tr
hakioglu@itu.edu.tr
ugurkahveci15@gmail.com
unercolak@itu.edu.tr
boke@itu.edu.tr
yilmazzer@itu.edu.tre-posta

canaksakal@gmail.com
keremturhan1@gmail.com
mrtydn@gmail.com
buyukbu@itu.edu.tre-posta


Not:

“Bu liste, Araştırma Görevlileri ile Enerji Enstitüsü nün lisansüstü programlarında son 3 yıl içerisinde ders veren ve/veya tez danışmanlığı yapan öğretim üyelerinden oluşmaktadır.”