24

Akademik Kadro

İsim

Abdurrahman Satman
Adem Tekin
Ahmet Arısoy
Ahmet Durmayaz
Ahmet Gültekin
Alhun Aydın
Altuğ Şişman
Anıl Can Duman
Ayşegül Meriçboyu
Belgin Türkay
Beril Tuğrul
Bihrat Önöz
Burak Barutçu
Burak Sarıoğlu
Coşkun Fırat
Ece Ekmekçi
Elif Ülkü Arıcı
Emre Erkin
Erkan Ayder
Ertuğrul Demir
Esra Özkan Zayim
Fadime Özge Özkan
Fatih Öztürk
Feride Kutbay
Filiz Baytaş
Filiz Karaosmanoğlu
Gökçen Gökçeli
Gülgün Kayakutlu
Gürel Özeşme
H. Tuğçin Kırant
Hanzade Açma
Hatice Sözer
İskender Atilla Reyhancan
Kaan Deveci
Kadir Alp
Mahmut Altınbaş
Murat Çakan
M. Berker Yurtseven
M. Sedat Kabdaşlı
Nazif H. Sohtaoğlu
Necmi Kaptan
Neslihan Koyuncu
Nesrin Altınsoy
Nilgün D. Baydoğan
Nilgün K. Yavuz
Nurdil Eskin
Onur Erbay
Osman Ürper
Ömer Gönül
Ömer İnanç Türeyen
Önder Güler
Özgür Kayalıca
Özgür Üstün
Sefa Bektaş
Sema Akyıl Erentürk
Sencer Ecer
Senem Şentürk Lüle
Serdar Yaman
Sermin Onaygil
Sevan Karabetoğlu
Sevilay Hacıyakupoğlu
Seyhan U. Onbaşıoğlu
Sibel Menteş
Tuğrul Hakioğlu
Uğur Berkay Kahveci
Üner Çolak
Yakup Erhan Böke
Zerrin Yılmaz

Ünvan

Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Araş.Gör.
Dr. Öğr. Ü.
Araş.Gör.
Doç.Dr.
Araş.Gör.Dr.
Prof. Dr.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Doç.Dr.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Prof. Dr.
Araş.Gör.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Prof.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Dr. Öğr. Ü.
Dr. Öğr. Ü.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Araş. Gör. 
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Öğr. Ü.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Dr.Öğr.Ü.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.

Görev Yeri

Enerji Ens./Maden Fakültesi
Bilişim Enstitüsü
Makina Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü/İnşaat Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Fen Edebiyat Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
İnşaat Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
İnşaat Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makine Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Maden Fakültesi
Enerji Enstitüsü
İşletme Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
İşletme Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Kimya Metalurji Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makine Fakültesi
Uçak ve Uzay Bil.Fakültesi
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Makina Fakültesi
Mimarlık Fakültesi

Telefon

2856268
2856952
2529587
2853878
2857464
2857467
2853939
2853948
2853540
2856957
2853949
2853945
2853886
2857393
2853882
2857393
2856385
2853879
2931300
2853894
2853009
-
2853898
-
2853890
2856837
2857397
2853869
2857393
2853879
2856291
2853947
2857465
2853948
2856541
2852794
2516013
2853879
2853733
2856737
2931300
2857397
2853942
2853492
2853940
2931300
2857393
2857464
2853948
2856150
2853870
2931300
2856742
-
2853938
2193030
2853941
2856873
2853946
2853880
2853887
2931310
2853117
2853885
2857467
2853945
2931300
2851300

e-posta

mdsatman@itu.edu.tr
adem.tekin@be.itu.edu.tr
arisoy@mkn.itu.edu.tr
durmayaz@itu.edu.tr
ahmetgultekin@itu.edu.tr
aydinalh@itu.edu.tr
sismanal@itu.edu.tr
dumanan@itu.edu.tr
aysegul@itu.edu.tr
turkay@elk.itu.edu.tr
beril@itu.edu.tr
onoz@itu.edu.tr
barutcub@itu.edu.tr
buraksarioglu@itu.edu.tr
firat@energy.itu.edu.tr
eceekmekci@itu.edu.tr
aricibogner@itu.edu.tr
erkinem@itu.edu.tr
erkan.ayder@itu.edu.tr
ertudemir@itu.edu.tr
ozesra@itu.edu.tr
ozkan17@itu.edu.tr
ozturkzeh@itu.edu.tr
feride.kutbay@itu.edu.tr
fbaytas@itu.edu.tr
filiz@itu.edu.tr
ggokceli@itu.edu.tr
kayakutlu@itu.edu.tr
gurelozesme@itu.edu.tr
kiranth@itu.edu.tr
hanzade@itu.edu.tr
hatice.sozer@itu.edu.tr
iareyhancan@itu.edu.tr
devecik@itu.edu.tr
kalp@ins.itu.edu.tr
altinbasm1@itu.edu.tr
cakanmu@itu.edu.tr
byurtseven@itu.edu.tr
kabdaslis@itu.edu.tr
nafiz@itu.edu.tr
kaptani@itu.edu.tr
koyuncun@itu.edu.tr
altinsoy@itu.edu.tr
dogannil@itu.edu.tr
kmnilgun@itu.edu.tr
eskinn@itu.edu.tr
erbayo@itu.edu.tr
urper@itu.edu.tr
gonulo@itu.edu.tr
inanct@itu.edu.tr
onder.guler@itu.edu.tr
kayalica@itu.edu.tr
oustun@itu.edu.tr
bektass17@itu.edu.tr
erenturk@itu.edu.tr
ecer@itu.edu.tr
senturklule@itu.edu.tr
yamans@itu.edu.tr
onaygil@itu.edu.tr
karabetoglu@itu.edu.tr
haciyakup1@itu.edu.tr
onbasiogl1@itu.edu.tr
smentes@itu.edu.tr
hakioglu@itu.edu.tr
kahveciug@itu.edu.tr
unercolak@itu.edu.tr
boke@itu.edu.tr
yilmazzer@itu.edu.tr


Not:

“Bu liste, Araştırma Görevlileri ile Enerji Enstitüsü nün lisansüstü programlarında son 3 yıl içerisinde ders veren ve/veya tez danışmanlığı yapan öğretim üyelerinden oluşmaktadır.”