24

Abdurrahman Satman     


Abdurrahman SatmanProf.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı Başkanı

Tel:  +90 (212) 285 3885
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: mdsatman@itu.edu.tr

Web sayfasıÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

·         Doktora : Stanford Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1979

·         Yüksek Lisans : Stanford Üniversitesi, Petrol Mühendisliği, 1976

·         Yüksek Mühendis : İTÜ, Petrol Mühendisliği Bölümü, 1973

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·         1989-halen : Profesör, İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

·         1983-1989 : Doçent, İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

·         1985-1987 : Araştırmacı, KFUPM Research Institute, Suudi Arabistan

·         1979-1980: Asistan Profesör, Doktora Sonrası Araştırmacı, Stanford Üniversitesi, Petrol Mühendisliği Bölümü

Akademik ve İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·         2005-Halen : Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı Başkanı,İTÜ Enerji Enstitüsü

·         2005-2009 : Müdür, İTÜ Enerji Enstitüsü

·         1997-2005 : Bölüm Başkanı, İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

·         1991-2000, 2006-2010 : Anabilim Dalı Başkanı, İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı : Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Programı

·         Introduction to Petroleum and Natural Gas Engineering, Son 10 yıl-Güz

·         Advanced Reservoir Engineering, Son 10 yıl-Güz

·         Geothermal Reservoir Engineering, Son 10 yıl-Bahar

·         Underground Storage of Natural Gas, Son 10 yıl-Bahar

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·         Homojen ve çatlaklı rezervuarlarda akışkan ve ısı akışı

·         Jeotermal mühendisliği

·         Doğal gaz mühendisliği

·         Yeraltında gaz depolanması

·         Enerji Mühendisliği

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·         Energy (Elsevier)

·         Renewable Energy (Elsevier)

Dergi Editörlükleri, Yayın Kurulu Üyelikleri

·         İTÜ Dergisi/Mühendislik, teknik yönetmen, 2005-Halen

·         Türk Petrol ve Doğalgaz Dergisi, Editör, 2001-2007

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·         Petrol Mühendisleri Odası (Türkiye)

·         Soceity of Petroleum Engineers (ABD)

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans

·         TTK Amasra Sahası Metan Gazı İçeriğinin İncelenmesi ve Türkiye Kömür Yatağı Metanı Potansiyeli, Hayrettin Özgür Alptekin, FBE, Haziran 2009.

·         Petrol Sahalarında Doğal Gazın Depolanması, Mahmut Toprak, FBE, Haziran 2008.

·         İzmit Doğal Gaz Dağıtım Sistemi İçin Tasarım Katsayısı ve Eş-Zaman Kullanım Faktörünün Belirlenmesi,Yavuz Ünal, FBE, Ocak 2007.

·         Sığ ve Derin Rezervuarlardan Oluşan Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Sistemlerin Modellenmesi,Emine Didem Korkmaz, FBE, Ocak 2004.

·         Effect of Wellbore Conditions on the Performance of Underground Gas-Storage Facilities, Ömer İnanç Türeyen, FBE, Şubat 2000.

·         Türkiye’de Yer altı Gaz Depolaması Gereksinimi ve Kuzey Marmara Gaz Sahasının Depo Olarak Modellenmesi, Hülya Karaalioğlu, FBE, Şubat 1997.

·         Trakya Havzası Doğal Gaz Değerlendirmesi, Gültekin Çınar, FBE, Mayıs 1996.

Doktora·

·         Lumped Parameter Models For Low-Temperature Geothermal Reservoirs, Hülya Karalioğlu, FBE, Nisan 2004.

·         Petrol ve Jeotermal Sahalarında Kalsiyum Karbonat Çökelmesinin Modellenmesi, Züleyha Uğur, FBE, Aralık 1996.

Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri

·         Germencik-Aydın Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performans Değerlendirmesi Projesi, Gürmat tarafından destekleniyor, Aralık 2012-Halen.

·         Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere Jeotermal Alanında Elektrik Üretimi Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi, Turcas Enerji Holding tarafından desteklendi, Ağustos 2011.

·         Batı Raman Petrol Sahasında Üretim Artışı Amaçlı Dolum-Sağım Kuyuları Projesi, TPAO tarafından desteklendi, Temmuz 2008-2012.

·         Çaylarbaşı Sahası Üretim Artışı Projesi, TPAO, Eylül 2009-, Yürütücü.

·         Jeotermal Sahaların Enerji Potansiyel/Kapasite Değerlendirme Projesi, Global Yatırım Holding, Ekim-Aralık 2008, Yürütücü.

·         Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuarların Akışkan ve Isı Üretim Davranışının Tank Modelleriyle Modellenmesi, TÜBİTAK, Ocak 2006-2008, Araştırmacı.

·         Afyon Ömer-Gecek Jeotermal Sahasının Rezervuar ve Üretim Performansı Projesi, AFJET, Ocak 2004-Eylül 2005, Yürütücü.

Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri)

Danışmanlıklar (kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlıklar, yeniden eskiye tarih sırasında)

·         2008-Halen: TPAO, petrol üretimini arttırma

·         2000-2002: Karbogaz A.Ş., Aksaray-Aratol COüretim sahası

Uluslararası makaleler

·         Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"New Lumped Parameter Models for Low-Temperature Geothermal Fields and Their Applications,"Geothermics, Vol. 34, 6, Dec. 2005, 728-755.

·         Karaalioğlu, H., Satman, A.:"The degree-day method to estimate the residential heating natural gas consumption in Turkey", Energy28(2003) 929-939.

·         Satman, A., Ugur, Z.:"Flashing point compressibility of geothermal fluids with low COcontent and its use in estimating reservoir volume", Geothermics, Vol:31/1, Jan. 2002, 29-44.

·         Satman, A., Onur, M., Mıhçakan, M.: "Equivalency of International Petroleum Engineering Programs", Jour. Pet. Tech., April 2001, 26-32.

·         Satman, A., Yalçınkaya, N.: “Heating and Cooling Degree-hours for Turkey”, Energy, 15 Nov. 1999, 24(10), 833-840.

·         Satman, A., Uğur, Z., Onur, M.: “The Effect of Calcite Deposition on Geothermal Well Inflow Performance”, Geothermics, June 1999, 4(1), 425-444.

Uluslararası bildiriler

Tam metinli

·         Hosgor, B., Cinar M., Haklidir F.T., Tureyen, O.İ., Satman, A.:”A New Lumped Parameter /Tank) Model For Reservoirs Containing Carbon Dioxide”, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13, 2013.

·         Tureyen, Ö.İ., Satman, A.:”Multiple Licence Holders in the Same Area: An Expected Risk to Geothermal Development in Turkey”, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Febr. 11-13, 2013.

·         Satman, A., Tureyen, Ö.İ.:”Sustainability Factors for Doublets and Conventional Geothermal Systems”, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 30- Febr. 1 2012.

·         Ermiş, Y., Satman, A., Gümüş, A.: “Yerçekimsel Üretim Yöntemi”, Türkiye 18. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 11-13 Mayıs 2011.

·         Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.: “Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Türkiye 18. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 11-13 Mayıs 2011. 

·         Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Turkey Geothermal Resource Assessment”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

·         Satman, A.: “Türkiye’nin Fosil Kaynakları (Petrol, Doğal Gaz ve Kömür) ve Değerlendirme Potansiyeli”, SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(16), Ocak 2011, 177-203. 

·         Satman, A.:”Sustainability of Geothermal Doublets”, Thirty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 31- Febr. 2 2011. 

·         Satman, A.:”Turkey’s Fossil Resources (Petroleum, Natural Gas and Coal) and Assessment Potential, Journal of SAREM, Strategic Research Center, Ankara, June 2010. 

·         Satman, A.:”Sustainability of a Geothermal Reservoir”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

·         Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Turkey Geothermal Resource Assessment”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

·         Basel, E.D.K., Satman, A., Serpen, U.:”Predicted Subsurface Temperature Distribution Maps for Turkey”, World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

·         Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Turkey’s Geothermal Energy Potential:Updated Results”, Thirty-Fifth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., Febr. 1-3 2010.

·         Basel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Assessment of Turkey Geothermal Resources”, Thirty-Fourth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Ca., Febr. 9-11 2009.

·         E.D. Korkmaz Başel, Serpen, U., Satman, A.:”Geothermal Potentials of the Fields Utilized For District Heating Systems in Turkey”, 30thNew Zealand Geothermal Workshop, 11-13 Kasım 2008, Proceedings, 277-282.

·         Onur, M. Sarak, H., Tureyen, O.I., Cinar, M., Satman, A.:”A New Non-Isothermal Lumped-Parameter Model For Low-Temperature Liquid Dominated Georhermal Reservoirs and Its Applications”, Thirty-Third Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, USA, Jan. 28-30, 2008.

·         Serpen, U., Korkmaz Basel, E.D., Satman, A.:”Power Generation Potentials of Major Geothermal Fields in Turkey”, Thirty-Third Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, USA, Jan. 28-30, 2008.

·         Onur, M., Çınar, M., Aksoy, N., Serpen, U., Satman, A.:"Analysis of Well Tests in Afyon Omer-Gecek Geothermal Field, Turkey," Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Jan. 22-24, 2007.

·         Satman, A., Onur, M., Serpen, U., Aksoy, N.:"A Study on Production and Reservoir Performance of Omer-Gecek/Afyon Geothermal Field," Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Jan. 22-24, 2007

·         Satman, A., Serpen, U., Korkmaz Başel, E.D.:"An Update on Geothermal Energy Potential of Turkey," Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, Jan. 22-24, 2007.

·         Çınar, M., Onur, M., Satman, A.:"Development of A Multi-Feed p-T Wellbore Model For Geothermal Wells," Proceedings, 31st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, Jan. 30-Febr. 1, 2006.

·         Onur, M., Aksoy, N., Serpen, U., Satman, A.:"Analysis of Well-Tests in Balcova-Narlidere Geothermal Field, Turkey," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

·         Gok, I.M., Sarak, H., Onur, M., Serpen, U., Satman, A.:"Numerical Modeling of the Balcova-Narlidere Geothermal Field, Turkey," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

·         Satman, A., Serpen, U., Onur, M., Aksoy, N.:"A Study on the Production and Reservoir Performance of Balçova-Narlıdere Geothermal Field," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

·         Sarak, H., Korkmaz, E.D., Onur, M., Satman, A.:"Problems in the Use of Lumped-Parameter Reservoir Models for Low-Temperature Geothermal Fields," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

·         Satman, A., Sarak, H., Onur, M., Korkmaz, E.D.:"Modeling of Production/ Reinjection Behavior of the Kızıldere Geothermal Field by a Two-Layer Geothermal Reservoir Lumped-Parameter Model," World Geothermal Congress-2005, Antalya, 24-29 April 2005.

Ulusal makaleler

·         Basel, E.D.K., Cakin, K., Satman, A.:”Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2009.

·         Satman, A.:"Dünyada Enerji Kaynaklarının Bugünü ve Yarını," Elektrik Dünyası, Sayı:4, Ağustos 2006.

·         Kaya, E., Onur, M., Satman, A.:"CO'in Jeotermal Sistemlerin Rezervuar ve Üretim Performansına Etkisi,"Turk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi (TJOG), Vol. 11, No. 1, Şubat 2005, 27-36.

·         Sarak, H., Onur, M., Satman, A.:"Jeotermal Sahalar İçin Geliştirilen Tank Modellerinin Uygulamaları,"Turk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi (TJOG), Vol. 11, No. 1, Şubat 2005, 3-10.

·         Satman, A., Serpen, U., Onur, M., Aksoy, N.:”Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasının Üretim ve Rezervuar Performansının Değerlendirilmesi”, Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi, 9, Haziran 2003, 3-14.

Ulusal bildiriler

Tam metinli

·         Başel, E.D.K., Satman, A., Serpen U.:”Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyeli”, TMMOB Jeotermal Kongresi, Ankara, 23-25 Aralık 2009.

·         Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi”, Türkiye 11. Enerji Kongresi, İzmir, 21-23 Ekim 2009.

·         Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye’nin Güncel Jeotermal Enerji Potansiyeli”, IPETGAS 2009, Türkiye 17. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Ankara, 13-15 Mayıs 2009.

·         Satman, A.:”Türkiye’de Enerji: Elektriğin Yenilenebilir ve Yerli Kaynaklardan Karşılanması”, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-Jeotermal Semineri, İzmir, 6-7 Mayıs 2009.

·         Başel, E.D.K., Serpen, U., Satman, A.:”Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-Jeotermal Semineri, İzmir, 6-7 Mayıs 2009.

·         Basel, E.D.K., Cakin, K., Satman, A.:”Türkiye’nin Yeraltı Sıcaklık Haritası ve Tahmini Isı İçeriği”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

·         Satman, A.:”Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri, TESKON2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir.

·         Satman, A.:”Türkiye’nin Enerji Vizyonu”, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri, TESKON2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir.

·         Ünal, Y., Satman, A.: “İzmit doğal gaz dağıtım sistemi için tasarım katsayısı ve eş-zaman kullanım faktörünün belirlenmesi”, Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007, 3-5 Mayıs 2007, Ankara.

·         Kaya, E., Korkmaz, E.D., Onur, M., Satman, A.:"CO2 İçeren Jeotermal Sistemlerin Davranışı,"VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES 2006, Isparta, 25-27 Mayıs 2006.

·         SatmanA., Onur, M., Sarak, H.:"Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi", Teskon 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 23-26 Kasım 2005, Jeotermal Enerji Semineri Kitabı, 145-164.

Kitap veya kitap içinde bölüm

·         Satman, A., Doğal Gaz Mühendisliği, 1986, İTÜ

·         Satman, A., Petrol Üretim Tekniği, 1985, İTÜ

Basılmış raporlar

·         Satman, A. (Editör), Türkiye’de Enerji ve Geleceği, İTÜ, Nisan 2007.

Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı

·         82 (Kaynak: SCOPUS, Mart/2010 tarihi itibarıyla)