24

Ahmet Durmayaz 

adurmayaz

Ahmet DURMAYAZ
Prof.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı

Tel:  +90 (212) 285 3878
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: durmayaz@itu.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

· Doktora: İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, 1995

· Yüksek Lisans:İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, 1987

· Lisans:Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, (Gazi Üniv.), Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

· 2005 - halenProfesör,İTÜ Enerji Enstitüsü

· 2004 - 2005Doçent,İTÜ Enerji Enstitüsü

· 2004 - 2004Doçent,İTÜ Makina Fakültesi

· 2003 - 2004Research Associate,Mech. Eng. Dep., Univ. of Ottawa, Canada

· 2002 - 2003Doçent,İTÜ Makina Fakültesi

· 1999 - 2002Doçent,İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

· 1997 - 1999YardımcıDoçent,İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

· 1995 - 1997Dr. Araştırma Görevlisi,İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

· 1985 - 1995Araştırma Görevlisi,İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

Akademik ve İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

· 18.02.2009’dan itibarenStratejik Planlama Komisyonu Üyesi,İTÜ Enerji Enstitüsü

· 11.03.2009 - 31.05.2010İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü Reaktör Güvenlik Komitesi Üyesi

· 23.09.2009 - 15.12.2009Konvansiyonel Enerji ABD Başkanlığı,İTÜ Enerji Enstitüsü

· 05.02.2009 - 27.05.2009Müdür Yardımcısı,İTÜ Enerji Enstitüsü

· 05.02.2009 - 27.05.2009Yönetim Kurulu Üyesi,İTÜ Enerji Enstitüsü

· 05.02.2009 - 27.05.2009Enstitü Kurulu Üyesi,İTÜ Enerji Enstitüsü

· .. .03.2006 -.. .08.2008Bilimsel Araştırma Projeleri TAK Komisyonu Üyesi, İTÜ Enerji Enst.

· 24.09.1999 -.. .08.2002Nükleer Teknoloji ABD Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi, İTÜ NEE

· 11.11.1997 - 08.02.1999Yönetim Kurulu Üyesi,İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

· 22.07.1996 - 09.01.2002İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü Nükleer Reaktör Operatörü

· 1990 - 1996İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü Mekanik Bakım Sorumlusu

· 1988 - 1998Çeşitli İdari Görevler,İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

· Multiphase Flows (Lisansüstü)

· Advanced Thermodynamics (Lisansüstü)

· Nuclear Reactor Safety (Lisansüstü)

· Nükleer Reaktör Laboratuvarı (Lisansüstü)

· Engineering Mathematics (Lisansüstü)

· Termodinamik ve Isı İletimi

· Termodinamik

· Diferansiyel Denklemler

· Heat Transfer in Nuclear Reactors (Lisansüstü)

· Nükleer Güç Reaktörlerinin Termodinamik Analizi-I (Lisansüstü)

· Thermodynamic Analysis of Nuclear Power Plants-II (Lisansüstü)

· Reaktör Deneyleri (Lisansüstü)

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

· Nükleer santralların kaza ve güvenlik analizleri

· Nükleer santallar ve diğer termal güç santrallarının termodinamik analizleri ve simulatörleri

· Isıl sistemlerin sonlu zaman termodinamiği ile optimizasyonu

· Kaynama ile ısı transferi ve iki fazlı akışlar: databank, korelasyon ve tarama tablosu geliştirme

· Tek fazlı ve iki fazlı akışların sayısal (CFD) analizi

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

· Applied Mathematical Modelling

  EnergyConversion and Management

  Entropy

  Exergy – An International Journal

  International Journal of Energy Research

  International Journal of Exergy

 ·International Journal of Global Warming

  International Journal ofLow-Carbon Technologies

  International Journal of Nuclear Energy Science and Technology

  International Journal of Sustainable Energy

  International Journal of Thermal Sciences (founded as Revue Générale de Thermique)

  Journal of Solar Energy Engineering, ASME

 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Part C, Journal of Mechanical Engineering Science

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

· TMMOB Makine Mühendisleri Odası

· Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD)

· Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP)

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans

·Effect of Heat Leakage on the Optimal Performance of a Twin-Spool Turbofan Engine (Mert ÇOLAKOĞLU, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul, 21 Aralık 2015)

·Düşey Borularda Su-Buhar Akışı İçin İki-Fazlı Sürtünme Çarpanı Tarama Tablosu (Bekir ÖZTÜZÜN, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul, 25 Mayıs 2015)

·Düşey Borularda Su-Buhar Akışı İçin İki-Fazlı Sürtünme Çarpanı Hesaplamasında Kullanılan Deneysel Verilerin, Korelasyonların ve Basınç Düşümü Bileşenlerinin Analizi (İsmail Ahmet ODABAŞ, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul,9 Haziran 2011)

. Isıtılmış Düşey Borularda İki-Fazlı Sıvı Su-Buhar Akışı İçin Basınç Düşümü Ölçümleri ve Korelasyonlarla Belirlenen Sürtünme Çarpanlarının Karşılaştırılması (Nuh Emre GENGEÇ, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2010)

· CANDU 6 Nükleer Güç Santralinin Ekserji Analizi (Volkan ÜNSAL, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul, Ocak 2010)

· Soğutma Sistemi Buharlaştırıcılarında Alternatif Kar Çözdürme Yöntemleri ve Uygulamaları (Ercan GÜMÜŞ, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2009) (Eş Danışman: Lütfullah KUDDUSİ)

· Birleşik Çevrimli Kojenerasyon Tesisinin Performansına Hava Şartlarının Yük Faktörünün ve Ara Soğutmanın Etkisi (Hidayet Volkan YENER, İTÜ Enerji Enstitüsü, İstanbul, Ocak 2009)

· Nükleer Güç Tesisi Simülatörleri (Serkan YILDIRIM, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Mayıs 2002)

· Thermal-hydraulic analysis of ITU TRIGA Mark-II reactor (Emin Hakan ÖZKUL, ITU Institute for Nuclear Energy, Istanbul, June 2000)

Ödüller

.The  Best Paper Award presented to Mert Colakoglu, Tayfun Tanbay, Ahmet Durmayaz and Oguz Salim Sogut for the paper entitled “Effect of heat leakage on the performance of a twin-spool turbofan engine” presented at The 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition (7th IEESE), Usak, Turkey, June 18-20, 2014.

.The  Best Paper Award presented to D.C. Groeneveld, J.Q. Shan, A.Z. Vasić, L.K.H. Leung, A. Durmayaz, J. Yang, S.C. Cheng, A. Tanase, by American Nuclear Society, Thermal Hydraulics Division for the paper entitled “The 2005 CHF Look-up Table” presented at The 11th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11), Avignon, France, October 2005.

Endüstri Tecrübesi

· 1983 – 1984Makina Mühendisi,İNOKSAN A.Ş. Makina İmalat ve Araştırma-Geliştirme Bölümü Sorumlusu, Bursa

Konferanslarda Hakemlik

·20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Balıkesir Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Balıkesir, 2-5 Eylül 2015.

·ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2015), Houston, Texas, USA, November 13-19, 2015.

· 11thInternational Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11),Popes’ Palace Conference Center, Avignon, France, October 2-6, 2005.

· The 1stInternational Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT), by ASME and the South African Institute for Mechanical Engineers Kruger National Park, Skukuza, South Africa, 8-10 April 2002.

· 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'07),Erciyes Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Kayseri, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007.

Ulusal Dergilerde Hakemlik

· Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi (Journal of Thermal Science and Technology)

· Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ulusal Projelerde Hakemlik

· Danışman/Hakem/Panelist 4 adet TUBITAK Araştırma Projesi Önerisi , “TUBITAK 2011 yılı 2. Dönemi Araştırma Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli”, Panel Toplantı Tarihi : 12/12/2011, Ankara.

· Hakem, İTÜ Araştırma Etkinlikleri Proje Önerisi (BAP Projesi) (Değerlendirme raporlarının tarihleri: 02/05/2007 ve 20/07/2007).

Uluslararası Projelerde Hakemlik

· Peer reviewer for the project coded UREP 11-153-… “Undergraduate Research Experience Program (UREP)” of Qatar National Research Fund (QNRF), Dec. 21, 2011.

· Peer reviewer for the project coded UREP 11-146-… “Undergraduate Research Experience Program (UREP)” of Qatar National Research Fund (QNRF), Dec. 21, 2011.

· Peer reviewer for the project coded UREP 10-049-… “Undergraduate Research Experience Program (UREP)” of Qatar National Research Fund (QNRF), May 27, 2011.

· Peer reviewer for the project coded UREP 07-150-.-... “Undergraduate Research Experience Program (UREP)” of Qatar National Research Fund (QNRF), Dec. 14, 2009.

· Peer reviewer for the project coded UREP 06-092-.-... “Undergraduate Research Experience Program (UREP)” of Qatar National Research Fund (QNRF), May 8, 2009.

· Peer reviewer for the project coded NPRP 08-494-.-... “The National Priorities Research Program (NPRP)” of Qatar National Research Fund (QNRF), Feb. 26, 2009.

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler(SCI)

.Colakoglu, M., Tanbay T., Durmayaz, A., Sogut, O.S., Effect of heat leakage on the performance of a twin-spool turbofan engine, International Journal of Exergy, 19/2, 173-198 (2016).

.Tanbay T., Durmayaz, A., Sogut, O.S., Exergy-based ecological optimisation of a turbofan engine, International Journal of Exergy 16/3 358 – 381 (2015).

. Sogut, O.S., Durmayaz, A., Effect of heat loss on the performance of a solar driven heat engine, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Part C, Journal of Mechanical Engineering Science 223/7 1615-1621 (2009).

· Groeneveld, D.C., Shan, J.Q., Vasić , A.Z., Leung, L.K.H., Durmayaz, A., Yang, J., Cheng S.C., and Tanase, A., The 2006 CHF look-up table, Nuclear Engineering and Design 237, Issues 15-17, 1909-1922 (Sep. 2007).

· Sogut, O.S., Durmayaz, A., Ecological performance optimisation of a solar driven heat engine, Journal of the Energy Institute 79/4 246-250 (December 2006).

· Durmayaz, A., Sogut, O.S., Influence of cooling water temperature on the efficiency of a pressurized-water reactor nuclear-power plant, International Journal of Energy Research 30/10 799-810 (August 2006).

· Ust, Y., Sogut, O.S., Sahin, B., Durmayaz, A., Ecological Coefficient of Performance (ECOP) optimization for an irreversible Brayton heat engine with variable-temperature thermal reservoirs, Journal of the Energy Institute 79/1 47-52 (March 2006).

. Sogut, O.S., Durmayaz, A., Performance optimization of a solar driven heat engine with finite-rate heattransfer, Renewable Energy 30/9 1329-1344 (2005).

. Durmayaz, A., Sogut, O.S., Sahin, B., Yavuz, H., Optimization of thermal systems based on finite-time thermodynamics and thermoeconomics, Progress in Energy and Combustion Science 30/2 175-217 (invited review article) (2004).

· Durmayaz, A., Kadıoglu, M., Heating energy requirements and fuel consumptions in the biggest city centers of Turkey, Energy Conversion and Management 44/7 1177-1192 (May 2003).

· Durmayaz, A., Yavuz, H., Exergy analysis of a pressurized water reactor nuclear power plant, Applied Energy 69/1 39-57 (May 2001).

· Durmayaz, A., Kadıoglu, M, Sen, Z., An application of the degree-hours method to estimate the residential heating energy requirement and fuel consumption in Istanbul, Energy, The International Journal 25/12 1245-1256 (Dec. 2000).

· Durmayaz, A., Approximate functions for the fast computation of the thermodynamic properties of heavy water, Nuclear Engineering and Design 178/3 309-329 (Dec. 1997).

· Durmayaz, A., Sisman, A., Cetin Sisman, F., Yavuz, H., Xenon poisoning method for the determination of the average macroscopic fission and total absorption cross sections and the thermal neutron flux, Kerntechnik 62/5-6 245-248 (Nov. 1997).

Uluslararası Yayınlarına Yapılan Toplam Atıf Sayısı

.414 adet atıf (Kaynak: Web of Science, 22 Haziran 2016 tarihli taramaya göre).   h-index: 9
.527 adet atıf (Kaynak: Scopus, 22 Haziran 2016 tarihli taramaya göre).   h-index: 9

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler (Tam Metinli)

.Uca, M.B., Çolakoğlu, M., Durmayaz, A., Energy and Exergy-based Performance Analysis of the Scimitar Engine at Mach 5.0, Proceedings of the 8th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-8), (Paper no: 243), Afyon -Turkey, May 11-13, 2016.

.Colakoglu, M., Tanbay T., Durmayaz, A., Sogut, O.S., Effect of heat leakage on the performance of a twin-spool turbofan engine, Proceedings of the 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-7), (Paper no: 152), pp. 477-500, Uşak-Turkey, June 18-20, 2014.

· Durmayaz, A., Odabaş, İ.A., Groeneveld, D.C., Gengeç, N.E.,Assessment of selected two-phase friction multiplier correlations for steam-water flows in vertical heated and unheated tubes, Presented at the20th International Conference on Nuclear Engineering, (Paper: ICONE20POWER2012-54938), organized by the American Nuclear Society (ANS) and held in Anaheim, CA, USA, July 30-August 3, 2012.

· Yener H.V.,Durmayaz, A.,Impact of ambient air conditions, load factor and ınter-cooling on the performance of a combined-cycle cogeneration plant, Presented at the4thInternational Exergy, Energy and Environment Symposiumheld in American University of Sharjah, UAE, 18-23 April 2009.

· Mollaoğlu, G.,Durmayaz, A., Söğüt, O.S., Aydın, M.,Performance optimization of a gas-cooled-reactor nuclear power plant with finite-rate heat transfer, Presented at the4thInternational Exergy, Energy and Environment Symposiumheld in American University of Sharjah, UAE, 18-23 April 2009.

· Durmayaz, A.,Exergy analysis of water-cooled reactor nuclear-power plants,Presented atthe Fifth Eurasian Conference Nuclear Sciences and Its Applications held in Ankara-Türkiye, 14-17 October 2008.

· Groeneveld, D.C., Shan, J.Q., Vasić , A.Z., Leung, L.K.H.,Durmayaz, A., Yang, J., Cheng S.C., Tanase, A.,The 2005 CHF look-up table,11thInternational Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11)Paper:166, Popes’ Palace Conference Center, Avignon, France, October 2-6, 2005.

· Shan J.Q., Groeneveld, D.C., Vasić, A.Z., Yang, J.,Durmayaz, A., Peng, S.W., Cheng S.C.,Methodology of CHF look-up table derivation, Presented at the13thInternational Conference on Nuclear Engineering, (Paper: ICONE13-50010), organized by the Chinese Nuclear Society and held in Beijing, China, May 16-20, 2005.

· Durmayaz, A., Groeneveld, D.C., Cheng S.C.,Assessment of critical-heat-flux look-up tables, experimental data and selected correlations,Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering Proceedings, Presented at the Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering, held in Montréal, Québec, Canada, October 13-15, 2004.

· Groeneveld, D.C., Vasić, A.Z.,Durmayaz, A., Shan J.Q., Leung, L.K.H., Peng, S.W. Yang, J., Cheng S.C.,An improved CHF look-up table,Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering Proceedings, Presented at the Sixth International Conference on Simulation Methods in Nuclear Engineering, held in Montréal, Québec, Canada, October 13-15, 2004.

· Durmayaz, A., Kadıoğlu, M.,Assessment of the impact of climate change on the residential cooling energy requirement and fuel consumption in Adana,ITEC2001 4thInternational Thermal Energy Conference Proceedings, pp.51-56, Presented at the ITEC2001 4thInternational Thermal Energy Conference held in Çeşme- Türkiye, July 8-12, 2001.

· Durmayaz, A., Özkul, E.H.,Determination of the thermal-hydraulic parameters of ITU TRIGA Mark-II reactor,1thEurasia Conference on Nuclear Science and Its Applications Proceedings, pp.81-95, Presented at the 1thEurasia Conference on Nuclear Science and Its Applications held in İzmir-Türkiye, 23-27 October 2000.

· Özkul, E.H.,Durmayaz, A.,A parametric thermal-hydraulic analysis of ITU TRIGA Mark-II reactor,16thEuropean TRIGA Conference Proceedings, pp.3-23 - 3-42, Presented at the 16thEuropean TRIGA Conference held at Institute for Nuclear Research, Pitesti-Romania, September 25-28, 2000.

· Büke, T., Şişman, A.,Durmayaz, A., Yavuz, H.,An experience on the bacterially infested ITU TRIGA Mark-II reactor tank water,14thEuropean TRIGA Conference Proceedings, pp.2-19 - 2-22, Presented at the 14thEuropean TRIGA Users Conference held at Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institute für Kernchemie, Mainz-Germany, September 22-25, 1996.

· Durmayaz, A., Şişman, A., Çetin Şişman, F., Yavuz, H.,Determination of the effect of Xenon-135 poisoning on reactivity for the ITU TRIGA Mark-II reactor,14thEuropean TRIGA Conference Proceedings, pp.2-13 - 2-18, Presented at the 14thEuropean TRIGA Users Conference held at JohannesGutenberg-Universität Mainz Institute für Kernchemie, Mainz-Germany, September 22-25, 1996.

· Yavuz, H.,Durmayaz, A.,Post-Installation evaluation of the neutron radiography facility of ITU TRIGA Mark-II reactor,Twelfth European TRIGA Users Conference Papers and Abstracts, General Atomics, TOC-25, pp.4-45 - 4-54, Presented at the Twelfth European TRIGA Users Conference held at Institute for Nuclear Research,Bucuresti, Pitesti-Romania, September 28 - October 1, 1992.

· Yavuz, H.,Durmayaz, A., Sarı, E.,The Neutron radiography facility designed for ITU TRIGA Mark-II reactor,Eleventh European TRIGA Users Conference Papers and Abstracts, General Atomics, TOC-22, pp.4-1 - 4-15, Presented at the Eleventh European TRIGA Users Conference held at The German Cancer Research Institute, Heidelberg-Germany, F.R., September 11-13, 1990.

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

. Durmayaz, A., Nükleer Enerji, Teknolojileri ve Güvenliği, MÜSİAD, Çerçeve Dergisi, Sayı 56, Sayfa 152-173, Eylül 2011.

· Durmayaz, A., Kadıoğlu, M.,Enerji Üretiminin Atmosferik Sera Gazlarına ve Küresel Isınmaya Etkisi, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası,Meteoroloji Mühendisliği, Sayı 2, Sayfa 7-14, 2001.

· Durmayaz, A., Kadıoğlu, M.,Dünya-Atmosfer Sisteminin Enerji Transferi Dengesi,Enerji Dünyası, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Bülteni, Sayı 22, Sayfa 22-28, Şubat 1999.

· Durmayaz, A.,Dünya Enerji, Elektrik, Nükleer Güç Değerlendirmesi ve Tahminleri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,Mühendis ve Makina, Cilt 39, Sayı 464, Sayfa 24-32, Eylül 1998.

· Durmayaz, A.,Nükleer Güç Reaktörleri: Dünya Panoraması, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,Mühendis ve Makina, Cilt 39, Sayı 463, Sayfa 15-21, Ağustos 1998.

· Bilge, A.N., Tuğrul, B.,Durmayaz, A., Güngördü, E.,Endüstriyel Büyük Parçaların Gamagrafik Kontrolü,TMMOB Metallurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayfa 34-37, 1988.

· Durmayaz, A.,Nükleer Reaktörle Merkezi Isıtma, TMMOB Makine Mühendisleri Odası,Mühendis ve Makina, Cilt 29, Sayı 341, Sayfa 12-18, Haziran 1988.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler (Tam Metinli)

·Öztüzün, B., Odabaş, İ.A., Durmayaz, A., İki-Fazlı Akış Parametreleri İçin Tarama Tablosu Geliştirme Metodolojisi, ULIBTK’13, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Samsun, 9-12 Eylül 2013 (Bildiri no: ULIBTK’13-049).

·Odabaş, İ.A., Gengeç, N.E., Öztüzün, B., Durmayaz, A., Isıtılmış ve Adyabatik Düşey Borularda Su-Buhar Akışı İçin İki-Fazlı Akış Sürtünme Çarpanı Korelasyonlarının, Homojen Akış Modelinin ve Basınç Düşümü Bileşenlerinin Analizi, ULIBTK’13, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Samsun, 9-12 Eylül 2013 (Bildiri no: ULIBTK’13-048).

·Tanbay T., Durmayaz, A., Söğüt, O.S., Turbojet Motorunun Sonlu Zaman Termodinamiği ile Ekolojik Optimizasyonu, ULIBTK’13, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Samsun, 9-12 Eylül 2013 (Bildiri no: ULIBTK’13-047).

· Durmayaz, A., Özgener, A., Özgener, B., Nükleer Teknolojiye Sahip Olmada Türkiye’ye Bir Örnek: Güney Kore’nin Nükleer Güç Teknolojisi Geliştirme Modeli, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 / Stratejik Lokomotif Sektörler: Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi, Princess Hotel Ortaköy – İstanbul, 21-22 Eylül 2012.

· Özgener, A., Özgener, B., Durmayaz, A., Türkiye'nin Nükleer Enerji Alanında Uzman İhtiyacı ve Türkiye'de Nükleer Enerji Eğitimi, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 / Stratejik Lokomotif Sektörler: Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi, Princess Hotel Ortaköy – İstanbul, 21-22 Eylül 2012.

· Ünsal, V., Durmayaz, A., CANDU 6 Nükleer Güç Santralının Ekserji Analizi, ULIBTK’11, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,, Karaelmas Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Zonguldak, 7-10 Eylül 2011 (Bildiri no: ULIBTK11-020).

· Yener, H.V., Durmayaz, A., Birleşik Çevrimli Bir Doğalgaz Kojenerasyon Tesisinin Simülasyonu ve Performans Analizi, ULIBTK'09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Sivas, 24-27 Haziran 2009 (Bildiri no: THE-043).

· Söğüt, O.S., Durmayaz, A., Güneş Enerjisi Tahrikli Isı Makinasının Performansına Isı Kaybının Etkisi, ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa 1013-1019, Erciyes Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Kayseri, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007 (Bildiri no: ULIBTK07-234).

· Durmayaz, A., Soğutma Suyu Sıcaklığının Bir Basınçlı Su Reaktörü Nükleer Güç Tesisinin Isıl Verimine Etkisi, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi Semineri (Workshop), Conrad Hotel, 27 Temmuz 2006.

· Söğüt, O.S., Durmayaz, A., Güneş Enerjisi Tahrikli Isı Makinasının Ekolojik Performans Optimizasyonu, ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa 584-589, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Trabzon, 7-9 Eylül 2005 (Bildiri no: OS-ULIBTK134).

· Üstün, G., Durmayaz, A., İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü'nün COMMIX-1C Kodu ile Geçici Rejimde Üç Boyutlu Termal-Hidrolik Analizi,VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri-Türkiye, 15-17 Ekim 2003.

· Durmayaz, A., Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Isıl Güç Tesislerinin Ekserji Analizi ve Önemi, II. Çevre ve Enerji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa 235-244, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul, 15-17 Kasım 2001.

· Kadıoğlu, M., Durmayaz, A., İstanbul'da Binalarda Isınma Amaçlı Yakıt Tüketiminden Kaynaklanan Karbon Dioksit Emisyonları, II. Çevre ve Enerji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa 11-19, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul, 15-17 Kasım 2001.

· Üstün, G., Durmayaz, A., İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü'nün Isıl-Hidrolik Analizi İçin Hacim Üzerine Ortalaması Alınmış Kütle ve Enerji Korunumu Denklemleri, ULIBTK'01 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Selçuk Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Sayfa 247-254, Konya, 5-7 Eylül 2001.

· Kadıoğlu, M., Durmayaz, A., İstanbul’da Konut Isıtmacılığında Doğalgaz Kullanımının Analizi, 1. Çevre ve Teknoloji Sempozyumu, Sayfa 241-251, İstanbul, 17/18 Nisan 2000.

· Durmayaz, A., Ağır Suyun Termodinamik Özelikleri İçin Yaklaşık Fonksiyonlar, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Sayfa 459-466, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, 3-6 Eylül 1996.

· Durmayaz, A., Yavuz, H., CANDU Nükleer Reaktöründe Soğutucu Akışkan Kaybı Kazası Sonucunda Yatay Yakıt Kanalı İçinde Akışkan Akışının Durması, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Sayfa 73-80, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, 3-6 Eylül 1996.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler (Özet)

· Yavuz, H., Sarı, E.,Durmayaz, A.,İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü Nötron Radyografi Sisteminin Tasarımı ve Tesisi,IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 27-29 Haziran 1990.

Ulusal Kitap İçinde Bölüm

· Hüseyinoğlu A., (Editör),Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi,Durmayaz, A., Soğutma suyu sıcaklığının bir basınçlı su reaktörü nükleer güç tesisinin ısıl verimine etkisi, s. 75-89, TASAM Yayınları: 25, İstanbul 2006 (ISBN: 975-6285-27-3).

Proje Raporu

· Durmayaz, A.(Proje yürütücüsü), “İTÜ Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen “CANDU Nükleer Reaktöründe Soğutucu Akışkan Kaybı Kazası Analizi” isimli ve 1150 numaralı İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 13 Mayıs 1999 - 13 Mayıs 2001,Proje Raporu, İstanbul, 21 Mayıs 2001.

· Yavuz, H., Ünseren, E., Bayülken, A., Tuğrul, B.,Durmayaz, A., “İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü’nün Sanayi İhtiyaçlarına Yönelik Modernleştirilmesi”, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nün Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Adına Gerçekleştirdiği TAEK 88402404 No.lu Proje, 5 Nisan 1988 - 19 Şubat 1993,Proje Raporu, İstanbul, Şubat 1993.

Uluslararası Bilgisayar Programı

· Durmayaz, A.,D2O Version 1.0, Thermodynamic & Transport Properties of D2O, NEA-1535,OECD Organizationfor Economic Co-Operation and Development, Nuclear Energy Agency, Data Bank, France, (June 5, 1998).
http://www.nea.fr/abs/html/nea-1535.html

· Durmayaz, A.,D2O V1.0: Code System for Computing Thermodynamic and Transport Properties of D2O. RSICC CODE PACKAGE PSR-398.The Radiation SafetyInformation Computational Center (RSICC), Oak Ridge National Laboratory, P.O. Box 2008, Oak Ridge, TN 37831-6362 USA.
http://www-rsicc.ornl.gov/codelist/psr/psr3/398pc486.txt