24

Ahmet Gültekin

Ahmet Gültekin

Ahmet GÜLTEKİN 
Araş. Gör.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

Oda No: 213
Tel:  +90 (212) 285 3889
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: ahmetgultekin@itu.edu.trEğitim

.    Doktora, 2014- : Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
.    Yüksek Lisans,2014 : Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
.    Lisans, 2010 :Makine Müh. Bölümü, Uludağ Üniversitesi


Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

.    2012- : Araştırma görevlisi, Enerji Enstitüsü, İTÜ
.    2011-2012: Araştırma görevlisi, Batman Üniversitesi

Bilimsel araştırma alanları
 (en fazla 5 adet)

.    Toprak kaynaklı ısı pompası
.    Isı transferi
.    Jeotermal enerji
.    Termal enerji depolama

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

.    TMMOB

Araştırma Grupları ve Akademik Üyelikler


.    Yeni Enerji Teknolojileri Araştırma Grubu (YETAG)

Etkinlikler

- "BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources - ARGOS", Ağustos 2012, Yaz okulu, Köstence, Romanya
- “4. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu”, 15-18 Ocak 2015, Afyon, Türkiye


Uluslararası Makaleler (SCI)

.    Gultekin A., Aydın M., Sisman A. Thermal performance analysis of multiple borehole heat exchangers. Energy Conversion and Management. 2016;122:544–551
.    Gultekin A., Aydın M., Sisman A. The effect of aspect ratio of allocation geometry on thermal performance of multiple borehole heat exchangers. (2016) (In preperation)Uluslararası bildiriler


Tam metinli


.    Gultekin A.
, Aydın M., Sisman A., “Determination of Optimal Distance Between Boreholes”, Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, February 24-26, 2014, California, USA

.    Aydın M., Sisman A., Gultekin A.,“Long Term Performance Prediction of a Borehole and Determination of Optimal Thermal Response Test Duration”. Thirty-Ninth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, February 24-26, 2014, California, USA

.    Gultekin A.
, Aydın M., Sisman A., Dincer S., Erdoğan C. “An experimental investigation of the effects of some design and operational parameters on heat transfer rate per unit borehole length” 11th IEA Heat Pump Conference, May 12-16 2014, Montréal (Québec) Canada.

.    Aydın M., Sisman A., Gultekin A., Dincer S., Erdoğan C. “Experimental measurement and long term predictions of a multi-U tube borehole performance for ground source heat pumps” 11th IEA Heat Pump Conference, May 12-16 2014, Montréal (Québec) Canada.

.    Aydın M., Sisman A., Gultekin A., Dehghan B. “Experimental Performance Comparison between Different Shallow Ground Heat Exchangers” Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19-25 April 2015

.    Gultekin A.  “Thermal Performance Investigation of Borehole Heat Exchangers for a Commercial Building in Istanbul”, IV. International Energy Technologies Conference, December 15-16, 2016, Istanbul / TurkeyUlusal bildiriler


Tam metinli


.    Aydın M., Sisman A., Dincer S., Erdogan C., Gultekin A.  “Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Isıl Cevap Testi ve Kuyu Performansının Analitik Öngörüsü”, TESKON 17-20 Nisan, Izmir, Turkey, 2013