24

Altuğ Şişman

altug-sismanAltuğ ŞİŞMAN
Prof.Dr. 

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

Tel:  +90 (212) 285 3939
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: sismanal@itu.edu.tr , altugsisman@yahoo.com
web sayfası

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

·Doktora: İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, 1998

·Yüksek Lisans: İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, 1991

·Lisans: İTÜ, Makine Müh. Bölümü,1988

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·03/2009’den bugüne,Profesör, Enerji Enstitüsü, İTÜ

·06/2002-03/2009,Doçent, Enerji Enstitüsü, İTÜ

·10/2002-10/2004,Ziyaretçi Araştırmacı, Institute for Thermodynamics, Technical University Berlin, Germany

·12/1998-06/2002,Yardımcı Doçent, Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ

·1990-1998,Araştırma Görevlisi, Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ

Akademik ve İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·10/12/2009’den bugüne :Enstitü Müdürü, İTÜ Enerji Enstitüsü

.03/2009’den bugüne :TÜGİAG-İTÜ Yeni Enerji Teknolojileri Platformu KurucuÜyesi ve Yürütme Komitesi Üyesi

·05/2005 – 01/2009 :Müdür Yardımcısı, İTÜ Enerji Enstitüsü

·05/2005 – 01/2009 :Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ Enerji Enstitüsü

·05/2005 – 01/2009 :Enstitü Kurulu Üyesi, İTÜ Enerji Enstitüsü

·07/2005 – 07/2008 :Program Yürütme Kurulu Üyesi,“Enerji Bilim ve Teknoloji” Yüksek Lisans ve Doktora Programı, İTÜ Enerji Enstitüsü

·02/2007’den bugüne :Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi“Enerji Bilim ve Teknoloji” Doktora Programı, İTÜ Enerji Enstitüsü

·07/2005 - 05/2006 :Stratejik Planlama Komitesi Üyesi,İTÜ Enerji Enstitüsü

·03/2006 – 03/2009 :Reaktör Güvenlik Komitesi üyesi,ITU TRIGA Mark-II Reaktörü,İTÜ Enerji Enstitüsü

·2001-2002 :Rektör Koordinatörü,İTÜ öğrenci işleri otomasyonundan sorumlu,

·1999-2001 :Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

Diğer Aktivite ve Sorumluluklar

. 10/2011-02/2012:Hesaplamalı Nano Enerji Laboratuarının kurulması, İTÜ Enerji Enstitüsü

. 04/2011-02/2012:Toprak kaynaklı ısı pompası test ve araştırma laboratuarının kurulması, İTÜ Enerji
Enstitüsü

·01/2009-05/2010 :Bateri Test ve Araştırma Laboratuarının Kurulması, İTÜ Enerji Enstitüsü,

·01/2009-09/2010 :Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri Performans Ölçüm Laboratuarının Kurulması,İTÜ Enerji Enstitüsü,

·01/2009-06/2010 :Güneş Pilleri Test ve Araştırma Laboratuarının Kurulması, İTÜ Enerji Enstitüsü,

·02/2009-11/2009 :Kriyojenik Teknolojiler Laboratuarının Kurulması

·2007-2008 :Rüzgar-Güneş-Hidrojen Hibrit Güç Sisteminin Tasarımı ve Kurulması, İTÜ Enerji Enstitüsü,

·2006-2009 :Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuarının Kurulması, İTÜ Enerji Enstitüsü

·2006-2007 :Nötron Aktivasyon Analizi Laboratuarının Kurulması

·2005-2006 :İTÜ Triga Mark-II Reaktör Binasının Deprem Güçlendirme İnşaatının Organizasyonu,İTÜ Enerji Enstitüsü

·05/2005-05/2008 :Teknik Editor, İTÜ Dergisi, Mühendislik Sayısı,

·12/2005 – 12/2008 :Genel Sekreter Yardımcısı, Int. Centre for Applied Thermodynamics

·1990-98 ve 2005’den Bugüne:İTÜ TRIGA Mark-II Reaktörü Elektronik Test, Kalibrasyon ve Bakım Sorumlusu, İTÜ Enerji Enstitüsü,

·1996-1998 :Nükleer Reaktör Operatörü, İTÜ TRIGA MARK-II reaktörü

·1992-1993 :İTÜ TRIGA MARK-II reaktörü Bilgisayarlı Veri Toplama Sisteminin Tasarımı ve Kurulması Sorumluluğu.

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: Enerji Bilim ve Teknoloji Lisanüstü Programı

2015-2016:
Fotovoltaik Güç Sistemleri (Bahar,Türkçe)

2014-2015:
Fotovoltaik Güç Sistemleri (Bahar,Türkçe)
Enerji Bilim ve Teknolojiierindede Özel Konular: Termodinamik ve Taşınım Özelliklerine Kuantum Ölçek Etkileri (Bahar)

2013-2014:
Enerji Sistemlerinde Ölçme Yöntemleri (Güz, Türkçe)
Fotovoltaik Güç Sistemleri (Bahar,Türkçe)

2011-2012:
Fotovoltaik Güç Sistemleri (Bahar,Türkçe)

2010-2011:

. Photo Voltaic Power Systems (Bahar)

2009-2010:

·Advanced Thermodynamics (Güz, İngilizce),

·Doğrudan Enerji Dönüşümü (Bahar),

·Photo Voltaic Power Systems (Bahar, İngilizce)

·Heat&Mass Transfer (Bahar, Bahçeşehir Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İngilizce)

2008-2009:

·Advanced Thermodynamics (Güz, İngilizce),

·Doğrudan Enerji Dönüşümü (Bahar),

·Fuel Cell (Bahar, İngilizce)

·Heat&Mass Transfer (Bahar, Bahçeşehir Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İngilizce)

2007-2008:

·Advanced Thermodynamics (Güz, İngilizce),

·Doğrudan Enerji Dönüşümü (Bahar),

·Fuel Cell (Bahar, İngilizce)

2006-2007:

·Advanced Thermodynamics (Güz, İngilizce),

·Fuel Cell (Bahar, İngilizce)

2005-2006:

·Advanced Thermodynamics (Güz, İngilizce),

·Doğrudan Enerji Dönüşümü (Bahar)

2004-2005:

·Cogeneration and Waste Heat Recovery (Bahar, İngilizce)

Dersin Verildiği Program adı: Nükleer Enerji Lisanüstü Programı

2000-2001:

·Doğrudan Enerji Dönüşümü (Güz),

·Nükleer Reaktör Güvenliği (Bahar)

1999-2000:

·Nükleer Reaktör Güvenliği (Güz),

·Reaktör Deneyleri (Bahar)

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

Maddenin nano ölçekteki termodinamik ve taşınım davranışlarının teorik ve hesaplamalı tahmini (Nano ölçekte yei enerji dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi)

Toprak kaynaklı ısı pompası teknolojileri

Termoelektrik cihazlar ve sistemler

SOC ve SOH elektrokimyasal pillerinin gözlemlenmesi için yeni metotların geliştirimesi

Kuantum ve göreli termodinamik

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·Annals of Physics

·Applied Energy

·Applied Thermal Engineering.

·Exergy-An International Journal

·Heat and Mass Transfer

·International Journal of Energy Research

·International Journal of Exergy

·International Journal of Thermal Sciences

·Mathematical and Computer Modeling

·Journal of Micromechanics and Microengineering

·Journal of Physics A: Mathematical and General,

·Journal of Physics D: Applied Physics

·Measurement Science and Technology

·Nanotechnology

·Naturwissenschaften

·Physica A

·Physica Scripta

·Physics Letters A

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Doktora
1. Kuantum Ölçek Etkileri Altında Termoelektrik ve Termoölçek Potansiyeller (Sevan Karabetoğlu, 2017)
2. Toprak ısı değiştiricilerinde yeni bir ısıl tepki yöntemi ve performansın parametrik incelenmesi (Murat Aydın, 2015)
3. Termoölçek Etkiler (Gülru Babaç, 2012)
4. Gazların termodinamik davranışları üzerinde kuantum ölçek etkileri (Coşkun Fırat, 2007)
5. Nano gaz transportunda kuantum ölçek etkileri (Z. Fatih Öztürk, 2007)

Yüksek Lisans

1. Isı pompası uygulamaları için helis tipi toprak ısı değiştiricilerinin optımum tasarımı (Babak Dehghan, 2015)
2. Termodinamiğin kesikli doğası üzerine (Alhun Aydın, 2014)
3. Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde kuyular arası uzaklığın performansa etkisinin deneysel ve sayısal incelenmesi (Ahmet Gültekin, 2014)
4. Termoelektrik soğutucuların performansına doğrudan temaslı ısı değiştiricilerin etkilerinin deneysel incelenmesis (Murat Ferhat Doğdu, 2013)
5. Termoelektrik soğutucuların modellenmesi ve karakterizasyonu ( Türker Şahin, 2012)
6. GSM baz istasyonlarında enerji verimliliği için ısıl modelleme ve deneysel analiz (Cem Gürses,2012)
7. Düşük basınçlı bir Tesla türbininin maksimum çıkış gücü üzerinde çalışma ve tasarım koşullarının etkisinin deneysel araştırılması (Bedrettin Duman, 2010)
8. Küçük ölçekli ve düşük basınçlı bir Tesla türbininin matematiksel ve deneysel karakterizasyonu (Fazlı Nalcı, 2010)
9. Sıvı azotla çalışan bir temoelektrik güç sisteminin tasarım, üretim ve performans ölçümü (Anıl Ünsaç, 2010)
10. Çok düşük sıcaklıklar için termoelektrik jeneratörlerin teorik ve deneysel karakterizasyonu, (Haluk Özgün, 2009)
11. Membranda değişken su konsantrasyonu için bir PEM yakıt pilinin 2D modellemesi, (Nilay Unutulmaz, 2009)
12. Bir PEM yakıt pilinin duraylı halde 2D matematiksel modellemesi, (Murat Aydın, 2007)
13. Bir sıvı hidrojen tankının ısıl analizi ve optimizasyonu, (Tolga Çimen, 2006)
14.İTÜ Triga Mark-II Reaktörünün soğuma probleminin analizi ve çözüm önerileri, (Orhan Erdal Akay, 1999).

Yükseklisans öğrencileri için toplam finansal destek miktarı: 145 000 $ (281 adam/ay/19 Öğrenci)

Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

Proje ismi :  İTÜ Triga Mark II Nükleer Araştırma Reaktörünün Modernizasyonu  
Destekleyen kuruluş: Kalkınma Bakanlığı 
Destek Miktarı: 6 000 000 TL (3 000 000$) + Ek Bütçe: 3 000 000 TL (890 000$)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Temmuz 2014/Aralık 2016 + Ocak  2017/Aralık 2019
Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje ismi : Bir toprak kaynaklı ısı pompası prototipinin geliştirilmesi ve ısı pompası ile toprak arasındaki ısı alışverişinin iyileştirilmesi 
Destekleyen kuruluş: Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı,  Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş
Destek Miktarı: 350 000TL (200 000$)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ekim 2012 / Ekim 2014
Görevi: Proje Yürütücüsü

Proje ismi :Bir toprak kaynaklı ısı pompası prototipinin geliştirilmesi ve ısı pompası ölçüm laboratuvarının kurulumu
Destekleyen kuruluş: Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş
Destek Miktarı: 200 000TL (111 000$)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Nisan 2011/Aralık 2012
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Bir Vanadyum Redoks akışkan akünün performans analizi ve karakterizasyonu
Destekleyen kuruluş: Ericom İletişim AŞ
Destek Miktarı: 135 000 TL (90 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2010/Ocak 2011
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Bir akü soğutucusu ve şarj durumu izleyicisinin tasarımı ve karakterizasyonu
Destekleyen kuruluş:Ericom İletişim AŞ
Destek Miktarı:105 000 TL (70 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2010/Ocak 2011
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi:Empedans analiz yöntemiyle kurşun asit akülerde sağlık ve şarj durumu izlenmesi
Destekleyen kuruluş: İnci Akü San. & Tic. AŞ ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Destek Miktarı: 298 906 TL (200 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Eylül 2010/Eylül 2012
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Kriyojenik güç üretimi için mekanik ve termoelektrik süreçlerin deneysel ve teorik karakterizasyonu
Destekleyen kuruluş : ITU BAP & Ericom İletişim AŞ
Destek Miktarı : 40 000 TL (27 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri : Eylül 2008/Eylül 2010
Görevi : Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Gazların termodinamik ve transport özellikleri ile hal uzayının geometrik yapısı üzerinde kuantum yüzey enerjisinin etkisi
Destekleyen kuruluş : TÜBİTAK, proje no.105T086
Destek Miktarı : 57 420 TL (38 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Kasım 2005/Mayıs 2007
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :İdeal kuantum gazları ile çalışan gaz çevrimlerinin termodinamik analizi
Destekleyen kuruluş : İTÜ BAP, proje no.1330
Destek Miktarı : 20 000 TL
Başlangıç/Bitiş tarihleri : Aralık 1999/Haziran 2002
Görevi : Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :İTÜ TRIGA MARK-II reaktöründe araştırma ve geliştirme çalışmaları
Destekleyen kuruluş : İTÜ BAP, proje no.280
Başlangıç/Bitiş tarihleri : Şubat 1992/Eylül 1993
Görevi: Araştırmacı

Toplam Bütçe: 4.727.500 $

Endüstriyel Uygulama Projeleri

.Proje ismi :HD video çekimi ve bazı fiziksel büyüklüklerin ölçümü için stratosferik bir balonun tasarımı ve uygulaması
Destekleyen kuruluş: Ülker
Destek Miktarı: 700 000 TL (350 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Nisan 2013/Nisan 2014
Görevi: Proje Yürütücüsü

.Proje ismi :Bir kimyasal reaktörün tasarımı ve uygulaması
Destekleyen kuruluş: Ülker
Destek Miktarı: 472 000 TL (270 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2012/Temmuz 2012
Görevi: Proje Yürütücüsü

.Proje ismi :Bir elektrikli bisikletin tasarımı ve uygulaması
Destekleyen kuruluş: Ülker
Destek Miktarı: 168 000 TL (96 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 2011/Kasım 2011
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :30 kW bir Rüzgar Türbini Prototipinin Kuruşulu ve İşletime alımı
Destekleyen kuruluş : Permosan Enerji ve Makina AŞ
Destek Miktarı : 210 000 TL (140 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri : Mart 2009/Haziran 2010
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Küçük ölçekli rüzgar türbinleri için bir test ve araştırma laboratuarının kurulması
Destekleyen kuruluş : Permosan Enerji ve Makina AŞ
Destek Miktarı : 30 000 TL (20 000 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri : Mart 2009/Haziran 2010
Görevi : Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Antalya-Korkuteli için 1 kW rüzgar-güneş hibrit güç sistemi tasarım ve fizibilite raporu
Destekleyen kuruluş: ASM Telecommunication Ltd.
Destek Miktarı : 4 000 TL (2500 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Haziran 2006/Temmuz 2006
Görevi: Proje Yürütücüsü

·Proje ismi :Datça-Knidos için 1 kW rüzgar-güneş hibrit güç sistemi tasarım ve fizibilite raporu
Destekleyen kuruluş: ASM Telecommunication Ltd.
Destek Miktarı: 4 000 TL (2500 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri : Haziran 2006/Temmuz 2006
Görevi: Proje Yürütücüsü

Uygulama Projeleri Toplam Bütçe: 881.000$
Döner Sermaye Toplam Bütçe: 210.000$

Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·Proje ismi :Termoelektrik jeneratörlerin kriyojenik sıcaklıklarda performansının teorik ve deneysel incelenmesi
Destekleyen kuruluş : ITU BAP
Destek Miktarı : 4 000 TL (2500 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Haziran 2008/Haziran 2009

·Proje ismi :PV modüllerin gerçek saha performanslarının ölçümü için bir test platformunun tasarımı ve kurulumu
Destekleyen kuruluş : ITU BAP
Destek Miktarı : 4 900 TL (3060 $)
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 2010/Mart 2011

Danışmanlıklar (kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlıklar, yeniden eskiye tarih sırasında)

·2008-2009: Enerji Danışmanlığı, Akiş Grup Enerji AŞ,

·1998-1999: TÜBİTAK Liselerarası fizik projeleri yarışması için Darüşşafaka Lisesine Fizik Projeleri Danışmanlığı. Projeler ve alınan ödüller aşağıdadır.

1. Elektromanyetik bir mermi fırlatıcı, İkincilik ödülü

2. Termoakustik soğutucu, Üçüncülük ödülü

3. Magnetohidrodinamik gemi motoru, Üçüncülük ödülü

4. İyonik vakum pompası, Teşvik ödülü

Diğer (öğretim üyelerinin kendilerini tanımlamada önemli gördüğü ve belirtmek istediği diğer aktiviteleri)

Eğitim Kursları

(Business Management Institute ile birlikte), "Yenilenebiir Enerji Teknolojileri", Nisan 2011, Ekim 2011, Mart 2012, Mayıs 2012, Kasım 2012, Nisan 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü
·(Fotoelektron firması ile birlikte), “Solar Fotovoltaik sistemler: modelleme, kurulum ve analiz”, 10-11 Nisan 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi.

Konferans Organizasyonu

.Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirve ve Sergisi, 1-3 Ekim 2015, İstanbul Hilton Boğaziçi Sergi Merkezi, İstanbul

·Düzenleme komitesi üyesi, Yeni Enerji Teknolojilerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi, 1 Mart 2010, Maslak, İTÜ kampüsü, Istanbul.

·Düzenleme komitesi üyesi, Yenilenebilir Enerjide Yatırım Fırsatları Konfernası, 29 Nisan 2009, Maslak, İTÜ kampüsü, Istanbul.

·Düzenleme komitesi üyesi, ENKÜS-2007, Enerjide Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı, 06-07 Aralık 2007, Maslak, İTÜ kampüsü, Istanbul.

·Düzenleme komitesi üyesi, ENKÜS-2006, Enerjide Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı, 22-23 Haziran 2006, Maslak, İTÜ kampüsü, Istanbul.

·Düzenleme komitesi üyesi, ECOS-2001 (Efficiency, Costs, Optimization, Simulations and Environmental Impact of Energy Systems), 4-6 Haziran, 2001, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Gümüşsuyu-Istanbul.

Uluslararası makaleler

 1.    S. Karabetoglu and A. Sisman, “Thermosize effects in semiconductors”, Physics Letters A, 381, pp.2704-2708, (2017)
2.    B. Dehghan, A. Sisman and M. Aydin, “Parametric investigation of helical ground heat exchangers for heat pump applications”, Energy and Buildings, 127, pp.999-1007, (2016)
3.    A. Gultekin, M. Aydin and A. Sisman, “Thermal performance analysis of multiple borehole heat exchangers”, Energy Conversion and Management, 122, pp.544-551, (2016)
4.    A. Aydin and A. Sisman, “Discrete Density of States”, Physics Letters A, 380, pp.1236-1240, (2016)
5.    S. Karabetoglu, A. Sisman and Z.F. Ozturk, “An analytical solution for quantum size effects on Seebeck coefficient”, Physica Scripta, 91, 035803, (2016)
6.    M. Aydin and A. Sisman, “Experimental and computational investigation of multi U-tube boreholes”, Applied Energy, 145, pp. 163-171, (2015)
7.    A. Aydin and A. Sisman, “Dimensional transitions in thermodynamic properties of ideal Maxwell-Boltzmann gases”, Phys. Scr., 90, 045208, (2015)
8.    A. Aydin and A. Sisman, “Discrete Nature of Thermodynamics in Confined Ideal Fermi Gases”, Phys. Lett. A, 378, pp.2001-2007, (2014)
9.    C. Firat and A. Sisman, “Quantum Forces of a gas confined in nano structures”, Physica Scripta, 87, 045008 (5pp), (2013)
10.    S. Karabetoğlu, A. Sisman, Z.F.Ozturk and T. Sahin, “Characterization of a thermoelectric generator at low temperatures”, Energy Conversion and Management, 62 pp.47-50, (2012)
11.A. Sisman and G. Babac, “Quantum Size Effects on Classical Thermosize Effects”, J. Continuum Mechanics & Thermodynamics, DOI 10.1007/s00161-011-0214-9, (2012)
12. G. Babaç and A. Sisman, “Classical thermosize effects in degenerate quantum gases”, J. Computational and Theoretical Nanoscience, 8 (11) pp.1-4, (2011)
13. G. Babaç and A. Sisman, “Thermodynamic cycles based on classical thermosize effects”, J. Computational and Theoretical Nanoscience, 8 (9) pp.1-7, (2011)
14. C. Firat, A. Sismanand Z.F. Ozturk, “Effects of Particle-Wall Interactions on the Thermodynamic Behavior of Gases at the Nano Scale”, Int. J. Thermodynamics, 14, 4, pp.155-161, (2011)
15. Z.F. Ozturk,A. Sisman and C. Firat, “Quantum Effects on Gas Diffusion at the Nano Scale”, Int. J. Thermodynamics, 14, 4, pp.163-166, (2011)
16.C. Firat,A. Sisman and Z.F. Ozturk, “Thermodynamics of gases in nano cavities”,Energy,35, 814-819, (2010)
17.Z. F. Ozturk and A.Sisman, “Quantum size effects on thermal and potential conductivities of ideal gases”,Physica Scripta,80, 065402 (2009)
18.G. Babac,A. Sisman and T. Cimen, “Two-dimensional thermal analysis of liquid hydrogen tank insulation”,Int.J. Hydrogen Energy,34, 6357-6363, (2009)
19.C. Fırat,A. Şişman, “Universality of the quantum boundary layer for a Maxwellian gas”,Physica Scripta,79, 065002 (5pp), (2009)
20.A. Şişman, Z.F.Öztürk and C.Fırat, “Quantum boundary layer: a non-uniform density distribution of an ideal gas in thermodynamic equilibrium”,Phys.Lett.A.,362, 16-20 (2007).
21.A. Şişmanand I. Muller, "The Casimir-like size effects in ideal gases",Phys. Lett. A,320, 360-366, (2004).
22.A. Şişman, "Surfacedependence in thermodynamics of ideal gases",J. Phys. A: Math. Gen.37, 11353-11361, (2004).
23.A. Şişmanand H. Saygın, “Re-optimisation of Otto power cycles working with ideal quantum gases”,Phys. Scr.,64(2), 108-112 (2001).
24.10. H. Saygın andA.Şişman, “Quantum Degeneracy Effect on the Work Output from A Stirling Cycle”,J. Appl. Phys.,90(6), 15 September (2001).
25.A. Şişmanand H. Saygın, “The efficiency analyses of a Stirling power cycle at the quantum degeneracy conditions”,Phys. Scr.63(4), 263-267 (2001).
26.A. Şişmanand H. Saygın, “The improvement effect of quantum degeneracy on the work of Carnot cycle”,Appl. Energy68(4), 367-376 (2001).
27.H. Saygın andA. Şişman, “Joule-Thomson Coefficients of quantum ideal gases”,Appl. Energy;70(1), 49-57 (2001).
28.H. Saygın andA. Şişman, “Brayton refrigeration cycle working at quantum degeneracy conditions”,Appl. Energy;69(2), 77-85 (2001).
29.A. Şişman, “On The Upper Limit for Surface Temperature of a Static and Spherical Body”,Int. J. Mod Phys. D,9(2), 215-225, (2000).
30.16.A. Şişmanand H. Saygın,“On The Power Cycles Working With The Ideal Quantum Gases-I: The Ericson Cycle”,J. Phys. D: Appl. Phys.,32, 664-670, (1999).
31.A. Şişman,“High Temperature Corrections For The Classical Expressions Of Radiative Losses From A Black-Body”,Can. J. Phys.,77, 343-351, (1999).
32.H. Saygın,A. Şişman, T. Büke, “A Comparison Between the Results of Perturbation Theory and TRIGAP for the Reactivity Worth Calculations of Fuel Elements”,Ann. Nucl. Energy,25(14), 1133-1140, (1998).
33.A. Durmayaz,A. Şişman, F. Çetin, H. Yavuz, “Xenon Poisoning Method for the Determination of the Average Thermal Neutron Flux, Macroscopic Fission and Total Absorption Cross Sections”,Kerntechnick,62(5-6), 245-248, (1997).
34.A. Şişman, H. Yavuz, “The Contribution of Thermal Electron-Positron Pairs to the Thermodynamic Properties of Black-Body Radiation”,J. Phys. A:Math.Gen.,28, 5729-5735, (1995).
35.A. Şişman, H. Yavuz, “The Effect of Joule Losses on The Total Efficiency of A Thermoelectric Power Cycle”,Energy,20(6), 573-576, (1995).

Toplam atıf sayısı: 552/483 (69 kendi makalesine atıf)
h-index: 13 (Kaynak, Web of Science, Haziran 2017 itibariyle)
Atıf/Makale: 16.7 , Yıllık Ortalama Atıf: 29

Uluslararası bildiriler

Tam metinli
1.A. Gultekin, M. Aydin ve A. Sisman, “An investigation on thermal interaction coefficient for multiple borehole heat exchangers”, Proceedings of 12nd IEA Heat Pump Conference, May 15-18, 2017, Rotterdam, (Netherlands)
2.M. Aydin, A. Gultekin ve A. Sisman, “The effects of test temperature and duration on the results of constant temperature thermal response test”, Proceedings of 12nd IEA Heat Pump Conference, May 15-18, 2017, Rotterdam, (Netherlands)
3. M. Aydin, M. Onur ve A. Sisman, “A new method for constant temperature thermal response tests”, Proceedings of 42nd Stanford Geothermal Workshop, Stanford University, February 13-15, 2017, Stanford/California, (USA)
4. G. Babac, Z. F. Ozturk ve A. Sisman, “Quantum degeneracy effect on gas diffusion”, 30th International Symposium on rarified gas dynamics, Univ. of Victoria, 10-15 July 2016, Victoria (Canada)
5.M. Aydın, A. Sisman, A. Gultekin ve B. Dehghan, “An experimental performance comparison between different shallow ground heat exchangers”, Proceedings of World Geothermal Congress (WGC) 2015, April 19-24 2015, Melbourne, (Australia)
6.B. Dehghan, A. Sisman ve M. Aydın, “Long Term Performance Prediction of a Borehole Ground Heat Exchanger by Green's Function Method”, Proceedings of World Geothermal Congress (WGC) 2015, April 19-24 2015, Melbourne, (Australia)
7.B. Dehghan, A. Sisman ve M. Aydın, “Optimizing the Distance between Boreholes with Helical Shaped Ground Heat Exchanger”, Proceedings of World Geothermal Congress (WGC) 2015, April 19-24 2015, Melbourne, (Australia)
8.M. Aydın, A. Sisman, A. Gultekin, S. Dincer ve C. Erdogan, “Experimental measurement and long term predictions of a multi-U tube borehole performance for ground source heat pumps”, Proceedings of 11th International Energy Agency (IEA) Heat Pump Conference 2014, May 12-16 2014, Montréal/Québec, (Canada)
9.A. Gultekin, M. Aydın, A. Sisman, S. Dincer ve C. Erdogan, “An experimental investigation of the effects of some design and operational parameters on heat transfer rate per unit borehole length”, Proceedings of 11th International Energy Agency (IEA) Heat Pump Conference 2014, May 12-16 2014, Montréal/Québec, (Canada)
10.M. Aydin, A. Sisman ve A. Gultekin, “Long Term Performance Prediction of a Borehole and Determination of Optimal Thermal Response Test Duration”, Proceedings of 39th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, February 24-26, 2014, Stanford/California, (USA)
11.A. Gultekin, M. Aydin ve A. Sisman, “Determination of Optimal Distance Between Boreholes”, Proceedings of 39th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, February 24-26, 2014, Stanford/California, (USA)
12. A. Aydin ve A. Sisman, “Dimensional Transition Point in Thermodynamic Properties of Maxwell-Boltzmann Gases”, Proceedings of 4th International Conference on Statistical Physics (SigmaPhi ‘14), July 7-11, 2014, Rhodes, (Greece).
13.A. Aydin ve A. Sisman, “Discrete nature of thermodynamic properties”, 12th Joint European Thermodynamics Conference, July 1-5, 2013, Brescia, (Italy).
14. S. Karabetoglu ve A. Sisman, “Dimensional transitions in thermodynamic properties”, 12th Joint European Thermodynamics Conference, July 1-5, 2013, Brescia, (Italy).
15.A. Sisman, Z.F. Ozturk, C. Firat ve G. Babac, “Thermodynamic under quantum size effects”, 12th Joint European Thermodynamics Conference, July 1-5, 2013, Brescia, (Italy) (Çağrılı konuşmacı).
16.  Z.F. Ozturk, A. Sisman ve S. Karabetoglu, “Quantum confinement effects on Seebeck coefficient”, 12th Joint European Thermodynamics Conference, July 1-5, 2013, Brescia, (Italy).
17.G. Babac, A. Sisman ve Z.F. Ozturk, “Quantum size and degeneracy effects on thermal self-diffusion under free molecular transport regime”, 12th Joint European Thermodynamics Conference, July 1-5, 2013, Brescia, (Italy).
18. S. Karabetoglu, T. Sahin,A. Sismanand Ozturk. Z.F., “Modelling, design and experimental characterization of a thermoelectric cooler”, ECOS 2011, 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 4-7 July 2011, Novi Sad, (Serbia)
19. S. Karabetoglu, A. Sisman, Ozturk. Z.F. and T. Sahin, “Characterization of a thermoelectric generator at low temperatures”, ECOS 2011, 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 4-7 July 2011, Novi Sad, (Serbia)
20. G. Babac andA. Sisman, “Classical Thermosize Effects for Bose Gases”, ECOS 2011, 24rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 4-7 July 2011, Novi Sad, (Serbia)
21. C. Firat andA. Sisman, “Lateral forces in gases at nano scale”, Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies (APCSEET 2011), 10−13 July 2011, Adelaide, (Australia)
22.A. Şişman, “Thermodynamics at the nano scale”, ECOS 2010, 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 14-17 June 2010, Lausanne, (Switzerland)

23.G. Babaç andA. Şişman, “A Mesoscale Power Cycle Based on Classical Thermosize Effects”, ECOS 2010, 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 14-17 June 2010, Lausanne, (Switzerland)
24.Z.F. Ozturk andA. Şişman, “Gas diffusion in nano scale”, ECOS 2010, 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 14-17 June 2010, Lausanne, (Switzerland)
25.C. Firat andA. Şişman, “Effects of Particle-Wall Interactions on Thermodynamic Behaviors of Gases in Nano Scale”, ECOS 2010, 23rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 14-17 June 2010, Lausanne, (Switzerland)
26.A. Şişman, C. Firat and Z.F. Öztürk, “Inhomogenous density distributions of ideal gases in nano structures”, 10. Joint European Thermodynamics Conference, 22-24 June, 2009, Kopenhagen, (Denmark).
27.Z.F. Öztürk andA. Şişman,“Quantum size effects on self-thermal diffusion of gases”, 10. Joint European Thermodynamics Conference, 22-24 June, 2009, Kopenhagen, (Denmark).
28.G. Babaç andA. Şişman, “Thermosize effects and thermodynamic analysis of a thermosize power cycle”, 10. Joint European Thermodynamics Conference, 22-24 June, 2009, Kopenhagen, (Denmark).
29.G. Babaç, H. Özgün,A. Sisman, “Theoretical and Experimental Characterizations of Thermoelectric Modules at Cryogenic Temperature”, ICT2009&ECT2009, The 28thInternational Conference on Thermoelectrics and The 7thEuropean Conference on Thermoelectrics, 26-30 July, 2009, Freiburg, (Germany)
30.A. Şişman, Z.F. Öztürk and C. Firat , “Quantum size effects on gas diffusion in nano-scale: an isotopic enrichment possibility for light elements”, The 19th International Symposium on Transport Phenomena, 17-20 August, 2008, Reykjavik, (Iceland).
31.Z.F. Ozturk,A. Sisman, “Violation of the Wiedemann-Franz Law in Nano-scale”, The 19th International Symposium on Transport Phenomena,17-20 August, 2008, Reykjavik, (Iceland).
32.C. Firat,A. Sismanand Z. F. Ozturk, “Thermodynamics of Gases in Nano Cavities”, ECOS 2008, 21stInternational Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 24-27 June 2008, (Poland).
33.Gülru Babaç,A. Sisman, “2D Thermal Model of a Liquid Hydrogen Tank with Double Vapor Cooled Shields”, The 17thWorld Hydrogen Energy Conference, 15-19 June 2008 Brisbane, Queensland (Australia).
34.M. Aydın andA. Şişman, “2D Modelling of a PEM Fuel Cell”, Proceedings of IHEC2007 (International Hydrogen Energy Congress and Exhibition 2007), 13-15 July 2007, Istanbul, (Turkey).
35.T. Çimen, G. Babaç andA.Şişman, “Thermal Analysis and Optimum Design of a Liquid Hydrogen Tank”, Proceedings of IHEC2007 (International Hydrogen Energy Congress and Exhibition 2007), 13-15 July 2007, Istanbul, (Turkey).
36.C. Fırat andA.Şişman, “Quantum surface energy and lateral forces in ideal gases”, Joint European Thermodynamics Conference IX (JETC IX), pp: 68-74, 12-15 June 2007, Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, (France).
37.A.Şişman, Z.F.Öztürk and C.Fırat, “Quantum surface tension in ideal gases”, World Year of Physics 2005-Turkish Physical Society 23rd. International Physics Congress, 13–16 September 2005, Muğla (Turkey).
38.A. Şişman, H. Saygın and A. Öztürk, “Availability Analysis Of The Ericsson Refrigeration Cycles Working With Quantum Ideal Gases”,Proceedings of ECOS2001, pp:115-121, 4-6 July, 2001, Istanbul (Turkey).
39.A. Şişmanand H. Saygın, “Thermodynamic Analyses Of Heat Engines Based On The Casimir Effect at Finite Temperature”,2ndInternational Heat Powered Cycles Conference, pp:147-152, 5-7 September, 2001, Paris (France).
40.H. Saygın andA. Şişman, “An Overview Of Thermodynamic Gas Cycles Working At Quantum Degeneracy Conditions”,2ndInternational Heat Powered Cycles Conference, pp:139-146 5-7 September, 2001, Paris (France).
41.H. Saygın, T. Büke,A. Şişman, “Reactivity Calculations for the Fuel Elements of ITU TRIGA Mark-II Reactor by Means of One-Group Perturbation Theory”,14thEuropean TRIGA Conference, Sep. 22-25, 1996, Mainz (Germany).
42.A. Durmayaz,A. Şişman, F. Çetin, H. Yavuz, “Determination of the Effect of Xenon-135 Poisoning on Reactivity for the ITU TRIGA Mark-II Reactor”,14thEuropean TRIGA Conference, Sep. 22-25, 1996, Mainz (Germany).
43.T. Büke,A. Şişman, A. Durmayaz, H. Yavuz, “An Experience on The Purification of Bacterially Infested ITU TRIGA Mark-II Reactor Water”,14thEuropean TRIGA Conference, Sep. 22-25, 1996, Mainz (Germany).
44.Erbay,A. Şişman, H. Yavuz, “Analysis of Ericsson Cycle at Maximum Power Density Conditions”,ECOS-96, June 25-27, 1996, Stockholm, Sweden.
45.H. Yavuz, A. Bayülken, B. Can, N. Kurul, C. Baytaş, T. Büke, M. Aydın,A. Şişman, “Computerization of ITU TRIGA Mark-II Console”,12thEuropean TRIGA Users Conference, Bükreş, ROMANYA, 28 September-1 October 1992.

Özet

1.    A. Aydin and A. Sisman, “Macroscopic quantum shape effects on thermodynamic potentials”, 14th Joint European Thermodynamics Conference, 21-25 May 2017, Budapest, Hungary.
2.    S. Karabetoglu and A. Sisman, “Thermosize effects in semiconductors”, 14th Joint European Thermodynamics Conference, 21-25 May 2017, Budapest, Hungary.
3.    A. Aydin and A. Sisman, “A Torque induced by matter waves as a new macroscopic quantum phenomenon”, Fifth Quantum Thermodynamics Conference, 13-17 March 2017, Oxford, (UK)
4.    A. Aydin and A. Sisman, “Phase transition of quantum oscillations in 1D Fermi gas”, 25th SITGES Conference on Statistical Mechanics: Nonequilibrium phenomena in confined systems, 6-10 June 2016, Barcelona, (Spain)
5.    S. Karabetoglu and A. Sisman, “Modification of Knudsen law due to quantum size effects”, 25th SITGES Conference on Statistical Mechanics: Nonequilibrium phenomena in confined systems, 6-10 June 2016, Barcelona, (Spain)
6.    S. Karabetoglu and A. Sisman, “Thermosize potential in non-degenerate semiconductors” 34th Annual International Conference on Thermoelectrics & 13th European Conference on Thermoelectrics, June 28- July 2, 2015, Dresden, (Germany).
7.    A. Aydin, A. Sisman and Z. F. Ozturk, “Thermal conductivity oscillations in 2DEG” 13. Joint European Thermodynamics Conference, 20-22 May, 2015, Nancy, (France).
8.    G. Babac and A. Sisman, “Thermosize potential in semiconductors” 13. Joint European Thermodynamics Conference, 20-22 May, 2015, Nancy, (France).
9.    A. Aydin and A. Sisman, “Dimensional Transition Point in Thermodynamic Properties of Maxwell-Boltzmann Gases” 4th International Conference on Statistical Physics, 7-11 July 2014, Rhodes, (Greece)
10. C. Aksakal, A. Şişman, B. Barutçu and S. Yılmaz “The repeatability investigation of impedance spectrum for SLI Lead Acid Batteries” 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 September 2011, İzmir, (Turkey).

11.A.Şişmanand H. Özgün, “Thermoelectric generators and their applications for energy from space”, Programme and Abstracts of International Workshop on Energy From Space for a Sustainable Environment, pp:31, 6-7 November 2008, Istanbul, (Turkey)
12.Z.F.Öztürk andA.Şişman,“Quantum size effects on transport properties of noble gases”, Programme and Abstracts of the XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics, pp:197, 9-13 July 2007, Genova (Italy).
13.B.Barutçu andA.Şişman, “Quantum size effects on the metric properties of thermodynamic state space”, Thermodynamics 2007, 26-28 September 2007, Rueil-Malmaison (France).
14.A.Şişmanand I. Muller, "Casimir-like size effects in ideal gases", Workshop on Discrete Atomistic Models and Their Continuum Limits, 4-6 December 2003, WIAS, Berlin (Germany).
15.Şişman (Invited Speaker), “Quantum Degeneracy, Classical and Finite-Time Thermodynamics: II. Some Applications on Work Analyses and Optimizations”,Advances in Finite-Time Thermodynamics Conference”, 12-14 November, 2000, Jerusalem (Israil).

Ulusal bildiriler
Tam metinli

1.    M. Aydin, M. Onur and A. Sisman, “A new application methodology for constant temperature thermal response tests”, 13. National HVAC & Sanitary Congress and Exhibition, TESKON2013, Izmir, 19-22 April 2017, Turkey.
2.    M. Aydin, A. Sisman, S. Dincer, C. Erdogan and A. Gultekin, “Thermal response test and analytical prediction of borehole performance for ground source heat pumps”, 11. National HVAC & Sanitary Congress and Exhibition, TESKON2013, Izmir, 17-20 April 2013, Turkey.
3.A. Şişman, H. Yavuz, “High Temperature Corrections for the Expressions of Radiative losses from a black-body”,11. National Heat Science and Technology Conference, Edirne, 17-19 September 1997, Turkey.
4 .A .Şişman, H. Yavuz, “Utilization of Magnetohydrodynamic Generators in Thermal Power Plants and Development of A Pre-Design Method”,8. National Heat Science and Technology Conference, Eskişehir, 10-12 September 1991, Turkey.

Basılmış raporlar

1.Figen Kadırgan ve Altuğ Şişman, “Türkiyede Enerji ve Geleceği-İTÜ Görüşü” (Hidrojen bölümü), Aralık 2006, İTÜ Basımı.

2.Yukarıda verilen bilimsel araştırma projelerinin raporları.

3.20'den fazla farklı malzeme ve cihazların performans ölçümü ve karakterizasyonu raporlarıç