24

A. Beril Tuğrul

beril.tugrulA. Beril TUĞRUL
Prof.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü


Tel:  +90 (212) 285 3949
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: beril@itu.edu.tr , beril@beriltugrul.info
web sayfası
ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ


Eğitim

·    Doktora, 1984 : Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ

·    Yüksek Lisans, 1975 : Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ

·    Lisans, 1973 : Makine Müh. Bölümü, İTÜMMF

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    1995- Halen: Prof. İTÜ Enerji Enstitüsü (2003’e kadar İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü)

·    1988-1995: Doçent, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü-Nükleer Uygulamalar An.B. Dalı

·    1993-1996: THY (NDT) Danışmanlığı

·    1987-1988: Yardımcı Doçent, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü-Nükleer Uygulamalar ABD

·    1984-1987: Uzman Dr. İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü-Nükleer Uygulamalar AnB.D

·    1977-1984: Asistan - İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

·    1975-1977: TAEK – Nükleer Tesisler Lisanslama ve Güvenliği Grup Müdürü

·    1974-1975: TAEK –ÇNAEM / Mühendis

İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    2009-2015: Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    2011-Halen: TAEK – AEK Üyesi

·    2010-Halen: TAEK Danışma Kurulu Üyesi (AEK Üyesi olarak)

·    2012-Halen  : İTÜ – KBRN Komitesi Başkanı

·    2008–Halen: İTÜ Enerji Enstitüsü – Yönetim Kurulu Üyesi

·    2009–Halen : İTÜ Enerji Enstitüsü – Enstitü Kurulu Üyesi

·    2011- Halen : İTÜ Enerji Enstitüsü – RBT Program Koordinatörü

·    2012- Halen : Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

·    2011-Halen :  İTÜ Enerji Enstitüsü – İntibak Komitesi Başkanı

·    2008-2009: Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    2008–2009: İTÜ Enerji Enstitüsü – Enstitü Kurulu Üyesi

·    2005-Halen: İTÜ Enerji Enstitüsü – EBT Program Yürütme Kurulu Üyesi

·    1998-2000 :TAEK Nükleer Güvenlik Komitesi Başkan Vekili,

·    1998-2001: Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Başkanı, İTÜ Nükleer Enerji Ens.

·    1998-2000: TAEK Nükleer Güvenlik Komitesi Başkan Vekili

·    1997-2003: TAEK Danışma Kurulu Üyesi

·    1988-1999: Müdür Yardımcısı, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

·    1988-2001      : İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü - Enstitü Kurulu Üyesi

·    1988-2001      : İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü – Yönetim Kurulu Üyesi


Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: “Enerji Bilim ve Teknoloji” Lisanüstü Programı

·    Nuclear Fuel Cycle Analysis & Management (in English) (Doktora dersi)

(2010-2011) ders yılından itibaren Güz yarıyıllarında

·    Radyoaktif İzleme Tekniği (2011-2012) (Doktora dersi) ders yılından itibaren Güz yarıyıllarında

·    Nuclear Engineering Materials (in English) ,

2003-2004 ders yılından itibaren 2010-2011 ders yılına kadar Güz yarıyıllarında

·    Enerji Ekonomisi ve Politikaları

(2006-2007) ders yılından itibaren Bahar yarıyıllarında

·    Isı Değiştirgeçleri (2003-2004 Bahar Yarıyılı)

Dersin Verildiği Program adı: “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” Lisanüstü Programı

·    Radyasyon Fiziği  (2011-2012) ders yılından itibaren Güz yarıyıllarında

·    Radyolojik Malzemeler (2012-2013) Güz yarıyılı

Dersin Verildiği Program adı: İTÜ  “NanoScience and Engineering ” Lisanüstü Prog.

.    Radiation Processes for Nanomaterials  (2010-2011) ders yılından itibaren Güz yarıyıllarında

.    Nuclear Techniques for Nanomaterials (2010-2011) ders yılından itibaren Bahar yarıyıllarında

Dersin Verildiği Program adı: “SAREN” Lisanüstü Programı – GYTE

.    Enerji Jeopolitiği ve Uluslar arası Enerji Politikalarının Analizi (2011-2012) ders yılından itibaren Bahar yarıyıllarında

Dersin Verildiği Program adı: “Strateji Bilimi” Lisanüstü Programı – GYTE

.    Enerji Politikaları (1999-2000) ders yılından itibaren Güz yarıyıllarında

.    Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri (2000-2001) ders yılından itibaren Bahar yarıyıllarında

Dersin Verildiği Program adı: “Nükleer Enerji” Lisanüstü Programı

2003-2004 öğretim yılından önce

·    Tahribatsız Muayene Metodları

·    Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamaları

·    Radyoizotop uygulamaları

·    Endüstriyel Radyografi

·    İleri Nükleer Teknikler

·    Radyoaktif İzleme Teknikleri

·    Nötron Radyografisi


Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·    Radyasyon Teknolojisi ve Radyolojik Malzemeler

·    Enerji Ekonomisi ve Politikaları

·    Nükleer Teknikler

·    Radyasyondan Korunma, Radyoekoloji ve Dozimetri

·    Nükleer Güvenlik ve Nükleer Reaktör Lisanslaması

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

.    Journal of Applied Radiation and Radioisotopes

.    International Heat and Mass Transfer

.    International Journal of Energy Research

.    Journal of International Affairs

.    Turkish Journal of Nuclear Science

Dergi Editörlükleri, Yayın Kurulu Üyelikleri

.    Archaeological and Technological Abstracts (AATA) Bölge Editörlüğü


Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·    American Nuclear Society (ANS)

·    American Nuclear Society on Nondestructive Testing (ASNT)

·    Society of Archaeological Sciences (SAS)

·    TMMOB Makine Mühendisleri Odası

·    Türk Fizik Derneği

·    Nükleer Enerji Bilgi Platformu

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans Tezleri

1.      “Nükleer Santralların Maliyet Analizi” Zeynep Hazal Turanlı Orakçı, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2011-2012 Bahar Yarıyılı.

2.       “Bir Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralinin Fizibilitesi, Karaman Bölgesinde 5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali İçin Enerji Üretim Değerlendirmesi ve Ekonomik Analizi”, Harun Girgin, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2010-2011 Güz Yarıyılı.

3.       “Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi”,  Tayfun BEL, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2009-2010 Bahar Yarıyılı.

4.       “Türkiye Petrol Arz Güvenliği” Ali Yıldırım, Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2009-2010 Güz Yarıyılı.

5.       “Er: YAG Laser Tekniği İle Diş Sert Dokusunda Kavite Oluşturulmasına İlişkin Çalışma Şartlarının İncelenmesi ve Optimal Parametrelerin Tayini”, Yahya GÖKNAR, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2005-2006 Yaz Yarıyılı.

6.      “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 ve Co-60 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Yoğunluk Tayini”, M. Ergun TRUGAY, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2004-2005 Kış  Yarıyılı

7.       “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Kalınlık Tayini”, Bülent BÜYÜK, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2003-2004 Yaz Yarıyılı.

8.      “Farklı Malzemelerin Sr-90 Beta Kaynağı Karşısındaki Davranışı” Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2003-2004 Kış Yarıyılı.

9.       “Çift Enerjili X-Işını Absorbsiyometrisi Tekniği Kalite Kontrol Ölçümlerine İlişkin Değerlendirme”, Elif KAYHAN, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Yaz Yarıyılı

10.   “Üç Farklı Radyoizotop ve Fantom Kullanarak Jinekolojik Brakiterapi Değerlendirmesi”, Dilek USTAOĞLU, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Yaz Yarıyılı

11.  “Radyasyon Çalışanlarının Maruz Kalabilecekleri Parmak ve El Işınlamasına İlişkin Üç Farklı Gama Radyoizotopu İçin Bir İnceleme”, Nihal AĞMA, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Yaz Yarıyılı.

12.  “Farklı Türkiye Mermer Türlerinin Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini”, Emine Songül KARAMAN, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Kış Yarıyılı.

13.  “İnfrared Ölçümleme İle Isı Transferi İncelemesi”, Esra SOLUK, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,  2002-2003 Kış Yarıyılı.

14.  “X-Işını Radyografi Tekniğine İlişkin Görüntü Kalite Değerlendirmesi”, Nurşen ŞAHİN, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Kış Yarıyılı

15.  “Gama Radyasyonu Zırhlaması Amacıyla Farklı Betonların Değerlendirilmesi”,         Sibel ONUR, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,           2001-2002 Yaz Yarıyılı.

16.  “Fantom Kullanarak Üç Farklı Radyoizotopa İlişkin Kontaminasyon ve Dekontaminasyon Değerlendirmesi”, Özden ASLAN, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,  2001-2002 Yaz Yarıyılı.

17.   “Infrared Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi”, Ali Osman YILMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2001-2002 Kış Yarıyılı.

18.  “Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi”,        Hakkı DURMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2001-2002 Kış Yarıyılı.

19.  “Farklı Kolimatörlerle Orbiter Gama Kamerada Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi”, Engin DİRLİK, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Yaz Yarıyılı.

20.  “Beta Transmisyon tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi”, Şevki Tayfun USLUCAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Yaz Yarıyılı.

21.   “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Serbest Girdap (Vorteks) Akış Takibi”, İlyas YILMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Kış Yarıyılı.

22.  “Farklı Gama Kameralarla Vertebra Fantom Kullanılarak Kemik Sintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi”, Ercan ARSLAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Kış Yarıyılı.

23.  "Labiatae Familyasına Mensup Bitkilerin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", Yasemin DEMİR KUNT, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1999-2000 Kış Yarıyılı.

24.  “Radyografi İle Kaynak Dikişi Kontrolu”, Mine DUMAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1999-2000 Kış Yarıyılı.

25.  "Su Fantomu Kullanılarak Co-60 Radyoizotop Kaynağı İle Dış Işınlama Şartları İçin Farklı Vücut Bölgelerine İlişkin Doz Tayini", Atife KÖŞE, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı,1998-1999 Yaz Yarıyılı.

26.   “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Altın Analizi”, Arzu KURTOĞLU, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1998-1999 Kış Yarıyılı.

27.  “Radyografik Hata Tesbiti”, Gülten YILMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1998-1999 Kış Yarıyılı.

28.  “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü’nün Nükleer Güvenlik Ölçümleri İle Hava ve Su Aktivite seviyelerinin değerlendirilmesi”, M. Şecaattin YENER, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1997-1998 Yaz Yarıyılı.

29.   “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini”, Adem YURTSEVEN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1996-1997 Yaz Yarıyılı.

30.  “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Kaçak Tayini”, Hakan KAKAÇ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı,1996-1997 Yaz Yarıyılı.

31.   “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Çevresel Metal Kirliliğinin Pelargonium Peltatum Bitkisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Işık KAÇMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1996 1997 Kış Yarıyılı.

32.  “Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini”, Mevlüt GÜVENDİK, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1995-1996 Yaz Yarıyılı.

33.  “Endüstriyel Radyografide Farklı Zemin Ortamlarının Saçılma Etkisinin Görüntü Kalitesine Etkisi”, Şakir Bülent AKINCI, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1995-1996 Yaz Yarıyılı.

34.  “Sodalı Camların Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışı”, Nilgün DOĞAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1995-1996 Yaz Yarıyılı.  

35.  "Çeşitli Maden Suyu ve Sodalarda Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", Zuhal ER, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1994-1995 Yaz Yarıyılı.

36.  "Farklı Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Malzeme Hatalarının Tesbiti" Nilgün TUNCEL, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1993-1994 Kış Yarıyılı.

37.  "Radyoaktif Izleme Tekniği Ile Dianthus Caryophyllus Bitkisinin Topraktaki Sekiz Besin Elementini Alışının İncelenmesi" Ayşegül SİPAHİ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1992-1993 Yaz Yarıyılı.

38.  "Radyografik Performans ve Görüntü Rezolusyonu Tayini". Füsun ÇETİN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1991-1992 Kış Yarıyılı.

39.  "Çeşitli Içme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini" Sudiye TUNCER, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1990-1991 Yaz Yarıyılı.

40.  “Radyoaktif Izleyici Tekniği Ile Bir Açık Kanalda, Laminer Akış Takibi" , Nesrin KARA İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1989-1990 Kış Yarıyılı.

41.  "Çeşitli Işık ve Radyasyon Tiplerinin Radyografi Filmlerine Etkisi", Zafer KOÇ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1989-1990 Kış Yarıyılı.

42.  "Radyografik Ekranların Görüntü Kalitesine Etkisi", Ülkü BULUBAY, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1988-1989 Yaz Yarıyılı.  


Doktora Tezleri

1.      Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi”, Gülten YILMAZ, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Haziran 2010.

2.       “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini, Yeni Bir Analitik Model ve İrdelenmesi”, Ş. İpek KARAASLAN, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ekim 2006.

3.      “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin Analizi, Kütle Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, Arzu KURTOĞLU, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ocak 2006.

4.       “Dar Su Yolları İçin Radyasyon izleme Tekniği İle Atık Debi Analizinin Yeni Bir İncelemesi”, Zuhal ER, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ocak 2005.

5.      “Toplam  Alfa  ve  Toplam  Beta Radyoaktivite  Tayini  İle  Havza  Yüzey  Suları  Kirliliğine İlişkin Yeni Bir  İnceleme  ve  Reseptör  Model İle  Karşılaştırmalı  Değerlendirmesi”, Berna ATAKSOR, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Aralık 2004.

6.       “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı Kullanımlarının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Korelasyon”, Nilgün DOĞAN BAYDOĞAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Eylül 2002.

7.      “Cs-137 Radyoizotopunun Farklı Yağış ve Farklı Toprak Cinsleri İçin Düşey İlerleyişinin Lizimetrik İncelenmesi; Yeni Bir Çözüm Önerisi ve Chernobyl Kazasına Uygulama”, Ahmet VARİNLİOĞLU, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Haziran 2001.

8.      “Radyoaktivite Seviye Tayini İle Kuvaterner İstifi İncelemesi ve Yeni Bir Değerlendirme”, Sudiye ŞAHİN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Ağustos 2000.

9.      "134Cs ve 241Am Biyokinetiğinin Üç Farklı Organizma İçin İncelenmesi ve Kesikli Zaman Modeli İle Yeni Bir Değerlendirme", Nurdan GÜNGÖR, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Ağustos 1999.

10.  "Kritik Organ İçin Doz Tayini ve Absorblanmış Doz İçin Yeni Geometri Faktörün Saptanması", Doğan YAŞAR, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Ağustos 1999.

11.  “Radyoaktif izleme Tekniği İle Düşey Borularda Türbülanslı Akış İncelemesi ve Yeni Bir Korelasyon”, Nesrin ALTINSOY, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Nisan 1997.

12.  “R. Venosa’da 134Cs ve 65Zn İle N. Intricata’da 110mAg Biyokinetiğinin İncelenmesi” N. Belgin ONAT, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Kasım 1996.

13.  "Co-60 İle Çelik parçaların Radyografisi İçin Oluşturulan Tek ve Çift Ön Ekranların Ağırlıklı Ortalama Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Ülkü BULUBAY, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Kasım 1995.


Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

1.Proje ismi: Long-term consequences of enhanced radioactivity and conventional chemical pollutants for biota at the scale of individuals, populations and communities

Destekleyen kuruluş: Avrupa Birliği 7. Cerceve Programi kapsaminda “ERA.Net RUS Pilot Joint Call for Collaborative S&T Projects”,

Destek Miktarı: 240.000 USD

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2012-Devam Ediyor

Görevi: Danışman


2.Proje ismi: Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Destek Miktarı: 106.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2008-2011

Görevi: Danışman


3.Proje ismi: Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi

Destekleyen kuruluş: TAEK

Destek Miktarı: 5000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1999-2002

Görevi: Yürütücü


4.Proje ismi: İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktörünün Sanayi İhtiyaçlarına Yönelik Modernleştirilmesi

Destekleyen kuruluş: TAEK

Destek Miktarı: 10.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1988-1993

Görevi: Araştırıcı

5.Proje ismi: Görüntü İşleme

Destekleyen kuruluş: İTÜ Araştırma Geliştirme

Destek Miktarı: 8.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1988-1990

Görevi: Araştırıcı


6.Proje ismi: Investigation of Weighted Residual Criteria to LOCA Analysis With Application to The TMI Accident

Destekleyen kuruluş:IAEA

Destek Miktarı: 10.000 USD

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1982-1983

Görevi: Araştırıcı


7.Proje ismi: Soğutmalı Bir Reaktörde Soğutucu Kaybı Kazasından Sonra Dış Güvenlik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişiminin İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: TEK

Destek Miktarı: 10.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1977-1978

Görevi: Araştırıcı


Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

1.Proje ismi: Tungsten, Titanyum, Bor İçeren Bazı Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi, Xcom Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi ve Yeni Bir Öneri

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 15.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2012 – Devam Ediyor


2.Proje ismi: Bir Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralinin Fizibilitesi, Karaman Bölgesinde 5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali İçin Enerji Üretim Değerlendirmesi ve Ekonomik Analizi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2010-2011


3.Proje ismi: Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2010-2011


4.Proje ismi: Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2010-2012


5.Proje ismi: Radyoaktivite Tayini İle Havza Suyu Yüzey Kirliliği İncelemesi, Yeni Bir Değerlendirme ve Uygulaması

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 15.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2002-2004


6.Proje ismi: Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2002-2003


7.Proje ismi: Beta Transmisyon Tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2001-2002


8.Proje ismi: Farklı Kolimatörlü Gama Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Kemik Lenfosintigrafisi Şartlarının Değerlendirilmesi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2001-2002


9.Proje ismi: Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı Kullanılmalarının Değerlendirilmesi, Yeni Bir Korelasyon  

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 15.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2001-2003


10.Proje ismi: Gama Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Kemik Sintigrafisi Şartlarının Değerlendirilmesi  

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2001-2002


11.Proje ismi:  Termografik Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2000-2002


12.Proje ismi:  Radyoaktif İzleme Tekniği İle Vorteks Akış Takibi 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2001-2001


13.Proje ismi: Labiatae Familyasına Mensup Bitkilerin Radyoaktivite Seviyelerinin Tesbiti 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:2000-2001


14.  Proje ismi: Cs-137 Radyoizotopunun Farklı Yağış Rejimlerinde Üç Farklı Toprak Tipinde İlerlemesini İncelenmesi 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 15.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1999-2001


15.  Proje ismi: Su Fantomu Kullanarak Dış Işınlama Şartları İçin Farklı Vücut Bölgelerine İlişkin Doz Tayini  

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1999-2000


16.  Proje ismi: Radyografik Hata Tesbiti

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1998-2000


17.  Proje ismi: Gama Absorbsiyon Tekniği İle Altın Analizi  

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1998 – 1999


18.  Proje ismi: Kritik Organ İçin Doz Tayini ve Absorblanmış Doz Hesaplaması İçin Yeni Bir Geometri Faktörü”  

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1998-2000


19.  Proje ismi: İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma ve Reaktörünün Hava ve Su Aktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1998-1999


20.  Proje ismi: Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1997-1998


21.  Proje ismi: Radyoaktif İzleme Tekniği İle Kaçak Tayini 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1997-1998


22.  Proje ismi: Radyoaktif İzleme Tekniği İle Çevresel Metal Kirliliğinin Pelargonium Peltatum Bitkisi Üzerine Etkisinin Akış İncelemesi 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1995-1997


23.  Proje ismi: Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1994-1995


24.  Proje ismi: Çeşitli Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Hata Tesbiti 

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1994


25.  Proje ismi: Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Türbülanslı Akış İncelemesi  

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1993-1997


26.  Proje ismi: Radyografik Görüntüde Yarıgölge ve Görüntü Rezolüsyonu Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1991-1992


27.  Proje ismi: Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1990-1991


28.  Proje ismi: Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: İTÜ-BAP

Destek Miktarı: 5.000  TL (itibari olarak)

Başlangıç/Bitiş tarihleri:1989-1990


Danışmanlıklar (kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlıklar, yeniden eskiye tarih sırasında)

1993-1996, THY , Tahribatsız Muayene Eğitimi


Ödüller (İTÜ ve TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri hariç) (yeniden eskiye)

1.      Enerji Oskarları Jüri Üyeliği Plaketi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ICCI, Eylül 2012,

2.      2012 Kadınlar Günü Bilim Kadını Ödülü, 8 Mart 2012

3.      ICCI Enerji Ödülü – Haziran 2011

4.      Türk Mühendisler Birliği Katkı Ödülü  7 Mayıs 2011

5.      İTÜ Mezunlar Derneği, Petek Taş Ödülü, 2011

6.      İTÜ’de 30 Yıl Hizmet Ödülü, 12 Mayıs 2007  

7.      İTÜ – EE Enküs Katkı Plaketi, 2007

8.      Research Board of Advisors Ödülü, ABI, 1999

9.      Meslekte 25 Yıl Hizmet Ödülü, TMMOB – Makine Mühendisleri Odası, 1998

10.    Certificate of  Merit, DIB, January 1995

11.    Certificate of Inclusion, International Who’s Who Intellectuals, August 1994


Diğer Aktiviteler (öğretim üyelerinin kendilerini tanımlamada önemli gördüğü ve belirtmek istediği diğer aktiviteleri)

·    1975-1977 Akkuyu Nükleer Güç Santralı Yer Seçimi Lisanslamasında (TAEK-Grup Müdürü)

·    1975-1977 İTÜ TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü Yer ve İnşaat Lisanslamasında (TAEK-Grup Müdürü)

·    1977- 1979 İTÜ TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü İşletme Lisanslamasında (İTÜ Reaktör Grubu üyesi)

·    1978-1979 İTÜ TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü Kabul Komisyonu üyesi

·    2009- Halen “Radyasyondan Korunma ve Radyoekoloji” Araştırma Grubu Koordinatörü

·    2009- Halen “Nükleer Teknikler” Araştırma Grubu Koordinatörü

·    2009- Halen “Radyolojik Malzemeler” Araştırma Grubu Koordinatörü

·    ABD’de yayınlanan Five Hundred Leaders in Influence"da yer almıştır.

·    New York Academy of Science üyeliği yapmıştır.


Uluslararası makaleler

1.    N. Baydoğan, A.B. Tugrul, "Borosilicate Glass for Gamma Irradiation Fields",  Solid State Sciences (accepted & in pres – Available online)

2.    N. Baydogan, K. Çilingiryan, H. Cimenoglu, A.B. Tugrul, S.S. Yeşilkaya, Surface Characterization of Irradiated ZnO:Al Thin Film By The Reactor Neutrons, Defect and Diffusion Forum, 2012, (Article in pres)

3.    N. Baydogan, T. Ozdurmusoglu, H. Cimenoglu, A.B. Tugrul, Refractive Index and Extinction Coefficient of ZnO:Al Thin Films Derived By Sol-Gel Dip Coating Technique, Defect and Diffusion Forum, 2012, (Article in pres).

4.    A. F.Baytaş, A.B. Tugrul, N. Baydoğan, N. Altinsoy, S. Haciyakupoğlu, B. Büyük, E.Demir, Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracer Technique, Defect and Diffusion Forum, 2012, Article in press.

5.    N. Altınsoy,  A.B. Tuğrul,  F. Baytaş, N. Baydoğan,  N. Yavuz, S.Hacıyakupoğlu,  B. Büyük, (2012), “Investigation of Helical Flow By Using Tracer Technique”, The European Physical Journal, Accepted for publication.

6.    B. Büyük,, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu, A.O. Addemir, Investigation on the Effects of Titanium Diboride Particle Size on Radiation Shielding Properties of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide-Silicon Carbide Composites, Journal of Nano- And Electronic Physics, Vol. 4 No 1, 01010(4pp), (2012).

7.    B. Buyuk, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu and A.O. Addemir, “Investigation of Behaviour of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide–Silicon Carbide Composites against Cs-137 Gamma Radioisotope Source by Using Gamma Transmission Technique” Acta Physica Polonica A, Vol.121, No.1, pp.135-138 (2012).

8.    B. Tuğrul,  "Nuclear Energy in the Energy Expansion of Turkey", Journal of Energy and Power Engineering,Vol. 5 No: 10, pp. 905-910, (2011)

9.    L. Sepet, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali, A. B. Tuğrul, N. Altinsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, “Electromagnetic Radiation Effect on ZnO Nanocrystallites”, Defect and Diffusion Forum, Vols.312-315, pp.836-841 (2011).

10.  B. Karagoz, O. Ozdemir, O. Karacasu, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali, A. B. Tuğrul, N. Altinsoy, S. Haciyakupoglu, S.Kiziltas, M. Okka, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, “Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for AI Doped ZnO Thin Films By Using Gamma Transmission Technique”, Defect and Diffusion Forum, Vols.312-315, pp.830-835 (2011)

11.  E.Meriç, N.Avşar, M.B. Yokeş, A.B. Tuğrul, S.Bayarı, N. Özyurt, İ.F. Barut,         N. Balkış, K.Uysal,  E. Kam,  “Morphological Abnormalities in Benthic Foraminifers of the Antalya Coast” Micropaleontology, Vol. 54, No: 3-4, pp. 241-276, (2008).

12.  N.D. Baydoğan , E. Özkan Zayim, A.B. Tuğrul, (2007), Solar Parameters of Induced WO3-Coated Glass, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, 264 pp. 302-310, (2007)

13.  S.A.Asm, M.Demir, H.B.Sayman, A.B. Tuğrul, E. Dirlik, I.Uslu, “Quantitative Evaluation of The Masking Effect Arising From Proximity of Injection Site to The Adjacent Lymph Nodes in Lympohsintigraphy: A Phantom Study” World Journal of Nuclear Medicine, Vol.5, No.2, pp. 119-128, (2006).

14.  N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Evaluation of Optical Changes for Soda-Lime-Silicate Glass Exposed to Radiation”, Glass Physics and Chemistry, Vol.32, No.3, pp: 309-314, (2006).

15.  D. Yaşar, A.B. Tuğrul,  “A New Approach for The Calculation of Critical Organ Dose in Nuclear Medicine Applications”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 62, pp. 405-410, (2005).

16.  D. Yaşar, A.B. Tuğrul, “A Comparison of TLD Measurements To MIRD Estimates of The Dose to The Testes From Tc-99m in The Liver and Spleen, Radiation Measurements, Vol. 37, pp-113-118, (2003).

17.  A. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Gold Analysis By The Gamma Absorption Technique”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 58, N0. 1 pp. 5-8, (2003).

18.  N  Altınsoy, A.B. Tuğrul,"A New Lagrangian Correlation Coefficient", International Journal of Heat and Fluid Flows, Vol. 23, pp. 766-768, (2002),

19.  A.B. Tuğrul, N  Altınsoy, "A New Modification of Radiotracer Balance Method For Open Channel Flow Measurement", Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 12, pp.341-344, (2002),

20.  N. Güngör, A.B. Tuğrul, S. Topçuoğlu, E. Güngör, “Experimental Studies on The Biokinetics of 134Cs and 241Am in The Mussel (Mytilus galloprovicialis)”, Environment International, Vol. 27, pp.259-264, (2001)

21.  N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Optical and Solar Parametersof Lead-Alkali-Silicate Glass”, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 69, No.3, pp:241-250, (2001)

22.  N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Dosimetric Evaluation of Gamma Doses By Using Irradiated Lead-Alkali-Silicate Glass”, Radiation Measurements, Vol. 33, No. 2, pp. 211-216, (2001).

23.  N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Radiotracer Application For Turbulent Dispersion of Fluids”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.51, pp.367-375, (1999),

24.  B. Onat, A.B. Tuğrul, S. Topçuoğlu, “The Excretion of 110mAg By A Gastropoda Species (Natica Intricata)”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , Vol.240, No.2, pp.677-679, (1999).

25.  Ü. Bulubay, A.B. Tuğrul, “Quantitative Evaluation of Intensifying Screen Materials in Co-60 Radiography For Steel Parts”, NDT & E International, Vol. 31, No. 3, pp:193-199, (1998),

26.  A.B. Tuğrul, “Capilarity Effect Analysis For Alternative Liquid Penetrant Chemicals”, NDT & E International, Vol. 30, No. 1, pp:19-23, (1997).

27.  A.B. Tuğrul, “A Radiographic Study of The Door of The Great Mosque (Ulucami) At Cizre”, Journal of Near Eastern Studies, Vol: 55, No: 3, pp: 187-194, (1996).

28.  A.B. Tuğrul, “A New Approach For Calculating The Geometry Factor For Flow Measurements With Radioactive Tracers”, Kerntechnik, vol: 60, No: 5-6, pp: 265-266, (1995). 29.  A.B. Tuğrul, O. Belli, “Scientific Evaluation of Bronze Plates From Upper Anzaf Fortress”, Antiquity, Vol: 68, No: 260, pp: 638-640, (1994).

30.  A.B. Tuğrul, N. Kara, “Determination of Flow parameters For Pipe Flow By The Radiotracer Techniques”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles, Vol: 180, No: 2, pp: 245-254, (1994),

31.  A.B. Tuğrul, “An Application of Neutron Radiography To Archaelogy”, Archaeometry, Vol: 32, No: 1, pp: 55-59, (1990).


Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı: 53 (kaynak: Web of Science, ......./2010 tarihi itibariyle)

Uluslararası bildiriler

Tam metinli

1.    Uglov V.V., Buyuk B., Tugrul A.B., Lastovski S.B, Zlotski S.V.,Addemir A.O., Ay N.,  Bogatyrev Yu. V., Shymanski V.I. Electron Irradiation Effects on  h-Bn And h-Bn-Tib2 Composites, The 7th International Conference on Plasma Physics & Plasma Technology, 17-21 September 2012, Minsk (Belarus), Proc. in press.

2.    Uglov V.V., Buyuk B., Tugrul A.B., Lastovski S.B, Zlotski S.V.,Addemir A.O., Bogatyrev Yu. V., Shymanski V.I., The Effects of Silicon Carbide Ratio And Irradiation Dose on Boron Carbide-Silicon Carbide Composites, 15th International Conference on Radiation Physics and Chemistry, 17-22 September, 2011, Tomsk, Russia, Proc. in press

3.    S. Haciyakupoğlu, S. Akyıl Erentürk, N.Karatepe, A.B. Tuğrul, A. F.Baytaş, N. Altinsoy,  N. Baydoğan, B. Büyük, E. Demir, “Remediation Investigation on , Selenium in  Aqueous Environment With Using Activated Carbon” Global Conference on Global Warming GCGW-2012, Istanbul-Turkey, 8-12 July 2012, Proc. pp. 940-949.

4.    S.Haciyakupoglu, A.B. Tugrul, A. F. Baytas, F. Gokbulak, N. Altinsoy, N. Baydogan, B. Buyuk, E.Demir, Behaviour of KNO3 Fertelizer in Soil by the View of Land Conservation, LANDCON 2012, Belgrad-Serbia, 17-20 Sept.2012, Proc. in press

5.    A.F.Baytaş, A.B. Tugrul , F. Gökbulak, N. Baydoğan, N. Altinsoy, S. Haciyakupoğlu ,N.Karatepe, S.Erentürk, B. Büyük, E.Demir, Z. Camtakan, Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique, 8th Internatiol Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL2012, Istanbul-Turkey, 25-29 June 2012, Proc. in press.

6.    A.B. Tuğrul, “Enerji Santralları ve Farklı Yönlerden Mukayeseli Değerlendirilmesi”, 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2012, İstanbul, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Kitabı s:1-4.

7.    Z.Hazal Turanlı, A.B. Tuğrul, “Farklı Nükleer  Santraların Kurulum Maliyet Analizleri, 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2012, İstanbul, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Kitabı s: 202-205.

8.    B. Büyük, A.B.Tugrul, A.C. Akarsu, O. Addemir, “Investigation on The Effects of Boron Carbide Particle Size on Radiation Shielding Properties of  of Boron -Carbide - Titanium Diboride Composites”,  “2nd Advances in Applied Physics and Materials Science Congress -APMAS 2012”  26-29 April 2012. Antalya. Proc. in press.

9.    B. Büyük, A.B.Tugrul, A.C. Akarsu, O. Addemir, “Investigation on The Effects of Titanium-diBoride Particle Size on Radiation Shielding Properties of  of Titanium-diBoride Reinforced Boron Carbide Composites, 1st International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties, NAP-2011, 27-30 Sept.2011. Proc.           Vol 2,Part II,  pp. 381-384

10.  B. Tuğrul,  N. Altınsoy, A. B. Tuğrul, F. Baytaş, N. Baydoğan, N. Karatepe, S. Hacıyakupoğlu and B. Büyük, Investigation of Helical Flow by Using Tracer Technique, The 6th International Conference on Tracers and Tracing Methods – Tracer 6, Oslo-Norway, 6-8 June 2011, CD Proceeding

11.  A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerji Değerlendirmesi ve Türkiye”, 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2011, İstanbul, 15-17 Haziran 2011, Bildiri Kitabı s:11-14

12.  H. Girgin, A.B. Tuğrul, “Fotovoltaik Güneş Enerji  Santralı İçin Enerji Üretim İncelemesi ve Ekonomik Analizi, 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2011, İstanbul, 15-17 Haziran 2011, Bildiri Kitabı s:

13.  B. Büyük, A.B.Tugrul, A.C. Akarsu, O. Addemir, “Investigation of Behaviour of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide-Silicon Carbide Composites Against Cs-137 Gamma Radioisotop Source By Using Gamma Transmission Technique”,  “Advances in Applied Physics and Materials Science Congress -APMAS 2011”  12-15 May 2011. Antalya

14.  A. B. Tuğrul, “Bazı Pirinç Eserlerin Radyografi Tekniği İle İncelenmesi”, “33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”, 23-27 Mayıs 2011, Malatya, Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı

15.  S. Haciyakupoglu, N. Altinsoy, N. Karatepe, N. Baydoğan1, A.B. Tugrul1, M.Demir, E.Cetinkaya, E. Orucoglu,  Investigation On Torrent Control By Using Clay And Activated Carbon For I-131, Belgrad-Serbia, Sept.2010, CD Proc.

16.  A. B. Tuğrul, “Enerji Taşımacılığı Açısından Boğazların Önemi ve Alternatifleriyle Değerlendirilmesi”, "16. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2010" İstanbul, 12-14 Mayıs 2010, Bildiri Kitabı s:1-4.

17.  S.Nişli, M.Demir, B.Demir, B. Kalmaz, G.Yılmaz, A.B. Tuğrul, M. Halac, S. Sager, I. Uslu,   Radiation Protection for Accompaniment Person in PET/CT, Annual Congress of The European Association of Nuclear Medicine – EANM’09, 10-14 October 2009,  Barcelona, Spain.

18.  S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Karatepe, N. Baydoğan, B. Tuğrul, M. Demir.  E. Çetinkaya, E. Oruçoğlu, “Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131” LANDCON 0905 Conference,  Belgrad-Serbia, 26-30 May 2009, Sempozyum Cd’sinde basıldı.

19.  A. B. Tuğrul, “Bazı Takı Elemanı Parçaların Radyografi Tekniği İle İncelenmesi”, “31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,  25-29 Mayıs 2009, Denizli.

20.  A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Enerji Açılımları”, "15. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2009" İstanbul, 13-15 Mayıs 2009, Bildiri Kitabı s: 15-17.

21.  M. Tekin, H. Tuğral, Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. B. Tuğrul, N. Baydoğan, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, (2009), Investigation of Heat Treatment and Al Doping On Irradiated Nanosize Hexagonal Zno, 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, Karabuk, Turkey. Sempozyum Cd’sinde basıldı.

22.  M. Tekin, N. Baydogan, H. Cimenoglu,  S. Kayali,  M. Baydoğan  B. Tuğrul, N. Altinsoy,  G.Albayrak,  H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, R. Budakoglu 2009, Mechanical Properties of Induced ZnO:Al Nanoparticles by Cs-137 for Enhanced Device and Sensor Functionality, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS) Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

23.   H. Tugral, N. Baydogan, H. Cimenoglu, S.Kayali,  B. Tuğrul, M.Baydogan,           N. Altinsoy,  G. Albayrak,  H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2009, Evaluation of Optical and Colour Parameters on Induced Al Dopped Nanostructured ZnO Thin Film By Beta Radiation For The Commercialization of ZnO:Al in Civilian and Military Industries, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS) Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

24.   M. Tekin, H. Tugral, O. Ozdemir, N. Baydogan, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. B. Tuğrul, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, The Crystallization and Physical Properties of Irradiated Al Doped ZnO Thin Film, EUROMAT 2009, 7-10 September 2009: SECC, Glasgow, UK

25.  A. Beril Tuğrul, Nilgün D. Baydoğan, Nesrin. Altınsoy, Deniz Dizar, Ertuğrul Yağcı, Radiographic Investigation on Automotive Parts, 3rd International Non-Destructive Testing Symposium, 17-19 Nisan 2008, pp. 126-135, Istanbul.

26.  Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, B. Tuğrul, G. Albayrak, N. Baydoğan, N. Altınsoy, M. Baydoğan, H.Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2008, The Optical Behavior of ZnO Films Against The Radiation, 14th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008), 16-18 October 2008, Sempozyum Cd’sinde basıldı.pp. 1652-1659.

27.  A. B. Tuğrul,  “Farklı Okuçlarının Radyografi Tekniği ile İncelenmesi“,                         29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs – 01 Haziran 2007, Kocaeli, Bildiri Kitabı s: 17-26.

28.  N. Doğan Baydoğan, M. Baydoğan, A.B. Tuğrul, H. Çimenoğlu, “ Low Cycle Fatigue Behaviour of Irradiated Stainless Steel As Shielding Material, International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 06),  Nevada-USA, Proc. 2101-2104, 2006.

29.  N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Simulation Study for Scenario of RadionuclideReleasing in a Open Channel”, International Symposium  “In-Sıtu Nuclear Methodology as A tool For Radioecology – Insunume” radioprotection of Environment, pp. 63, 6-8 Sept. 2006, İzmir.

30.   A.B. Tuğrul, “Investigation of Laminar Pipe Flow By Using radiotracer Technique”, Tracer 4 Conress, Grenoble – France, 2006. [Bildiri ftp olarak internette (ftp://ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer4 Proceedings/) yayınlanmıştır.]

31.   N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Evaluat,tion of Entrance Length Effects on Turbulence Parameters By Using radiotracer Technique”, Tracer 4 Congress, Grenoble – France, 2006. Bildiri ftp olarak internette (ftp://ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer4 Proceedings/) yayınlanmıştır.

32.  Baydoğan N.D., . Baydoğan M, Tugrul, A.B., Çimenoğlu H., "Low Cycle Fatigue Behaviour of Irradiated Stainless Steel As Shielding Material", (2006) International Congress on the Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP '06), pp.2101-2104, June 4-8, 2006, Reno, Nevada, USA.

33.  İ.Karaaslan, A.B. Tuğrul, “Mathematical Salinity Dispersion Model Along Bosphorus, Ninth International Water Technology Conference, IWTC9 2005, Sharm El-Sheikh, Egypt, Proc. p:1257-1264.

34.  A. B. Tuğrul,  “Çalışılan Selçuklu Eserlerinin Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Değerlendirilmesi“, 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 30 Mayıs – 03 Haziran 2005, Antalya.

35.  İ.Karaaslan, A.B. Tuğrul, “New Approach to Salinity Determination and Salinty Dispersion Along Bosphorus, Eighth International Water Technology Conference, IWTC9 2004, Alexandria, Egypt, Proc. p:163-173.

36.  A. B. Tuğrul,,  “Nötron Radyografi Tekniği  İle Eski Eserlerin İncelenmesi”,        26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2004, Konya.

37.  A.B.Tuğrul, “Quality Concept For Energy Implementation”, The First International Energy and Environment Syposium, Izmir, 13-17 July, 2003. Proc. pp.431-434.

38.  Z. Er, A.B.Tuğrul, T. Satır, C. Deniz, M. Frusho, “Study on Oil Spill in Marmara Sea Coastal Areas”, International Conference on The Mediterranean Coastal Environment, Revann-Italy, Proc. pp:1093-1095, Oct. 2003.

39.  A. B. Tuğrul,O. Belli,  “Yukarı Anzaf Kalesi Buluntusu Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi, 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 25-31 Mayıs 2003, Ankara.

40.  A.B. Tuğrul, S. Başaran, “Panaztepe Buluntusu Eselerin Tahribatsız Muayene  Metodları İle İncelenmesi”, XXIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27 Mayıs-31 Mayıs 2002, Ankara, 18. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 61-68.

41.   A.B.Tuğrul, M. Barla, A. Kurtoğlu, Z. Er, B. Ataksor, “Evaluation of Seawater Radioactivity Levels For Tuzla Region in Marmara Sea”, Radioprotection of The Environment - International Symposium on In Situ Nuclear Metrology As A Tool For Radioecology”, 10-12 June 2002, Fleurus-Belgium, CD Proc., pp. 182-183.

42.  A.B.Tuğrul, “Neutron Radiography Applications in ITU TRIGA Reactor”,  2nd  Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, Almaty, Kazakhistan, 16-19 Sept.2002, Proc. pp.205-214.

43.  A.B.Tuğrul, N. Doğan Baydoğan, “The Evaluation of Neutron and Mixed Radiation Effect on Several Type of Silicate Glass”, 2nd  Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, Almaty, Kazakhistan, Proc.16-19 Sept.2002,

44.  A.B.Tuğrul, İ.Yılmaz, B. Ataksor, S. Şahin, “Evaluation of Radioactivity Levels For Water Resources in Bursa Region”, International symposium on Water Resources and Environmental Impact”, 11-13 July 2001, Istanbul, Proc., pp. 97-106

45.  A.B. Tuğrul, S. Başaran, “Altıntepe (Van) Buluntusu Bazı Eserlerin Radyografi Tekknikleri İle Değerlendirilmesi”, XXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2001, Ankara, 17. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı Bildiri Kitabı s: 21-28.

46.  A.B. Tuğrul, M. Darga, “Bir Hitit Mührünün Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2000, İzmir, 16. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı Bildiri Kitabı s: 49-56.

47.  A.B. Tuğrul, “Archaeometric Studies By Using Neutrography in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, 16th European TRIGA Conference, 25-28 Sept. 2000, Pitesti-Romania, CD Proc., S2-04/1-14

48.  S. Yener, A.B. Tuğrul, “Evaluation of Nuclear safety Measurements in ITU TRIGA Mark-II Reactor”, 16th European TRIGA Conference, 25-28 Sept. 2000., Pitesti-Romania, Cd Proc. S3-02/1-15.

49.  A.B. Tuğrul, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin “Investigation on Golden Horn (Haliç) Quaternary Sequence By Determination of Alpha and Beta Radioactivity Levels”, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir, Proc. Vol. 1, pp. 559-566

50.  A.B. Tuğrul, N. Altınsoy, “Flow rate Determination For Open Channel Flows By Using Raditracer Balance method”, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir, Proc. Vol. 1, pp. 501-506

51.  A.B. Tuğrul, N. Altınsoy, B. Ayaz, “A Statistical Study of Filters Used As Shielding For TV and PC Monitors, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir, Proc., Vol. 1, pp. 371-378.

52.  A. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Red Gold Analysis By Using Gamma absorption Techniques”, 1st Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, 22-27 Oct. 2000, İzmir. Proc., Vol. 2, pp. 699-704

53.  N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Determination of Turbulance Parameters By Using Methylene-Blue Tracer in Vertical Pipe Water Flow”, International sympossium on Multiphase Flow and Transport Phonomena (MFTP-2000), ICHMT, 5-10 Nov. 2000, Antalya, Proc. pp. 325-332.

54.  A.B. Tuğrul, “Bazı Eserlerin Çalışma Mekanizmalarının Radyografi Tekniği İle Belirlenmesi”, XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1999, Ankara, XV. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-76.

55.  N. Doğan, A.B. Tuğrul, “An Investigation of The Radiation Effect On Lead Glass By Different Radiation”, Nuclear Technology - 99, 18-21 May 1999, Karlsruhe, Germany, Proc. pp. 681-686.

56.  N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Comperative Evaluation of Soda Glasses That Are Exposed By The Different Radiation Sources”, 15th European TRIGA Users Conference, 1998, Espoo, Finland, Proc. Pp. 81-102.

57.  A.B. Tuğrul, “Korozyona Uğramış Eserlerin Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi”, XX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 1998, Tarsus, XIV. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 53-64.

58.  A.B. Tuğrul, “Roma Eserlerinin Tahribatsız Muayene Metodları İle Değerlendirilmesi”, XIX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 1997, Ankara, XIII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-81.

59.  B. Tuğrul, O. Belli, "Yukarı Anzaf Urartu Kalesinde Bulunan Bronz Kalkan Parçasının Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi", 18. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 1996, Ankara, XII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-41.

60.  N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Investigation of Soda Glasses That Are Exposed Co-60”, International Symposium on Glass Problems, 4-6 Sept. 1996, Istanbul, Proceeding pp: 185- 191.

61.  B. Tuğrul, V. Sevin, S. Başaran "Radyografi Teknikleri İle Karagündüz Kazısı Metal Buluntularının Değerlendirilmesi", 17. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995. XI. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 75-90, (1996).

62.  B. Tuğrul, "Radiological Studies on Anatolia", 29 th International Symposium on Archaeometry, Ankara, 9-14 May. 1994, Proceeding (1996), pps: 483-496.

63.  B. Tuğrul, S.Başaran, A.Erzen, "Radyografi Teknikleri İle Çavuştepe Kazısı Metal Buluntularının Değerlendirilmesi", 16. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 30 Mayıs - 3 Haziran 1994, X. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 67-80, (1995).

64.  B. Tuğrul, O. Belli, "Yukarı Anzaf Urartu Kalesinde Bulunan Bronz Sadakların Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi", XV. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1993, Ankara, IX. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-76, (1994).

65.  B. Tuğrul, C. Soyhan, "Studies on Ottoman Padlocks Using Nondestructive Testing Methods", 29 th International Symposium on Archaeometry, Ankara, 9-14 May.1994, pp. 487-504.

66.  B. Tuğrul, Ö. Bilgi, "Radyografi Teknikleri Ile Ikiztepe Kazısı-92 Metal Buluntularının Restorasyon-Konservasyon Öncesi Değerlendirilmesi", XV. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1993, Ankara, IX. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 77-100, (1994).

67.  B. Tuğrul, O.Belli, "Van Yukarı Anzaf Urartu Kalesi Bronz Buluntularının Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi, XIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 25-29 Mayıs 1992, VIII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı s:441-452, 1993.

68.  B. Tuğrul, A. Özay,"Bazı Osmanlı Şamdanlarının Radyografi Yöntemiyle İncelenmesi", XIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu", Çanakkale, 27-31 Mayıs 1991, VII. Arkeometrı Sonuçları Toplantısı Bildiri Kitabı, s: 107-119.

69.  B. Tuğrul, S. Başaran, "Enez Cam Buluntuların Tahribatsız Muayene Metodlarıyla İncelenmesi", XII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 28 Mayıs - 1 Haziran 1990, VI.Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-40.

70.  B. Tuğrul, , A.Özay, "Türk-İslam Eserleri Müzesindeki Bazı Muslukların Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", XI. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Antalya, 18-23 Mayıs 1989, V. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s.119-131.

71.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, H. Yavuz, "Evaluation of Gamma Radiography by Using ITU TRIGA Mark-II Research Reactor", Second Asian Seminar on Research Reactors, ASRR-II/44, Jakarta-INDONEZIA, 22-26 May. 1989, Proceeding, Vol.II, National Atomic Energy, pp. 85-93.

72.  B. Tuğrul, "Investigation on Anatolian Opaque Glasses", Archaeological Sciences Conference, Bradford-ENGLAND 20-22 Sept. 1989, Proceeding pp: 115-118,1991.

73.  B. Tuğrul, A.N. Bilge, "Modernization Design of Neutron Radiography of ITU TRIGA Mark-II Reactor", 10th European TRIGA Users Conference , Vienna-AUSTURIA, 14-16 Sept. 1988, Proceeding, TOC-21, pp. 5.21 - 5.31

74.  B. Tuğrul, A.N. Bilge, H. Yavuz, "The Possibility of Gamma Ray Sterilization by Using ITU TRIGA Mark-II Reactor", 10th European TRIGA Users Conference , Vienna- AUSTURIA, 14-16 Sept. 1988 Proceeding, TOC-21, pp: 5.33-5.40

75.  A.N. Bilge, H. Yavuz, B. Tuğrul, "The Evaluation of The Radioisotope Production For Industrial Uses", 10th European TR{GA Users Conference , Vienna, AUSTURIA, 14-16 Sept.1988, Proceeding, TOC-21, pp.: 6.1 - 6.16.

76.  B. Tuğrul, C. Soyhan, "Bazı Türk-İslam Kilitlerinin X-Işını Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi" X. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 23-27 Mayıs 1988, Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s:239-252

77.  B. Tuğrul, Ş. Atik, "Evaluation of Ancient Opaque Glasses By X-Ray Radiography", Science and Archaeology Conference, Glasgow-ISKOÇYA, (24-26 Sept.l 1987), Proceeding, BAR British Series 196, ISBN 0 86054 581 4, 1988, s: 145-152.

78.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Nuclear Applications With ITU TRIGA Reactor", International Symposium on The of Multi-Purpose Research Reactors and Related International Co-operation, IAEA-SM-300/24, Grenoble - FRANSA, 19-23 Ekim 1987, Proceeding s: 587-595, Vienna,

79.  B. Tuğrul, B. Erdal, "İkiztepe Kazısı Buluntularından Bazılarının Restorasyon-Konservasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", IX. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, (6-10 Nisan 1987). III.Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 107-119.

80.  B. Tuğrul, F. Sungur, Y. Meriçboyu, F. Yıldız "Radiographic Studies on Ancient Metal Artifacts", 25th International Symposium on Archaeometry, Atina-YUNANISTAN 19-24 May 1986, "Archaeometry" ISBN 0-444-87333-3, Proceedings of the 25th International Symposium, pp: 319-322, Elsevier, Amsterdam 

81.  B. Tuğrul, F. Sungur, Ş. Atik, "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", VIII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 81-90.

82.  B. Tuğrul, F. Sungur, Y. Meriçboyu, F. Yıldız, "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Metal ve Kil Eserlerin Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", VIII. Kazı, Araştırma ve rkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 91-104,

83.  B. Tuğrul, F. Sungur, A. Görkem, N. Ölçer, "Cizre - Mardin Ulucami Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", VIII. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 105-117,

84.  T. Yarman, A.B. Tuğrul, “A New Approach Via A Weighted Residual Criteria To The To The Thermal-Hydraulics Behaviour of Reactor Core, Application to TMI-2 Accident", 3 rd Multi-Phase Flow and Heat Transfer Symposium-Workshop, Miami Beach, Florida, U.S.A., 18-20 April 1983, Process Technologies Proceedings 1, Part: B Applications, pp: 69 - 80, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1984.

85.  A.B. Tuğrul, “Safety Measurements At I.T.U. TRIGA Reactor”, 7th European Conference of TRIGA Users, Istanbul, 15-17 Sept. 1982, Conference Papers, TOC-15, GA Tech.Inc., pp: 1.12-1.23.


Özet

1.    N. Baydoğan, A.B. Tuğrul, “The Effect of Neutron and Mixed Neutron /Gamma Irradiation on The Solar Parameters of Borosilicate Glass”, 12th. International Symposium on Novel and Nono Materials - ISNNM, 26-30 August 2012, İstanbul

2.    A.B. Tuğrul, “Çevresel Açıdan Nükleer Enerjiye Bakış”, 17. “EIF’2011 Uluslararası Elektrik Zirvesi”, Ankara, 14 – 16 Eylül  2011,

3.    A. B. Tuğrul, Training And Research Studies in Turkey at the Stage Of  Nuclear Power Plant Establishment, Consultancy Meeting on Regional Research Reactor Coalitions and Centres of Excellence to Enhance Availability, Utilisation and Support to Newcomer States Planning Nuclear Power Plants, 13 - 16 October 2010, IAEA, Prague, Czech Republic.

4.    T. Bel, A.B. Tuğrul, Permeability of Beta Particles for Four Metals with Copper, ERR-2010, Europeanadiation Research Society, s: 201, Sept.2010, Stockholm-Sweeden.

5.    S.Nişli, M.Demir, B.Demir, B. Kalmaz, G.Yılmaz, A.B. Tuğrul, M. Halac, S. Sager, I. Uslu,   Radiation Protection for Accompaniment Person in PET/CT, Annual Congress of The European Association of Nuclear Medicine – EANM’09, 10-14 October 2009,  Barcelona, Spain.

6.    N. Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Doğan Baydoğan, B. Tuğrul, “Investigation of Radioiodine Isotope Adsorption on Activated Carbon” V. Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, pp. 144, Ankara-Turkey, 14-17 Oct. 2008

7.    N. Baydoğan, M.Baydoğan, A.B. Tuğrul, H. Çimenoğlu, “The effect of radiation on low cycle fatigue behaviour of a stainless stell”, BPU-4, Fourth General Conference of the Balkan Physics Union, Aug. 22-27 2000, Veliko Turnovo, Bulgaria.

8.    N. Altınsoy, A.B. Tuğrul,  "Determination of Concentration Profiles For Entrance Region of Turbulent Pipe Flow by Using Radiotracer Technique,   BPU-4, Fourth General Conference of the Balkan Physics Union, Aug. 22-27 2000, Veliko Turnovo, Bulgaria.

9.    N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Spectroscopic Investigation of Exposed Soda Glasses”, International Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, LAMP-97 16-20 Sept. 1997, Istanbul.

10.  E. Güngör, B.Tuğrul, "The Variety of Phantoms Used in Whole Body Counter", General Conference of The Balkan Physcical Union, 2-4 Sept. 1994, Izmir.

11.  N. Güngör, B. Onat, B. Tuğrul, E. Güngör, "The Determination of I Contamination of The Workers in The Nuclear Medicine", General Conference of The Balkan Physcical Union, 2-4 Sept. 1994, Izmir.

12.  B. Tuğrul, A. ÖZAY, "Investigation on Ottoman Taps By The Nondestructive Testing" International Symposium on Archaeometry, Heidelberg-ALMANYA, 2-6 April 1990,.

13.  S. Tuncer, B. Tuğrul, "Radioactivity Levels in Drinking Water of West Side of Turkey", First Tatarstan Symposium on Energy, Environment and Economics, 9-4 Aug. 1992, Kazan - Tatarstan - pp. 182.

14.  B. Tuğrul, "Studies on Some Metal Artifacts From Vize Timulus By Non-Destructive Testing", International Colloquim on The Discovery of Metal, Saint Germain en Laye FRANCE, 19-21 Jan. 1989.

15.  B. Tuğrul, A.Görkem, N.Ölçer, "Restoration-Conservation Studies on Cizre-Mardin Ulucami Door By The Scientific Methods", International Symposium on Archaeometry, Toronto-Kanada, 16-20 May 1988, s: 118.

16.  . Aybers, B. Tuğrul, "Potential For Industrial Application of Heat Pumps in Turkey, Second Turkish - German Joint Symposium on Heat Pumps, Istanbul, 4-5 May 1987.

17.  A.B. Tuğrul, “Nuclear safety Activities and Site Selection of The First Nuclear Power Plant in Turkey”, RCD-RACSAR, Meeting on Nuclear Safety and Site selection of The Nuclear Power Plants, Tahran-IRAN, 31 Jan. - 2 Feb. 1977.


Ulusal makaleler

1.    B. Tuğrul, Nükleer Santral Kurulmazsa…, Sanayici Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 19,  s: 64-68, Eylül 2011.

2.    B. Tuğrul, Nükleer Enerjinin Enerji Politikaları İçindeki Yeri ve Türkiye   Değerlendirmesi, Çerçeve Dergisi, Yıl, 19, Sayı: 56, s:174-180, Eylül 2011.

3.    E. Meriç, N. Avşar, A.Nazik, C. Tunoğlu, B.Yokeş, İ. F. Barut, F. Yücesoy Eryılmaz, B. Tuğrul, M. Görmüş, M. S. Öncel, H. Orak, E. Kam, F. Dinçer, “Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi – Kuzey Ege Denizi) Deniz İçi Kaynakları Çevresindeki Foraminifer ve Ostrakod Topluluğuna Bu Alandaki Çevresel Koşulların Etkisi”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı 136, s: 63-84, 2008.

4.    Ş. İpek Karaaslan, A. Beril Tuğrul, “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini ve Yeni Bir Matematik Model, İTÜ Dergisi, Seri D, Cilt 6, Sayı 4,              s: 27-36, 2007.

5.    A. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin Analizi, Kütle Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, İTÜ Dergisi D,  Cilt: 4, 2006

6.    Z. Er, A.B. Tuğrul, “Radyasyon İzleme Tekniği İle Dar Deniz Yolları İçin Bırakımlı Hal İncelemesi ve İrdelemesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4, Sayı: 6, s: 35-46, Aralık 2005.

7.    E. Meriç, E. Kerey, N. Avşar, A.B. Tuğrul, F. Suner, A. Sayar, “ Haliç (İstanbul) Kıyı Alanlarında (Unkapanı-Azapkapı) Gözlenen Halosen Çökelleri Hakkında Yeni Bulgular”, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni  28, s: 9-32, 2003.

8.    N.  Baydoğan, A.B. Tuğrul, “Gama Işınları İle Kurşun-Alkali-Silika Camın Dozimetrik Kullanımı, İTÜ Dergisi D, Cilt: 1, Sayı: 1, s: 43-51, Aralık 2002.

9.    H. Önal, A.N.Bilge, A.B. Tuğrul,“Döküm Malzemelerde Radyografik Kontrolun Önemi”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayı: 91, s: 61-65, Ağustos 1994 .

10.  A.N. Bilge, A.B. Tuğrul, H. Önal, “Kalın Çelik Parçaların Radyografik Muayenesi”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayı: 91, s: 61-65, Ağustos 1994.

11.  A.B. Tuğrul, “Tarihi Eserlerin Rdyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi”, TÜBİTAKBilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 290, s: 26-29, Ocak 1992.

12.  A.B. Tuğrul, Bir Assur Buluntusunun Radyografik İncelemesi, Müze Dergisi, Sayı: 2, s: 21-24 1990-1991.

13.  A.B. Tuğrul, “Teşhirdeki Eserlerin Maruz Kalabilecekleri Etkiler ve Bu Etkilere Karşı Alınabilecek Önlemler, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXXIV, Sayı: 1-2, s: 429-443, 1990.

14.  H. Yavuz, A.B. Tuğrul, M.A. Yavuz, “Enerji Kullanımında Kirliliğin Önemi”, Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı: 356, s: 22-25 Eylül 1989.

15.  A.N. Bilge, A.B. Tuğrul, A. Durmayaz, E. Güngördü, “Endüstriyel Büyük Parçaların Gamagrafik Kontrolu”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, s: 34-37, Ocak 1988,

16.  A.N. Bilge, A.B. Tuğrul, “Radyografik Değerlendirme Esasları”, Metalurji_Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, s: 24-27, Ocak 1988.

17.  A.B. Tuğrul, “Bir Arkeolojik Buluntunun Sırrı”, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji_Dergisi, Sayı: 23, , s: 53-54, Temmuz 1987.

18.  A.B. Tuğrul, “Eski Eserlerin Sırları”, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji_Dergisi, Sayı: 21, s: 64-67 Mayıs 1987.


Ulusal bildiriler

Tam metinli

1.    Z. Er, A.B. Tuğrul, “Dar Su Yollarında Düşük ve Yüksek Sızıntı Hallerine İlişkin Petrol Yüzey Kirliliği İncelemesi”, IWES - 4. Atık Teknolojileri Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012

2.    H. Girgin, A.B. Tuğrul, “5 MW’lık Sabit Açılı Bir Fotovoltaik Güneş Enerji  Santralı İçin Enerji Üretim İncelemesi,  VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,   Bursa, Bildiri Kitabı s: 469-476, 1-5 Aralık 2010.

3.    A. B. Tuğrul , “Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar ve Türkiye Enerji Politikalarına Olası Etkileri”, “Türkiye 11. Enerji Kongresi”, İzmir, 21-23 Ekim 2009, CD Bildiri Kitabı: 45 pdf (+11).

4.    B. Büyük, A. B. Tuğrul, “Gama  Transmisyon  Tekniği  ile  Cs-137 Gama  Kaynağı  Kullanılarak  Farklı  Metaller  İçin  Kalınlık  Tayini”, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı,  Cilt I, s:49-58.

5.    G. Yılmaz, A. B.Tuğrul, Mustafa Demir,  “PET/BT Görüntülemesi Yapılan Hastaların Maruz Kaldıkları  F-18 FDG Radyasyon Dozlarının Araştırılması, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, Cilt I, s: 96-105. 

6.    A. B. Tuğrul , “Nükleer Enerjinin Enerji Açılımlarındaki Yeri”, “Uluslar arası katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Konferansı”, Ankara,  28-29 Eylül 2009, Bildiri Kitabı s: 93-98.

7.    A.B. Tuğrul, “Temiz Enerji Açısından Enerji Kaynaklarının ve Kullanımının Değerlendirilmesi”,   VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,   İstanbul,                   Bildiri Kitabı s: 37-46, 17-19 Aralık 2008.

8.    A. B. Tuğrul, “Nükleer Teknoloji Uygulamaları”, Enerjide Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği, ENKÜS 2007, Bildiriler ve Sunumlar, s: 61-68, 4-5 Aralık 2007, İstanbul.

9.    A.B. Tuğrul, N. Doğan Baydoğan,  “Olası Alternatiflerle Enerji Kaynakları Değerlendirmesi ve Türkiye”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, Bildiri Kitabı Cilt II, s: 265-273.

10.  A. B. Tuğrul,  “Avrupa Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımları“ , V. Enerji Sempozyumu,  21-23 Aralık 2005, Ankara, TMMOB-EMO Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Enerji Politikaları Bildiri Kitabı,  s: 99-110.

11.  A.B. Tuğrul,“Sürdürülebilir Kalkınma İçinde Enerji Kaynaklarının Kullanımı”, “V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu”, İstanbul 26-28 Mayıs 2004, Bildiri Kitabı        Cilt II, s: 847-855.

12.  A. B. Tuğrul, “Türkiye’de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Politikaları içindeki Yeri”, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,  3-4 Ekim 2003, Kayseri, Bildiri Kitabı, s: 319-324

13.   B. Tuğrul, “Enerji Politikaları içinde Doğal Gaz”, II. Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Gaziantep, Bildiri Kitabı, s: 100-111.

14.  Z. Er, A. B. Tuğrul, “Zararlı Organizma ve Patojenlerin Balast Yolu İle Taşınmasının En Aza İndirgenme Plan ve Kontrolu”, “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları  IV. Ulusal Konferansı, İzmir, 5-8 Kasım 2002, Türkiye Kıyıları 02 Bildiri Kitabı s: 793-802.

15.  A.B. Tuğrul,“Enerji Planlaması ve Yönetimi İçin Kalite Halkası”, “IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu”, İstanbul 16-18 Ekim 2002, Bildiri Kitabı  Cilt I, s: 1-8.

16.  A.B.Tuğrul, E. Meriç, N. Avşar, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin, İ. Yılmaz, “Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini İle Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri İle Karşılaştırılması, Haliç 2001 Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2001, Bildiri Kitabı s: 253-267

17.  A.B.Tuğrul, Z. Er, İ.Yılmaz, A.O. Yılmaz, “Tuzlada Deniz Radyoaktivitesinin Tayini ve Değerlendirmesi, Marmara-2000 Sempozyumu, 10-12 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 566-574

18.  A.B. Tuğrul, N. Doğan, “Radyasyon Dozu Tayini İçin Camların Stratejik Amaçlı Kullanımı, NBC Savunma Sempozyumu-III, 11-12 Mayıs 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 61-66.

19.  A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerjide Nükleer Güvenlik Felsefesi ve Kalite Güvence”, Enerji Kaynakları Sempozyumu, 13-15 Nisan 2000, Çanakkale, (Çağrılı Tebliğ), Bildiri Kitabı, s: 37-47.

20.  A.B.Tuğrul, İ.Yılmaz, S. Şahin, “İstanbul Su Rezervuarlarının Radyoaktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Su Kongresi, 17-19 Ocak 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt II, s: 611-619.

21.  B. Tuğrul, “Nükleer Santraller ve Kalite”, I.Ulusal Nükleer Enerji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 19 Aralık 1996, Edirne.

22.  Ş. B. Akıncı, A. B. Tuğrul, “Endüstriyel Radyografi Çekiminde Farklı Zemin Ortamlarının Görüntü Kalitesine Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 222-231.

23.  N. Altınsoy, A. B. Tuğrul, “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Düşey Borularda, Türbülanslı Akış Hız Profiline Giriş Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 243-249.

24.  N.Doğan, A. B. Tuğrul, “Soda Camlarının Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışının İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 271-278.

25.  B. Tuğrul, "Hacimsel Tahribatsız Muayene Yöntemleri İle Korozyon Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar", IV. Ulusal Korozyon Sempozyumu, İstanbul, 25-27 Ekim 1994, Bildiri Kitabı s: 283-290.

26.  A. Sipahi, B. Tuğrul, "Canlılara Verilebilecek Radyoizotop Miktarı ve Doz Hesabına İlişkin Analitik Bir Hesap", IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 1993, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 373-378.

27.  M. Güvendik, B. Tuğrul, "Bir Radyoizotop Kaynağın Tasarımı ve Çevresel Doz Hesabı", IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 1993, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 389-395.

28.  B. Tuğrul, "Eski Eserlerin Korunmasında Radyografi Yöntemlerinin Kullanılması", Türkiye'de Eski Eser Kaçakcılığı, Tahribatı ve Korunması Sempozyumu - II, Ankara, 3-6 Aralık 1991.

29.  S. Tuncer, B. Tuğrul, "Marmara Bölgesi İçme Sularında Radyoaktivite Seviyesi Tayini", III. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Ankara, 19-21 Eylül 1991, Bildiri Kitabı s: 267-272, 1993.

30.  B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Yapılan Arkeometrik İncelemeler", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı, (1990), Cilt: II, s: 669-674.

31.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, H. Yavuz, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktöründe Gama Radyografi Olanaklarının Araştırılması", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı (1990), Cilt: II, s: 617-622.

32.  Ü. Bulubay, B. Tuğrul, "Radyografik Ekranların Görüntü Kalitesine Etkisi", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı, Cilt: II (1990), s: 630-635.

33.  N. Kara, B.Tuğrul, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akış Takibi", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı Cilt II (990), s: 630-635,

34.  B. Tuğrul, Ü. Bulubay, "Radyografi Çekimlerinde Ranforsatör Film Uyumunun Önemi", Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, 5-7 Ekim 1989, Bildiri Kitabı (1990), s. 229-236,

35.  B. Tuğrul, "Türk-İslam Eserleri Müzesindeki Bazı Metal Eserlerin X- Işını Radyografi Tekniği ile İncelenmesi", TÜBİTAK-AKSAY Ünitesi I.Ulusal Kollokyumu, Ankara, 23-25 Kasım 1988, TÜBİTAK-AKSAY Ünitesi Bilimsel Bildirileri I, (1989), (Türkçesi) s: 262-278 (Ingilizcesi) s: 279-293

36.  B. Tuğrul, Ş.Atik, "Bazı Antik Anadolu Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği Ile Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Nisan 1988, Bildiri Kitabı,(1990),s: 37-39, 109-110.

37.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Radyoaktif Kaynakların Güvenli Zırhlanması", I. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 1987, Bildiri Kitabı (1989), s: 279-283.

38.  B. Tuğrul, "Bir Aluminyum Yaşlandırma Fırını Tasarımının Enerji Tasarrufu Açısından Etüdü", Enerji Tasarrufu Semineri, İstanbul, Ocak 1988, Tebliğ Kitabı, s: 29-41.

39.  B. Tuğrul, M.A. Yavuz, M. Okka, "Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Kristal Camların Kullanımı", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 675-683

40.  B. Tuğrul, F. Sungur, Ş. Atik, "Radyografi Tekniği İle Opak Camların Değerlendirilmesi", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 665-674

41.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Çelik Döküm ve Kaynak Dikişi Kontrollarının Radyografik Değerlendirme Esasları", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 78-88

42.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, F. Sungur, "Sanayide Radyografi Uygulamaları", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 78-88.(INIS-TOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7880, No 19:078018)

43.  B. Tuğrul, H. YAVUZ, "Basınçlı Su Reaktörlerinin Buhar Üreteçlerindeki Korozyon Problemleri", 5. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Istanbul, 18-20 Eylül 1985, Bildiri Kitabı, Cilt 2, s: 745-754.

44.  B. Tuğrul, "Arkeometride Nükleer Tekniklerin Kullanımı", TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi, VI. Ulusal Arkeometri Kollokyumu, Istanbul, 15-17 May[s 1985, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri VI, Ankara 1986, TÜBİTAK Yayınları No: 622, s: 12-29.

45.   B. Tuğrul, "Türkiye'de Nükleer Enerji Eğitimi", Teknik Eğitim Ulusal Kongresi, İsanbul, 24-26 Ekim 1983, Teknik Eğitim; Dünü, Bugünü ve Geleceği, s: 2.67 - 2.73.


Özet

1.    A.B. Tuğrul, “Tahribatsız Muayene Yontemleri ile Cam Eserlerin İncelenmesi”, 17. “Türkiye Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalısmalar - II. ODTÜ Arkeometri Çalıstayı”, Ankara, 6 – 8 Ekim  2011

2.    A.B. Tuğrul, “Dünyada ve Türkiye'de Enerji Politikaları ve Sektörel Yansımaları”, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Zirvesi, Van, 30 Ekim 2010.

3.    A. B.Tuğrul,  “Orta Asya’daki Mevcut ve Muhtemel Enerji Projeleri, Türkiye'nin Bu Projelerdeki Yeri”,  Orta Asya’da Değişen Dengeler ve Türkiye Sempozyumu, 11 Aralık 2009, Ankara.

4.    G. Yılmaz, A. B.Tuğrul, Mustafa Demir, Doğan Yaşar,  “F-18 FDG ile PET/BT Çekimine İlişkin Hastaların Maruz Kaldıkları  Mesane Dozlarının Belirlenmesi, XII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara

5.    B. Demir, M. Demir, A. B. Tuğrul, G. Yılmaz, M. Halaç, İ. Uslu, “PET/BT’de Hasta Refakatcilerinin Radyasyondan Korunması”, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı,  Cilt I, s:106. 

6.    Ö. Özdemir, M. Tekin, H. Tuğral, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. Beril Tuğrul, Nilgün Baydoğan, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar,  “Gama Işınları ile Işınlanan Al-katkılı ZnO:Al İnce  Filmlerin Yapısal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi,  “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı,  Cilt II, s:183.

7.    H. Çimenoğlu, E.S. Kayalı, A. B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Baydoğan, N. Altınsoy, M. Baydoğan “Radyasyon İle Uyartılarak Optik ve Mekanik Özellikleri Geliştirilen Nanometrik Boyuttaki Al Katkılı ZnO İletken Filmler”, İTÜ Nono-Bilim ve Nano- Teknoloji Çalıştayı, s: 39, İstanbul, 11-12 Şubat 2009.

8.    A. B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Baydoğan, N. Karatepe,             A. Bayülken  “Nükleer Uygulamalarda Radyoizotop Dekontaminasyonu İçin Karbon Nanoyapıların Kullanılması”, İTÜ Nono-Bilim ve Nano- Teknoloji Çalıştayı, s: 35, İstanbul, 11-12 Şubat 2009.

9.    A.B. Tuğrul, “Türkiye İçin Geleceğe Yönelik Bir Projeksiyon”, 14-15 Şubat, 2007, ASAM, İstanbul.

10.  A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Nükleer Enerji Seçeneği”, TASAM, 27 Temmuz 2006, İstanbul.

11.  M.E. Turgay, A. B. Tuğrul, “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Yoğunluk Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,14-16 Eylül 2005, İzmir.

12.  E.S. Karaman, A. B. Tuğrul, “Farklı Türkiye Mermer Türlerinin Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,15-17 Ekim 2003, Kayseri

13.  İ.Karaaslan, A. B. Tuğrul, ““Nötron Aktivasyon Analiziyle Deniz Suyunda Tuzluluk Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,15-17 Ekim 2003, Kayseri

14.  N. Doğan Baydoğan, B. Tuğrul, “Medikal Ürünlerin Radyosterilizasyonunda Kurşun-Alkali-Silika Camların Dozimetrik Amaçlı Kullanımı”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

15.  D. Yaşar, B. Tuğrul, “Karaciğer Sintigrafisinde Gonadda Absorblanan Dozun Ölçümü”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

16.  E. Dirlik, B. Tuğrul, M. Demir, “Farklı Kolimatörlerle Orbiter Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi ”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

17.  E. Arslan, B. Tuğrul, M. Demir, Verteks Gama Kamera İçin Tc-99m Radyoizotopu İle Kemik Sintigrafisi Çekimlerinin Parametrelerinin Değerlendirilmesi ”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.

18.  G. Yılmaz, A. B. Tuğrul, “Radyografik Paralaks (Rijit Paralaks) Yöntemi İle Hata Derinliği Tesbiti”, 1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 1998, Ankara

19.  N.Doğan, A. B. Tuğrul, “Yüksek Radyasyon Dozu Altında Soda-Kireç-Silika Camlarının Optik Yapı Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya.

20.  N.Altınsoy, A. B. Tuğrul, “Türbülans Parametrelerinin Değişimine Giriş Şartları Etkisinin Radyoaktif İzleme Tekniği İle İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya,

21.   A.B. Tuğrul, “Radyasyon Ölçüm Tekniklerinde Dedektör Yerleşiminin Önemi ve Geometri Faktörü”, 16. Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, s: 26.

22.  Z. Er, B. Tuğrul, "Çeşitli Madensuyu ve Sodaların Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Istanbul, 11-15 Eylül 1995,

23.  N. Doğan, B. Tuğrul, "Enerjitik Elektromagnetik Radyasyonun Soda Camlarındaki Etkilerinin İncelenmesi", 15. Fizik Kongresi, Kaş-Antalya, 26-29 Eylül 1995.

24.  B. Tuğrul, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Akış Takibinde Konsantrasyon Tayini", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, s: 133.

25.  M. Güvendik, B. Tuğrul, "Radyasyon Ölçümü İle Seviye Tayini İçin Kullanılacak Radyoizotop Kaynağın Kolimasyonu ve Analitik Zırhlama Hesabı", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, s: 132.

26.  S. Tuncer, B. Tuğrul, "Ege Bölgesinden Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyesi Tayini", 13. Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, 30 Eylül - 2 Ekim 1992, s: 60.

27.  B. Tuğrul, "Korozyona Uğramış Metal Eserler Üzerinde Radyografi Tekniğiyle Yapılan Çalışmalar", Metal Buluntuların Korozyonu ve Korunması Konferansı, Ankara, 21-22 Ekim 1991.

28.  B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Cizre Ulucami Kapısının Restorasyon Konservesyon Çalışmaları", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 21.

29.  B. Tuğrul, N. Kara, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Akış Hızı Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 24.

30.  S. Tuncer, B. Tuğrul, "Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 30.

31.  F. Çetin, B. Tuğrul, "Radyografik Görüntüde Yarı-Gölge ve Görüntü Rezolüsyonu Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 26.

32.  B. Tuğrul, "Radyografi Yöntemiyle Arkeolojik Buluntuların Farklı Yönlerden İncelenmesi", IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Erzurum, 27-29 Haziran 1990.

33.  B. Tuğrul, N. Kara, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Laminer Akış İncelemesi", IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Ezurum, 27-29 Haziran 1990.

34.  B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarında Yeni Gelişmeler", Tahribatsız Muayene III. Milli Semineri, Istanbul, 29-30 Kasım 1990.

35.  B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarının Üretim İçindeki Yeri", II. Milli Tahribatsız Testler Semineri, İstanbul, 30 Kasım - 1 Aralık 1989,

36.  A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Döküm Parçaların Radyografik Kontrolu", II.Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, 23-25 Haziran 1988.

37.  B. Tuğrul, "İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü'nde Tahribatsız Testlerle Ilgili Yapılan Çalışmalar", I. Milli Tahribatsız Testler Semineri, Ankara, 28-29 Kasım 1988.

38.  B. Tuğrul, H. Yavuz, " Nükleer Reaktörlerin Soğutma Kulelerinin Dizayn Esasları", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 10-12 Ekim 1984, s: 48.

39.  B. Tuğrul, "Kaza Şartlarında Nükleer Reaktörlerin Dış Güvenlik Kabuğu Kaçak Oranının Analitik Hesabı", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 10-12 Ekim 1984, s: 72.

40.  Yavuz, A. Bayülken, B.Can, B. Tuğrul, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü, I. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 22-24 Mayıs 1980.


Kitap veya kitap içinde bölüm

Kitap

1.    A.N. Bilge, B. Tuğrul, “Endüstriyel Radyografinin Esasları”, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Genel Yayın No: 20, İstanbul, 1990

Kitap Bölümü

1.    B. Tuğrul, Radyografi Tekniği ile Eserlerin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları-Armağan Kitap, s: 369-374, 2012.

2.    B.Tuğrul, S. Şahin, “İzmit Körfezi (Hersek Burnu – Kaba Burun) Kuvaterner İstifinin Radyoaktivite Ölçümleri”, İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi, s: 91-97, 1995


Basılmış raporlar

1.    B. Tuğrul, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin “Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”,  İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Temmuz 2001.

2.    H. Yavuz, A.N. Bilge, E. Ünseren, A. Bayülken, B. Tuğrul, A. Durmayaz, “İTÜ TRIGA Mark-II Reeaktörü’nün Sanayi İhtiyaçlarına Yönelik Modernleştirilmesi”, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Şubat 1993.

3.    B. Tuğrul, N. Kara, “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi”, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul, Şubat 1990.

4.    A.N. Bilge, B. Tuğrul, “Sanayide Uygulamalı Radyografi”, T.C. sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sınai Eğitim ve Geliştirme Bakanlığı, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM) Genel Müdürlüğü, İstanbul, Haziran 1986.

5.    B. Tuğrul, “Bugüne Kadar meydana Gelen En Büyük Kaza: Three Mile Island Kazası”, GMP-AR-001, İstanbul, Kasım 1984.

6.    N. Aybers, H. Yavuz, M. Geçkinli, B. Tuğrul, “Soğutucunun Kaçırılması Kazasından Sonra Dış Güvenlik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişiminin İncelenmesi”, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, TEK Proje Raporu, İstanbul, Kasım 1978.

7.    B. Tuğrul, “Soğutucunun Kaçırılması Kazasından Sonrasında Dış Güvenlik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişimi İle Bu Şartlarda Çevreye Yayılan Radyasyon Dozunun Hesaplanması”, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Doktora Ön İnceleme Çalışması, İstanbul, Mart 1978.