24

Bihrat Önöz

Bihrat onozBihrat ÖNÖZ
Prof.Dr.,Yenilenebilir Enerji

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Yenilenebilir EnerjiAnabilim Dalı

 Oda no:
Tel: +90 (212) 285 3945
Fax:+90 (212) 285 3884
e-posta:onoz@itu.edu.tr
web sayfası


 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

·Doçentlik Ünvanı (1997-)

·Doktora: İTÜ,Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Dalı Su Programı, (Şubat,1992)

·Yüksek Lisans:İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Dalı Su Programı,(Haziran 1986)

·Lisans:Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü (Şubat 1977)

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·2003-: İTÜ, İnşaat Fakültesi İnşaatBölümünde Profesör.

·1998- 2003 :İTÜ, İnşaat Fakültesi İnşaatBölümünde Doçent.

·1992-1998 :İTÜ, İnşaat Fakültesi, İnşaatBölümünde Yardımcı Doçent

·1985-1992 :İTÜ, İnşaat Fakültesi İnşaatBölümünde Araştırma Görevlisi.

·1984-1985 :İTÜ,Çevre Bölümünde Araştırma Görevlisi.

·1978-1983 :Braunschweig Teknik Üniversitesi (Almanya) Leichtweiss –Institut’ de Araştırma Mühendisi.

Akademik ve İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·2004-2007: İTÜ Tanıtım Ofisi Eşbaşkanlığı

·2004-: İTÜ Kariyer Ofisi Eşbaşkanlığı

·2003- 2005: Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

·2003-: İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyeliği

·2003-:Enerji Bilim ve Teknoloji. Y. Lisans Prog.Yürütme KuruluÜyeliği

·2003-: Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Anabilim Dalı Başkanlığı

·2003-: İTÜ Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

·2002-: Hidrolik ve Su Kay. Müh. Y. Lisans Prog. Yürütme KuruluÜyeliği

·2001-2005: İTÜ, Tanıtım Koordinatörlüğü

·2001-2003: İTÜ, İnşaat Mühendisliği ÇiftbAnadal Programı (ÇAP) Danışmanlığı

·2001-: Su ve Deniz Deniz Bilimleri Teknolojisi Uyg-Ar Merkez Kurul Üyeliği

·1994-1998: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

·Lisans: Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji, İstatistik, Water Supply and Environmental Sanitation

·Lisansüstü: Su Kaynakları Sistemleri, Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi, Hidroelektrik Enerji

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·Hidroelektrik Enerji

·Dalga Enerjisi

·Su Kaynakları Sistemlerinin Planlama ve İşletilmesi

·Taşkın ve Düşük Akım Hidrolojisi

·Stokastik Hidroloji

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·Journal of Hydrology

·Journal of Stochastic Environmental Research & Risk Assessment

·Türk Mühendislik ve Çevre Dergisi (Tübitak )

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·ASCE

·İMO

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans

·Küçük Hidroelektrik Santral Tasarımı için Debi Süreklilik Eğrisine OlasılıkçıYaklaşım. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, V. BİRİNCİ, 2010.

·İstanbul Yağışlarının Gidişler Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,T. CANGEL , 2009.

·İstanbul Yağışlarının Kurak Dönem Uzunluklarının Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,M. DİKİCİ, 2009.

·Hidroelektrik Enerji Birim Fayda Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, O. MESCİGİL, 2009

·Yüksek ve düşük Akımların Mevsimselliği Orta Fırat Havzası Uygulaması, İTÜ EnerjiEnstitüsü, A. ALBOSTAN, 2007.

·Fırat Havzası Taşkın Mevsimselliğinin Belirlenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, B.ALTIPARMAK, 2007.

·Türkiye Akarsularında Mevsimsel Trend Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, N. CEBE,2007.

·Akım Anahtar Eğrisinin İrdelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, M. KUKUL, 2007.

·İstanbul su Temini Sistemi ve İşletme Politikalarının İncelenmesi, İTÜ Fen BilimleriEnstitüsü, Y. UÇAR, 2006.

·Ortalama Günlük Akımlardan Anlık Pik akımların Tahmini ve Doğu Karadeniz HavzasıUygulaması,
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, E. ÖZCAN, 2006.

·Çoruh Havzası Kuraklık Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, S. ÖZTÜRK, 2004.

·Türkiye Nehirleri Ortalama Akımlarının Trend Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,M. AKYÜREK, 2003.

·Düşük akım Hidroloji ve Akdeniz Bölgesi Uygulaması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Ö. SARAÇOĞLU, 2002.

·Düşük akım Hidroloji ve Ege Bölgesi Uygulaması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,S. DURAK, 2000.

Doktora

·İklim Değişikliğinde Düşük Akımların İstatistik Analizi,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Ayşen BAŞKAYA.

Araştırma Projeleri(BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·Proje ismi: Türkiye Kıyıları Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi
Destekleyen kuruluş: İTÜ BAP
Destek Miktarı: 58.500
Başlangıç/Bitiş tarihleri:2007-2010
Görevi: Yürütücü

·Proje ismi: Proje ismi:Uzaktan Algılama ve Arkeolojik Yüzey Çalışmaları ile Eski İstanbul’un Roma ve Bizans Su İkmal Sisteminin Araştırılması,
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK
Destek Miktarı:
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2002-2009
Görevi: Araştırmacı

·Proje ismi: Türkiye Nehirleri Taşkın, Ortalama ve Düşük Akımlardaki Trendler,
Destekleyen kuruluş: İTÜ BAP
Destek Miktarı: 58.500
Başlangıç/Bitiş tarihleri:2000-2002
Görevi: Araştırmacı

·Proje ismi: Ege Bölgesi Düşük Akımlarının İstatistik Analizi, TübitakBilimsel ve Teknik
Araştırma kurumu, Proje No: INTAG 824, 2001.
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK
Destek Miktarı:
Başlangıç/Bitiş tarihleri:1999-2001
Görevi: Yürütücü

·Proje ismi: Report on Long Term Flood Control Operation Strategy of Kirazdere Reservoir,
Destekleyen kuruluş:İTÜ Geliştirme VakfıAr-Ge Projesi
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1998-1999
Görevi: Araştırmacı

·Proje ismi: Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarında Köyceğiz-Dalaman Koruma Alanında Yersel Veriler Entegrasyonu ile bir Kıyı Bilgi Sistemi Oluşturma Pilot Projesi, ,Henry Ford European Conservation Awards,National Award, 31 Mart 1998.
Destekleyen kuruluş: İTÜ Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1996-1998
Görevi: Araştırmacı

·Proje ismi: Su Temini Maksatlı bir Hazneler Sisteminin eniyi İşletme Şeklinin Belirlenmesi
İTÜ Araştırma Fonu Projesi Raporu,1998.
Destekleyen kuruluş:İTÜ Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1996-1998
Görevi: Araştırmacı

·Proje ismi: 1997 Trakya Bölgesi Düşük Akımlarının Hidrolojik ve İstatistik Analizi.
Destekleyen kuruluş: İTÜ Araştırma Fonu
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1995-1997
Görevi: Araştırmacı

Lisansüstü Tez Projeleri(sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·Proje ismi:Küçük Hidroelektrik Santral Tasarımı için Debi Süreklilik Eğrisine Olasılıkçı Yaklaşım.
Destekleyen kuruluş:İTÜ Araştırma Projesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı,
Başlangıç/Bitiş tarihleri:2009-2010
Görevi: Yürütücü

·Türkiye Akarsularında Mevsimsel Trend Analizi.
Destekleyen kuruluş: İTÜ Araştırma Projesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı,
Başlangıç/Bitiş tarihleri:2005-2007
Görevi: Yürütücü

·Proje ismi: Akdeniz Bölgesindeki Düşük Akımların İstatistik Analizi, İTÜ Araştırma Projesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, 2002.
Destekleyen kuruluş: İTÜ BAP
Başlangıç/Bitiş tarihleri:2001-2002
Görevi: Yürütücü

Uluslararası makaleler

·Expanded SCI

·Önöz, B., Bayazıt M., Best-Fit Distributions of Largest Available Flood Samples,Journal of Hydrology, Vol.167, p.195-208, 1995.

·Önöz, B., Bayazıt M., GEV-PWM Model for Distribution of Minimum Flows,J. Hydr. Engrg.,ASCE, Vol.4 (3), p. 289-292, Technical Note, 1999.

·Bayazıt, M.,Önöz, B., Conditionel Distributions of the Ideal Reservoir Storage Variables,J.Hydr. Engrg.,ASCE, Vol.5(1), p. 52-58, 2000.

·Önöz, B., Bayazıt M., Effect of the Occurrence Process of the Peaks over Threshold on the Flood Estimates,Journal of Hydrology, Vol. 244(1-2),p. 86-96, 2001.

·Bayazit, M.,Önöz, B., Aksoy, H., Nonparametric Streamflow Simulation by Wavelet or Fourier Analysis, ,Hydrological Sciences Journal,IAHS, 46(4), 2001.

·Önöz, B., Bayazıt M., Power Distributionfor Low Streamflows ,J. Hydr. Engrg., ASCE, Vol.6(5), p. 429-435, 2001.

·Önöz B.,Bayazıt M., Troughs under Threshold Modelling of Minimum Flows in Perennial Streams,Journal of Hydrology, Vol.258, 187-197, 2002.

·Bayazit, M.,Önöz, B., LL - Moments for Estimating Low Flow Quantiles,Hydrological Sciences Journal,IAHS, 47(5),2002.

·Önöz B., Bayazıt M., Troughs under Threshold Modelling of Minimum Flows in Perennial Streams,Journal of Hydrology, Vol.258, 187-197, 2002.

·Bayazit, M.,Önöz, B., Sampling Variances of Regional Flood Quantiles Affected by Intersite Correlation,Journal of Hydrology,Vol.291, 42-51, 2004.

·Bayazit, M.,Önöz, B.,Comment on “ Applicability of prewhitening to eliminate the influence of serial correlation on the Mann-Kendall test” by Sheng Yue and Chun YuanWang,Water Resoueces Research, 40(8), 2004.

·Cigizoglu H.K., Bayazıt M.,Önöz B., Trends in the Maximum Mean and Low Flows of Turkish Rivers,Journal of Hydrometeorology, Vol. 6, p. 280-290, 2005.

·Bayazit, M.,Önöz, B., Probabilities and return periods of multisite droughts,Hydrological Sciences Journal,IAHS, 50(4), 605-615, 2005.

·Bayazıt M.,Önöz,B., To prewhiten or not to prewhiten in trend analysis?Hydrological Sciences Journal, IAHS,52 (4): 611-624, 2007.

·Bayazıt M.,Önöz,B., Reply to Discussion of “To prewhiten or not to prewhiten in trend analysis? “Hydrological Sciences Journal, IAHS,53 (3): 669, 2008.

·Yeğen, B.,Önöz,B., Management of water supply systems of metropoles: Istanbul example. TURKEY. INTEGRATION OF INFORMATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITYBook Series: Nato Science for Peace and Security Series C –Environmental SecurityPages : 487-498 Published: 2008.

·Maktav, D., Kolay,C., Yegen, B.,Önöz, B., Sunar, F., Coşkun, G., Karadogan, H., Cakan, M., Integration of remote sensing and GIS for archaeological investigations,International Journal of Remote Sensing, 30(7) 1663-1673,2009.

Uluslararası bildiriler

·Bayazıt, M.,Önöz, B., Robustness Analysis of Regional Flood FrequencyModels:

·A Case Study, International School of Water Resources Management, NATOASI, Coping

·With Floods, 3-15 November 1992, Erice-Sicily, Vol.257,p.243-255, 1994.

·Önöz, B., Oğuz, B., Regional Maximum Precipitation Analysis, , International School

·of Water Resources Management, NATO ASI, Coping With Flood, 3-15November 1992, Erice- Sicily, Vol.257, p.219-228, 1994.

·Önöz B., Statistical Tests of Probability Distributions for Flood Records, InternationalSchool ofWater Resources Management, NATO ASI, Defence from Floods and Floodplain Management April 26-May 6, 1994, Budapest-Hungary, 1994.

·Önöz, B.,Oğuz , B., Drought Impact on Water Supply System of Istanbul, IHP/UNESCO-FRIEND-AMHY, Low Flows, Droughts, Desertification, 7-8 November 1994, Giurgiu-Romania, 1994.

·Bulu, B.,Önöz, B., Frequency Analysis of Low Flows by the PPCC Test in Turkey, FRIEND - 97, 1-4Ekim, Postojna-Slovenia, IAHS, 1997.

·Bayazıt, M.,Önöz, B., Oğuz, B., Regional Analysis of Low Flows in Gediz andB. Menderes River Basins, Rapport Annuel No. 6 Groupe AMHY de FRIENDUnesco, İstanbul, 1998.

·Oğuz, B.,Önöz, B., Mathematics for Water Resources Management for Industry,Proceedings of 1stBalkan Workshop Mathematics for Industry, Aristotle University ofThessaloniki, Greece, Abstract, 1998.

··Duranyıldız, I.,Önöz, B.,Oğuz, B., Management Optimization of Istanbul Water SupplySystem, International Symposium of Water Supply and Treatment, İSKİ, s.107-112, 1998.

·Önöz, B., Bayazıt, M., Oğuz, Methodology for Regional Low Flow Analysis and An Application ,Hydrology of the Mediterranean Regions, 10-13 October, Montpellier,France, 2000.

·Önöz, B., Oğuz, B., Assessment of Outliers in Statistical Data Analysis, Nato - Advanced Research Workshop on Integreted Technologies for Environmental Monitoring and Information Production, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences, Vol. 23, 173-180,10-14, 2003.

·Ünsal, İ.,Önöz, B., Yeğen, E.B., Global or local trends in hydropower, Proc. EWRASymposium on Water Resources Management :Risks and Challenges for the 21stCentury, İzmir , 2-4 Sept. 2004.

·Önöz B., Yeğen B., Drought impact on water supply system of Istanbul metropolis, De l’eau pour le developpement durable sans le bassin mediterraneen, 21-23 Mai 2005, Alger.

·Önöz B., Yeğen B., Uçar, Y., Improvement of Operation of Istanbul Water Supply System during 1989-1994 Dry Period, BALWOIS (Water Observation and Information System for Balkan Countries) 2006, Ohrid.

·Önöz B., Öztürk, S., Yeğen B., Analysis of Dry Periods of Coruh River Basin, BALWOIS (Water Observation and Information System for Balkan Countries) 2006, Ohrid.

·Akyürek, Z., Ciğizoğlu K., Çetin,M., Durmaz, Z., Gürer, İ., Harmıncıoğlu,N.,Önöz, B.Özgüler H., Parlak,M., Seyrek, K.,Şorman,Ü., Yavuz,M., Gediz Basın Management: Problems and Possible Remedies,International Congress On River Basin Management, Antalya, 22-24 Mart 2007..

·Yeğen, E.B.,Önöz, B.,Management of Water Supply Systems ofMetropoles; Istanbul Example, Integration of Information for Security, NATO ARW,487-498, 26- 29.9.2006.

·Çokgör, Ş., Yeğen, E.B.,Önöz, B., Albayrak, İ.,Turbulence Statistics over Rough Bed, 32ndCongress of IAHR (the International Association of Hydraulic Engineering and Research), Venice, July 1-6, 2007.

·Barutcu, B., Albostan A.,Önöz, B.,(2010) Data generation with artificial neural networks for Murat River, Water Resources Hydraulics& Hydrology WESAS, 23-25 Şubat, Cambridge University.

·Kabdaşli, M.S.,Önöz, B.,Varol,E.,Babaç, G., Bağci,T.Wave Energy Extraction Trough OffshoreBreakwaters,10th International Conference on Clean Energy (ICCE- 2010), Famagusta, N. Cyprus, September 15-17, 2010.

·Albostan, A.,Önöz, B., Seasonality Measurement of Low-Flows: Mid-Euphrates Basin Example, 9thInternational Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, 2010.

·Önöz, B.,Yeğen, E.B., Kukul M., Investigation of Flow Rating Curves,9thInternational Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey, 2010.

Ulusal makaleler

·Önöz, B.,Yeni Bir Parametre Tahmin Yöntemi: Olasılık Ağırlıklı Momentler Yöntemi, DSİ Teknik Bülten, sayı 81, s.49-54, 1994.

·Önöz, B.,Tail Estimators Applied to Longes Available Flood Samples,Bulletin ofthe Technical University of Istanbul, Vol.49, p.157-169, 1996.

·Önöz ,B., Oğuz B., İstanbul Su Temini Sistemi ve Kuraklık Analizi,Teknik Dergi, İMO,Cilt 7, S.1, s.1083-1090,1996.

·Önöz, B.,Bulu, A., Trakya Bölgesindeki Düşük Akımların Frekans Analizi,TeknikDergi, İMO,s.1243-1254,Teknik Dergi, İMO, 1996.

·Bayazıt, M., Shaban, F.,Önöz, B.,Generalized Extreme Value Distribution for Flood Discharges,Turkish Journal of Engineering and EnvironmentalSciences,Vol.21(2), p. 69-73, 1997.

·Duranyıldız, İ.,Önöz, B., Bayazıt , M., A Chance-Constrained LP Model for Short Term Reservoir Operation Optimization,Turkish Journal of Engineering and EnvironmentalSciences, Vol.23(3), p. 181-186, 1999.

·Oğuz, B., Önöz, B., Distributions of Instantaneous Unit Hydrograph Peak Characteristics for Small Networks,Turkish Journal of Engineering and EnvironmentalSciences, Vol. 24(2), p. 95-104, 2000.

·Duranyıldız, İ., Bayazıt, M.,Önöz, B., Avcı, I.,Oğuz, B., Optimum Operation Management of the Istanbul Water Supply System,Turkish Journal of Engineering and EnvironmentalSciences,Vol. 24 (4), p.247-254, 2000.

·Önöz,B.,Bayazıt, M., Power of the Statistical Tests for Trend Detection,Turkish Journal of Engineering and EnvironmentalSciences, Vol.27, p. 247-251, 2003

·Bayazıt, M.,Önöz ,B., Envelope Curves for Maximum Floods in Turkey, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest, Vol.15,p. 927-932, 2004.

·Önöz, B., Yeğen B., Drought impact on water supply system of Istanbul metropolis, Algerian Journal of Technology, p.249-258, 2005.

Ulusal bildiriler

·Önöz, B.,Bölgesel Taşkın Frekans Analizi, Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamalar Semineri, DSİ, GAP, Cilt 1, s.3, 1-23, 1991.

·Önöz, B., Oğuz, B., Hidrolojide Güçlü (Robuts) Model Kavramı, İnşaat MühendisliğindeGelişmeler, 1.Teknik Kongre, 25-27 Ekim 1993, Gazi Mağusa-KKTC, Cilt 1, s.285-295, 1993.

·Oğuz, B.,Önöz, B., Son 10 yılda İTÜ’de Ülkemizin Su Mühendisliği Problemlerine Eğilen Araştırmalar, DSİ’nin 40’ıncı Yılında Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Kongresi, Cilt,2 (20), Ankara, 1994.

·Duranyıldız, İ.,Önöz, B., Oğuz, B., İstanbul Su Temini Sisteminin İşletme Kurallarının Araştırılması, İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı 5. Sempozyumu, 17-19 Haziran 1996, İTÜ.

·Duranyıldız, İ.,Önöz, B., Oğuz, B., İstanbul Su Temini Sisteminin İşletme Kurallarının Eniyilenmesi, Su Kongresi ve Sergisi, 19-22 Haziran1997, İstanbul Sergi Sarayı, 1997.

·Bayazıt, M.,Önöz, B., Biriktirme Hazneleri ile İlgili Değişkenlerin Koşullu Olasılık Dağılımı, II. Ulusal Hidroloji Kongresi, İTÜ, 22-24 Haziran 1998, s.53-60,1998.

·Önöz, B.,Bayazıt, M., Düşük Akımlar için Üstel Dağılım, II. Ulusal Hidroloji Kongresi, İTÜ, 22- 24 Haziran 1998, s.175-181, 1998.

·Önöz, B., Oğuz,B., Taşkın ve Yağış için Bölgesel Analiz, II. Ulusal Hidroloji Kongresi, İTÜ, 22-24 Haziran 1998, s.182-191, 1998.

·Bayazıt, M.,Önöz, B.,Ekstrem Hidrolojik Büyüklüklerin Analizinde Eşik Ötesi Gözlemlerin Kullanılması, III. Ulusal Hidroloji Kongresi, 27-29 Haziran 2001, İzmir

·Önöz, B.,Bayazıt M., Wavelet ve Fourier Analizi ile Parametrik Olmayan Akım Serileri Simülasyonu III. Ulusal Hidroloji Kongresi, 27-29 Haziran 2001,İzmir.

·Önöz, B., Bayazıt, M., Dalgacık Analizinin Hidrolojideki Uygulamaları,Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, İTÜ, 26-28 Eylül 2001, İstanbul,

·Önöz, B., Kocabaş, S., Yıllık Maksimum Debilerin Gidiş Analizi, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18-20 Eylül, 2002.

·Oğuz, B., İnci, S.,Önöz, B., Türkiye Taşkınlarının Aykırı DeğerAnalizi, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18-20 Eylül, 2002.

·Bayazıt, M.,Cığızoğlu, H.K.,Önöz, B.,Türkiye Nehirleri Taşkın, Ortalama,ve Düşük Akımlarındaki Trendler(Eğilimler), Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası,2003 .

·Bayazıt, M.,Önöz, B., İstasyonlar Arası Bağımlılığın Bölgesel Taşkın Tahminlerinin Örnekleme Varyansına Etkisi, IV.Ulusal Hidroloji Kongresi, 23-25 Haziran, 2004.

·Ciğizoğlu, K.,Bayazıt, M.,Önöz, B.,Yıldız,M., Malkoç Y., Türkiye Nehirleri Taşkın, Ortalama ve Düşük Akımlarındaki Trendler, IV.Ulusal Hidroloji Kongresi, 23-25 Haziran, 2004.

·Akyürek, M.,Önöz, B., Bayazıt,M., Ciğizoğlu, K., Türkiye Yıllık Ortalama Akımlarının Trend Analizi, IV.Ulusal Hidroloji Kongresi, 23-25 Haziran, 2004.

·Önöz, B.,Öztürk S., Çoruh Havzasının Kurak Dönem Uzunluklarının Belirlenmesi, II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 21-24 Eylül 2005.

·Yeğen B.,Önöz, B., İstanbul Metropolü Su Sağlama Sistemine Kuraklık Etkisi, II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 21-24 Eylül 2005.

·Yeğen B.,Önöz, B.,Istanbul Metropolü Su Sağlama Sistemine Kuraklık Etkisi ( Effect of drought on Istanbul Water Supply System), Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Ekim 2005.

·Ünsal.İ.,Önöz,B., Hidrolik Kaynaklarımızın Değerlendirilmesi, İTÜ Enerji Enstitüsü Yayınları, no:2006/1,s. 66.

·Önöz, B,Özcan, E., “Anlık Pik Akımların Tahmini”, V. Ulusal Hidroloji Kongresi, 5-7 Eylül2007, Ankara

·Önöz, B. , Yeğen, B. , Cebe, N. :“Türkiye Akarasularında Mevsimsel Trend Analizi” V. Ulusal Hidroloji Kongresi, 5-7 Eylül2007, Ankara.

··Kabdaşlı, S.,Önöz, B., Yeğen, B.,Yılmaz, A.,Babaç, G., Varol, Ö.E.,Albostan,A.: “Türkiye’nin Kıyılarındaki dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi –Kumköy Örneği-”,6.Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim2007, İZMİR.

·Önöz, B.,Albostan A.,“Hidroelektrik Santral Planlama ve İşletmesinde Yüksek Akımların Mevsimselliğinin Belirlenmesi”, TMMOB VI. Enerji Sempozyumu, 22-24Ekim 2007.

·Önöz, B., Albostan A. :”Düşük Akımların Mevsimselliğinin Belirlenmesi: Orta Fırat Havzası Örneği”,VI. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu , 25-28 Mart 2008, İstanbul

·Maktav, D., Crow, J., Kolay, C., Yeğen, B.,Önöz, B.,1Filiz Sunar, Coşkun, G., Karadoğan, H., Çakan, M., Akar, M., Uysal, C.,Arkeolojide Uzaktan1Algılama ve CBS Entegrasyonu, UZAL-CBS 2008, 2.Uzaktan Algılama veCoğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, Kayseri.

·İnce B., Geze, B., Maktav, D.,Yeğen,B.,Önöz, B.,CBS Kullanılarak DijitalYüzey Modelleri ile Havza Sınırlarının Belirlenmesi,UZAL-CBS 2008, 2.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 13-15 Ekim, 2008, Kayseri

·Önöz,B., Dikici, M., Öztürk, C., İstanbul yağışlarının Kurak Dönem Uzunluklarının Analizi, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, DSİ, İstanbul, 6-10 Temmuz, 2009

·Önöz, B.,Albostan A.,Taşkin debilerinin mevsimselliğinin debi süreklilik eğrisi ile Belirlenmesi, II. Ulusal Taşkın Konferansı, İstanbul, 20-24 Mart 2010.

·Yeğen, B.,Önöz, B.,Altıparmak, B., Bilen, O., Pala,M., Fırat, Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzalarında Taşkınların Mevsimselliğinin Belirlenmesi, VI. Ulusal HidrolojiKongresi, 22-24 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2010.

·Birinci,V.,Önöz, B., Aylık Akımların Modellenmesi, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2010.

·Önöz, B., Cangel, T.,İstanbul Aylık Yağışlarının Gidişler Analizi, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2010.

Kitap veya kitap içinde bölüm

·Hidrolojik Analiz ve Tasarım Kursu, Taşkın Frekans Analizi, Bölüm 8 s. 269-290, 1991.

·Hidrolojide Yeni Yöntemler Semineri Ders Notları, Trend Analizi,s. 79-84, 2004.

·Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi, M. Bayazıt,B. Önöz, Nobelyayın Dağıtım, Ekim 2008

·Dalga Enerjisi,Kabdaşlı, S.,Önöz, B., Varol, E., ve Babaç, G., 2009.,Hakkı Eraslan (Ed.)Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü, Uluslararası Rekabet

·Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No 2009/1., İstanbul.

Basılmış raporlar

·Hoşköy Balıkçı Barınağı Sediment Birikimi ve Kıyı Erozyonu Araştırma Raporu, İTÜ, İnşaat Fakültesi, Aralık 1992.

·Karasu Yat ve Balıkçı Barınağı Etüdü ve Model Araştırmaları Raporu, İTÜ İnşaat Fakültesi, Şubat 1994.

·1997 Trakya Bölgesi Düşük Akımlarının Hidrolojik ve İstatistik Analizi İTÜ Araştırma Fonu Projesi Raporu, 1997.

·Su Temini Maksatlı bir Hazneler Sisteminin eniyi İşletme Şeklinin Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi Raporu,1998.

·Report on Evalation of Existing Kirazdere River Flow Record, İTÜ Geliştirme

·Preliminary Report on Flood Control Operation of Kirazdere Reservoir, İTÜ Geliştirme Vakfı Ar-Ge Proje No: 98/513, 1998.

·Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarında Köyceğiz-Dalaman Koruma Alanında Yersel Veriler Entegrasyonu ile bir Kıyı Bilgi Sistemi Oluşturma Pilot Projesi, İTÜ Araştırma Fonu Proje No. 779,Henry Ford European Conservation Awards,National Award, 31 Mart1998.

·Report on Flood Control Operation of Kirazdere Reservoir, İTÜGeliştirme VakfıAr-Ge Proje No: 98/513, 1999.

·Report on Flood Control Operation of Kirazdere Reservoir, Part II- Regulationby Gates İTÜ Geliştirme Vakfı Ar-Ge Proje No : 98/513, 1999.

·Report on Long Term Flood Control Operation Strategy of Kirazdere Reservoir, İTÜ Geliştirme Vakfı Ar-Ge ProjeNo: 98/513, 1999.

·Ege Bölgesi Düşük Akımlarının İstatistik Analizi, TübitakBilimsel ve Teknik Araştırma kurumu, Proje No: INTAG 824, 2001.

·Akdeniz Bölgesindeki Düşük Akımların İstatistik Analizi, İTÜ Araştırma Projesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, 2002.

·Türkiye Nehirleri Taşkın, Ortalama ve Düşük Akımlardaki Trendler, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2002.

·Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Kuraklık Risk Analizi Raporu, DSİ, 2006.

·Ece Marina Tevsiat ve Yat Kışlama Yeri Proje Değerlendirmesi, Su ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi UYGAR merkezi, 2007(Yürütücü).

·Uzaktan Algılama ve Arkeolojik Yüzey Çalışmaları ile Eski İstanbul’un Roma ve Bizans Su İkmal Sisteminin Araştırılması, TÜBİTAK 1001 Programı, 2009.

·Türkiye Kıyılarında Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi.,İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2010 (Yürütücü).

Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı :75( kaynak: web of science)