24

Bilge Özgener

Bilge oZGENERBilge ÖZGENER
Prof.Dr.,

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsi
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı

Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3844
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: ozgenb@itu.edu.tr
web sayfası


ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Öğrenim Durumu

·          Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji, 1988 

·          Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Nükleer Mühendislik, 1978

·          Lisans: İstanbul Üniversitesi, Fizik, 1974

Mesleki Deneyimleri

·          Profesör, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005- halen.

·          Doçent, Nükleer Bilimler Anabilim Dalı, Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995- 2005.

·          Yardımcı Doçent,. Nükleer Bilimler Anabilim Dalı, Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1988- 1995.

·          Araştrırma Görevlisi, Nükleer Bilimler Anabilim dalı, Nükleer Enerji Enstütüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1983-1988.

Akademik Faaliyetler

·          Müdür Yardımcılığı, Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ocak 2000- Mayıs 2002.

·          Yönetim Kurulu Üyeliği , Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ocak 2000- Mayıs 2002; Mart 1991- Mart 1998.

·          Enstitü Kurulu Üyeliği , Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ocak 2000-.Mayıs 2002.

Bilimsel Araştırma Alanları

·          Sınır elemanları yöntemi uygulamaları.

·          Reaktör fiziği hesaplamalarında sonlu elemanlar yöntemi.

·          Çok gruplu difüzyon teorisinde sonlu elemanlar-sınır elemanları hibrit yöntemi.

·          Transport teorisi çarpışma olasılıkları yöntemi

·          Nötron rezonans ve termalizasyon hesapları

·          Izgarasız yöntemler.

Seçilmiş Yayınlar

·          Ozgener B, Ozgener HA Multiregion, multigroup collision probability method with white boundary condition for light water reactor thermalization calculations  JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER 92 (4): 417-445 JUN 1 2005

·          Ozgener B, Ozgener HA Thermal disadvantage factor calculation by the multiregion collision probability method  JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER 85 (3-4): 217-229 MAY 15 2004

·          Ozgener B, Işıklı H A Quadratic Boundary Element Formulation for neutron diffusion equation TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, 26(3), 225-228, 2002.

·          Ozgener HA, Ozgener B A multi-region boundary element method for multigroup neutron diffusion calculations 
ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 28 (6): 585-616 APR 2001

·          Ozgener B, Ozgener HA Gaussian quadratures for singular integrals in BEM with applications to the 2D modified Helmholtz equation  ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 24 (3): 259-269 MAR 2000

·          Ozgener HA, Ozgener B, Büke T A comparison of integral transport and diffusion theory methods in whole core TRIGA calculations VTT SYMPOSIUM, No:197, 27-38, 1999.

·          Ozgener B A boundary integral equation for boundary element applications in multigroup neutron diffusion theoryANNALS OF NUCLEAR ENERGY, 25(6), 347-357, 1998.

·          Ozgener B, Ozgener HA The application of the multiple reciprocity method to the boundary element formulation of the neutron diffusion equation  ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 21 (11): 711-723 NOV 1994.

·          Ozgener B, Ozgener HA The solution of the criticality eigenvalue problems in the application of the boundary element method to the neutron diffusion equation  ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 20 (7): 503-518 JUL 1993.

·          Ozgener B, Ozgener HA A study of the consistent and the lumped source approximations in finite element neutron diffusion calculations PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY 25 (2-3): 209-215 1991.

·          Ozgener B A comparison of lumped and consistent source treatments in 3-D finite lement diffusion calculation ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 17(8), 427-433, 1990