24

Emre Erkin

Emre ERKİNEmre ERKİN
Araş.Gör.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı

Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3879
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: erkinem@itu.edu.tr
web sayfasıÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu


·    Doktora: İTÜ, Enerji Enstitüsü, 2012

·    Yüksek Lisans: İTÜ, Enerji Enstitüsü, 2004

·    Lisans: İTÜ, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği, 2001

Mesleki deneyimler

·    2003-        : Araştırma Görevlisi, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    2000-2001: Yarı zamanlı asistanlık, İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi

·    1998-2000: Aydınlatma Tasarım Mühendisi, Siteco Aydınlatma Tekniği

Akademik ve İdari görevler

·    2003-2009: Bilgi İşlem Birimi Üyeliği, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    2011-       : Enstitü Tanıtım Komisyonu Üyeliği

Bilimsel araştırma alanları

·    Enerji Yönetimi ve Tasarruf Yöntemleri

·    Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemleri

·    Enerji Etütleri

·    Aydınlatma Sistemleri

·    Bilgisayar Ortamında Aydınlatma Simülasyonu ve Uygulamaları

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri

·    Aydınlatma Türk Milli Komitesi Üyeliği

Araştırma Projeleri

Proje ismi: Yol Aydınlatmasında LED Işık Kaynaklı Armatür Kullanımı

Destekleyen Kuruluş: TEDAŞ

Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ekim 2012 – Kasım 2012

Görevi: Araştırmacı

 

Proje ismi: “Data Collection Survey on Efficient Energy Management of the Public Building" in Turkey”

Destekleyen Kuruluş: JICA – Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı

Başlangıç/Bitiş tarihleri: Temmuz 2012 – Ocak 2013

Görevi: Araştırmacı

Proje ismi : Bir elektrikli bisikletin tasarımı ve uygulaması

Destekleyen kuruluş: Ülker

Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 2011/Kasım 2011

Görevi: Araştırmacı

 

Proje ismi : Bir kimyasal reaktörün tasarımı ve uygulaması

Destekleyen kuruluş: Ülker

Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2012/Temmuz 2012

Görevi: Araştırmacı

 

Proje ismi: LED’li Yol Aydınlatma Armatürü Prototip Eldesi

Destekleyen Kuruluş: VESTEL Dijital A.Ş.

Başlangıç/Bitiş tarihleri: Eylül 2011 – Şubat 2013

Görevi: Araştırmacı

 

Proje ismi: Enerji Verimliliği ve Farkındalık

Destekleyen kuruluş: Heinrich Böll Stiftung Derneği

Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2008 – Ocak 2009

Görevi: Araştırmacı, Editör

 

Lisansüstü Tez Projeleri

·    Ofis Binaları için Aydınlatma Enerjisi Tasarruf Potansiyellerinin Hesaplanması, İTÜ BAP, 2008-2012.

·    Konutlarda Enerji Yönetimi: Kompakt Fluoresan Lamba Kullanımı, İTÜ BAP, Philips Destekli, 2003-2004.

Burslar

·    Doktora Tezi Yurtdışı Araştırmasının Desteklenmesi, Tinçel Vakfı, 2009

·    Doktora Öğrencilerini Destekleme Programı, Slovak Akademik Bilgi Ajansı, 2009

Diğer

·    Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifika Programı Eğitmenliği, 2010 - 2011

·    CIE Tutorial and Expert Symposium on Spectral and Imaging Methods for Photometry and Radiometry, 30th-31st August 2010, Bern.

·    Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifikası, Eylül 2008

·    Binada Enerji Yöneticisi Sertifikası, Kasım 2008

·    IEA International Workshop on “New Energy Indicators for Buildings and Appliances: The Way Forward”, 25-26 Ekim 2007

·    Technical Study Visit, Improvement of Energy Efficiency in Turkey, Twining Project of EIE by ADEME and SenterNovem, 2005-2007.

Uluslararası Makaleler

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin “Cost Analyses of LED Luminaires in Road Lighting” Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 20, No. 2, 2012

·    E. Erkin, S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Saving by Compact Fluorescent Lamps in the Residences Considering User Satisfaction” Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 16, No. 1, 2008

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., “Determination of the Effects of  Structural Properties on Tunnel Lighting with Examples from Turkey”, Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research, Vol. 18/1, pp.85-91, March 2003.

Uluslararası bildiriler

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LEDs in Road Lighting”, Light2011 19th International Conference, 21-23 Eylül 2011, Prague

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Cost Analyses Of Led Luminaires In Road Lighting”,  27th Session of CIE, Sun City, South Africa, Temmuz 2011

·    S. Onaygil, M. B. Yurtseven, E. Erkin, “Thermal Analysis Methods and Processes in Led Luminaire Design”, 27th Session of CIE, Sun City, South Africa, Temmuz 2011

·    D. Gasparovsky, E. Erkin, S. Onaygil, A. Smola, “A critical analysis of the methodology for calculation of Lighting Energy Numerical Indicator (LENI)”, First International Conference on Lighting in Engineering, Architecture and the Environment, 17-19 Mayıs 2011, Poznan ***Transaction: The Built Environment volume 121, WIT Press*** 

·    Acuner E., Erkin E., Onaygil S., “Legislative Framework of Building Sector Energy Efficiency in Turkey”, IEECB10, 13-14 April 2010, Frankfurt, Germany.

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö., “Energy Efficiency and Cost Effectiveness in Industrial Lighting: Tubular Fluorescent Lamps vs. Discharge Lamps”, CIE Conference on Lighting Quality and Energy Efficiency, 14-17 March 2010, Vienna, Austria.

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Acuner E., “Saving Potentials in Energy Consumption of Lighting Systems: Examples from Turkey within the Framework of Energy Efficiency Studies”, CIE Conference on Lighting Quality and Energy Efficiency, 14-17 March 2010, Vienna, Austria.

·    E. Erkin, S. Onaygil, “Evaluation of Lighting Standards in CEN in the Light of CIE Documents”, Light 2009, 21-23 Ekim 2009, Jasna, Slovakya

·    D. Gasparovsky, E. Erkin, “Software Support Toll for Lighting Energy Calculation in the Framework of Energy Performance of Buildings”, Light 2009, 21-23 Ekim 2009, Jasna, Slovakya

·    E. Erkin, A. Smola, D. Gasparovsky, P. Janiga, “Energy Performance of Buildings and Lighting: Problems and Solutions, Lux Junior 2009, 25-27 Eylül 2009, Ilmenau, Germany

·    E. Erkin, Ö. Güler, S. Onaygil, “An Investigation on Impacts of Daylight Control Systems in Terms of Energy Quality and Saving”, Lux Europa 2009, International Lighting Congress, İstanbul, 9-11 September 2009

·    Acuner, E., Erkin, E., Onaygil, S., “Lighting at hotels in Antalya: Is it efficient enough?”, LUX Europa 2009, Turkish National Committee of Illumination, 9-11 September 2009, Istanbul, Turkey, pp. 675-683.Uluslararası bildiriler

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LED Tecnologies in Road Lighting”, CIE-Midterm Meeting and Light and Lighting Conference with special emphasis on LEDs and Solid State Lighting, Budapest / Hungary , 24.5.-3.6.2009

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö., “Importance Of The Installation Design In Optimal Solution Of Urban Lighting”, Light Pollution and Urban Lighting International Symposium, 6-8 Eylül, İstanbul, 2007.

·    Erkin. E., Onaygil S., Güler Ö., “Energy Saving by Compact Fluorescent Lamps in the Residences Considering User Satisfaction” International Lighting Congress, 26th Session of CIE,  July 4-11, Bejing – China, 2007.

·    Güler Ö., Onaygil S., Erkin E., “Investigations of the Studies on Visibility Concept in Road Lighting”, LUX EUROPA 2005, 10th European Lighting Conference, 19-21 September, Berlin, 2005

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö., Saygın H., “A Case Study in İstanbul: Energy Saving by Using Compact Fluorescent Lamps in the Residences”, LUX EUROPA 2005, 10th European Lighting Conference, 19-21 September, Berlin, 2005.

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Saygın H., “Energy Efficient Lighting by Compact Fluorescent Lamps (Cfls) at the Residences”, Leon’05, CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, 12-21 May, Leon, Spain, 2005.

·    Güler, Ö., Onaygil, S., Erkin, E., “The Effect of Vehicle Headlights on Visibility Level in Road Lighting” Leon’05, CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, 12-21 May, Leon, Spain, 2005.

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö.,”Applicable Light Points In The Residences for Compact Fluorescent Lamps And Potential Energy Savings”, The 3rd Balkan Conference on Lighting BALKAN LIGHT 2005, Romania, 2005.

·    Onaygil, S., Erkin, E., Güler, Ö., “The Effect of Observer Position and Movement on Road Lighting Criteria” The 3rd International Conference ILUMINAT 2005, The 3rd Balkan Conference on Lighting BALKAN LIGHT 2005, 2-3 June, Romania, 2005.

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Saygın H., “ Energy Saving by Using CFLs at the Reseidences”, XII. National Conference in Bulgaria, 2004.

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., “Effects of Structural Properties on Tunnel Lighting”, International Conference and Workshop on Tunnelling and Underground Space Use, 2002.

 

Ulusal bildiriler

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatmasında Led’li Armatürlerin Ekonomik Analizi”, II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 24-25 Kasım 2011, İzmir

·    S. Onaygil, M. B. Yurtseven, N. Gündüz, E. Erkin, “Verimli Led Armatürü İçin Optik Ve Isıl Tasarım Süreçlerİ”, 8.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 14-15 Nisan 2011, İstanbul

·    E. Erkin, S. Onaygil, D. Gasparovsky, “Binalarda Aydınlatma Enerji Performansı Belirleme Süreci, Karşılaşılabilecek Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, 8.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 14-15 Nisan 2011, İstanbul

·    H. Aksakal, E. Erkin, S. Onaygil, “Kontrol Sistemlerinin Aydınlatma Enerji Performansına Etkisi”, 8.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 14-15 Nisan 2011, İstanbul

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatması Tesisatlarında Led’li Armatür Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi”, 8.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 14-15 Nisan 2011, İstanbul

·    B. Manav, E. Erkin, Ö. Güler, S. Onaygil, “Tüp Flüoresan Lambalı Tesisatların Led’li Tesisatlar İle Enerji Performansı Ve Aydınlatma Kalite Kriterleri Açısından Karşılaştırılması”, 8.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 14-15 Nisan 2011, İstanbul

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci,   “Endüstride Tavan Yüksekliğine Bağlı Aydınlatma Çözümleri”, EMO V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, 7-8 Mayıs 2009

·    E. Erkin, B. Manav, R. Kutlu, M. Ş. Küçükdoğu,”Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Ülkemizde İç Aydınlatma Konusu ile İlgili Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi”, EMO V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, 7-8 Mayıs 2009

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatmalarında LED Kullanımı”, EMO V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, 7-8 Mayıs 2009

·    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci,  “Endüstride Verimli Aydınlatma”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, İstanbul, 15-16 Ocak 2009.

·    M. Bulgan, E. Acuner Meylani, S. Onaygil, E. Erkin, “Yaz Saati Uygulamasının Türkiye’de Konutlarda Aydınlatma Amaçlı Enerji Tüketimine Etkisi”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 29-39, Ankara, 27-28 Kasım 2008.

·    Ö. Güler, E. Erkin, S. A. Akdağ, S. Onaygil, “Türkiye Pazarındaki Kompakt Fluoresan 
Lambaların Teknik Açıdan İncelenmesi”, VII. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 105-115, Ankara, 27-28 Kasım 2008.

·    Onaygil S., Erkin E., Acuner E., Akdağ S., “Binalarda Enerji Verimliliği İle İlgili Avrupa Birliği Direktifleri Ve Örnek Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye”, TMMOB Türkiye 6. Enerji Sempozyumu, 22-24 Ekim, Ankara, 2007.

·    Onaygil S., Acuner E., Erkin E.,”Enerji Verimliliği Kanunu’nun Dünya Genelindeki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırılması”, EMO Enerji Verimliliği ve Kalitesi Kongresi, 17-18 Mayıs,Kocaeli, 2007.

·    Onaygil S., Acuner E., Erkin E., “Bina Sektörü Enerji Verimliliği Uygulamaları Ve Türkiye İçin Öneriler”, EMO Enerji Verimliliği ve Kalitesi Kongresi, 17-18 Mayıs,Kocaeli, 2007.

·    Onaygil S., Acuner E., Erkin E., “Bina Sektöründe Enerji Verimliliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler Ve Uygulamalar”, Enerji Verimliliği Haftası, 11-14 Nisan, Ankara, 2007.

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö., “Konutlarda Kompakt Fluoresan Lamba Kullanımındaki Tercihler”, 6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 23-24 Kasım, İstanbul, 2006.

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Goralı E., “ Ticari Binaların Elektrik Enerji Tüketiminde Aydınlatmanın Payı”, 3. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, 23-25 Kasım, Ankara, 2005.

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö., “Konutların Aydınlatmasında Enerji Tasarrufu Potansiyeli’nin Bir Pilot Bölge Çalışma İle İncelenmesi“, EVK’05 1. Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, 2005.

·    Onaygil S., Erkin E., Güler Ö., “KFL’lerin Ömür Maliyet İlişkisi”, Eleco’04 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Müh. Sempozyumu, 2004

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Saygın H., “ Energy Saving by Using CFLs at the Reseidences”, XII. National Conference in Bulgaria, 2004.

·    Onaygil S., Güler Ö., Erkin E., Saygın H., “Konutlarda Kompakt Fluoresan Lamba Kullanımı”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 2004.

Diğer Yayınlar

·    Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifika Programı Eğitim Notları, Siemens Akademi, İstanbul

·    Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği Farkındalık Broşürü, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Eylül 2008, İstanbul

·    Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği Teknik Kitapçığı, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Eylül 2008, İstanbul

·    Türkiye’de Enerji ve Geleceği, İTÜ Görüşü, Editör, İTÜ Yayınları, Nisan 2007, İstanbul