24

Ertuğrul Demir

Ertuğrul DEMİR
Araş.Gör.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer AraştırmalarAnabilim Dalı
 
Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3894
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: ertudemir@itu.edu.tr
web sayfası


Eğitim

. Doktora, 2014- : Enerji Bilim ve Teknolojileri DR programıEnerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
. Yüksek Lisans, 2011-2014 : Radyasyon Bilim ve Teknoloji YL programı,Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
. Lisans, 2004 : Fizik Öğretmenliği,Gazi Eğitim Fakültesi,Gazi Üniversitesi

Mesleki deneyimler(yeniden eskiye tarih sırasında)

. 2013- halen : Araş.gör. Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
. 2010-2011 : Fizik öğretmenliği / Ankara

Bilimsel araştırma alanları(en fazla 5 adet)

. Radyoaktif İzleme Teknikleri
. Çevresel radyoaktivite ve izleme
. Radyasyon Teknolojisi ve Radyolojik Malzemeler
. Nükleer Teknikler
. Radyasyonzırhlaması

Uluslararası makaleler


. Baytas A.F., Tugrul A.B., Gokbulak F., Baydoğan N., Altinsoy N., Haciyakupoglu S., Karatepe N., Erenturk S., Buyuk B.,Demir E., Camtakan Z.,Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique,Defect and Diffusion Forum, 334-335, 274-278 (2013)

Uluslararası bildiriler


Tam metinli


. Investigation of Rubidium Dıspersion in Soil by the View of Environment
, 2nd International Conference on Water Energy and Environment – ICWEE-2013, 21-24 September 2013,E.Demir, A.B.Tugrul, Kuşadası-Turkey, Proc.pp 49-50

. Evaluation of Rubidium and Potassium Diffusion in Soil by Radiotracer Technique,
9th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, 24-28 June 2013,E. Demir, A.B. Tugrul, N. Baydoğan, A. F.Baytaş, N. Altinsoy, S. Haciyakupoglu,B. Buyuk, Madrid-Spain.Abstract Book, page 222-223

. Haciyakupoglu, S, Erenturk (Akyil), S., Karatepe, N., Tuğrul, A.B., Baytaş, A.F., Altinsoy, N., Baydoğan, N., Büyük, B.,Demir, E.,Remediation Investigation of Selenium in Aqueous Environment with Using Activated Carbon, Global Conference on Global Warming-2012 (GCGW-12), July 8-12, 2012, Istanbul (Türkiye).

Ulusal makaleler

. E.Demir
,Populer Bilim –Parçacıkların Tanrısı Higgs (May-June 2013)
. E.Demir
,Popüler Bilim -- Standart model ve gelecek(July-Agust 2012)

Kitap veya kitap içinde bölüm

. Tuğrul, A.B., Haciyakupoglu, S,Erenturk (Akyil), S., Karatepe, N., Baytaş, A.F., Altinsoy, N., Baydoğan N.,, Büyük, B.,Demir, E. , Investigation of Selenium Elimination from Aqueous Media by Using Activated Carbon,Chapter in book, Springer, 2012 (accepted)