24

Filiz Baytaş

Filiz BAYTASFiliz BAYTAŞ
Prof.Dr., Enstitü Müdürü 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı
 
Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3890
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: fbaytas@itu.edu.tr
web sayfasıÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

·          Doktora: İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, 1994.

·          Yüksek Lisans: İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, 1984.

·          Lisans: İTÜ, Makine Mühendisliği, 1981.

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·          2006: Profesör, İTÜ, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar.

·          2000: Doçent, İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar.

·          1997: Yardımcı Doçent, İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar.  

·          1993: Araştırma görevlisi, İTÜ, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar.

Akademik ve İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·          Aralık 2009- : Enstitü Kurulu üyeliği, İTÜ Enerji Enstitüsü.

·          Aralık 2009- : Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği, İTÜ Enerji Enstitüsü.

·          17/12/2009- : Eğitim ve Öğretim İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı, İTÜ Enerji Enstitüsü.

·          15/12/2009- : Enerji Bilim ve Teknoloji ABD Başkanlığı, İTÜ Enerji Enstitüsü.

·          2009- : Doktora Ön Yeterlik Komitesi Üyeliği, İTÜ Enerji Enstitüsü.

·          2008- : Program Yürütme Kurulu üyeliği, İTÜ Enerji Enstitüsü.

·          2005-2006: Enstitü Yönetim Kurulunda Doçent temsilcisi, İTÜ Enerji Enstitüsü.

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: Enerji Bilim ve Teknoloji Lisanüstü Programı

2003-2004 Eğitim-Öğrenim dönemine kadar

·          Applications of Radioisotopes 

·          Nondestructive Activation Analysis

2003-2004 Eğitim-Öğrenim döneminden itibaren

·          Radiation Measurement and Imaging 

·          Advanced Fluid Dynamics

·          Isı Değiştiricileri

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·          Gözenekli ortamlarda akışın deneysel ve teorik olarak incelenmesi

·          Isı ve kütle transferi problemleri

·          Malzeme özelliklerinin incelenmesinde nükleer tekniklerin kullanımı

·          Radyasyon zırhlaması

·          Yalıtım problemleri

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada

·          Building and Environment

·          Chemical Engineering Communications

·          Heat and Mass Transfer

·          International Journal of Exergy

·          Transport in Porous Media

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans

·          Farklı derece-gün bölgeleri için yalıtım probleminin incelenmesi, Metin Tolun, İTÜ Enerji Enstitüsü, 2010.

·          Gözenekli ortam ve komşu akışkan tabakadan oluşan bileşik sistemde akışın analitik olarak incelenmesi, İhsan Burak Kulga, İTÜ Enerji Enstitüsü, 2010.

·          Duvarlarında ayrık kaynak çiftleri olan kapalı kapta doğal taşınımın sayısal olarak incelenmesi,  Ramazan Aydın, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, 2010.

·          Isı Borusunun Yalıtılmış Bölgesindeki Akışın Analitik Olarak İncelenmesi, Musa Seven, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, 2007.

·          Filtrelenmiş Geriye Projeksiyon Yönteminde Projeksiyon Filtrelenmesi İşlemi, Ufuk Kindap, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, 2003.

·          Projeksiyon Haritası İnterpolasyonu ile Doğrudan Fourier Tekniğinde İnterpolasyon Yöntemleri, Sevgi Şengül, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, 2003.

·          Gözenekli Ortamda Akışkan Doyması ve Kılcal Basınç-Doyma Arasındaki İlişkinin Gama Işını Zayıflatma Tekniği ile İncelenmesi, Ali İshakoğlu, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, 2002.

·          Endüstriyel Sıvılarda Gama Radyasyonunun Zayıflatılması, Burçak Dağlı, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, 2002.

·          Gama Radyasyonunun Toprak ile Zırhlanmasının İncelenmesi, Özlem Toprak, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Haziran2001.

·          Toprak Numunelerde Foton Zayıflatma Katsayısının İncelenmesi , Sevgi Akbal, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Haziran1999.  

Doktora

·          Tektürel Olmayan Gözenekli Bir Ortamda Doğal Taşınımla Isı ve Kütle Geçişinin Sonlu Hacim Yöntemi ile Sayısal Olarak İncelenmesi, Sevgi Akbal, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, 2007.

Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·          Proje ismi: Toprak Numunelerinin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ile Katman Değerlendirilmesi.
Destekleyen kuruluş: TAEK
Destek Miktarı:
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Haziran 1998 – Temmuz 2001
Görevi: Araştırmacı

Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·          Gözenekli Ortamda Kılcal Basınç Doyma İlişkisinin Gama Işını Zayıflatma Tekniği ile İncelenmesi isimli yüksek lisans tez projesi, İTÜ BAP, 2002.

·          Gama Radyasyonunun Toprak ile Zırhlanmasının İncelenmesi isimli yüksek lisans tez projesi, İTÜ BAP, 2001.

·          Toprak Numunelerde Foton Zayıflatma Katsayısının Ölçülmesi isimli yüksek lisans tez projesi, İTÜ BAP, 1999.

Uluslararası makaleler

·          Baytaş A.C., Baytaş A.F., Ingham D.B. and Pop I., Double diffusive natural convection in an enclosure filled with a step type porous layer: Non-Darcy flow, International Journal of Thermal Sciences, 48, 665-673, 2009.

·          Akbal S., Baytaş F., Effects of non-uniform porosity on double diffusive natural convection in a porous cavity with partially permeable wall, International Journal of Thermal Sciences, 47, 875-885, 2008.

·          İshakoğlu and A. F. Baytaş, The influence of contact angle on capillary pressure-saturation relations in a porous medium including various liquids, International Journal of Engineering Science , Vol 43, pp 744-755, 2005.

·          Ş. B. Dağlı and A. F. Baytaş, Interaction of 1173 and 1332 keV photons in organic liquid Contaminants’, Radiation Measurements, Vol 37, pp 253-258, 2003.  

·          İshakoğlu and A. F. Baytaş, Measurement and evaluation of saturations for water, ethanol and a light non-aqueous phase liquid in a porous medium by gamma attenuation, Applied Radiation and Isotopes , Vol.  pp 601-606, 2002.

·          F. Baytaş, S. Akbal , Determination of Soil Parameters by Gamma Ray Transmission, Radiation Measurements, Vol. 35(1), pp 17-21, 2002.

·          F. Baytaş, ‘The Projection Map Interpolation in Parallel Beam Gamma-ray Computed Tomography’, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 51, pp 717-724, 1999.

·          F. Baytaş, M. Geçkinli, 'An Alternative Approach to Direct Fourier Reconstruction in Parallel-Beam Tomography',Measurement Science and Technology, Vol.7, pp.556-563, 1996.

Uluslararası bildiriler

Tam metinli

·          Sevgi Akbal and A. F. Baytaş, ‘Numerical Analysis of Gas Transfer by Natural Convection in a Fluid Saturated Porous Medium, Fourth International Conference on

·          Computational Heat and Mass Transfer, May 17-20, Proceedings of 4th ICCHMT, Progress in Computational Heat and Mass Transfer, pp 313-315, 2005.

·          C. Baytaş, A. F. Baytaş and I. Pop, ‘ Free Convection in a Porous Cavity Filled With Pure or Saline Water, CD-Rom Proceedings of International Conference on Applications of Porous Media, pp. 121-125, (24-27 May 2004), University of Evora, Portugal.

·          F. Baytaş and A. Ishakoğlu, ‘Capillary Pressure-Saturatıon Relationship in Porous Media Including Water, LNAPL and Ethanol’, Proceedings of Transient Convective Heat Transfer in Single and Two-Phase Flows, pp. 603-612, (17-22 August2003), Çeşme, Turkey.

·          A.F. Baytaş,’ Two- and Three Fluid Retention in a Porous Medium for Toluene by Gamma-ray Attenuation’, NATO Advanced Study Institute on Emerging Technologies and Techniques in Porous Media, Neptun-Romania, (9-20 June2003), D.B. Ingham et al. (eds.), Emerging Technologies and Techniques in Porous Media,  pp. 453-464, Kluwer Academic Publishers.

·          F. Baytaş, ‘A Comperative Study of  Two Transform Methods for Image Reconstruction  from Parallel Beam Projections’, CD-Rom Proceedings of European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering  - ECCOMAS 2000, (September 11-14, 2000), Barcelona, Spain.

·          S. Akbal, F. Baytaş, ‘ Determination of the photon attenuation coefficients for Turkish soils by gamma-transmission’,  (August 22-27, 2000), 4. General Conference of the Balkan Physical Union, Veliko Turnovo, BulgariaB. Tuğrul, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin, ‘ Investigation on Golden Horn (Haliç) Quaternary Sequence by Determination of Alpha and Beta Radioactivity Levels’, CD-Rom Proceedings of I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, (October 23-27, 2000), İzmir, Turkey.

·          S. Akbal, F. Baytaş, ‘Saturation and  Porosity Measurements for different soil samples by gamma ray transmisson’, Recent Advances in Transport Phenomena, The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, pp. 499-502, (July 16-20, 2000), Istanbul, Turkey.

·          B.Tuğrul, F. Sungur (Baytaş), Y. Meriçboyu, F.Yıldız, 'Radiographic Studies on Ancient Metal Artifacts', 25 th International Symposium on Archeometry, Atina-Yunanistan, (19- 24 Mayıs 1986), Archaeometry ISBN 0-444-87333-3, Proceedings of the 25 th International Symposium, pp: 319-323, Elsevier, Amsterdam, 1989.

Ulusal makaleler

·          F. Baytaş, 'Kalınlık Ölçümü İçin Kullanılan Bir Radyasyon Ölçüm Cihazının Optimum Tasarımı’, Mühendis ve Makina, sayı 446, s:47- 51, 1997.

Ulusal bildiriler

Tam metinli

·          A.B., Tuğrul, E., Meriç, N., Avşar, F. Baytaş, N., Altınsoy, B., Ayaz, N.,Doğan, S., Sahin, İ., Yılmaz, " Haliç Geç Kuvarterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini ile Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri ile Karşılaştırılması", Haliç 2001 Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2001, Bildiri Kitabı sayfa: 253-267.

·          F. Baytaş, ‘ Bilgisayarlı Paralel Demet Tomografisinde Geliştirilmiş Doğrudan Fourier Yöntemi’, XI. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiri kitabı sayfa: 201-210, (6-10 Eylül 1999), Abant.

·          F. Baytaş, 'Radyasyon Ölçüm Cihazlarının Optimizasyonunda Karakteristik Fonksiyonların İncelenmesi' VII Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojisi Kongresi ,(3-6 Eylül 1996 ), İstanbul, Bildiri kitabı sayfa 258-263.

·          F. Baytaş, 'Fourier Dönüşümü ile Tomografik Görüntü Oluşturulması Üzerine' III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, (27-29 Eylül 1989), Bildiri Kitabı sayfa: 615-620.

·          A.Bayülken, F. Sungur (Baytaş), 'İlk Türk Reaktörünün Çift Amaçlı Kullanımının Ekonomik Etüdü', Türkiye 4. Enerji Kongresi, İzmir, (17-21 Kasım 1986) Bildiri kitabı sayfa 261-268.

·          ·         B.Tuğrul, F. Sungur (Baytaş), Y. Meriçboyu, F.Yıldız, 'İstanbul Arkeoloji     Müzelerindeki Bazı Metal ve Kil Eserlerin Radyografi Teknigi ile Değerlendirilmesi', VIII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, (26-30 Mayıs1986) II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı S. 91-104.

·          B.Tuğrul, F. Sungur (Baytaş), A.Görkem, N.Ölçer, 'Cizre-Mardin Ulucami Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı', VIII. Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, (26-30 Mayıs 1986) II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı S. 105- 117.

·          B. Tuğrul, F. Sungur (Baytaş), Ş.Atik, 'İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği ile incelenmesi', VIII. Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, (26-30 Mayıs 1986), II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı s: 81- 90)

·          B.Tuğrul, F. Sungur (Baytaş), Ş.Atik, 'Radyografi Tekniği ile Opak Camların Değerlendirilmesi', Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu,İstanbul, (15-17 Ekim 1986), Bildiri kitabı sayfa:665-674.

·          A.N.Bilge, B.Tuğrul, F. Sungur (Baytaş), 'Sanayide Radyografi Uygulamaları', Nükleer Enerji ve Sanayi Işbirliği Sempozyumu, İstanbul, (15-17 Ekim 1986), Bildiri kitabı sayfa:89-97.

·          F. Sungur (Baytaş), A.Bayülken, 'Nükleer Güç Reaktörlerinin Çift Amaçlı  Kullanımı' V.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, İstanbul, Bildiri Kitabı, s: 735-744, (18-20 Eylül 1985).

Kitap veya kitap içinde bölüm

·          A.C. Baytaş and A.F. Baytaş, Entropy Generation in Porous media, Chapter 8 in Transport Phenomena in Porous Media, Vol.3, edited by D.B. Ingham and I. Pop, Elsevier, pp 201-226, 2005.

Atıf sayısı

·          20