24

Nesrin Altınsoy

Nesrin.a.Nesrin ALTINSOY
Prof.Dr.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı
 
Oda no: 214
Tel:  +90 (212) 285 3942
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: altinsoy@energy.itu.edu.tr
web sayfasıÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu 

.    Doktora, 1997 : Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi 
.    Yüksek Lisans, 1990 : Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi 
.    Lisans, 1986 : Fizik Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Mesleki deneyimler

·    2007-Halen: Doçent, Enerji Enstitüsü,  İTÜ

·    1999-2007: Yardımcı Doçent, Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ

·    1988-1999: Araştırma görevlisi, Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ 

Akademik ve İdari görevler

·    2011-Halen: İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı, Program Yürütme Kurulu Üyeliği

·    2008-2010: Yönetim Kurulunda Doçent temsilciliği, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü

·    2006-Halen: Erasmus Koordinatörü, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü

·    2005-2008: Yönetim Kurulunda Yardımcı Doçent temsilciliği, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü 

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı

2012-2013 Fall

·    Endüstri ve Tıpta Radyoizotop Uygulamaları

·    Radiometric Techniques in Environmental Analysis

2011-2012 Fall

·    Endüstri ve Tıpta Radyoizotop Uygulamaları

·    Radiometric Techniques in Environmental Analysis

2011-2012 Spring

·    Radiation Dosimetry

·    Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği

Dersin Verildiği Program adı: Enerji Bilim ve Teknoloji Lisanüstü Programı

2012-2013 Fall

·    Radyoaktif İzleme Teknikleri

2011-2012 Fall

·    Radyoaktif İzleme Teknikleri

2011-2012 Spring

·    Radiation Damage in Materials

2010-2011 Fall

·    Nuclear Engineering Materials

2010-2011 Spring

·    Radiation Protection

2009-2010 Fall

·    Nuclear Engineering Materials

·    Advanced Solid State Physics

2009-2010 Spring

·    Radiation Protection

·    Nuclear Techniques in Environmental Analysis

2008-2009 Spring 

·    Radiation Protection

·    Nuclear Techniques in Environmental Analysis

2007-2008 Fall

·    Nuclear Engineering Materials

·    Seminer Dersi

2007-2008 Spring

·    Radiation Protection

·    Nuclear Techniques in Environmental Analysis

2006-2007 Spring

·    Radiation Protection

·    Nuclear Techniques in Environmental Analysis

2005-2006 Spring

·    Advanced Fluid Dynamics

2003-2004 Spring

·    Nuclear Techniques in Environmental Analysis

Dersin Verildiği Program adı: Nano Bilim ve Nano Mühendislik Lisanüstü Programı

2012-2013 Fall

·    Radiation Processes for Nanomaterials

2011-2012 Fall

·    Radiation Processes for Nanomaterials

2011-2012 Spring

·    Nuclear Techniques for Nanomaterial

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·    Çevre Örneklerinde Düşük Seviyeli (Low-level) Radyoaktivite Ölçümü

·    Radyoaktif İzleme Tekniklerinin Endüstri ve Hidrolojideki Uygulamaları

·    Endüstriyel Radyografi

·    Endüstriyel ve tıbbi atıklardan radyonüklit giderimi

·    Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Zırhlaması

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·    Archives of Environmental and Occupational Health

 

 

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·    Fizik Mühendisleri Odası

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans Tezleri

·    Dijital Radyografi Kullanılarak Teğet Tekniği ile Çelik Borularda Cidar Kalınlığı Tayini, Murat Çobanoğlu, 2011.

·    Granitik Kayaçların Radyolojik ve Mineralojik Yönden Değerlendirilmesi, Emel Çetin, 2010 (Eş danışman: Prof. Dr. Yüksel Örgün).

·    Adapazarı Merkezi Kış Dönemi Radon Ölçüm ve Analizleri, Enis Kapdan, 2009.

·    Redox behaviour of plasma sprayed metal supported SOFC, Esra Kunt, 2007 (Eş Danışman: Doç. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz).

·    Ezine- Kestanbol (Çanakkale) civarında doğal radyoaktivite seviyelerinin belirlenmesi, Berkant Merdanoğlu, 2004.

·    Soma ve Tavşanlı yer altı linyit maden ocaklarında radon gazı konsantrasyon seviyelerinin belirlenmesi, Selim Çile, 2004.

 

Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

 Araştırmacı olarak yer aldığı projeler:

·    “Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi”, Nilgün Baydoğan (Yürütücü), Tuğrul, A.B., Çimenoğlu, H., Albayrak, G., Altınsoy, N., Baydoğan. M, Sengel H., Akmaz, F., Parlar, A.H., TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 107M545, 2008-2010.

·    Geyikli Güneyindeki (Ezine-Çanakkale) Magmatik Kaya Akiferlerinden Sağlanan İçme ve Kullanma Sularının Hidrojeokimyasal Karakteristikleri, Radyoaktivite Seviyeleri ve Bunların Sağlık Üzerine Etkileri, Yüksel Örgün (Yürütücü), (TUBİTAK-YDABAG, Proje No:104Y031), 2004–2006.

·    Sivrihisar ve Beylikova Bölgesindeki Flüor ve Radyoaktif İçerikli İçme ve Kullanma Sularının Hidrokimyasal Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri, Yüksel Örgün (Yürütücü), İTÜ projesi, 2001- 2003.

·    Toprak Numunelerinin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ile Katman Değerlendirmesi, Beril Tuğrul (Yürütücü), TAEK projesi, 1998–2001.

Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

·    “Dijital Radyografi Sisteminde Görüntü Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi” Nesrin Altınsoy (Yürütücü), Alper İlerler ITU-BAP, 5000 TL, Mayıs 2010 (Devam Ediyor).

·    “Granitik Kayaçların Radyolojik ve Mineralojik yönden Değerlendirilmesi”, Nesrin ALTINSOY (Yürütücü), Emel ÇETİN İ.T.Ü-BAP, 5000 TL, Nisan 2010.  

·    “Radyografi Yöntemi ile Borulardaki Kaynak Dikişlerinde Hata Tespiti ve Cidar Kalınlığı Tayini”, Nesrin ALTINSOY(Yürütücü), Nilgün BAYDOĞAN (Yürütücü), Turan YAŞAR, Murat ÇOBANOĞLU, İ.T.Ü-BAP, 10000 TL, Nisan 2010.

 

Ödüller (İTÜ ve TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri hariç)

·    Bilim Ödülü, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, 2005, “Natural Radioactivity Levels in Granitic Plutons and Groundwaters in Southeast Part of Eskişehir”.

Uluslararası makaleler

·    Tuğrul, A.B., Kara, N., Determination of Flow Parameters For Pipe Flow By The Radiotracer Techniques, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles, Vol. 180, No. 2, 1994, pp: 245-253.

·    Altınsoy, N., Tuğrul, A.B., A Radiotracer Application for the Turbulent Dispersion of Fluids, Applied Radiation and Isotopes, 51/4, 367-375. 1999.

·    Tuğrul, A.B., Altınsoy, N., A New Modification of the Radiotracer Balance Method for Open Channel Flow Measurement, Flow Measurement and Instrumentation, 12, 341-344, 2002.

·    Altınsoy, N., Tuğrul, A. B., A New Lagrangian Correlation Coefficient, International Journal of Heat and Fluid Flow”,  23/6, 766-768, 2002.

·    Örgün, Y., Altınsoy, N., Gültekin, A.H., Karahan, G. and Çelebi, N., Natural radioactivity levels in granitic plutons and groundwaters in Southeast part of Eskisehir, Turkey, Applied Radiation and Isotopes, 63/ 2 , 267-275, 2005.

·    Merdanoğlu, B., Altınsoy, N., Radioactivity concentrations and dose assessment for soil samples from Kestanbol granite area, Turkey., Radiat Prot Dosimetry, 121(4), 399-405, 2006.

·    Örgün, Y., Altınsoy, N., Şahin S. Y., Güngör, Y., Gültekin, A. H., Karahan, G., Karacık, Z., Natural and anthropogenic radionuclides in rocks and beach sands from Ezine region (Canakkale), Western Anatolia, Turkey. Applied Radiation and Isotopes, 65, 739-747, 2007.

·    Örgün, Y., Altınsoy, N., Şahin S. Y., Ataksor, B., Çelebi, N., A Study Of Indoor Radon Levels In Rural Dwelling Of Ezine (Çanakkale, Turkey) Using Solid State Nuclear Track Detectors, Radiation Protection Dosimetry,131, 379-384, 2008.

·    Çile, S., Altınsoy, N., Çelebi, N., Radon concentrations in three underground lignite       mines in Turkey, Radiation Protection Dosimetry 138/1,78-82, 2010.

·    Kapdan, E., Altınsoy, N., Karahan, G., Taşkın, H., Determination of health hazards due to background radiation sources in the ciry of Adapazarı, Northwestern Turkey, Isotopes in Environmental and Health Studies, 47/1, 93-100, 2011.

·    Karagoz, B., Ozdemir, O., Karacasu, O., Baydogan, N., Cimenoglu, H., Kayali, E. S., Tuğrul, A. B., Altınsoy, N., Haciyakupoglu, S., Kiziltas, S., Okka, M., Albayrak, G., Sengel, H., Akmaz, F., Parlar, A. “Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for AI Doped ZnO Thin Films By Using Gamma Transmission Technique”, Defect and Diffusion Forum, Vols.312-315, 830-835, 2011.

·    Sepet, L., Baydogan, N., Cimenoglu, H., Kayali, E. S., Tuğrul, A. B., Altınsoy, N., Albayrak, G., Sengel, H., Akmaz, F., Parlar, A., “Electromagnetic Radiation Effect on ZnO Nanocrystallites”, Defect and Diffusion Forum, Vols.312-315, 836-841, 2011.

·    Altınsoy, N., Tuğrul, A. B., Baytaş, F., Baydoğan, N., Yavuz, N., Hacıyakupoğlu, S., Büyük, B., “Investigation of Helical Flow by Using Tracer Technique”, TRACER 6th International Conference on Tracer and Tracing Methods,, 6-8 June, 2011, Oslo/Norway, EPJ – Web of Conferences.

·   Kapdan, E., Altınsoy, N., A comparative study of indoor radon concentrations between dwellings and schools, Radiation Physics and Chemistry, 81/4, 383–386, 2012.

·   Çetin, E., Altinsoy, N., Örgün, Y., Natural Radioactivity Levels of Granites used in Turkey, Radiation Protection Dosimetry, 151/2, 299-305, 2012.

 

Uluslararası bildiriler

·    Tuğrul, A. B., Altınsoy, N., “Flow Rate Determination For Open Channel Flows By Using Radiotracer Balance Method”, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, 23-27 October 2000, İzmir, Proc. Vol. 1, pp. 501-506.

·    Tuğrul, A. B., Altınsoy, N., Ayaz, B., “Radiological Evaluation of Filters Used For PC and TV Monitors”, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, 23-27 October 2000, İzmir, Proc., Vol. 1, pp. 371-378.

·    Tuğrul, A. B., Baytaş, F., Altınsoy, N., Ayaz, B., Doğan, N., Şahin, S., “Investigation on Golden Horn (Haliç) Quaternary Sequence By Determination of Alpha and Beta Radioactivity Levels”, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application, 23-27 October 2000, İzmir, Proc. Vol. 1, pp. 559-566

·    Altınsoy, N., Tuğrul, A. B., “Determination of Turbulence Parameters By Using Methylene Blue Tracer in Vertical Pipe Water Flow”, International Symposium on Multiphase Flow and Transport Phenomena (MFTP-2000), 5-10 November 2000, Antalya, Proc. 2001, pp. 325-332.

·    Örgün, Y., Gültekin, A. H., Altınsoy, N., Karahan, G., Çelebi, N., “The Geological, Mineralogical and Geochemical Properties of the Radioactive Kaymaz Granite, Eskişehir, Western Turkey”, The Fifth Hutton Symposium, 2-6 September 2003, Toyohashi, Japonya, pp.115

·    Örgün, Y., Altınsoy, N., Gültekin, A. H., Çelebi, N. & Karahan, G., (2004), Hydrogeochemical Characteristics And Radioactivity Levels of Some of The Groundwaters From Western Anatolia, Turkey. Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, 8-10 September 2004, Istanbul, pp.643-650.

·    Altınsoy, N., Tuğrul, B., “Simulation study for a scenario of radionuclide releasing in an open channel”, In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology, 6-8 September 2006, Kuşadası/Turkey, Book of Abstracts, pp. 63.

·    Tuğrul, A. B., Altınsoy, N., “Investigation of laminar pipe flow by using radiotracer technique”, TRACER 4 Fourth International Conference on Tracer and tracing methods, 3-5 October, 2006, Autrans/Grenoble France, (ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer_4).

·    Altınsoy, N., Tuğrul, A. B., “Evaluation of entrance length effects on turbulence parameters by using radiotracer technique”, TRACER 4 Fourth International Conference on Tracer and tracing methods,, 3-5 October, 2006, Autrans/Grenoble France, (ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer_4).

·    Tuğrul, A.B, Baydoğan, N., Altınsoy, N., Dizdar, D., Yağcı, E., “Radiografic Investigation on Automative Parts”, 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, 126-235, Istanbul, 2008.

·    Karatepe,N., Hacıyakupoğlu, S., Altınsoy, N., Baydoğan, N., Tuğrul, B., “Investigation of Radioiodine Isotope Absoption on Activated Carbon”,The Fifth Conference on Nuclear Science and Its Application, 14-17 October 2008, Ankara, Book of Abstract, 170.

·    Özdemir, Ö., Çimenoğlu, H., Tuğrul, B., Albayrak, G., Baydoğan, N., Altınsoy, N., Baydoğan, M., Sengel, H., Akmaz, F., Parlar, A., “The Optical Behaviour Of ZnO Films Against The Radiation”, 14th International Metallurgy&Materials Congress (IMMC 2008), 2008, 136-142, Tüyap Fair, Convention and Congress Center, October 16-18, İstanbul .

·    Hacıyakupoğlu, S., Altınsoy, N., Karatepe, N., Baydoğan, N., Tuğrul, B., Demir, M.,  Çetinkaya, E., Oruçoğlu, E., “Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131” LANDCON 0905 Conference,  Belgrad-Serbia, 26-30 May 2009 Sempozyum Cd’sinde basıldı. 

·    Tekin, M., Tuğral, H., Özdemir, Ö., Çimenoğlu, H., Kayalı, E. S., Tuğrul, A. B., 
Baydoğan, N., Baydoğan, M., Altınsoy, N., Albayrak, G., Sengel, H., Akmaz, F., Parlar, A., “Investigation of Heat Treatment and Al Doping On Irradiated Nanosize Hexagonal ZnO”, 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, Karabuk, Turkey (Sempozyum Cd’sinde basıldı).

·    Çetin,  E., Altınsoy, N., Örgün, Y., Natural Radioactivity Levels of Granites Used in Turkey, In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology (INSINUME 2010), 20-23 October 2010, Dubna, Russia

·    Çetin,  E., Altınsoy, N., Örgün, Y., Ataksor, B., Measurement of Radon Exhalation Rates Used in Commercial Granite Tiles Used in Turkey, 6th In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology (INSINUME 2012), 11-15 June 2012, Belgium.

·    Baytaş, A. F., Tugrul, A.B., Gökbulak, F., Baydoğan, N., Altınsoy, N., Haciyakupoğlu, S., Karatepe, N., Erentürk, S., Büyük, B., Demir, E., Camtakan, Z., Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique, 8th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids-DSL2012, 25-29 June 2012, İstanbul.

·    Hacıyakupoğlu, S., Erentürk, S. A., Karatepe, N., Tuğrul, A.B., Baytaş, A. F., Altınsoy, N.,  Baydoğan, N., Büyük, B., Demir, E., Remediation Investigation of Selenium in Aqueous Environment With Using Activated Carbon, Global Conference on Global Warming-2012 (GCGW-12), 8-12 July 2012, İstanbul.

·    Haciyakupoglu, S., Tugrul, A.B., Baytas, A. F., Gökbulak, F., Altınsoy, N., Baydoğan, N., Karatepe, N., Erentürk, S., Büyük, B., Demir, E., Behaviour of KNO3 Fertilizer in Soil by the view of Land Conservation, International Conference on Land Conservation, LANDCON 1209, 17-21 September 2012, Serbia.

Ulusal bildiriler

·    Kara, N.,Tuğrul, A.B., “Radyoaktif İzleme Tekniği ile Açık Kanallarda Akış Takibi”, III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt II, 1989, s: 630-635, İstanbul.

·    Altınsoy, N., Tuğrul, A.B., “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Düşey Borularda, Türbülanslı Akış Hız Profiline Giriş Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi Sözlü Bildiriler I, 1996, s: 243 - 249.

·    Tuğrul, A. B., Meriç, E., Avşar, N., Baytaş, F., Altınsoy, N., Ayaz, B., Doğan, N., Şahin, S., Yılmaz, İ., “Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini İle Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri İle Karşılaştırılması”, Haliç 2001 Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitabı, s: 253-267.

·    Örgün, Y., Gültekin, A. H., Altınsoy, N., Karahan, G., Çelebi, N., Çeltek, N., “Kaymaz Sokulumunun Mineralojik ve Jeokimyasal Karakteristikleri, Kaymaz, Eskişehir”, S. Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Bildiri Özleri, s. 139.

·    Örgün, Y., Gültekin, A.H., Altınsoy, N., Çelebi, N., Karahan, G. & Çevik, E., (2004), Batı Anadolu’daki Bazı Yeraltı Sularının Hidrojeokimyasal Karakteristikleri ve Radyoaktivite Seviyeleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 22-26 Mart 2004, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 53-55.

Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı

·    102 (kaynak: Web of Science, 11/2012 itibarıyla)