24

Nilgün Baydoğan

Nilgün.b.Nilgün BAYDOĞAN
Prof.Dr.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı
 
Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3492
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: dogannil@itu.edu.tr
web sayfası
ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

 

Eğitim

·    Doktora, 2002 : Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    Yüksek Lisans, 1996 : Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    Lisans, 1992 : Fizik Bölümü, Fen Fakültesi, İstanbul  Üniversitesi

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    2002-2003: Ziyaretçi araştırmacı, University of California, Lawrence Berkeley National Laboratory, Accelerator and Fusion Division, Plasma Applications Group

·    2005-Halen: Doçent, Enerji Enstitüsü, İTÜ

·    2005-2002: Araştırma Görevlisi, Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    1998-2002: Araştırma Görevlisi, Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    1993-1998: Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·    2011-Halen: Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yükseklisans Programı, Program Yürütme Kurulu Üyesi

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

 


Akademik Yıl

Program

Kodu

Dersin Adı

Haftalık Saati

2006-2007

2006-2007 Bahar

EBT

518E 01

Radiation Protection
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2007-2008

2007-2008 Bahar

EBT

518E 01

Radiation Protection
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2008-2009

2008-2009 Güz

EBT

517E

Radiation Measurements and Imaging
(Y.Doç. Dr. Sevilay Hacıyakupoğlu ile birlikte)

3

2008-2009 Bahar

EBT

518E 01

Radiation Protection
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2009-2010

2009-2010 Güz

EBT

523E

Advanced Solid State Physics
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2009-2010 Güz

EBT

517E

Radiation Measurements and Imaging
(Prof. Dr. Filiz Baytaş ile birlikte)

3

2009-2010

Bahar

EBT

518E 01

Radiation Protection
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2010-2011

2010-2011 Güz

EBT

605E

Nuclear Fuel Cycle: Analysis and Management(Prof. Dr. A.Beril Tuğrul ile birlikte)

3

2010-2011 Bahar

EBT

518E 01

Radiation Protection
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2010-2011 Bahar

NSE

604E

Nuclear Techniques for Nanomaterials

(Prof.Dr. Beril Tuğrul, Ayşe Filiz Baytaş, Nesrin Altınsoy, Sevilay Hacıyakupoğlu ile birlikte)

3

2011-2012

2011-2012 Güz

NSE

603E

Radiation Processes for Nanomaterials

(Beril Tuğrul, Ayşe Filiz Baytaş, Nesrin Altınsoy, Sevilay Hacıyakupoğlu ile birlikte)

3

2011-2012 Güz

EBT

605E

Nuclear Fuel Cycle: Analysis and Management (Prof. Dr. A.Beril Tuğrul ile birlikte)

3

2011-2012 Güz

RBT

509

Radyasyon Zırhlaması

(Prof. Dr. Ahmet Bayülken ile birlikte)

3

2011-2012 Güz

RBT

503

Endüstri ve Tıpta Radyoizotop Uygulamaları

(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2011-2012 Bahar

EBT

618E

Radiation Damage in Materials

(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2011-2012 Bahar

NSE

604E

Nuclear Techniques for Nanomaterials

(Prof.Dr. Beril Tuğrul, Ayşe Filiz Baytaş, Nesrin Altınsoy, Sevilay Hacıyakupoğlu ile birlikte)

3

2011-2012 Bahar

RBT

504

Radyasyon.Korun.&Sağlık Fiziği
(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2011-2012 Bahar

RBT

506E

Radiation Dosimetry

(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2012-2013

2012-2013 Güz

EBT

605E

Nucle.Fuel Cycle:Analy.&Manag.

(Prof. Dr. A.Beril Tuğrul ile birlikte)

3

2012-2013 Güz

NSE

603E

Radiation Proc.for Nanomateris

(Beril Tuğrul, Ayşe Filiz Baytaş, Nesrin Altınsoy, Sevilay Hacıyakupoğlu ile birlikte)

3

2012-2013 Güz

RBT

507

Radyolojik Malzemeler

(Prof. Dr. A.Beril Tuğrul ile birlikte)

3

2012-2013 Güz

RBT

503

Endüstri&Tıpta Radyoizo.Uygu.

(Doç. Dr. Nesrin Altınsoy ile birlikte)

3

2012-2013 Güz

RBT

509

Radyasyon Zırhlaması

(Prof. Dr. Ahmet Bayülken ile birlikte)

3

 

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

.    Radyasyon Dozimetreleri
.    Radyasyona Maruz Kalan Malzemelerin, Optik, Elektrik ve Mekanik Özelliklerinde Oluşan Değişimler
.    Radyasyonla Işınlanmış Nanopartiküler Yapılarda, Optoelektronik Değişimlerin Belirlenmesi ve Solar Özelliklerinin İncelenmesi
.    Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamaları
.    Endüstriyel Radyografi


Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

.    Journal of Alloys and Compounds –JALCOM dergisine 19 makale için hakemlik.
.    Transactions on Nanotechnology –TNANO dergisine 2 makale için hakemlik.
.    Balkan Physics Letters dergisine 1 makale için hakemlik.

SCI Dergilerde Toplam Hakemlik Sayısı :21

 

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

.    ANS- American Nuclear Society
.    TMS- The Minerals, Metals & Materials Society

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans Tezleri

1.  Burak Emre Karagöz, “Gama Transmisyon Tekniği ile Al Katkılı ZnO İnce Filmlerde Gama Geçirgenliği Tayini”, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT Programı, Aralık 2009.

2.  Cihan Deligöz, “Radyografik Muayene Yöntemi İle Petrol Boru Hatlarındaki Borularda Kaynak Dikişi ve Diğer Hataların İncelenmesi”, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT Programı, Aralık 2009.

3.  Lale Sepet, “ZnO Nanokristallerde Elektromanyetik Radyasyon Etkisi”, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT Programı, Aralık 2009.

4.  Turan Yaşar, “Radyografi Yöntemi ile Kaynak Dikişlerinde  Hata Tespiti”, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT Programı, Haziran, 2010.

5.  Banu Erkan, “Ta2O5 İnce Filmlerde Radyasyon Etkisi”, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT Programı Haziran, 2011

6.  Özge Özdemir, “Investigation of Structural and Electrical Properties of Gamma Rays Exposed Al Doped Zno Films Manufactured Via Sol-Gel Technique”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman, Haziran, 2009.

7.  Meliha Tekin, “Investigation On Structural, Optical And Electrical Propertıies and Behaviour Against Gamma Irradiation of Al:ZnO Thin Films Prepared By Sol-Gel Spin Coating Method”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Sabri Kayalı ile birlikte eş danışman, Haziran 2009.

8.  Hale Tuğral, “Characterization of Nanostructured ZnO:Al Films and The Effect of Beta Radiaiton on Their Colour Parameters”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman, June, 2010.

9.  ÖzgeKaracasu, “Nano-Crystalline ZnO:Al Thin Films prepared by sol-gel dip coating technique and ZnO:Al/p-Si Heterojunctions”,  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman, October, 2010.

Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

1.Proje ismi: “Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi”,

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Destek Miktarı: 106.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2008- 2010

Görevi: Yürütücü

2.Proje ismi: “Gözenekli Tungsten Oksit Filmlerin Hazırlanması ve Katı Elektrokromik Cihaz Tasarımı”

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Destek Miktarı: 80.000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2006-2008

Görevi: Araştırmacı

3.Proje ismi: "Toprak Nümunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ile Katman Değerlendirilmesi”

Destekleyen kuruluş: TAEK

Destek Miktarı:

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2001-2002

Görevi: Araştırmacı

 

Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

1.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Enerji Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Burak Emre Karagöz’ün yükseklisans tezinden, “Gama Transmisyon Tekniği ile Al katkılı ZnO İnce Filmlerde Gama Geçirgenliği Tayini”. 2009.

2.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Enerji Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Banu Erkan’ın yükseklisans tezinden, 2010, “Ta2O5 İnce Filmlerde Radyasyon Etkisi”.

3.      İTÜ BAP Projesi Turan Yaşar ve .Murat Çobanoğlu.YLS Tez Projesi, Doç.Dr.Nilgün Baydoğan ve Doç.Dr.Nesrin Altınsoy yürütücülüğünde “Radyografi Yöntemi ile Borulardaki Kaynak Dikişlerinde Hata Tespiti ve Cidar Kalınlığı Tayini”. 2010.

4.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Enerji Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Lale Sepet’in yükseklisans tezinden, 2009, “ZnO Nanokristalitlerinde Elektromanyetik Radyasyon Etkisi”.

5.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Ö. Karacasu’nun yükseklisans tezinden, “ZnO:Al/p-Si Heterokavşak Yapılar”, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman, 2011.

6.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Hale Tuğral, 2010, “Characterization of Nanostructured ZnO:Al Films and The Effect of Beta Radiation on Their Colour Parameters”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman.

7.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Ö. Özdemir’in yükseklisans tezinden, 2009, “Sol-Gel Tekniği ile Üretilen Gama Işınlarına Maruz Kalmış Al Katkılı ZnO Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman.

8.      İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Meliha Tekin’in yükseklisans tezinden, 2010, “Sol-Gel Tekniği ile Üretilen Gama Işınlarına Maruz Kalmış Al Katkılı ZnO Filmlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Sabri Kayalı ile birlikte eş danışman.

 

Diğer Aktiviteler (öğretim üyelerinin kendilerini tanımlamada önemli gördüğü ve belirtmek istediği diğer aktiviteleri)

Yarışma Jüri Üyeliği: Ulusal Kurumlarda Hakemlik

1. TÜBİTAK, TBAG - Temel Bilimler Araştırma Destek Grubu, '2011-Nükleer 1 Paneli', 16/11/2011

2. İSTEK Vakfı – Fen Bilimler Araştırma Projeleri Yarışması, 2/5/2009

 

Uluslararası makaleler

Science Citation Index (SCI) ’deki Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. N. Baydogan, O. Karacasu, H. Cimenoglu, ZnO:Al thin films used in ZnO:Al/p-Si heterojunctions, Journal of Sol-Gel Science and Technology, (2012) Vol. 61, pp. 620–627.

2. N. Baydogan, O. Karacasu, H. Cimenoglu, Effect of Annealing Temperature on ZnO:Al/p-Si Heterojunctions, Thin Solid Films, (2012), Vol.520, pp. 5790–5796 .

3. N. Baydogan, A.B. Tugrul, Borosilicate glass for gamma irradiation fields, Solid State Sciences xxx (2012) 1-6, Article in press, Available online.

4. Baydoğan N.D., Zayim EÖ, Tuğrul AB, (2007) “Solar Parameters of Induced WO3-Coated Glass”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, 264, pp. 302–310. 

5. Baydoğan N.D., Tuğrul, A.B., (2006), “Evaluation of The Optical Changes For a Soda-Lime-Silicate Glass Exposed to Radiation”, Glass Physics and Chemistry, Vol.32, No.3, pp. 309-314, 2006.

6. Zayim E. O, Baydogan, N.D., (2006), Irradiation effect in WO3 thin films, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 90, Issue.6, pp. 402-413.

7. Baydogan, N.D., (2004), "Evaluation of Optical Properties of The Amorphous Carbon Film on Fused Silica", Material Science and Engineering B, 107, 1, 70-77.

8. Dogan, N., Tugrul, A.B., (2001), "Dosimetric Evaluation of Gamma Doses Using Irradiated Lead-Alkali-Silicate Glass", Radiation Measurements, Vol. 33, Iss. 2, pp. 211-216.

9. Dogan, N., Tugrul, A.B., (2001), “Optical and Solar Parameters of Lead-Alkali-Silicate Glass”, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 69, Iss. 3, pp. 241-250.

 

Diğer İndeksler:

1. N. Baydogan, K. Çilingiryan, H. Cimenoglu, A.B. Tugrul, S.S. Yeşilkaya, Surface Characterization of Irradiated ZnO:Al Thin Film By The Reactor Neutrons, Defect and Diffusion Forum, 2012, Article in press.

http://www.ttp.net/1012-0386.html Defect and Diffusion Forum: Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org, The Ei compendex® database is the machine-readable version of Engineering Index

Cambridge Scientific Abstracts (CSA), www.csa.com, Chemical Abstracts (CA), www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE), www.iee.org, etc.

2. N. Baydogan, T. Ozdurmusoglu, H. Cimenoglu, A.B. Tugrul, Refractive Index and Extinction Coefficient of ZnO:Al Thin Films Derived By Sol-Gel Dip Coating Technique, Defect and Diffusion Forum, 2012, Article in press.

http://www.ttp.net/1012-0386.html Defect and Diffusion Forum: Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org, The Ei compendex® database is the machine-readable version of Engineering Index

Cambridge Scientific Abstracts (CSA), www.csa.com, Chemical Abstracts (CA), www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE), www.iee.org, etc.

3. N. Baydogan, Y. Gokce, M. Baydogan, H. Cimenoglu, Capacitance-Voltage (C-V) Properties of ZnO:Al/p-Si Heterojunctions, Defect and Diffusion Forum, 2012, Article in press.

http://www.ttp.net/1012-0386.html Defect and Diffusion Forum: Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org, The Ei compendex® database is the machine-readable version of Engineering Index

Cambridge Scientific Abstracts (CSA), www.csa.com, Chemical Abstracts (CA), www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE), www.iee.org, etc.

4. A. F.Baytaş, A.B. Tugrul, N. Baydoğan, N. Altinsoy, S. Haciyakupoğlu, B. Büyük, E.Demir, Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracer Technique, Defect and Diffusion Forum, 2012, Article in press.

http://www.ttp.net/1012-0386.html Defect and Diffusion Forum: Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org, The Ei compendex® database is the machine-readable version of Engineering Index

Cambridge Scientific Abstracts (CSA), www.csa.com, Chemical Abstracts (CA), www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE), www.iee.org, etc.

5. L. Sepet, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali, A.B. Tugrul, N. Altinsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, Electromagnetic Radiation Effect on ZnO Nanocrystallites, Defect and Diffusion Forum Vols. 312-315 (2011) pp 836-841. http://www.ttp.net/1012-0386.html Defect and Diffusion Forum: Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org, The Ei compendex® database is the machine-readable version of Engineering Index, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), www.csa.com, Chemical Abstracts (CA), www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE), www.iee.org, etc.

6. Karagoz, O. Ozdemir, O. Karacasu, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali,       A.B. Tugrul, N. Altinsoy, S. Haciyakupoglu, S.Kiziltas, M. Okka, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for AI Doped ZnO Thin Films By Using Gamma Transmission Technique, Defect and Diffusion Forum, Vols. 312-315 (2011) pp 830-835. http://www.ttp.net/1012-0386.html Defect and Diffusion Forum: Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX), www.ei.org, The Ei compendex® database is the machine-readable version of Engineering Index, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), www.csa.com, Chemical Abstracts (CA), www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE), www.iee.org, etc.

7. Ozer, N., Dogan, N., (1998), “Study Of Electrochromism İn Tiwo3 Films By Sol-Gel Process”, , Vol.3424, Pp. 106-114, San Diego, California, USA. Book Editor(S): Marker, AJ, Conference: Conference on Inorganic Optical Materials Location: San Diego, CA Date: JUL 19-20, 1998 Sponsor(S): SPIE Int Soc Opt Engn, Source: Inorganic Optical Materials, Book Series: Proceedings of The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), Volume: 3424, Pages: 106-114. Proceedings of SPIE is indexed in Ei Compendex, http://spie.org/x5263.xml

 

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. Tekin M, Baydogan, N, Kayali E.Sabri, Cimenoglu HSengel H Akmaz FParlar AThe Annealing And Aging Effect On Irradiated ZnO:Al Film By Cs-137, Conference Information: 138th TMS Annual Meeting And Exhibition, FEB 15-19, 2009 San Francisco, CA, Source: TMS 2009 138TH Annual Meeting & Exhibition - Supplemental Proceedings, Vol 3: General Paper Selections  Pages: 621-628 Published: 2009. ISI Index Kapsamında ve Web of Science KapsamındaTaranmaktadır

2. Tugral H, Baydogan, N, Cimenoglu HSengel HAkmaz FParlar A, “The Investigation Of Microstructural Changes In Zno:Al Thin Film By Beta Irradiation Conference Information”, 138th TMS Annual Meeting and Exhibition, FEB 15-19, 2009 San Francisco, CA Source: TMS 2009 138TH Annual Meeting & Exhibition - Supplemental Proceedings, Vol 3: General Paper Selections Pages: 629-635 Published: 2009. ISI Index Kapsamında , Web of Science’ daTaranmaktadır.

3. Dogan, N., Tugrul, A.B., (1999), “Comparative Evaluation of Soda Glasses That are Exposed By The Different Radiation Sources”, 15th European Triga Conference, Book Series, VTT Symposia, Published: 1999, Volume:197, Pages: 81-102, Web of Science’ daTaranmaktadır.

4. Dogan, N., Tugrul, A.B., (1998), “An Investigation of The Radiation Effect on Lead Glass By Different Radiation”, Annual Meeting On Nuclear Technology '99, Proceedings, Book Series: Jahrestagung Kerntechnik, Published: 1998, pp. 681-686, Web of Science’ daTaranmaktadır.

5. Altınsoy, N., Tuğrul, A.B., Baytaş, F., Baydoğan, N., Yavuz, N., Hacıyakupoğlu, S., Büyük, B., (2012), “Investigation of Helical Flow By Using Tracer Technique”, The European Physical Journal, Accepted for publication.

 

Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı:

Toplam Atıf Sayısı: 63   (kaynak: Web of Science, Kasım/2012 tarihi itibarıyla)

 

Uluslararası bildiriler

Tam metinli

1. Ö. Karacasu, N. Baydogan, H. Cimenoglu, “Surface Characterization of ZnO:Al Films Produced by Sol-Gel Dip Coating Technique to Form ZnO:Al/p-Si Heterojunction”, 1st International Surface Treatment Symposium, pp.1220-1233, 15-18 June 2011, Istanbul, Turkey.

2. S. Haciyakupoğlu, S. Akyıl Erentürk, N.Karatepe, A.B. Tuğrul, A. F.Baytaş, N. Altinsoy, N. Baydoğan, B. Büyük, E. Demir, “Remediation Investigation Of Selenium in Aqueous Environment with Using Activated Carbon”, Global Conference on Global Warming 2012, (GCGW 2012), paper page: 940-949, July 8-12, 2012, Istanbul Turkey.

3. M. Tekin, H. Tuğral, Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. B. Tuğrul, N. Baydoğan, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, (2009), Investigation of Heat Treatment and Al Doping on Irradiated Nanosize Hexagonal ZnO, 5th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, paper page: 1227-1229, Karabuk, Turkey.

4. S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Karatepe, N. Baydoğan, B. Tuğrul, M. Demir.  E. Çetinkaya, E. Oruçoğlu, (2009), “Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131”, p.1-8, LANDCON 0905 Conference,  Belgrad-Serbia, 26-30 May 2009.

5. Tuğrul A.B., Baydoğan N., Altınsoy N., Dizar D., Yağcı E., (2008), “Radiographic Investigation on Automotive Parts”, 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, paper page: 126-135, Istanbul.

6. Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, B. Tuğrul, G. Albayrak, N. Baydoğan, N. Altınsoy, M. Baydoğan, H.Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2008, “The Optical Behavior of ZnO Films Against The Radiation”, 14th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008), paper page: 1652-1659, TÜYAP Fair, Convention and Congress Center, October 16 - 18, İstanbul 2008.

7. Baydoğan N.D., Baydoğan M, Tugrul, A.B., Çimenoğlu H., (2006), "Low Cycle Fatigue Behaviour of Irradiated Stainless Steel As Shielding Material", 2006 International Congress on the Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP '06), paper page: 2101-2104, June 4-8, 2006 Reno, Nevada, USA.

8. Baydoğan N. D., Tugrul, A.B., (2002), “The Evaluation of Neutron and Mixed Radiation Effect on Severeal Type of Silicate Glass”, Proceedings of the Second Eurasian Conference, Nuclear Science and Its Application, paper page: 205-214, Almaty, Republic of Kazakhstan.

9. Tugrul, A.B., Baytas, F., Altinsoy, N., Ayaz, B., Dogan, N., Sahin, S., (2000), "Investigation on Golden Horn Qua Ternary Sequence By Determination of Alpha and Beta Radioactivity Levels" , I. Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Applications, paper page: 559-566, 23-27 October, Izmir, Turkey.

10. Bektöre, Y., Tarcan, E., Dogan, N., (1997), “The Investigation of Beta Range Distribution With The Approach of Many Group Energy”, 3rd General Conference of The Balkan Physical Union, Vol.5, Part.4, paper page: 2573-2576, Cluj-Napoca, Romania.

11. Bektöre, Y., Canel, T., Dogan, N., Kaya, U., (1997), “Heat Effect of Exposed MOS Structures”, 3rd General Conference of The Balkan Physical Union, Vol.5, Part.4, paper page: 2428-2432, Cluj-Napoca, Romania.

12. Bektöre, Y., Varol, S., Celikkol,A., Dogan, N., (1997), “Performance Investigation of Concrete Solar Collectors”, 3rd General Conference of The Balkan Physical Union, Vol.5, Part.4, paper page: 2563-2565, Cluj-Napoca, Romania.

13. Dogan, N., Tugrul, A.B., (1996), “Investigation of Soda Glasses That are Exposed Co-60”, International Symposium on Glass Problems, Vol.2, paper page: 185-191, Istanbul, Turkey

 

Özet

1. N. Baydogan, A. B. Tugrul, The Effect of Neutron and Mixed Gamma/Neutron Irradiation on The Solar Parameters of Borosilicate Glass, International Symposium on Novel and Nano Materials (ISNNM), Aug. 26-30, 2012, Abstract Book, pp.21, Istanbul, Turkey.

2. S.Hacıyakupoglu, A.B. Tugrul, A. F. Baytas, F. Gokbulak, N. Altınsoy, N. Baydogan, N. Karatepe, S. Erentürk, B. Buyuk1, E.Demır, Behaviour Of KNO3 Fertilizer In Soil By The View Of Land Conservation, International Conference, Land Conservation – Landcon, pp.63, September 17-21, 2012, Danube Region/Serbia.

3. M. Tekin, N.Baydogan, H. Cimenoglu, E.S. Kayali, M. Baydogan, B. Tugrul, N. Altinsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, R. Budakoglu 2009, Mechanical Properties of Induced ZnO:Al Nanoparticles by Cs-137 for Enhanced Device and Sensor Functionality, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS) Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

4. H.Tugral, N. Baydogan, H. Cimenoglu, ES. Kayali, B. Tugrul, M.Baydogan, N. Altinsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2009, Evaluation of Optical and Colour Parameters on Induced Al Dopped Nanostructured ZnO Thin Film By Beta Radiation For The Commercialization of ZnO:Al in Civilian and Military Industries, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS) Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.

5. M. Tekin, H. Tugral, O. Ozdemir, N. Baydogan, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. B. Tuğrul, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, The Crystallization and Physical Properties of Irradiated Al Doped ZnO Thin Film, EUROMAT 2009, 7-10 September 2009: SECC, Glasgow, UK.

6. Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, N. Baydoğan, H.Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, Optical and Electrical Properties of Al Doped ZnO Transparent Film Irradiated by Co-60 Radioisotope, TMS 2009, 138 th Annual Meeting & Exhibition, pp. 30, February 15-19, 2009, San Francisco, California

7. Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, N. Baydoğan, H.Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2008, The Optical Properties of The Al:ZnO Thin Films Irradiated By Co-60 Radioisotope, The Fifth Eurosion Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008, Ankara, pp. 170

8. M. Tekin, E.S. Kayalı, H. Çimenoğlu, N. Baydoğan, H.Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2008, Effect of Gamma Irradiation at ZnO:Al Thin Film By Cs-137 Radioisotope, The Fifth Eurosion Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008, Ankara, pp. 170.

9. N. Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Baydoğan, A. B. Tuğrul, Investigation of Radioiodine Isotope Adsorption On Activated Carbon, The Fifth Eurosion Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 October 2008, Ankara, pp. 170.

10. Baydoğan N.D., Özkan Zayim, E. (2007), “Solar Control on Irradiated Ta2O5 Thin Films”, 13th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, Istanbul, Turkey.

11. Dogan, N., Tugrul, A.B., (1997), “Spectroscopic Investigation of Exposed Soda Glasses”, Internatioal Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, (Abstract Book, pp. PM-42), 16-20 September, Istanbul, Turkey.

 

Ulusal makaleler

1. Nilgün Doğan Baydoğan, A. Beril Tuğrul, Gama ışınları ile işınlanmış kurşun-alkali-silika camın dozimetrik kullanımı, İTÜ Dergisi /C, Fen Bilimleri, Cilt:1, Sayı:1, 43-51, Aralık 2002.

 

Ulusal bildiriler

Tam metinli

1. Doğan N., Tuğrul A.B., “Soda Camlarının Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışının İncelenmesi”, VII.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Cilt.1, sayfa: 271-278, İstanbul, 1996.

2. Tuğrul A.B., Doğan N., "Radyasyon Dozu Tayini İçin Camların Stratejik Amaçlı Kullanımı", NBC Savunma Sempozyumu-III , sayfa: 61-66, Küçükyalı, İstanbul, 2000.

3. Tuğrul A.B., Meriç E., Avşar N., Baytaş F., Altınsoy N., Ayaz B., Doğan N., Şahin S., Yılmaz İ. “Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini ile Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri ile Karşılaştırılması, sayfa: 253-267, Haliç 2001 Sempozyumu, İstanbul, 3-4 Mayıs 2001.

4. Baydoğan N.D, “Endüstriyel ve Ekonomik Gelişmede Nükleer Teknolojinin Etkisi”, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nükleer Enerjinin Önemi Sempozyum Kitabı, TASAM Yayınları; Enerji Serisi: 2, ISBN 975-6285-27-3, Editör: Aslı Hüseyinoğlu, Yayın Tarihi Ağustos 2006, sayfa 41-49.

5. Tuğrul A.B., Baydoğan N.D, Olası  Alternatiflerle Enerji Kaynaklari Değerlendirmesi Ve Türkiye, Türkiye 10. Enerji Kongresi Bildiri Kitabı Cilt II, s: 265-273 İstanbul, 27-30 Kasım 2007.

 

Özet

1. Ö. Özdemir, M. Tekin, H. Tuğral, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. B. Tuğrul, 
N. Baydoğan, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2009, Investıgatıon Of Structural And Electrıcal Properties Of Gamma Rays on Al Doped ZnO Fılms , X. Ulusal Nukleer Bilimler veTeknolojileri Kongresi, 06-09 Ekim 2009. sayfa. 183.

2. N. Baydoğan, H. Çimenopğlu, E.S. Kayalı, B. Tuğrul, N. Altınsoy, M. Baydoğan, Radyasyon ile Uyartılarak Optik ve Mekanik Özellikleri Geliştirilen Nanometrik Boyuttaki Al Katkılı ZnO İletken Filmler, İTÜ Nano Bilim ve Nano Teknoloji Çalıştayı Özet Kitabı, sayfa. 39, 12-13 Şubat 2009.

3. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Baydoğan, N. Karatepe, A. Bayülken, Nükleer Uygulamalarda Radyoizotop Dekontaminasyonu için Karbon Nanoyapıların Kullanılması, İTÜ Nano Bilim ve Nano Teknoloji Çalıştayı Özet Kitabı, sayfa. 12-13 Şubat 2009

4. Doğan Baydoğan N., Tuğrul A.B., “Medikal Ürünlerin Radyosterilizasyonunda Kurşun-alkali-silika Camların Dozimetrik Amaçlı Kullanımı”, 8. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, (Bildiri Özetleri, sayfa: 35), İstanbul, 28-30 Ekim, 2001.

5. Doğan N, Tuğrul A.B., “Yüksek Radyasyon Dozu Altında Soda-Kireç-Silika Camlarının Optik Yapı Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, Alanya, (Bildiri Özetleri, sayfa:131), Alanya, 27-31 Ekim 1998.

6. Doğan N., Tuğrul A.B., “Enerjitik Elektromanyetik Radyasyonun Soda-Camlarındaki Etkisinin İncelenmesi”, Türk Fizik Derneği 15. Fizik Kongresi, (Bildiri Özetleri, sayfa: 111.), Kaş, Antalya, 26-29 Eylül, 1995.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Raporları:

1. Baydoğan N.D. (Proje Yürütücüsü), Tuğrul A.B., Çimenoğlu H., Albayrak G., Altınsoy N., Baydoğan M., Sengel H., Akmaz F., Parlar A.H., “Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 107M545, Şubat 2008-Şubat 2010.

Çalışan Sayısı:9

2. Y.Doç.Dr. Zayim, E.Ö. (Proje Yürütücüsü), Baydoğan N.D. (Araştırmacı), Gözenekli Tungsten Oksit Filmlerin Hazırlanması ve Katı Elektrokromik Cihaz Tasarımı, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 105T451, Projeye Başlama Tarihi; Mayıs 2006-2008

Çalışan Sayısı:2

 

TAEK Araştırma Projesi Raporu:

1. Tuğrul A.B. (Yürütücü), Baytaş F., Altınsoy N., Ayaz B., Doğan N. (Araştırmacı), Şahin S., 2001-2002, Toprak Nümunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ile Katman Değerlendirilmesi Araştırma Projesi,TAEK. Çalışan Sayısı:6

 

İTÜ BAP Lisansüstü Projeleri Raporları:

3. Tuğrul A.B., Baytaş F., Altınsoy N., Ayaz B., Doğan N. (Araştırmacı), Şahin S., "Toprak Nümunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini ile Katman Değerlendirilmesi", Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) Araştırma Projesi, Proje Çalışanı, (2001-2002). Çalışan Sayısı:6

4. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Enerji Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Burak Emre Karagöz’ün yükseklisans tezinden, “Gama Transmisyon Tekniği ile Al katkılı ZnO İnce Filmlerde Gama Geçirgenliği Tayini”. 2009.

5. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Enerji Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Banu Erkan’ın yükseklisans tezinden, 2010, “Ta2O5 İnce Filmlerde Radyasyon Etkisi”.

6. İTÜ BAP Projesi Turan Yaşar ve .Murat Çobanoğlu.YLS Tez Projesi, Doç.Dr.Nilgün Baydoğan ve Doç.Dr.Nesrin Altınsoy yürütücülüğünde “Radyografi Yöntemi ile Borulardaki Kaynak Dikişlerinde Hata Tespiti ve Cidar Kalınlığı Tayini”. 2010.

7. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Enerji Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Lale Sepet’in yükseklisans tezinden, 2009, “ZnO Nanokristalitlerinde Elektromanyetik Radyasyon Etkisi”.

8. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Ö. Karacasu’nun yükseklisans tezinden, “ZnO:Al/p-Si Heterokavşak Yapılar”, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman, 2011.

9. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Hale Tuğral, 2010, “Characterization of Nanostructured ZnO:Al Films and The Effect of Beta Radiation on Their Colour Parameters”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman.

10. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Ö. Özdemir’in yükseklisans tezinden, 2009, “Sol-Gel Tekniği ile Üretilen Gama Işınlarına Maruz Kalmış Al Katkılı ZnO Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu ile birlikte eş danışman.

11. İTÜ BAP Yükseklisans Tez Projesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünden Yükseklisans öğrencisi Meliha Tekin’in yükseklisans tezinden, 2010, “Sol-Gel Tekniği ile Üretilen Gama Işınlarına Maruz Kalmış Al Katkılı ZnO Filmlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Sabri Kayalı ile birlikte eş danışman.

12. Prof. Dr. Tuğrul, A.B. (Proje Yürütücüsü), Baydoğan N.D. (Araştırmacı), “Farklı Camların, Farklı Radyasyon Tipleri Karşısında Davranışlarının İncelenmesi Dozimetrik Amaçlı Kullanımlarının Değerlendirilmesi Yeni Bir Korelasyon", 2003, Nilgün (Doğan) Baydoğan’ın Doktora Tezinden İTÜ Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.