24

Doç. Dr.Ömer İnanç Türeyen     

İletişim

Telefon:+90 (212) 285 61 50

Fax:+90 (212) 285 62 63

E-Mail:inanct@itu.edu.tr

ÖğrenimDurumu

YüksekLisans:İstanbulTeknikÜniversitesi, PetrolMühendisliği, 1997

YüksekLisans:İstanbulTeknikÜniversitesi, PetrolMühendisliği, 2000

Doktora:StanfordÜniversitesi, PetrolMühendisliği, 2005


MeslekiDeneyimleri

Doçent, PetrolveDoğalGazMühendisliğiBölümü, İstanbulTeknikÜniversitesi,Haziran2013-halen.

Yrd.Doç., PetrolveDoğalGazMühendisliğiBölümü, İstanbulTeknikÜniversitesi,Ağustos2005-Haziran 2013.

Ar.Gör.,PetrolveDoğalGazMühendisliğiBölümü, İstanbulTeknikÜniversitesi,Ocak1998-Ağustos 2005.

AkademikFaaliyetler

BölümBaşkanYardımcılığı, PetrolveDoğalGazMühendisliğiBö. İstanbulTeknikÜniversitesi, 2008-halen.

MadenFakültesiFakülteKuruluÜyeliği, İstanbulTeknikÜniversitesi, 2009-2012.

BilimselAraştırmaAlanları

  • Rezervuarmühendisliği
  • Rezervuarsimülasyonu
  • Rezervuarkarakterizasyonu
  • Jeotermalmühendisliği
  • Kuyutestleri
  • Doğalgazmühendisliği
  • Yeraltındagazdepolanması

AraştırmaProjeleri

GazKuyularıİçinKuyuTestlerininAnalizi,ProjeYDABÇAG-624, TÜBİTAKtarafındandesteklendi, 1998-2000.(Araştırmacı)

DüşükGeçirgenlikliGazKuyularıİçinEş-ZamanTestlerininAnalizi, İTÜAraştırmaFonuProjesi, 1998-2000. (Araştırmacı)

AfyonÖmer-GecekJeotermalSahasınınRezervuarveÜretimPerformansıProjesi,AfjetA.Ş.tarafındandestekleniyor,Ocak2004-Eylül 2005. (Araştırmacı)

Dodansahasırezervuarsimülasyonuyenilemeçalışması,TPAOtarafındandesteklendi, 2006. (Projeyürütücüyardımcısı)

BatıKaradenizSahalarırezervuarsimülasyonudesteklemeçalışması,TPAOtarafındandesteklendi, 2007. (Projeyürütücüyardımcısı)

KuzeyMarmarasahasındayerindegaz,yastıkgazıveçalışmagazımiktarlarınıntespitedilmesiçalışması,TPAOtarafındandesteklendi, 2008. (Projeyürütücüyardımcısı)

DüşükSıcaklıklıJeotermalRezervuarlarınAkışkanveIsıÜretimDavranışınınTankModelleriyleModellenmesi,TübitakProjesi,ProjeNo: 105M018, (Araştırmacı)

Determination of Reservoir Parameters fromMultiwellPressure Transient Measurements Using Both Source and Interference Data,Schlumbergertarafındandesteklendi, 2008-2010. (Araştırmacı)

KarbonDioksitiçerenjeotermalsahalarınmodellenmesi,İTÜ BAPprojesi, 2010-halen. (Yürütücü)

Germencik-AydınJeotermalSahasınınÜretimveRezervuarPerformansDeğerlendirmesiProjesi,Gürmattarafındandestekleniyor,Aralık2012-Halen

MeslekiÜyelikler

TMMOB PetrolMühendisleriOdası

Society of Petroleum Engineers (SPE)

Yayınlar

•Türeyen, O.I. and Satman, A.: “ParafinicOils – An Experimental Analysis of TheOsmancikCrude”, presented at the 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, October 12 – 15 1998, Ankara, TURKEY

•Türeyen, O.I.,Karaalioglu, H. and Satman,A.:”TheEffect Of Wellbore Conditions On The Performance Of The Underground Gas Storage Reservoirs", presented at the 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, October 12 – 15 1998, Ankara, TURKEY

•Satman, A., Onur, M., Türeyen, O.I., "Analysis Of Well Tests For Gas Wells", presented at the 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, October 12 – 15 1998, Ankara, TURKEY

•Satman, A., Onur, M., andTureyen, O. I.: ''New Methods for Determining Formation Properties From Stabilized andUnstabilizedGas-Well-Test Data", paper SPE 59740 presented at the 2000 SPE/CERI Gas Technology Symposium, Calgary, Alberta, Canada, 3-5 April 2000.

•Tureyen, O. I.,Karaalioglu, H., Satman, A.: ''Effects of the Wellbore Conditions on the Performance of Underground Gas Storage Reservoirs", paper SPE 59737 presented at the 2000 SPE/CERI Gas Technology Symposium, Calgary, Alberta, Canada, 3-5 April 2000.

•Tureyen, O. I., Satman, A. and Onur, M.: ''Determination of Formation Properties From Stabilized andUnstabilizedGas-Well-Test Data", paper SPE 63095 presented at the 2000 SPE Annual Technical Conference, Dallas, Texas, USA, 1-4 October 2000.

•Tureyen, O. I.,Caers, J.: “AGeostatisticalApproach to Matching Pressure and Flow Data on Non-Uniform Grids”, paper presented at the European Conference on Mathematics of Oil Recovery, Freiberg, GERMANY,3-6 September 2002.

•Caers, J., Hoffman, T.B.,Tureyen, O.I.,Voelker,J.: “History Matching Under Geological Control With the Probability Perturbation Method”, paper presented at the 7th International Forum on Reservoir Simulation, Buhl/Baden-Baden, Germany, 23-27 June, 2003.

•Tureyen, O. I.,Caers, J.: “A Two-Level Optimization Method forGeostatisticalIntegration of Production Data on Non-Uniform Grids”, paper presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, Colorado, USA, 5-8 October 2003.

•Raghavan, R.,Roesler, R.,Tureyen,O. I.: “Effect of Scale Up and Aggregation on the Analysis of Interference Tests”, paper presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, Colorado, USA, 5-8 October 2003.

•Raghavan, R.,Roesler, R. R.,Tureyen, O. I., “Effect ofScaleupand Aggregation on the Analysis of Interference Tests”, article published in SPERE, December 2004,pp392 – 397.

•Tureyen, O. I., Karacali, O. andCaers, J” “A Parallel,MultiscaleApproach to Reservoir Modeling”, paper presented at the 9th European Conference of Mathematics of Oil Recovery, Cannes, FRANCE, 30 August, 2 September, 2004.

•Tureyen, O. I. andCaers, J” “A Parallel Scheme for Multi-Scale data Integration”, paper presented at the 7th InternationalGeostatisticsCongress, Banff, Alberta, CANADA, 26 September, 1 October, 2004.

•Tureyen, O. I. andCaers, J” “A ParallelMultiscaleApproach to Reservoir Modeling”, article published in Computational Geosciences, 2005,pp75-78.

•Onur, M.,Tureyen, O.I., “AssesingUncertainty in Future Pressure Changes Predicted by Lumped-Parameter Models for Low-Temperature Geothermal Systems”, paper presented at the 31st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA,30January – 1 February.

•Tureyen, O.I., Sarak, H., Onur, O., “AssesingUncertainty in Future Pressure Changes Predicted by Lumped-Parameter Models: A Field Application”, paper presented at the 32nd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA, 2007

•Onur, M., Sarak, H.,Tureyen, O.I., Cinar, M. and Satman, A., “A New Non-isothermal Lumped-Parameter Model for Low Temperature, Liquid Dominated Geothermal Reservoirs and Its Applications”, paper presented at the 33rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA, 2008

•Sarak, H.,Tureyen, O.I. and Onur, M.,“Assessment of Uncertainty in Estimation of Stored and Recoverable Thermal Energy in Low-Temperature Geothermal Reservoirs by Volumetric Methods”, paper presented at the 34rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA, 2009

•Tureyen, O.I., Onur,M.andSarak, H., “A GeneralizedNonisothermalLumped-Parameter Model for Liquid-Dominated Geothermal Reservoirs”, paper presented at the 34th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA, 2009

•Onur, M., Sarak, H. andTureyen, O.I., “Probabilistic Resource Estimation of Stored and Recoverable Thermal Energy for Geothermal Systems by Volumetric Methods”, paper presented at the World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, April 2010

•Tureyen, O.I. and Onur, M., “Assessing Uncertainty in Future Performance Predictions of Lumped Parameter Models Using the Randomized Maximum Likelihood Method”, paper presented at the World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, April 2010

•Tureyen, O.I., Onur, M. and Sarak, H. “An Investigation of the Information Content of Temperature Using Non-Isothermal Lumped Parameter Models”, paper presented at the World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, April 2010

•Tureyen, O. I. and Akyapi, E., “Ageneralizaednon-isothermal tank model for liquid dominated geothermal reservoirs”, article published in Geothermics, vol. 40,pp50 – 57.

•Tureyen, O.I., and Onur, M., “Investigation of the use of the ensemblekalmanfilter (ENKF) for history matching pressure data from geothermal reservoirs”, paper presented at the 36th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA, 2011

•Tureyen, O.I., and Satman, A., “Sustainability factors for doublets and conventional geothermal systems”, paper presented at the 37th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, USA, 2012