24

Önder Güler

Önder GÜLERÖnder GÜLER
Prof.Dr.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı
 
Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3870
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: onder.guler@itu.edu.tr
web sayfası


ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 

Eğitim

·    Doktora: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Programı, 2001

·    Yüksek Lisans: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Programı, 1995

·    Lisans: İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, 1991

Mesleki deneyimler

·    Doçent Doktor Ünvanı: Elektrik-Elektronik Mühendislik Temel Bilim Alanı, 2010

·    2003-2010: Yardımcı Doçent, İTÜ, Enerji Enstitüsü

·    1994-2003: Araştırma Görevlisi, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh. Böl.

·    1993-1994: Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.


Akademik ve İdari görevler

·    İTÜ Öğreni Danışma Merkezi Eş Başkanı, Nisan 2006 – Ekim 2009.

·    İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilimi ve Teknoloji Programı, Program Yürütme Kurulu Üyeliği, Ağustos 2003-Temmuz 2005.

·    İTÜ Enerji Enstitüsü Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği, 2006 – halen

·    İTÜ Enerji Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010.


Dersler

-Enerji Bilim ve Teknoloji Lisanüstü Programı

·    EBT535 Endüstride Enerji Yönetimi, Güz Yarıyılı (Prof. Dr. Sermin Onaygil ile birlikte)

·    EBT537 Enerji Kalitesi, Güz Yarıyılı

·    EBT614E Intelligent Building Systems, Bahar Yarıyılı (Prof. Dr. Sermin Onaygil ile birlikte)

-İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü, Lisans Programı

·    ELK371 Aydınlatma Tekniği, Güz Yarıyılı


Bilimsel araştırma alanları

·    Aydınlatma Tesisatlarında Verimlilik (Endüstri, Bina, Yol…)

·    Elektrik Enerjisi Durumu ve Öngörüler

·    Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Rüzgar, Güneş…)

·    Endüstri Tesislerinde Enerji İzleme ve Verimlilik Çalışmaları

·    Bina Otomasyon Sistemleri


Uluslararası dergi hakemlikleri

·    Applied Energy

.    African Journal of Agricultural Research (AJAR)

·    Building and Environment,

.    Energy and Buildings

·    Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy

·    Energy Conversion and Management,

.    Energy Policy

·    Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

.    International Journal of Energy Science

.    International Journal of Green Energy 

.    Renewable & Sustainable Energy Reviews

·    Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

 

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·    TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

·    ATMK, Aydınlatma Türk Milli komitesi


Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler

Yüksek Lisans

.    Raylı Sistemlerde Yol Tasarımının Enerji Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, İlhan Keskin, Mayıs 2013.

.    Hibrit Sistemlerin Boyutlandırılmasında Veri Çözünürlüğü Etkisinin Analizi, Yusuf Serdar Çakır, Mayıs, 2013.

.    Rüzgar Hızı Yükseltmelerinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Hata Analizleri, Emre Yağcı, Mayıs 2013.

.    Türkiye Sanayi ve Konut Elektrik Enerji Talebinin Öngörülmesi ve Konut Elektrik Tüketimini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi, Sezgin Durak, Mayıs 2012.

.    Türkiye Çay Sektörünün Mevcut Durumu ve Bir Çay Fabrikasında Enerji Verimliliği Analizi, Furkan Korkmaz, Haziran 2012.

.    Rüzgar Karakteristiği ve Enerjisine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Polat Yeter, Aralık 2010.

.    Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Kurulacak Fotovoltaik Santrallerin Teknik & Ekonomik Açıdan İncelenmesi, Sevnur Eyigün, Mayıs 2010.

.    Orta Ölçekli Bir Otelin Elektrik Enerjisinin Hibrit sistemler ile Sistemler İle Modellenmesi ve Optimizasyonu, Mehmet Ercan Dinçsoy, Mayıs 2010.

.    Medya Sektöründe Elektrik Enerji Kalitesinin Harmonik Yönünden İncelenmesi ve Çözüm Önerileri, İlter Con, Nisan 2010.

.    Kombine Çevrim Santrallerinde Verimlilik ve Tasarruf Olanaklarının Belirlenmesi: Örnek Bir Tesisin İncelenmesi, Hale Altay, Ocak 2010.

.    Farklı Yükseklik ve Örnekleme Zamanlarındaki Rüzgar Verilerinin Rüzgar Potansiyeline Etkisinin İncelenmesi, Ebubekir Fırtın, Ocak 2010.

.    Denizli İlinin Tavas İlçesine Ait Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi, Serap Talayoğlu, Ocak 2010.

.    Otomotiv Sanayinde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf Olanaklarının Belirlenmesi, Ömer Emre Uylukçuoğlu, Mayıs 2009.

.    Rüzgar Enerjisi Üretiminde Depolama Tekniği ve Tahmin Sistemleri Kullanılarak Enerji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Bünyamin Yağcıtekin, Mayıs 2008

.    Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Ekonomik analizinde Weibull Dağılşımının Kullanımı, Seyit Ahmet Akdağ, Ocak 2008.

.    Akıllı Binalarda Teknik-Teknolojik Sistemler ve Enerji İzleme Sisteminin Entegrasyonu, Mehmet Sönmez, Mayıs 2006.

.    Tekstil Sektöründe Enerji Tasarruf Olanaklarının Belirlenmesi, Ahmet Gülcivan, Ocak 2006.

Doktora

1.   Günışığına Bağlı Aydınlatma Kontrolü ile İç Aydınlatmada Enerji Tasarrufu ve İlişkili Parametrelerin Belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cenk Yavuz, Ocak 2010 (Eş Danışman)


Araştırma Projeleri (BAP, TUBITAK, IAEA, FP7, Endüstri vb. destekli araştırma projeleri,

Proje ismi: Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifika Programı 
Destekleyen kuruluş: Siemens Akademi,Türkiye
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 2010 – devam
Görevi: Eğitmen

Proje ismi: Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği Farkındalık Projesi
Destekleyen kuruluş: Heinrich Böll Stiftung Derneği
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2008 – Ocak 2009
Görevi: Eğitmen

Proje ismi: Yol Aydınlatması Hesaplarında Ortalama Görülebilirlik Düzeyi Düzgünlüğü Kriterlerinin Sayısal Değerinin Belirlenmesi
Destekleyen kuruluş: İTÜ İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Başlangıç/Bitiş tarihleri: Nisan 2002-2003
Görevi: Araştırıcı


Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri)

.    Proje ismi: “Hibrid Sistem Boyutlandırılmasına Üretim ve Tüketim Tarafındaki Kısa Süreli Değişimlerin Etkilerinin İncelenmesi” Destekleyen kuruluş: İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Mart 2013 (Yürütücü ve Araştırmacı).

.    Proje ismi: “Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Hesaplarında Kullanılan Bilgisayar Hesaplama Programlarının Karşılaştırılması” Destekleyen kuruluş: İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Aralık 2011 (Yürütücü ve Araştırmacı).

.    Proje ismi: “Karışım Dağılımları Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Analizi” Destekleyen kuruluş: İTÜ Bilimsel Araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Ekim 2010 (Yürütücü ve Araştırmacı).

.    Proje İsmi: Yol Aydınlatması Hesaplarında Görülebilirlik Faktörünün Kullanılması, İTÜ Araştırma Fon Saymanlığı, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Mayıs 1999-2000 (Araştırmacı.


Danışmanlıklar

·    Türkiye Şehiriçi Yol Aydınlatma Tesisatlarının İyileştirilmesi, (TEDAŞ Danışmanlık Hizmeti, Prof. Dr. Sermin Onaygil ile birlikte) 2006-2007.

·    LED Temelli Armatür Tasarımı, Platforma Araş. Geliş. Koord. Hiz. A.Ş. 2010

.    Zorlanmış Tarım Uygulamalarında Işığın Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Benzeştirilmesiyle Verimin Arttırılması, Vendeka Bilgi teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 2012.


Ödüller (İTÜ ve TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri hariç)

·    Siemens Mükemmellik Ödülü, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., Haziran 2002, Doktora Tezi


Uluslararası makaleler

.    S.A. Akdağ, Ö. Güler, Impact of Wind Speed Measurement Resolution on Estimated Capacity Factor and Electricity Production Cost, Energy&Environment, Vol. 24, No.6, p. 999-1012, 2013

.    Ö. Güler, S.A. Akdağ, M.E. Dinçsoy, Feasibility Analysis of Medium-sized Hotel's Electrical Energy Consumption with Hybrid Systems Sustainable Cities and Society, Vol 9, p. 15-22, 2013.

.    Ö. Güler, S.A. Akdağ, S. Talayoğlu, Impact Time Resolution On Wind Farm Estimated Energy Output, Academic Journal of Science, Vol 2, No. 1, p. 187-192, 2013.

.    C. Yavuz, E. Yanıkoğlu, Ö. Güler, Evaluation of Daylight Responsive Lighting Control Systems According to the Results of a Long Term Experiment, Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 20, No. 4, p. 75-83, 2012.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, Cost Analyses of Led Luminaires in Road Lighting, Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 20, No. 2, p. 39-45, 2012.

.    P. Yeter, Ö. Güler, SA. Akdağ, The Impact of Wind Speed Variability on Wind Power Potential and Estimated Generation Cost, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 7 No. 4, p., 339-347, 2012.

.    B. Yağcıtekin, Ö. Güler, Ü. Çalı, “Energy Management Strategy for Wind Power Plant Based on Energy Storage and Wind Power Prediction”, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 7 No. 2, p., 152-161, 2012.

.    Ö. Güler, S. Eyigün, Turkey solar potential and viability of grid connected solar photovoltaic power plant in different regions, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Volume (issues) 28(2): 877-888, 2012.

.    Ö. Güler, SA. Akdağ, E. Fırtın, B. Barutçu, Effects of wind speed measurement interval on electrical energy generation, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Volume (issues) 28(2): 843-852, 2012.

.    SA. Akdağ, Ö. Güler, “Comparison of Wind Turbine Power Curve Models”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 33:2257–2263, 2011.

.    E. Fırtın, Ö. Güler, SA. Akdağ, “Investigation of Wind Shear Coefficients and their Effect on Electrical Energy Generation, Applied Energy, 88: 4131-4139, 2011.

.    C. Yavuz, E. Yanıkoğlu, Ö. Güler, “Determination of Real Energy Saving Potential of Daylight Response Systems: A Case Study From Turkey” Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 18, No. 2, p. 99-105, 2010.

.    SA. Akdağ, Ö. Güler, “Wind Characteristics Analyses and Determination of Appropriate Wind Turbine for Amasra - Black Sea Region, Turkey”, International Journal of Green Energy, 7: 422–433, 2010.

.    S.A. Akdağ, Ö. Güler, “Evaluation of Wind Energy Investment Interest and Electricity Generation Cost Analysis for Turkey”, Applied Energy, Vol. 87, No. 8, p. 2574-2580, August 2010.

.    Ö. Güler, “Wind Energy Status in Electrical Energy Production of Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13, No. 2, p. 473-478, February 2009.

.    B. Manav, Ö. Güler, S. Onaygil, M.Ş. Küçükdoğu, “A Research on Office Workers’ Color Preferences: Five Color Samples under Six Lighting Alternatives”, Arkitekt, sayı 520-521-522, sayfa 22-31, Kasım-Aralık 2008, Ocak-Şubat, Mart-Nisan 2009.

.    S.A. Akdağ, Ö. Güler, “Calculation of Wind Energy Potential and Economic Analysis by Using Weibull Distribution—A Case Study from Turkey. Part 2: Economic Analysis”, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 4 No. 1, p. 9-16, 2009.

.    S.A. Akdağ, Ö. Güler, “Calculation of Wind Energy Potential and Economic Analysis by Using Weibull Distribution—A Case Study from Turkey. Part 1: Determination of Weibull Parameters”,Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 4 No. 1, p. 1-8, 2009.

.    E. Erkin, S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Saving by Compact Fluorescent Lamps in the Residences Considering User Satisfaction” Light&Engineering (Svetotekhnika), Vol. 16, No. 1, p. 79-83, 2008.

.    S, Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “The Effect of Observer Position and Movement on Road Lighting Criteria”, Ingineria Iluminatului-Lighting Engineering, Vol. 7, No. 16, p. 38-44, Winter, 2005.

.    S, Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Applicable Light Points in the Residences for Compact Fluorescent Lamps and Potential Energy Saving”, Ingineria Iluminatului-Lighting Engineering, Vol. 7, No. 16, p. 32-37, Winter, 2005.

.    A. Nazzal, Ö. Güler, S. Onaygil, "Subjective Experience of Discomfort Glare in a Daylit Computerized Office in Istanbul and its Mathematical Prediction with the DGIN Method" ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University,Vol 54, No. 3, p. 96-107, January 2005.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “A New Criterion for Road Lighting: Average Visibility Level Uniformity”, Journal of Light & Visual Environment, Vol.27, No.1,p. 39-46, 2003.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “Effects of Road Types on the Visibility of the Target”, ABC Journal, Vol. 2, p. 1–8, May 2003.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “The Effect of Luminance Uniformity on Visibility Level in Road Lighting”, Lighting Research & Technology, Vol. 35/3, p. 199-215, 2003.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Determination of the Energy Saving by Daylight Responsive Lighting Control Systems with an Example from Istanbul”, Building and Environment, Vol 38/7, pp.973-977, July, 2003.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Determination of the Effects of Structural Properties on Tunnel Lighting with Examples from Turkey”, Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research, Vol.18/1, p. 85-91, March, 2003.

Uluslararası bildiriler, Tam metinli

.    Ö. Güler, S.A. Akdağ, E. Erkin, S. Onaygil, Feasibility Analysis of Solar Powered Led Road Lighting System, Lux Europa 2013, 17 -19 September, 2013, Krakow, Poland.

.    P. Yeter, Ö. Güler, SA. Akdağ, The Importance of Wind Shear Coefficient and Air Density for the Estimation of Wind Energy Production, 3rd International Symposium on Environment Management, SEM 2011, 26-28 October, 2011, Zagreb, Croatia.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, LEDs in Road Lighting, 19th International Conference, Light 2011, Ecology -Economics – Efficiency, 21. – 23. 9. 2011, Prague, Czech Republic.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, Cost Analyses of LED Luminaires in Road Lighting, 27th Session of the CIE, Proceedings Volume 1, Part 2, CIE 197, p. 723-729, 2011, Sun City, South Africa.

.     S.A. Akdağ, Ö. Güler, “Comparison of Wind Turbine Power Curve Models”, International Renewable Energy Congress, p. 215-219, November 5-7, 2010, Sousse, Tunisia.

.     S. Eyigün, Ö. Güler, “Turkey Solar Potential and Viability of Solar Photovoltaic Power Plant in Central Anatolia”, International Renewable Energy Congress, p. 94-99, November 5-7, 2010, Sousse, Tunisia.

.     C. Yavuz, E. Yanıkoğlu, Ö. Güler, “Advantages and Disadvantages of Daylight Responsive Lighting Control: Results of an Annual Experiment” 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, Denizli, Turkey.

.     S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Energy Efficient and Cost Effective Solutions For Industrial Lighting: Tubular Fluorescent Lamps vs Discharge Lamps” p. 608-613, March 14-17, 2010, Vienna, Austria.

.     S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Acuner, “Saving Potentials in Energy Consumption of Lighting Systems: Examples From Turkey Within the Framework of Energy Efficiency Studies CIE 2010, Lighting Quality and Energy Efficiency, p. 120-125, March 14-17, 2010, Vienna, Austria.

.     S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LED Technologies in Road Lighting”, Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, Extended Abstracts, p. 76-78, May 27-29, 2009, Budapest, Hungary.

.    S. A. Akdağ, Ö. Güler, “ Economic Analysis of Wind Energy for Different Location of Turkey”, The 49th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering and Environmental Sciences, Proceeding Environmental and Climate Technologies, p. 112-119, 13-15 October, Riga, Latvia, 2008.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Importance of the Installation Design in Optimal Solution of Urban Lighting”,  Light Pollution&Urban Lighting, Internatinal Symposium, p.78-87, 6-8 September, İstanbul, 2007.

.    B. Manav, Ö. Güler, S. Onaygil, M. Ş. Küçükdoğu, “Effects of Different Colour Temperatures and Illuminance Levels on the Preference of Wall Colours at Offices”, 26th Session of the CIE,  4 -11 July, D3 80- 85, Beijing, China, 2007.

.    E. Erkin, S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Saving by Compact Fluorescent Lamps in the Residences Considering User Satisfaction”, 26th Session of the CIE,  4 -11 July, D3 57-60, Beijing, China, 2007.

.    S. Onaygil, S.B. Gürsoy, Ö. Güler, “Exanmination of Small Target Visibility and Visibility Level as Road Lighting Design Criteria”, 26th Session of the CIE,  4 -11 July, D4 80- 83, Beijing, China, 2007.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Energy Efficiency in Street Lighting of Turkey”, Urban Nightscape 2006, 21-23 September, p. 224-226, Athens, Greece, 2006.

.    S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, H. Saygın, “A Case Study in Istanbul: Energy Saving by Using Compact Fluorescent Lamps at the Residences”, LUX EUROPA 2005, p. 464-466, Berlin, Germany, 2005.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, E. Erkin, “Investigations of  the Studies on Visibility Concept in Road Lighting”, LUX EUROPA 2005, p. 516-518, Berlin, Germany, 2005.

.    S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Applicable Light Points in the Residences for Compact Fluorescent Lamps and Potential Energy Saving”, The 3rd Balkan Conference on Lighting,  June, Cluj-Napoca, Romania, 2005.

.    S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler,“The Effect of Observer Position and Movement on Road Lighting Criteria” The 3rd Balkan Conference on Lighting, 2-3 June, Cluj-Napoca, Romania, 2005.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, E. Erkin, “The Effect of Vehicle Headlights on Visibility Level in Road Lighting” Leon’05, CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, 12-21 May, Leon, Spain, 2005.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, H. Saygın, “Energy Efficient Lighting by Compact Fluorescent Lamps (CFLs) at the Residences”, Leon’05, CIE Midterm Meeting and International Lighting Congress, 12-21 May, Leon, Spain, 2005.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, H. Saygın, “Energy Saving by Using Compact Fluorescent Lamps at the Residences”, XII National Conference, Light’2004, p. 101-104, 15-17 June Varna, Bulgaria, 2004.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “The Effect of Observer Positions for Lavg and Uo in Road Lighting”, XII National Conference, Light’2004, p. 38-43, 15-17 June Varna, Bulgaria, 2004.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, "Evaluation of Visibility Level Formula in Road Lighting with Field Measurements" ELECO’ 2003, Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering, p. 245-249, 3 - 7 December, Bursa, Turkey, 2003.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “Comparison of the Different Interpolation Methods Used for Estimating the Luminous Intensity Values in Road Lighting”, 25th Session of the CIE, D4 p. 14 - 17, 25 June – 2 July, San Diego, USA, 2003.

.    Nazzal, S. Onaygil, Ö. Güler, “Experience of Glare in a Daylighted Office Environment and Its Mathematical Prediction with the New Discomfort Glare Method”, 25th Session of the CIE, D3 p. 48 – 51, 25 June – 2 July, San Diego, USA, 2003.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “A New Criterion for Road Lighting: Average Visibility Level Uniformity”, Light-Lighting 2002, International Conference and Exibition, 28-30 November, Bucharest, Romania, 2002.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Effects of Structural Properties on Tunnel Lighting”, International Conference / Workshop & Exhibition on Tunnelling & Underground Space Use, p. 419-428, 16-18 October, Istanbul, Turkey, 2002.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “Effects of Road Types on the Visibility of the Target”, Balkan Light’ 02, The 2nd Balkan Conference on Lighting, p. 53-60, 3-4 October, İstanbul, Turkey, 2002.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, "Comparison of The Calculated and Experimental Results for Visibility Level on The Road" ELECO’ 2001, International Conference on Electrical and Electronics Engineering, p. 168-172, 7 - 11 November, Bursa, Turkey, 2001.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “Determination of Necessary Criteria for Calculations of Road Lighting Based on Visibility Level” International Lighting Congress, p. 465-472, 12-14 September, Istanbul, Turkey, 2001.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “Variations of the Visibility Levels depending on the Road Ligthing Installation Parameters”, Lux Europa 2001, The 9th European Lighting Conference, p. 110-115, 18-20 June, Reykjavik, Iceland, 2001.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “New Criteria For Road Lighting Calculations”, The First Balkan Junior Conference On Lighting, p. 17-22, 15-16 June, Varna, Bulgaria, 2000.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Visibility Level in Road Lighting Calculations”, Light-Lighting 2000, International Conference and Exibition, 11-13 May, Bucharest, Romania, 2000.

.    Ö. Güler, N. Çolak, S. Onaygil,”Experimental Study for Determining Effects of Dimness Level”, Eleco’99 International Conference on Electrical and Electronics Engineering, p. 445-449, 1-5 December, Bursa, Turkey, 1999.

.    N. Çolak, Ö. Güler, S. Onaygil, “Estimating Intermediate Values of Polar Curve Using Artificial Neural Networks and Comparison with Other Methods”, The 1st Balkan Conference on Lighting, p. 111-116, 6-8 October, Varna, Bulgaria,1999.

Özet

1.   S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LED Technologies in Road Lighting”, Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, p. 76-78, May 27-29, 2009, Budapest, Hungary.


Ulusal makaleler

1.   S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatmalarında LED Kullanımı”, KKTC EMO Bilim Dergisi, sayı: 30, sayfa: 69-75, Ocak 2011

2.   Ö. Güler, S. Onaygil,“ Türkiye Kent İçi Yol Aydınlatması”, Light World Aydınlatma Endüstrisi Dergisi, s. 24-27, Şubat-Mart, 2007.

3.   S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Konut Aydınlatmasında Enerji Tasarruf Potansiyelinin Bir Pilot Bölge Çalışması ile İncelenmesi”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 204, s. 140-144, Mayıs 2006.

4.   S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Kompakt Fluoresan Lambalarda (KFL) Ömür Maliyet İlişkisi”, Elektrokent Perpa Elektrik-Aydınlatma-Elektronik-Otomasyon-Enerji-Makina-Kontrol Sistemleri Dergisi, s. 244-248, sayı:119, Mart 2005.

5.   S. Onaygil, Ö. Güler, N. Çolak, “İstanbul Kent İçi Yol Aydınlatmaları”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 188, s. 76-82, Ocak 2005.

6.   S. Onaygil, Ö. Güler, “Yol Aydınlatması Önerilerinde Yeni Yaklaşımlar”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 133, s. 97-102, Nisan 2000.

7.   S. Onaygil, Ö. Güler, “ Yol Aydınlatması Hesaplarında Görülebilirlik Faktörünün Önemi”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 123, s. 146-149, Haziran 1999.

8.   N. Çolak, Ö. Güler, “Işık Dağılım Yüzeylerinde Ara Değerlerin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Elde Edilmesi” Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 115, s. 155-158, Ekim 1998.

9.   S. Onaygil, Ö. Güler “Yüksek Frekanslı Elektronik Balastlar”, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı 97, s. 111-120, Mart 1997.

Ulusal bildiriler

.    Ö. Güler, E. Erkin, B. Yurtseven, “Tüp Şeklşinde LED ve Fluoresan Lambalı Armatür Kullanımı Analizi”, 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 1-6, İstanbul, 19-20 Nisan 2013.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatmasında LED’ li Armatürlerin Ekonomik Analizi”, VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 99-106, İzmir, 24-25 Kasım 2011.

.    B. Manav, E. Erkin Ö. Güler, S. Onaygil, “Tüp Fluoresan Lambalı Tesisatların LED’ li Tesisatlar ile Enerji Performansı ve Aydınlatma Kalite Kriterleri Açısından Karşılaştırılması”, 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 47-54, İstanbul, 14-15 Nisan 2011.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Yol Aydınlatma Tesisatlarında LED’ li Armatür Kullanımının Teknik ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi”, 8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, s. 29-38, İstanbul, 14-15 Nisan 2011.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci, Sanayi Enerji Tüketiminde Aydınlatmanın Yeri Ve Tasarruf Potansiyelleri, Türkiye 11. Enerji Kongresi İzmir,21-23 Ekim, 2009.

.    S. Özenç, Ö. Güler, “Kapalı Spor Salonlarının Aydınlatma Verimliliği Bakımından İncelenmesi”, V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s.150-158, İzmir, 7-10 Mayıs 2009.

.    S. Özenç, Ö. Güler, “Kent Aydınlatma Sistemlerine Elektronik Bileşen Kullanımının Önemi”, V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 132-143, İzmir, 7-10 Mayıs 2009.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci, “Yol Aydınlatmalarında LED Kullanımı”, V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 123-131, İzmir, 7-10 Mayıs 2009.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci, “Endüstride Tavan Yüksekliğine Bağlı Aydınlatma Çözümleri”, V. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s.70-79, İzmir, 7-10 Mayıs 2009.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Cebeci, “Endüstride Verimli Aydınlatma”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, s. 157- 164, İstanbul, 15-16 Ocak 2009.

.    S. A. Akdağ, Ö. Güler, “Weibull Dağılım Parametrelerini Belirleme Metodlarının Karşılaştırılması”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, s. 707-714, İstanbul, 17-19 Aralık 2008.

.    Ö. Güler, B. Manav “Türkiye’ de Mühendislik ve Mimarlık Eğitiminde Aydınlatmanın Yeri ve Yurtdışındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması”, 7. Ulusal Aydınlatma .Sempozyumu, s. 225-232, İstanbul, 27-28 Kasım, 2008.

.    C. Yavuz, E. Yanıkoğlu, Ö. Güler “İç Aydınlatmada Enerji Tasarrufu Çalışmaları ve Reel Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi”, 7. Ulusal Aydınlatma .Sempozyumu, s. 209-216, İstanbul, 27-28 Kasım, 2008.

.    Ö. Güler, E. Erkin, S.A. Akdağ, S. Onaygil “Türkiye Pazarındaki Kompakt Fluoresan Lambaların Teknik Açıdan İncelenmesi”, 7. Ulusal Aydınlatma .Sempozyumu, s. 105-114, İstanbul, 27-28 Kasım, 2008.

.    S. A. Akdağ, Ö. Güler, “Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Weibull Dağılımına Göre Hesaplanması”, IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, s. 121-129, 25-28 Mart, İstanbul, 2008.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, “Yol Aydınlatması Tesisatlarında Armatür Fotometrik Değerlerinin Önemi”, IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 125-135, 13-15 Aralık, İzmir, 2007.

.    S. A. Akdağ, Ö. Güler, “Dünyada Uygulanan Destek Modellerine Bağlı Olarak Rüzgar Enerjisi ile Sektörünün Gelişimi ve Ülkemizdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi”, VI. Enerji Kongresi, s. 215-229,  22-24 Ekim, Ankara, 2007

.    M. Sönmez, Ö. Güler, “Akıllı Binalardaki Teknik-Teknolojik Sistemler ve Enerji İzleme Sisteminin Entegrasyonunun Önemi”, EVK 2007, Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 312-316, 17-18 Mayıs, Kocaeli, 2007.

.    A. Gülcivan, Ö. Güler, “Tekstil Sektöründe Isı Enerjisinde Tasarruf Olanaklarının Belirlenmesi – Tesiste İnceleme ve Değerlendirme”, EVK 2007, Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 307-311, 17-18 Mayıs, Kocaeli, 2007.

.    Ö. Güler, A. Gülcivan, “Tekstil Sektöründe Aydınlatma Verimliliği – Tesiste İnceleme ve Değerlendirme”, EVK 2007, Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 89-94, 17-18 Mayıs, Kocaeli, 2007.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Aydınlatmada Verimlilik”, 26. Enerji Verimliliği Haftası Konferansı, s. 155-162, 11-14 Nisan, Ankara, 2007.

.    Ö. Güler, “Türkiye’ de Rüzgar Enerjisi Durumu ve Geleceği”, Türkiye 10. Enerji kongresi, Cilt I, s. 143-151, 27-30 Kasım, İstanbul, 2006.

.    S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Konutlarda Kompakt Fluoresan Lamba Kullanımındaki Tercihler”, 6. Ulusal Aydınlatma .Sempozyumu, s. 201-205, İstanbul, 23-24 Kasım, 2006.

.    B. Manav, Ö. Güler, S. Onaygil, M. Ş. Küçükdoğu, “Ofislerde Farklı Aydınlatma Seçeneklerinde Duvar Rengi Tercihi”, 6. Ulusal Aydınlatma .Sempozyumu, s. 177-184, İstanbul, 23-24 Kasım, 2006.

.    S.B. Semiz, S. Onaygil, Ö. Güler, “ Kontrol Sistemlerinin Kullanıldığı Yol Aydınlatması Tesisat Kriterlerinin Görülebilirlik Esasına Göre Belirlenmesi”, 6. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, s. 69-76, İstanbul, 23-24 Kasım, 2006.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Türkiye Şehiri İçi Yol Aydınlatması Şartnamelerindeki Yenilikler”, 6. Ulusal Aydınlatma .Sempozyumu, s. 54-62, İstanbul, 23-24 Kasım, 2006.

.    Ö. Güler, “Dünyada ve Türkiye’ de Rüzgar Enerjisi”, s. 161-167, V. Enerji Sempozyumu, 21-23 Aralık, Ankara, 2005.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, E. Goralı, “Ticari Binaların Elektrik Enerjisi Tüketiminde Aydınlatmanın Payı”, III. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi, s. 157-163, Ankara, 23-25 Kasım, 2005.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Şehiriçi Yol Aydınlatma Tesisatlarının İyileştirilmesi”, III. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi, s. 63-69, Ankara, 23-25 Kasım, 2005.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Yol Aydınlatmasında Verimlilik”, EVK 2005 1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 197-201, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2005.

.    S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Konutların Aydınlatmasında Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Bir Pilot Bölge Çalışma İle İncelenmesi”, EVK 2005 1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, s. 187-191, Kocaeli, 17-18 Mayıs, 2005.

.    S. Onaygil, E. Erkin, Ö. Güler, “Kompakt Fluoresan Lambalarda (KFL) Ömür Maliyet İlişkisi”, ELECO’04 Elektrik-Elekktronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, s. 1-5, Bursa, Aralık 2004.

.    Ö. Güler, S. Onaygil, N. Çolak, “Kontrol Sistemlerinde Gerilim ile Aydinlik Düzeyi Ve Güç İlişkisi”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 155-160, İstanbul, Ekim 2004.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, H. Saygın, “Konutlarda Kompakt Fluoresan Lamba (Kfl) Kullanımı”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 257-264, İstanbul, Ekim 2004.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, N. Çolak, “İstanbul Kent İçi Yol Aydınlatmaları”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 65-72, İstanbul, Ekim 2004.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Kavşak Sinyalizasyonundaki LED’ li Uygulamaların Standardizasyonu”, 4. Ulusal Aydınlatma Kongresi”, s. 31-37, İstanbul, Ekim 2002.

.    Ö. Güler, N. Çolak, S. Onaygil, “Loşlaştırılabilir Balastlı Sistemlerde Loşluk Seviyesinin Elektriksel ve Işıksal Özelliklere Etkisi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, s. 353-356, Gaziantep, Eylül 1999.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Yol Aydınlatması Önerilerinde Yeni Yaklaşımlar”, II. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ 98 s. 109-112, İstanbul, Kasım 1998.

.    N. Çolak, Ö. Güler, “Işık Dağılım Yüzeylerinde Ara Değerlerin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Elde Edilmesi” Bursa IV. Elektromekanik Sempozyumu, s. 36-39, Bursa, 17-21 Aralık, 1997.

.    S. Onaygil, Ö. Güler, “Yol Aydınlatması Hesaplarında Görülebilirlik Faktörünün Önemi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara s. 410-413, 8-14 Eylül 1997.

.    S. Onaygil, Ö. Güler “Yüksek Frekanslı Elektronik Balastlar”, I. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ 96, İTÜ Taşkışla, İstanbul, s. 200-207,28-29 Kasım 1996.

 

Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı

·    130 (kaynak: Web of Science, Ekim 2013 tarihi itibarıyla)