24

Sema Akyıl Erentürk

Sema AKYIL ERENTÜRK
Sema AKYIL ERENTÜRK 

Prof.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü

Tel:  +90 (212) 285 3938
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: erenturk@itu.edu.tr
web sayfasıÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim

·         Doktora, 1996  : Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi

·         Yüksek Lisans, 1991 : Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi

·         Lisans, 1986  : Fen Fak. Kimya Bölümü, Ege Üniversitesi

Mesleki deneyimler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·         Nisan 2007: Profesör, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi

·         2001-2007: Doçent, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi

·         1999-2001: Yardımcı Doçent, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi

·         1998-1999: Ziyaretçi Araştırmacı, Universiti Teknologi Malaysia

·         1989-1999: Araştırma Görevlisi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi

İdari görevler (yeniden eskiye tarih sırasında)

·         2008-2010 Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyesi

·         2005-2008 Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi 

Dersler (son 10 yılda, yeniden eskiye tarih sırasında)

Dersin Verildiği Program adı: “Nükleer Bilimler” Lisansüstü Programı

2001-2010 yılları arası-Güz Dönemi

·         Radyoanalitik Kimya I,  2001-2010 yılları arası-Bahar Dönemi

·         Radyoanalitik Kimya II, 2004-2010 yılları arası-Güz Dönemi

·         Nükleer Atık İdaresinde Kimyasal Ayırma Teknikleri, 2004-2010 yılları arası-Bahar Dönemi

·         Çevrede Radyonüklitlerin Fizikokimyasal Davranışları,

Bilimsel araştırma alanları (en fazla 5 adet)

·         Nükleer Atık Yönetimi

·         Çevresel Radyoaktivite

·         Ayırma Prosesleri (Adsorpsiyon, İyon Değiştirme, Solvent Ekstraksiyonu, Membran Prosesleri, Biyosorpsiyon)

·         Nötron Aktivasyon Analizi

·         Nano Teknolojik Uygulamalar

Uluslararası dergi hakemlikleri (alfabetik sırada)

·         Desalination

·         Environmental Radioactivity

·         Environmental Sciences and Technology

·         Journal of Hazardous Materials

·         Sciences of the Total Environmental 

·         Separation Sciences and Technology

Dergi Editörlükleri, Yayın Kurulu Üyelikleri

·         Dergi adı, görevi, görevli olduğu tarih aralığı

Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri (alfabetik sırada)

·         Third World Organization for Women in Science (TWOWS)

·         Türk Kimya Derneği

Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler (yeniden eskiye tarih sırasında)

Yüksek Lisans Tezleri

·         Magnezyumoksit Nanokristallerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uranyumun Gideriminde Kullanılabilirliğinin  İncelenmesi, Zeyneb CAMTAKAN, 2009. 

·         Bazı Radyonüklitlerin Kompozit Adsorbanlardaki Alım Davranışlarının ve Karakteristiğinin İncelenmesi, Aysun (KILINÇARSLAN) KAYGUN, 2004.

Doktora Tezleri

·         Radyoaktif Atıkların  İmmobilizasyonunda Camlaştırma Tekniğinin Uygulanması, Cem ERDOĞAN, 2010.

·         Polimer Matriksli Kompozit Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Nükleer Teknolojide Uygulanabilirliğinin  İncelenmesi, Hasan Ayhan AYCAN, 2009.

·         Uranyumun Giderilmesinde Nanokristal Adsorbanların Hazırlanması ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi, Sabriye (DOYURUM) YUŞAN, 2009.

Araştırma Projeleri

·         Proje ismi: Radyoaktif Atıkların Camlaştırılması ve Kimyasal Kararlı Cam Ürünlerin Hazırlanması
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK 
Destek Miktarı: 80.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2009-2011 
Görevi: Yürütücü

·         Proje ismi: Kemometri Teknikleri Kullanarak  Cs-137 ve Sr-90 Radyonüklitlerinin Polimerik Modifiye Resorkinol Reçinesi Üzerinde Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2009-2011 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria 
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK 
Destek Miktarı: 187.995 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2007-2010 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Bazı Organometalik Adsorbanların Hazırlanması, Karakterize Edilmesi ve Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 8.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2006-2008 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi:  Van Gölünün Radyolojik ve Hidrojeokimyasal Risk Açısından Değerlendirilmesi 
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK 
Destek Miktarı: 151.600 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2007-2010 
Görevi: Yürütücü

·         Proje ismi: İzmir İlinde Bulunan Göllerin Yüzey Sularında Toplam Alfa ve Toplam  Beta Radyoaktivitesinin Araştırılması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2006-2008 
Görevi: Yürütücü

·         Proje ismi: Radyoaktivitenin Van Gölü Havzası Yüzey Sularında Jeokimyasal Dağılımını Belirleyerek Halk Sağlığı Açısından İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. EBİLTEM Projesi 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2003-2006 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Van Gölü Havzası Yüzey Sularının Radyoaktivite Düzeyinin Saptaması ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 13.500 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2003-2006 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Radyoaktivitenin Van Gölü Havzası Yüzey Sularında Jeokimyasal Dağılımını Belirleyerek Halk Sağlığı Açısından İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK 
Destek Miktarı: 20.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2003-2005 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Eskişehir-Beylikahır Nadir Toprak Elementleri-Toryum Cevherinin 
Değerlendirilmesi Çalışmalarına Katkı
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 9.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2003-2005 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Elektrodepozisyon Tekniği ile Doğal Sularda Ra-226 Aktivitesinin Saptanması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 1.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2001-2003 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Bazı Tarımsal Topraklarda Radyum-226 ve Polonyum-210'un Aktivite Konsantrasyonlarının Radyokimyasal Ayırma ile Saptanması ve Çevresel Dağılımlarının İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. EBİLTEM Projesi 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2000-2002 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Bazı Tarımsal Topraklarda Radyum-226 ve Polonyum-210'un Aktivite Konsantrasyonlarının Radyokimyasal Ayırma ile Saptanması ve Çevresel Dağılımlarının İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2000-2002 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Bazı Tarımsal Topraklarda Radyum-226 Aktivite Konsantrasyonlarının Radyokimyasal Ayırma ile Saptanması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 2.050 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2000-2001 
Görevi: Yürütücü

·         Proje ismi: Uranyum ve Toryum Alımında Hindistan Cevizi Dış Kabuğunun Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1998-2000 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Büyük Menderes Tarım Alanları Toprak Örneklerinde Cs-137 Dağılımının İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. EBİLTEM 
Destek Miktarı:  
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1997-2000 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Büyük Menderes Tarım Havzasında Düşük Düzey Cs-137'nin Radyometrik Tayini 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 260 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1997-2000 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Büyük Menderes Tarım Alanları Toprak Örneklerinde Cs-137 Dağılımının İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK 
Destek Miktarı: 11.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1997-1999 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Düşük Düzey Radyoaktif Sulu ve Organik Atık Çözeltilerinin Değerlendirilmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 601 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1997-1999 
Görevi: Yürütücü

·         Proje ismi: Doğal Bir Zeolit olan Klinoptilolitte Uranyumun Sorpsiyonu  Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 18.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1994-1996 
Görevi: Araştırıcı

·         Proje ismi: Kompozit  İyon Değiştiricilerin Uranyumun Ayrılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 7.500 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1994-1996 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi: Karbonat Liç Çözeltilerinden Uranyumun Geri Kazanılması için  İyon Değiştirme Prosesinin Uygulanması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 11.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1992-1993 
Görevi: Araştırmacı

·         Proje ismi:  Sığla Yağının Seyreltik Sulu Çözeltilerden Uranyumun Ekstraksiyonunda Kullanımının Araştırılması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 3.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1989-1991 
Görevi: Araştırmacı

Lisansüstü Tez Projeleri

·         Proje ismi: Radyoaktif Atıkların  İmmobilizasyonunda Vitrifikasyon Tekniğinin Uygulanması
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 7.500 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2009-2011

·         Proje ismi: Nanokristal Adsorbanların Sentezlenmesi ve U(VI)’nın Sulu Çözeltilerden Gideriminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 12.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2008-2010

·         Proje ismi: Polimer Matriksli Kompozit Membranların Hazırlanması,Karakterizasyonu ve Nükleer Teknolojide Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 4.000 TL 
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2005-2008

·         Proje ismi: Kompozit  İyon Değiştiricilerde Bazı Radyonüklitlerin Alım Davranışlarının ve Karakteristiğinin İncelenmesi 
Destekleyen kuruluş: Ege Üniv. BAP 
Destek Miktarı: 2.100 TL
Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2002-2005

Diğer Aktiviteler (öğretim üyelerinin kendilerini tanımlamada önemli gördüğü ve belirtmek

istediği diğer aktiviteleri)

Konferans Organizasyonu

·         Düzenleme Komitesi Üyesi, XI. Ulusal Kil Sempozyumu, 03-06 Eylül 2003, İzmir.

·         Düzenleme Komitesi Üyesi, IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İzmir.

·         Düzenleme Komitesi Üyesi, INSINUME 2006 (In Situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology Sempozyumu, 06-08 Eylül 2006, Kuşadası, İzmir.

Uluslararası makaleler

·         Akyıl S.,  Ereeş F.S., Ölmez  Ş.,  Gross  α-Particle Activities in the Ground Waters in Western Anatolia, Applied Radiation and Isotopes, 47(7), 709-711, (1996).

·         Akyıl S., Aslani M.A.A., Ölmez Ş., Eral M., Kinetic Studies of Uranium (VI) Adsorption  on a Composite Ion Exchanger, Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry, Letters, 213(6), 441-450, (1996).

·         Aslani M.A.A., Akyıl S.,  Eral M.,  Immobilization of Thorium Over Fibroin by Polyacrylonitrile (PAN), Waste Management, 17(1), 87-89, (1997).

·         Akyıl S., Aslani M.A.A., Aytaş (Ölmez) Ş., Distribution of Uranium on Zeolite-X and Investigation of Thermodynamic Parameters for This System, Journal of Alloys and Compounds, 271/273, 769-773, (1998).

·         Aslani M.A.A., Eral M., Akyıl S., Separation of Thorium from Aqueous Solution Using Silk Fibroin, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,  238(1-2), 123-127, (1998).

·         Aytaş (Ölmez)  Ş.,  Akyıl S., Aslani M.A.A., Aytekin U.,  Removal of Uranium from Aqueous Solutions by  Diatomite (Kieselguhr), Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 240(3), 973-976, (1999).

·         Aslani M.A.A.,  Akyıl S., Eral M.,  Thorium(IV) Sorption on Ignited Sarcotragus Muscarum its Kinetics and Thermodynamic Parameters, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 250(1), 153-157, (2001).

·         Yusof A.M.,  Akyıl S., Wood A.K.Hj.,  Rare Earth Elements Determination and Distribution Patterns in Sediments of a Polluted Marine Environment by Instrumental Neutron Activation Analysis, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 249(2), 333-341, (2001).

·         Yusof A.M., Ting S.W., Wang L.K., Akyıl S., Determination of Natural Radioactivity in Public Drinking Water Quality Assessment, Journal of Radioanalytical and Nuclear  Chemistry, 249(1), 233-238, (2001).

·         Akyıl S., Aslani M.A.A., Gurboğa G., Aytaş Ş., Eral M.,  Activity Concentration of  Radium-226 in Agricultural Soils, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 254(1), 9-14, (2002).

·         Aslani M.A.A., Aytaş Ş.,  Akyil S., Yaprak G., Yener G., Eral M.,  Activity Concentration of Caesium-137 in Agricultural Soils, Journal of Environmental Radioactivity, 65, 131-145, (2003).

·         Akyıl S., Aslani M.A.A., Eral M., Sorption Characteristics of Uranium onto Composite Ion Exchangers, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,  256(1), 45-51, (2003).

·         Olmez Aytas S.,  Akyil S., Eral M.,  Adsorption and Thermodynamic Behaviour of Uranium on Natural Zeolite, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 260(1),  119-125, (2004).

·         Akyıl S., Eral M.,  Preparation of Composite Adsorbents and their Characteristics, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 266(1), 89-93, (2005).

·         Aslani M.A.A.,  Akyıl S., Aytaş Ş., Gurboğa G., Eral M.,  Activity Concentration of  Pb-210(Po-210) in Soils Taken From Cultivated Lands, Radiation Measurements,  39, 129 - 135, (2005).

·         Kılınçarslan A.,  Akyıl S.,  Uranium Adsorption Characteristic and Thermodynamic Behaviour of Clinoptilolite Zeolite, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 264(3), 541-548, (2005).

·         Akyıl S., Yusof A.M., The Distribution of Uranium and Thorium in Samples Taken from  Different Polluted Marine Environment, Journal of Hazard Materials, 144(1-2), 564-569, (2007).

·         Kaygun Kılıncarslan A., Akyıl S.,  Study of the Behaviour of Thorium Adsorption on PAN/Zeolite Composite Adsorbent, Journal of Hazard Materials, 147, 357-362, (2007).

·         Doyurum Yusan S.,  Akyil S.,  Sorption of Uranium(VI) from Aqueous Solutions by Akaganeite, Journal of Hazardous Materials, 160(2-3), 388-395, (2008).

·         Akyil S., Gurboga G., Aslani, M.A.A., Aytas S., Vertical Distribution of  226 Ra and 210 Po in Agricultural Soils in Buyuk Menderes Basin, Turkey, Journal of Hazardous Materials, 157(2-3), 328-334, (2008).

·         Akyil S., Aytas S., Turkozu D.A., Aslani M.A.A., Doyurum Yusan S., Eral M., Radioactivity Levels in Surface  Water of Lakes around Izmir/Turkey, Radiation Measurements, 44, 390-395, (2009).

·         Aytas S., Lavrova S., Damianova A.,  Akyil S., Aslani M.A.A., Karali T.,  Sivriev I., Turkozu A., Yusan S., Gok C., Gokce M., Oguz F., Physicochemical Profile of Tundja and Maritza River Waters, Journal of Balkan Ecology, 12(4), 407-415, (2009).

·         Yusan S., Aslani M.A.A., Turkozu D.A., Aycan H.A., Aytas S.,  Akyil S.,  Adsorption and Thermodynamic Behaviour of  U(VI) on the Tendurek Volcanic Tuff, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 283, 231-238, (2010).

·         Yusan S., Erenturk (Akyıl) S., Adsorption Equilibrium and Kinetics of U(VI) on beta type of Akaganeite, Desalination, 263, 233-239, (2010).

·         Yusan (Doyurum) S., Erenturk (Akyil) S., Sorption Behaviors of Uranium (VI) Ions on α-FeOOH, Desalination, (2010) (Basımda).

Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı: 139 (kaynak: Web of Science, Kasım

2010 tarihi itibarıyla)

Uluslararası bildiriler

Tam metinli

·         Akyil S., Eral M.,  Recovery of Uranium from Carbonate Leach Solution by Using Amberlite IRA-400, 2nd Int. Conf. Chem. in Industry, 24-26 October 1994, Manama, (Bahrain).

·         Akyil S., Olmez S., Kinaci R.S.,  Extraction of Uranium by the Crude Oil of  Liquidambar Orientalis Tree, 2nd Int. Conf. Chem. in Industry, 24-26 October 1994, Manama, (Bahrain).

·         Yusof A.M., Akyil S., Wood A.K.H., The Assesment of Marine Sediment Pollution from  Rare Earth Elements (REE) Distribution Pattern Using Instrumental Neutron Activation Analysis, SKAM-12, 4-5 September 1999, Kuala Terengannu, (Malaysia).

·         Yusof A.M.,  Akyil S., Wood A.K. Hj.,  Rare Earth Elements Determination and Distribution Patterns in Sediments of a Polluted Marine Environment by Instrumental Neutron Activation Analysis, Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry V, 9-14 April, Kailua-Kona 2000, Hawaii (USA).

·         Yusof A.M., Ting S. W., Wang L.K., Akyil S., Determination of Natural Radioactivity in Public Drinking Water Quality Assessment, Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry-V, 9-14 April 2000, Kailua-Kona, Hawaii (USA).

Özet

·         Ölmez  Ş.,  Akyıl S., Eral M.,  Distribution Studies of Uranium in Clinoptilolite, Sofia  Zeolite Meeting'95, International Symposium and Exhibition on Natural Zeolites, 18-25  June 1995, Sofia (Bulgaria).

·         Akyıl S., Eral M.,  Developing a Composite Ion Exchanger for the Concentration of  Uranium, 35. IUPAC Kongresi, 14-19 August 1995, İstanbul (Turkey).

·         Akyıl S., Eral M.,  Adsorption of Uranium into  the Mixtures of Zeolites, 35. IUPAC  Congress, 14-19 August 1995, İstanbul (Turkey).

·         Akyıl S., Aslani M.A.A., Aytaş (Ölmez) Ş., Distribution of Uranium on Zeolite X and  Investigation of Thermodynamic Parameters for This System, Actinides'97 International  Conference, 21-26 September 1997, (Germany)

·         Aytekin U., Aytaş (Ölmez)  Ş.,  Akyıl S., Aslani M.A.A.,  Removal of Uranium from  Aqueous Solution by Different Types of Diatomite (Kieselguhr), Actinides'97  International Conference, 21-26 September 1997, (Germany).

·         Aslani M.A.A., Eral M.,  Akyıl S.,  Investigation of Thorium Sorption from Dilute Aqueous Solution by Using Silk Fibroin (I), 6th Nordic Symposium on Trace Elements in Human Health and Disease, 29 June - 3 July 1997, Roskilde, (Denmark).

·         Yaprak G., Aslani M.A.A., Aytaş Ş., Akyıl S., Eral M., Yener G., Caesium-137 Activity in Soil from an Agricultural Land in West Anatolia, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application, 23-27 October 2000, Izmir (Turkey).

·         Akyıl S., Yusof. A.M.,  Distribution of Uranium and Thorium in Samples Taken from Different Polluted Marine Environment, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application, 23-27 October 2000, Izmir (Turkey).

·         Akyıl S., Yusof. A.M., Wood A.K.H., Distribution of Rare Earth Elements in Sediments of a Polluted Marine Environment by Instrumental Neutron Activation Analysis, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application, 23-27 October 2000, Izmir (Turkey).

·         Akyıl S., Aytaş Ş., Aslani M.A.A., Eral M.,  Determination of Radium-226 in Soil by Radioanalytical Method, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application,  23-27 October 2000, Izmir (Turkey).

·         Aslani M.A.A.,  Akyıl S., Aytaş Ş., Eral M.,  Investigation of Uranium Adsorptioın by  Using Coconut Shell, I. Eurasia Conference on Nuclear Science and its Application, 23- 27 October 2000, Izmir (Turkey).

·         Akyıl  S.,  Aytaş  Ş., Aslani  M.A.A., Eral  M.,  Radiochemical  Determination  of  Ra- 226 in Agricultural Soils, BPU-4, 22-27 August 2000, Veliko-Turnova, (Bulgaria).

·         • Aslani  M.A.A.,  Aytaş   Ş., Akyıl  S., Eral  M., Yener  G., Yaprak  G., Distribution of Cs-137 in Agricultural Soil Samples of the Buyuk Menderes Basin, BPU-4, 22-27  August 2000, Veliko-Turnova, (Bulgaria).

·         Akyıl S., Gurboğa G., Aslani M.A.A., Aytaş Ş.,  Vertical Distribution of Ra-226 and Po-210 in Agricultural Soils, Migration’01, 16-21 September 2001, Bregenz (Austria).

·         • Aslani  M.A.A.,  Akyıl  S., Aytaş   Ş., Gürboğa  G., Eral M., Activity Concentration of  Polonium-210 in Soils Taken From Cultivated Lands, 7 th  International Conference on  Nuclear Analytical Methods in The Life Sciences, NAMLS, 16-21 June 2002, Antalya  (Turkey).

·         Akyıl S., Gürboğa G., Aslani M.A.A., Aytaş Ş., Vertical Distributions of Radium-226  and Polonium-210 in Agricultural Soils, 7th International Conference on Nuclear Analytical Methods in The Life Sciences, NAMLS, 16-21 June 2002, Antalya (Turkey).

·         Aslani  M.A.A., Aytaş  Ş., Akyıl S., Gürboğa G., Eral M., Measurement of Radium-226 in Ground and Drinking Water by the Electrodeposition Technique, ECNSA-2002, Advanced Research Workshop Environmental Protection Against Radioactive Pollution, 16-19 September 2002, Almaty, (Republic of Kazakhstan).

·         Eral M., Aytas S.,  Akyıl S., Aslani M.A.A.,  Environmental Radioactivity in Soil Samples from Agricultural Lands, Environmental Protection against Radiactive Pollution, NATO-ARW Series, 2003, (Netherlands).

·         Aslani M.A.A., Aytaş Ş., Akyıl S., Gürboğa G., Eral M., Measurement of Radium-226 in Ground and Drinking Water by the Electrodeposition Technique, Environmental Protection against Radioactive Pollution, NATO-ARW Series, 2003, (Netherlands).

·         Kılınçarslan A., Akyıl S., Preparation of Organic / Inorganic Composite Adsorbent for Removal of Radionuclides, Chemical Modification and  Blending of Synthetic and Natural Macromolecules for Preparing Multiphase Structural and Functional Materials; Principles, Methods and Properties, NATO-ASI, 6-16 October 2003, Tirrenia-Pisa  (Italy).

·         Tolluoglu A.U., Eral M., Aytas S., Akyıl S., Isik M. A., Aslani M.A.A., Kose O., Ciftci Y., Turkozu D.A., Yuksel A.,  Natural Radioactivity in Surface Waters in Van Lake Basin, Turkey, International Symposium INSINUME 2004, In Situ Nuclear Metrology as a Tool of Radioecology, 27-30 September 2004, Albena, (Bulgaria).

·         Tolluoglu A.U., Eral M., Aytas S., Akyıl S., Isik M.A., Aslani M.A.A., Kose O., Ciftci Y., Turkozu D.A., Yuksel A.,  Relationship Between Natural Radioactiviy and Rock Type in the Van Lake Basin-Turkey, International Symposium INSINUME 2004, In Situ Nuclear Metrology as a Tool of Radioecology, 27-30 September 2004, Albena, (Bulgaria).

·         Tolluoglu A.U., Eral M., Aytas S., Akyıl S., Isik M.A., Aslani M.A.A., Kose O., Ciftci  Y., Turkozu D.A., Yuksel A.,  Natural Radioactivity in Surface Waters in Van Lake  Basin, Turkey, X. European Ecological Congress, 08-13 November 2005, Kusadasi- (Turkey).

·         Turkozu D.A., Doyurum S., Aycan H.A., Isik M.A., Aslani M.A.A., Akyıl S., Aytas S., Tolluoglu A.U., Eral M., Olgen K., Radioactivity Levels in Waters and Sediments from Van Lake/Turkey, INSINUME’2006 International Symposium “In-situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology” 06-08 September 2006, Kusadasi (Turkey).

·         Doyurum S., Turkozu D.A., Aslani M.A.A., Kılıncarslan Kaygun A., Aytas S., Akyıl S., Eral M.,  Radioactivity Levels in Surface Water of Lakes around Izmir/Turkey, INSINUME’2006 International Symposium “In-situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology” 06-08 September 2006, Kusadasi (Turkey).

·         Doyurum S., Turkozu D.A., Aycan H.A., Aytas S., Akyıl S., Aslani M.A.A.,  Study of the Sorption Behaviour of Uranium from Aqueous Solutions with Volcanic Tuff, INSINUME’2006 International Symposium “In-situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology” 06-08 September 2006, Kusadasi (Turkey). 

·         Doyurum S., Akyıl S., Studies on Radioactivity Measurements in Groundwater, NATOASI on Overexploitation and Contamination of Shared Groundwater Resources:Management, (Bio)technological and Political Approaches to Avoid Conflicts, 1-12 October 2006, Varna (Bulgaria).

·         Doyurum S., Türközü D.A., Aslani M.A.A., Kılıçaslan Kaygun A., Aytaş Ş., Akyıl S., Eral M.,  Radiactivity Levels in Surface Water of Lakes Around Izmir/TURKEY, The French-Serbian European Summer University: Renewable Energy Sources and Environment-Multidisciplnary Aspect, 17- 24 October 2006, Vrnjacka Banja (Serbia). 

·         Aytas S.,  Akyil S., Aslani M.A.A., Turkozu D.A., Doyurum S.,  Determination of Radioactivity in Surface Waters and Lake Waters, BEOBAL Project Conference, 21 - 25 March 2007, Giuletchitza, Rila Mountain, (Bulgaria).

·         Doyurum S., Türközü D.A., Aycan H.A., Aytaş Ş., Akyıl S., Aslani M.A.A., Sorption of Uranium(VI) by Volcanic Tuff, 9th International Conference on Fundamentals of Adsorption, 20-25 May 2007, Giardini Naxos, Sicily (Italy).

·         Yusan S.,  Akyil S.,  Comparison of Sorption Capacities  for Recovery of U(VI) from Aqueous Solutions, The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 14-17 October 2008, Ankara (Turkey).

·         Yusan (Doyurum) S.,  Akyil S.,  Uranium (VI) sorption onto goethite (alfa-FeOOH): Synthesis and Characterization, International symposium on Green Chemistry for Environment and Health, 13-16 October 2008, Munich. (Germany).

·         Aytas S.,  Akyil S., Aslani M.A.A., Turkozu D.A., Karali T., Gokce M., Gok C., (Doyurum) Yusan S., Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria, Turkish Physical Society 25. International Physics Conference, 25-29 August 2008, Bodrum (Turkey).

·         Aytas S., Akyil S., Aslani M.A.A., Turkozu D.A., Karali T., Gokce M., Gok C., Yusan (Doyurum) S., Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers common for Turkey and Bulgaria, 4th International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for - Radioecology, 13-16 October 2008, Rabat (Morocco).

·         Akyil S., Aytas S., Aslani M.A.A., Turkozu D.A., Doyurum S., Aycan H.A., Isık M.A., Tolluoglu A.U., Eral M., Olgen K.,  Radioactivity Levels in the Surface Waters and Sediments from Van Lake/Turkey, 4th International Symposium on In situ Nuclear Metrology - as a Tool for Radioecology, 13-16 October 2008, Rabat, (Morocco).

·         Yusan (Doyurum) S.,  Akyil S., Uranium (VI) Sorption onto Goethite (alfa-FeOOH): Synthesis and Characterization, International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, 13-16 October 2008, Munich (Germany).

·         Aytas S.,  Akyil S., Aslani M.A.A., Turkozu D.A., Karali T., Gokce M., Gok C., (Doyurum) Yusan S., Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria, Turkish Physical Society 25. International Physics Conference, 25-29 August 2008, Bodrum (Turkey).

·         Yusan (Doyurum) S.,  Akyil S.,  Synthesis of alpha-FeOOH Nanocrystals and  Investigations into the Kinetics and Thermodynamics of U(VI) Adsorption on Goethite (α:-FeOOH), International Conference on Nanomaterials and Nanosystems  (NanoMats2009), 10-13 August 2009, Istanbul, (Turkey).

·         Aytas S., Erenturk (Akyil) S., Aslani M.A.A, Turkozu D.A., Karali T., Gok C., (Doyurum) Yusan S., Gokce M., Oguz K.F., Cooperation on Transboundary Waters on Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria, 5th International Symposium on In situ Nuclear Metrology as a Tool for - Radioecology, 20-23 October 2010, Dubna (Russia).

Ulusal makaleler

·         Eral M., Aslani M.A.A., Akyıl S., Nükleer Enerji ve Çevre, Çevre Ekolojisi, 24, 25-27, 1997.

Ulusal bildiriler

Tam metinli

·         Aslani M.A.A.,  Akyıl S., Eral M., Nükleer Reaktörlerde Meydana Gelen Transuranik  Elementlerin Oluşturdukları Sorunlar ve Giderilmesine Genel Bir Bakış, I. Ulusal  Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 1997, İstanbul, (Türkiye).

·         Akyıl S., Ölmez  Ş., Sağlam M.,  Sentetik bir Zeolit ile  Uranyumun Sulu Çözeltilerden Konsantre Edilmesi, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Nisan 1991,  Gazi Magosa (Kıbrıs).

·         Akyıl S., Ölmez  Ş., Sağlam M.,  Uranyum Adsorpsiyonunda Zeolit-X'in  Kullanılabilirliğinin Araştırılması, V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 22-24 Mayıs 1991, İzmir (Türkiye).

·         Akyıl S., Ereeş F.S., Küçüktaş E., Eral M., Yener G.,  Ra-Ba Çöktürme Yöntemi ile Sularda Radyum İzotopları Gross Alfa Aktivitesi Ölçümleri, VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojisi Kongresi, 15-17 Eylül 1993, Bursa (Türkiye).

·         • Akyıl S., Eral M.,  Sarıcaoğlu Bölgesi Liç Çözeltilerinden Amberlite IRA-400 Reçinesi Kullanılarak Uranyumun Kazanılması, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği  Sempozyumu,   20-24 Eylül 1993, Trabzon (Türkiye).

·         Ereeş F.S.,  Akyıl S.,  Küçüktaş E., Yener G.,  Alfa Spektroskopisi ile Ra-226 Tayini, X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Bursa (Türkiye).

·         Ereeş F.S.,  Akyıl S., İyon Değiştirme Yöntemi ile Sularda Ra-226 Konsantrasyonu  Tayini, 15. Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Kaş-Antalya (Türkiye).

·         Akyıl S., Hiçsönmez Ü., Aslani M.A.A., Aytaş Ş., Eral M.,  Laboratuvar Atık  Çözeltilerindeki Uranyum Geri Kazanılması, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül  1998, Edirne (Türkiye).

·         Erees F.S.,  Akyıl S., Aytas S.,  İyon Değiştirme Yöntemi ile Sularda Ra-226  Konsantrasyonu Tayini, İzmir Su Kongresi, 4-5 Haziran 1999, İzmir, (Türkiye).

·         Akyıl S., Yusof A. M., Wood A.K.H.,  Kor Sedimentlerinde Nadir Toprak  Elementlerinin Dağılımının Enstrümental Nötron Aktivasyon Analizi ile  İncelenmesi,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır (Türkiye).

·         Eral M.,  Akyıl S., Aytas  Ş., Aslani M.A.A.,  Toprak Örneklerinde Radyum-226  Konsantrasyonunun Radyokimyasal Ayırma ile Saptanması, XIV. Ulusal Kimya  Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır, (Türkiye).

·         Eral M., Yener G., Aytaş Ş., Yaprak G.,  Akyıl S., Aslani M.A.A., Menderes Havzası Tarım Alanlarında Cs-137 Dağılımının  İncelenmesi, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10- 15 Eylül 2000, Diyarbakır (Türkiye).

·         Aytaş Ş., Aslani M.A.A., Akyıl S.,  Radyoaktif Fisyon Ürünlerinin Toprakta ve Suda  Davranışları, Çevjeo’2001 Yeraltı Suları  ve Çevre  Sempozyumu, 21-23 Mart 2001,  İzmir, (Türkiye).

·         Kılınçarslan A.,  Akyıl S.,  Klinoptilolitte Uranyum Sorpsiyon Davranışlarının ve  Karakteristiğinin İncelenmesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul, (Türkiye).

·         Kılınçarslan A., Akyıl S., PAN-Zeolit Kompozit Adsorbanında Uranyumun Adsorpsiyon Davranışlarının  İncelenmesi, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Kayseri, (Türkiye).

·         Aslani M.A.A., Aytaş Ş., Akyıl S., Gürboğa G., Eral M., Elektrodeposition Tekniği ile Doğal Sularda Radyum-226 Aktivitesinin Saptanması, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Kayseri, (Türkiye).

·         Kılıncarslan A.,  Akyıl S.,  PAN/Zeolit Kompozit Adsorbanda Toryumun Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, (Türkiye).

·         Ayhan H.A.,  Akyıl S.,  Polimer Matriksli Kompozit Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonlarının Karşılaştırılması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, Kuşadası,  İzmir (Türkiye).

·         Kılıncarslan Kaygun A., Akyıl S.,  PAN/Zeolit Kompozit Adsorbanda Ra-226 ve Po- 210’un Adsorpsiyon Davranışlarının ve Karakteristiğinin  İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, Kuşadası, İzmir (Türkiye).

·         Doyurum S., Akyıl S., Sulu Çözeltilerden U(VI)'nın Akaganeite Tipi Nanokristaller ile Giderimi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya, FZK201P, 575, 2007.

·         Yusan (Doyurum) S.,  Akyil S.,  Sorption of Uranium (VI) from aqueous solutions by beta-FeOOH, Akaganeite, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 9-13 Haziran  2008, İstanbul (Türkiye).

·         Aslani M.A.A., Yuşan S., Gök C.,  Akyıl S., Aytaş Ş.,  Polimerik Resorkinol Reçine Adsorbanın Hazırlanması, Karakterize Edilmesi ve Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi, X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla (Türkiye).

·         Camtakan Z.,  Akyıl S., Nanokristal MgO’in U(VI) Adsorpsiyon Mekanizmasının İncelenmesi: Kinetik Çalışmalar, X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla (Türkiye).

·         Erdoğan C.,  Akyıl S., Bengisu M.,  Radyoaktif Atıkların  İmmobilizasyonunda  Camlaştırma Tekniğinin Uygulanması, X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri  Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla (Türkiye).

·         Akyıl S., Aytaş Ş., Yuşan S., Türközü D.A., Aslani M.A.A., Işık M.A., Ölgen K., Aycan  H.A. Tolluoğlu Ü., Eral M.,  Van Gölünün Radyolojik ve Hidrojeokimyasal Risk Açısından Değerlendirilmesi, X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla (Türkiye).

·         Aytaş Ş., Akyıl S., Aslani M.A.A., Türközü D.A., Yuşan S., Gök C., Karalı T., Gökçe  M., Türkiye ve Bulgaristan Arasında Ortak Nehirlerin Radyolojik ve Kimyasal Olarak İzlenmesi, X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla (Türkiye).

Kitap veya kitap içinde bölüm

·         Eral M., Ölmez  Ş.,  Akyıl S., Radyoanalitik Kimya Laboratuvarı (I-II) Deneyleri, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 1995, Ege Üniversitesi Matbaası.