24

Şükran Çavdar

Şükran ÇAVDARŞükran ÇAVDAR
Araş.Gör.Dr.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı
 

Tel:  +90 (212) 285 3880
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: cavdar@itu.edu.tr
web sayfası: http://www.sukrancavdar.meÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

 

Eğitim Durumu

·    Doktora, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    Yüksek Lisans, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü

·    Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Mesleki Deneyimler

·    Ziyaretçi Araştırmacı, Cambridge University Department of Engineering, 01/2014 - Halen

.    Araştırma Görevlisi, İTÜ Enerji Enstitüsü, 2003-

·    Araştırma Görevlisi, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, 1996-2003

Bilimsel Araştırma Alanları

·    Sınır Elemanları Yöntemi'nin nötron difuzyonuna uygulanması

·    Sonlu Elemanlar Yöntemi'nin nötron difuzyonuna uygulanması

·    Sonlu Elemanlar/Sınır Elemanları Melez Yöntemi'nin nötron difuzyonuna uygulanması

·    Nonlineer diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri

·    Yapay zeka, uzman sistemler

·    Yüksek başarımlı hesaplama

Projeler

·    Doubly Nonlineer Parabolik Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Çözümlerinin İncelenmesi
İTÜ BAP Projesi

Uluslararası Makaleler

·    S.Ahmetolan, Ş.Çavdar, “Nonlinear Degenerate Parabolic Equations With Time Dependent Singular Coefficients”, Mathematische Nachrichten, 284/10, 2011, 1219-1233

·    B.Ozgener, S.Cavdar, H.A.Ozgener, "The Extension of The 2-D Finite Element/Boundary Element Hybrid Method To General Multigroup Neutron Diffusion Theory", Kerntechnik, 72/5-6, 2007, 280-286

·    Cavdar S, Ozgener H.A, "A Finite Element/Boundary Element Hybrid Method For 2-D Neutron Diffusion Calculations", Annals of Nuclear Energy, 31, 2004, 1555-1582

Ulusal Makaleler

·    Cavdar S, Ozgener H.A, "Application of the constant boundary element method to the two group-two dimensional neutron diffusion equation", F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 13(1), 2001, 339-344

Uluslararası Bildiriler

Tam Metin

·    Şükran Çavdar, “Application Of Adomian Decomposition Method To The One Group Neutron Diffusion Equation”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 2010, Denizli, Turkey

·    Şükran Çavdar, “Homotopy Analysis Method for One Group Neutron Diffusion Equation”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 2010, Denizli, Turkey

·    Serdar Büyük, Şükran Çavdar, Semra Ahmetolan, “Solution of Fixed Source Neutron Diffusion Equation Via Homotopy Perturbation Method”, ICAST 2010, 2010, İzmir, Turkey

·    Ş. Çavdar, S.Ahmetolan, M.Üney, “Adomian Decomposition Method For Neutron Diffusion Calculations”, V. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı, 2008, Ankara

·    Ş.Çavdar, B. Özgener, “Multigroup Finite Element-Boundary Element Method For Neutron Diffusion”, V. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı, 2008, Ankara

Ulusal Bildiriler

Tam Metin

·    Şükran Çavdar, Ali Göksu, Hızlandırıcıyla Sürümlü Sistemlerde Çoğaltma Katsayısının Homotopy Pertürbasyon Metodu ile Bulunması, 4. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, 2010

·    Şükran Çavdar, Homotopy Analizi Metodunun Nötron Difüzyonuna Uygulanması, 10.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitabı, 2009

·    Ş.Çavdar, H.A.Özgener, İki Gruplu İki Boyutlu Nötron Difüzyon Denklemine Sabit Sınır Elemanları Yönteminin Uygulanması, Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, 2000

Atıf Sayısı: 10 (Kaynak: Web of Science, Aralık 2013 itibariyle)