24

Sevan Karabetoğlu

sevanSevan KARABETOĞLU
Dr. Öğr. Ü.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı
 
Oda no: 217
Tel:  +90 (212) 285 38 80
Fax: +90 (212) 285 38 84
e-posta: karabetoglu@itu.edu.tr

 


ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

Eğitim Durumu

·    Doktora, 2010 - 2017: Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    Yüksek Lisans, 2010 : Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

·    Lisans, 2005 : Makine Müh. Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

Mesleki deneyimler

·    2017- halen: Dr. Araştırma Görevlisi, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    2011- 2017: Araştırma Görevlisi, İTÜ Enerji Enstitüsü

·    2010-2011: Endüstri Destekli Araş. Gör. (EDAG) , İTÜ Enerji Enstitüsü

Bilimsel araştırma alanları

·    İstatistik termodinamik ve transport

·    Kuantum ölçek etkiler ve uygulamaları

·    Termoelektrik vb. doğrudan enerji dönüşüm sistemleri

Uluslararası makaleler

1.    S. Karabetoglu and A. Sisman, “Thermosize effects in semiconductors”, Physics Letters A, 381, pp.2704-2708, (2017)

2.    S. Karabetoglu, A. Sisman and Z.F. Ozturk, “An analytical solution for quantum size effects on Seebeck coefficient”, Physica Scripta, 91, 035803, (2016)

3.   S. Karabetoglu, A. Sisman, Z.F.Ozturk and T. Sahin, “Characterization of a thermoelectric generator at low temperatures”, Energy Conversion and Management, 62 pp.47-50, (2012).

Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı:
33, h-index:1 (kaynak: Scopus Temmuz 2017)

Uluslararası bildiriler (tam metinli)

1.   S.Karabetoğlu, A. Şişman, F.Öztürk, T.Şahin, “Characterization of a thermoelectric generator at low temperatures”, 2011 ECOS2011 Conference, Novisad, Sırbistan, 4-8 Temmuz 2011.

2.   S.Karabetoğlu, T.Şahin, A. Şişman, F.Öztürk, “Modelling, design and experimental characterization of a thermoelectric cooler”, 2011 ECOS2011 Conference, Novisad, Sırbistan, 4-8 Temmuz 2011.

3.   S.Karabetoğlu, A. Şişman “Dimensional transitions in thermodynamic properties”, 12th Joint European Thermodynamics Conference, 1-5 Temmuz 2013, Brescia, İtalya

4.   Z.F. Ozturk, A. Sisman and S. Karabetoglu, “Quantum confinement effects on Seebeck coefficient”, 12th Joint European Thermodynamics Conference 1-5 Temmuz 2013, Brescia, İtalya

Uluslararası bildiriler (özet)

1.    S.Karabetoğlu, A. Şişman, “Thermosize Effects in Semiconductors”, 14th Joint European Thermodynamics Conference, 21-25 Mayıs 2017, Budapeşte, Macaristan.
2.    S.Karabetoglu, A. Sisman, “Modification of Knudsen Law for Confined Systems”   XXV Sitges Conference on Statistical Mechanics Nonequilibrium Phenomena in Confined Sytems Proceedings, 6-10 Haziran 2016,Barselona, İspanya.
3.    S.Karabetoglu, A. Sisman, “Thermosize potential in non-degenerate semiconductors”   34th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13th European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) Proceedings, 28 Haziran – 2 Temmuz 2015, Dresden, Almanya.

Araştırma Projeleri

•    Proje ismi : İTÜ Triga Mark II Nükleer Araştırma Reaktörünün Modernizasyonu         
        Destekleyen kuruluş: Kalkınma Bakanlığı
        Destek Miktarı: 6 000 000 TL (3 000 000$) + Ek Bütçe: 3 000 000 TL (890 000$)
        Başlangıç/Bitiş tarihleri: Temmuz 2014/Aralık 2016 + Ocak  2017/Aralık 2019   
        Görevi: Araştırmacı

 Endüstriyel Uygulama Projeleri
Proje ismi : Bir elektrikli bisikletin tasarımı ve uygulaması
        Destekleyen kuruluş: Ülker
        Destek Miktarı: 168 000 TL (96 000 $)
        Başlangıç/Bitiş tarihleri: Mart 2011/Kasım 2011
        Görevi: Araştırmacı

Proje ismi : Bir kimyasal reaktörün tasarımı ve uygulaması
        Destekleyen kuruluş: Ülker
        Destek Miktarı: 472 000 TL (270 000 $)
        Başlangıç/Bitiş tarihleri: Ocak 2012/Temmuz 2012
        Görevi: Araştırmacı

•    Proje ismi : HD video çekimi ve bazı fiziksel büyüklüklerin ölçümü için stratosferik bir balonun tasarımı ve uygulaması
        Destekleyen kuruluş: Ülker
        Destek Miktarı: 700 000 TL (350 000 $)
        Başlangıç/Bitiş tarihleri: Nisan 2013/Nisan 2014
        Görevi: Araştırmacı