24

Sevilay Hacıyakupoğlu

sevilaySevilay HACIYAKUPOĞLU
Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü
Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı
 
Oda no:
Tel:  +90 (212) 285 3887
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: haciyakup1@itu.edu.tr
web sayfası1.      Eğitim

 • Doktora, 1997                  : Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yüksek Lisans, 1986         : Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Lisans, 1982                     : Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

2.      Mesleki deneyimler

 • 2003: Ziyaretçi araştırmacı, Exeter Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
 • 2003-: Yardımcı Doçent, Enerji Enstitüsü , İTÜ
 • 1999-2003: Yardımcı Doçent, Nükleer Enerji Enstitüsü , İTÜ
 • 1995: Ziyaretçi araştırmacı, Avusturya Üniversiteleri Atom Enstitüsü
 • 1988: Ziyaretçi araştırmacı, Max Planck Enstitüsü Radyasyon Kimyası Bölümü
 • 1984-1999: Araştırma görevlisi, Nükleer Enerji Enstitüsü, İTÜ

3.      İdari görevler

 • 2012: İstatistiksel Çalışma Grubu Üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2011-: Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı Öğrenci kabul komisyonu Üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2011-:  Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2009-: Fiili Hizmet Komisyonu üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2009-: Doktora Tezleri Şekilsel Yönden İnceleme Komisyonu üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2008-2009: Yönetim Kurulu Yrd.Doç. Temsilcisi, Enerji Enstitüsü
 • 2007-: Düşük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri Laboratuarı sorumlusu, Enerji Enstitüsü
 • 2004-2007: Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
 • 2006: Laboratuar Komisyonu üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2006: Düşük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri Laboratuarı için İhale Komisyonu üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2002-2005: Satınalma ve İhale Komisyonu üyesi, Enerji Enstitüsü
 • 2000-2001: Satınalma Komisyonu Başkanı, Nükleer Enerji Enstitüsü
 • 2000 -2002: Demirbaş Komisyonu üyesi, Nükleer Enerji Enstitüsü
 • 1999-2002: Doktora Yeterlik Komitesi üyesi, Nükleer Enerji Enstitüsü

4.      Dersler

 

Dersin Verildiği Program adı: “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” Lisanüstü Programı

2012-2013 Güz

 • Radyokimya
 • Radiometric Techniques in Environmental Analysis

2012-2013 Bahar

 • Activation Spectroscopy
 • Radioecology

2011-2012 Güz

 • Radiometric Techniques in Environmental Analysis

2011-2012 Bahar

 • Activation Spectroscopy
 • Radyasyon Algılama ve Ölçme

 

Dersin Verildiği Program adı: “Enerji Bilim ve Teknoloji” Lisanüstü Programı

2011-2012 Güz

 • Nükleer Atık Yönetimi

2010-2011 Güz

 • Radiation Measurements and Imaging

2008-2009 Güz

 • Radiation Measurements and Imaging

2007-2008 Güz

 • Radiation Measurements and Imaging

2006-2007 Güz

 • Radiation Measurements and Imaging

2003-2004 Güz

 • Reaktör Deneyleri

2002-2003 Güz

 • Radyasyon Ölçümleri ve Laboratuarı

2009-2010 Bahar

 • Nuclear Techniques in Environmental Analyses 
 • Nükleer Analitik Kimya

2008-2009 Bahar

 • Nuclear Techniques in Environmental Analyses

2007-2008 Bahar

 • Nuclear Techniques in Environmental Analyses

2006-2007 Bahar

 • Nuclear Techniques in Environmental Analyses
 • Nükleer Analitik Kimya

2005-2006 Bahar

 • Nükleer Analitik Kimya

2004-2005 Bahar

 • Radiation Protection 

2003-2004 Bahar

 • Radyasyon Kimyası
 • Nükleer Mühendislik Kimyası

2002-2003 Bahar

 • Radyasyon Kimyası
 • Nükleer Mühendislik Kimyası

 

Dersin Verildiği Program adı: “Nano Science and Engineering” Lisanüstü Programı

2012-2013 Güz

 • Radiation Processes for Nanomaterials

2011-2012 Güz

 • Radiation Processes for Nanomaterials

2011-2012 Bahar

 • Nuclear Technics for Nanomaterials

5.      Bilimsel araştırma alanları

 • Gama spektroskopisi
 • Nötron aktivasyon analizi
 • Çevresel radyoaktivite ve izleme
 • Radyonüklid ölçümleri ve toprak erozyonu
  • Radyoaktif atık yönetimi

6.      Uluslararası dergi hakemlikleri

 • Applied Radiation Isotopes
 • African Journal of Agricultural Research
 • Desalination and Water Treatment
 • Environmental Progress & Sustainable Energy
 • International Journal of Sediment Research
 • Journal of Environmental Management

7.      Dergi Editörlükleri, Yayın Kurulu Üyelikleri

8.      Meslek odaları, dernekler, akademiler, vb. kurum üyelikleri

 • World Association of  Soil and Water Conservation (WASWC) Bangkok, Thailand.
 • World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT), Bern, Switzerland.
 1. Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış lisansüstü tezler

Yüksek Lisans Tezleri

 • Ayvalık Sarımsaklı Kumsalı Denizsuyu ve Kum Örneklerinde K-40 Radyoizotopu Tayini (Şeyda Tezsezer, 2010).
 • İTÜ Göleti Çevresinde Be-7 Radyonüklidi Ölçümleriyle Toprak Taşınmasının İncelenmesi (Bahadır Bulut,  2010).
 • Ömerli Havzasında Serpinti Radyonüklidleri Yöntemiyle Erozyonun Belirlenmesi (M.Sahip Kızıltaş, 2007).
 • Erozyon ve Sedimantasyon Araştırmalarında Radyonüklidlerin Kullanımı (Meryem Kaya,  2005).

 

Doktora Tezleri

 • Reşadiye Bentoninin Organik ve İnorganik Katyonlarla Modifikasyonu ve Modifiye Ürünlerde 75Se Radyoizotopunun Adsorpsiyonunun İncelenmesi (Esra Oruçoğlu, 2011).

 

 1. Araştırma Projeleri

 

 1. Proje ismi: Optimization of k0standardization in neutron activation analysis using LVR-15 reactor in Řež and Triga Mark II reactor in Istanbul

Destekleyen kuruluş: TUBITAK Joint Research and Development Project

Destek Miktarı: 22000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2013-2015

Görevi: Yürütücü

 

 1. Proje ismi: Radyoaktif İzleme Tekniği İle Selenyumun Sulu Ortamlardan Eliminasyonunun İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Destek Miktarı: 19000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2013-2015

Görevi: Araştırmacı

 

 1. Proje ismi: Long-Term Consequences of Enhanced Radioactivity and Conventional Chemical Pollutants for Biota at The Scale of Individuals, Populations and Communities

Destekleyen kuruluş: Avrupa Birliği 7.Çerçeve Projesi ERA.NET-RUS - TÜBİTAK

Destek Miktarı: 268029 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2012-2014

Görevi: Araştırmacı

 

 1. Proje ismi: Marmara Bölgesinde Sanayinin Yoğun Olduğu Alanlarda Ekolojik Risk Düzeyleri Açısından Ağır Metal Kirliliğinin Mekansal Dağılımının Belirlenmesi

Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Destek Miktarı: 30000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2011-2013

Görevi: Araştırmacı

 

 1. Proje ismi: ÇeşitliYöntemlerle Saflaştırılan Karbon Nanotüplerin Hidrojen Depolama Özelliklerinin İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Destek Miktarı: 40500 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2011-2013

                 Görevi: Araştırmacı

 

 1. Proje ismi: The Use of Cs-137 and Pb-210 Measurements for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey)

Destekleyen kuruluş: Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA)

Destek Miktarı: 7500 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1.12.2006 - 30.11.2007

Görevi: Yürütücü

 

 1. Proje ismi: Community-Based Rehabilitation of Degraded Land in Balkan Countries (Serbia and Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Turkey)

Destekleyen kuruluş: United Nations University (UNU)

Destek Miktarı: 6500 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1.1.2006 – 30.6.2006

Görevi: Yürütücü

 

 1. Proje ismi: The Use of Cs-137 and Pb-210 Measurements for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey)

Destekleyen kuruluş: IAEA

Destek Miktarı: 11000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1.12.2005 - 30.11.2006

Görevi: Yürütücü

 

 1. Proje ismi: The Use of Cs-137 and Pb-210 Measurements for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey)

Destekleyen kuruluş: IAEA

Destek Miktarı: 10000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 15.12.2004 - 14.12.2005

Görevi: Yürütücü

 

10.  Proje ismi: The Use of Cs-137 and Pb-210 Measurements for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey)

Destekleyen kuruluş: IAEA

Destek Miktarı: 9000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 15.11.2003 - 14.11.2004

Görevi: Yürütücü

 

11.  Proje ismi: The Use of Cs-137 and Pb-210 Measurements for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey)

Destekleyen kuruluş: IAEA

Destek Miktarı: 9000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 01.11.2002-01.11.2003

Görevi: Yürütücü

 

 

12.  Proje ismi: Enstrümental Nötron Aktivasyon Analizi Yöntemi İle Sütlerde Esas Ve Eser Element Tayini

Destekleyen kuruluş: ITU BAP

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1987-1988

Görevi: Araştırmacı

 

13.  Proje ismi: Yatağan Termik Santralı Küllerinin Değerlendirilmesi, Küllerde Uranyum Tayini ve Uranyumun Kazanılması

Destekleyen kuruluş: Türkiye Atom Enerji Ajansı (TAEK)

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1985-1987

Görevi: Araştırmacı

 

 

 

 

 

 

11.  Lisansüstü Tez Projeleri (sadece öğrencinin tez çalışması için alınan ve sadece öğrenci ile danışmanının yer aldığı BAP, TUBITAK, Endüstri vb. destekli tez projeleri, yeniden eskiye tarih sırasında)

 1. Proje ismi: Farklı Matrislerdeki Örneklerin Nötron Aktivasyon Analiziyle  Elementel Karakterizasyonu

Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. BAP

            Destek Miktarı: 15000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 2013-.

 

 1. Proje ismi: Radyoaktif Selenyumun Bentonit Tipi Killerde Adsorpsiyonunun İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. BAP

            Destek Miktarı: 12000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 06/2009, 09/2012

 

3.      Proje ismi: İTÜ Göleti Çevresinde Be-7 Radyonüklidi Ölçümleriyle Toprak Taşınmasının İncelenmesi

Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. BAP

Destek Miktarı: 5000 TL

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 07/2009-03/2010

 

4.      Proje ismi: Enstrümental Nötron Aktivasyon Analiziyle 235U/238U Oranının Tayini Destekleyen kuruluş: İ.T.Ü. BAP

Başlangıç/Bitiş tarihleri: 1995-1997

 

 

12.  Danışmanlıklar  

13.  Ödüller

14.  Diğer Aktiviteler

15.  Uluslararası makaleler

 

 1. Baytas A.F., Tugrul A.B., Gokbulak F., Baydoğan N., Altinsoy N., Haciyakupoglu S., Karatepe N., Erenturk S., Buyuk B., Demir E., Camtakan Z., Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique, Defect and Diffusion Forum, 334-335, 274-278 (2013).
 2. Altinsoy N., Tugrul A.B., Baytaş, F., Baydoğan, N., Karatepe, N., Hacıyakupoğlu, S., Büyük, B., Investigation of Helical Flow by Using Tracer Technique, EPJ Web of Conferences (2012).
 3. Dercon G., Mabit L., Hancock G., Nguyen M.L., Bacchi O.O.S., Benmansour M., Bernard C., Froehlich W., Golosov V.N., Haciyakupoglu S., Hai P. S., Jankong P., A. Klik, Li Y., Lobb D., Onda Y., Popa N., Rafiq M., Ritchie J.C., Schuller P., Shakhashiro A., Wallbrink P., Walling D.E., Zapata F., Zhang X., Fallout Radionuclide-Based Techniques For Assessing The Impact Of Soil Conservation Measures On Erosion Control And Soil Quality: An Overview Of The Main Lessons Learnt Under An FAO/IAEA Coordinated Research Project, J Env Radioactivity, 107, 78-85 (2012).
 4. Karagoz B., Ozdemir O., Karacasu O., Baydogan N., Cimenoglu H., Kayali E. S., Tugrul B., Altinsoy N., Haciyakupoglu S., Okka M., Kiziltas M.S., Albayrak G., Sengel H., Akmaz F., Parlar A., Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for Al Doped ZnO Thin Films by Using Gamma Transmission Technique, Defect And Diffusion Forum312-315, 830-835 (2011).
 5. Tezsezer Ş., Haciyakupoglu S., Orucoglu E., The activity concentrations of 40K radioisotope at Sarımsaklı beach of Aegean Sea (Turkey), GU J Sci, 24/3, 495-500, 2011.
 6. Kızıltaş, M.S., Hacıyakupoğlu, S., Gökbulak, F., Hızal, A., Determination of Soil Loss with Caesium-137 Fallout Radionuclide in Ömerli Watershed of Istanbul, Turk J Agric For, 33, 295-303 (2009).
 7. HaciyakupogluS., Ertek, T.A., Walling, D.E., Ozturk, F., Karahan, G., Erginal, A.E., Celebi, N., Interpretation Of The Erosion Effect With Caesium-137 Profiles Measurements In Western Side Of Istanbul (NW Turkey), Catena, 64 2-3 222-231 (2005).
 8. HaciyakupogluS., Ertek, T.A., Karahan, G., Ozturk, F., Erginal, A.E., Celebi, N., Saygin, H., Research on Erosion Using Cs-137 Measurements in the Riva Creek Basin and Buyukcekmece Lake Basin (Istanbul/NW Turkey), Agr Engineering, 5-6, 32-35, (2003).
 9. Haciyakupoglu, S., Gencay, S., The Rapid Determination of the 235U / 238U Ratios with Instrumental Neutron Activation Analysis, J Radioanal Nucl Chem, 241 3, 611-616, (1999).

16.  Uluslararası Yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı: 13 (kaynak: Web of Science, 14/04/2013 tarihi itibarıyla)

 

 

 

17.  Uluslararası bildiriler

Tam metinli

 

 1. A.N. Esen, E. Orucoglu, S. Hacıyakupoglu, S. Erenturk, Arsenic determination in coal and ash samples by neutron activation analysis, Research Reactor Fuel Management/ International Group Operating Research Reactors,  RRFM/IGORR 2012, 21 - 25 April 2013, Saint Petersburg (Russian Federation).
 2. Erenturk (Akyil), S., Haciyakupoglu, S., Camtakan, Z., Kiziltas, S., Okka, M., Genceli, M., Mercimek, M., Genceli, E., Yusan, S., Gur, F., Olgen, K., Tanbay, T., Determining Spatial Distribution of Industrial Pollution in Terms of Ecological Risk Levels. International Conference Ecology-Interdisciplinary Science and Practice, 25-26 October 2012, Sofia (Bulgaria).
 3. Mercimek, M., Camtakan, Z., Okka, M., Tanbay, T., Genceli M., Tuğrul, B., Çolak, Ü., Akyıl Erentürk, S., Reyhancan, İ., Hacıyakupoğlu S., Strategic and Action Plan of ITU TRIGA MARK II Research and Training Reactor, IAEA Technical Meeting on Research Reactor Coalitions: Concerted actions in the Mediterranean Region, 10-13 July 2012, Istanbul (Türkiye).
 4. Haciyakupoglu, S, Erenturk (Akyil), S., Karatepe, N., Tuğrul, A.B., Baytaş, A.F., Altinsoy, N., Baydoğan, N., Büyük, B., Demir, E., Remediation Investigation of Selenium in Aqueous Environment with Using Activated Carbon, Global Conference on Global Warming-2012 (GCGW-12), July 8-12, 2012, Istanbul (Türkiye).
 5. Baytaş, A.F., Tuğrul, A.B., Gökbulak, F., Baydoğan, N., Altinsoy, N., Haciyakupoglu, S, Karatepe, N., Erentürk, S., Büyük, B., Demir, E., Camtakan, Z., Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique, 8th International Conference on Diffusion in Solids and Liuids, DSL-2012, 25-29 June 2012, Istanbul (Türkiye).
 6. Orucoglu E., Haciyakupoglu S.Production And Determination of 75Se by Neutron Activation Methode for Selenium Removal Studies, Research Reactor Fuel Management/ International Group Operating Research Reactors,  RRFM/IGORR 2012, 18-22 March 2012, Prague (Czec Republic).
  1. Orucoglu E., Haciyakupoglu S.,  Investigation of Selenium Removal from Water by Using Modified Bentonites, BALWOIS 2012, 28 May-2 June 2012, Ohrid (Macedonia).
  2. Haciyakupoglu, S, Oguz I.,, Esen A.N., Determination of Spatial 137Cs Distribution in Ugrak Watershed, BALWOIS 2012, 28 May-2 June 2012, Ohrid, (Macedonia).
  3. Orucoglu E., Haciyakupoglu S.Organic Modification of Reşadiye Bentonite and Investigation of Selenium Adsorption, 22. World Mining Congress & Expo 2011, 11-16 September 2011, Istanbul (Türkiye).
  4. Orucoglu E., Haciyakupoglu S.Investigation of 75Se Adsorption by Gamma-ray Spectroscopy, Particulate Systems Analysis 2011 Conference, September 2011, Edinburgh (United Kingdom).
  5. Hacıyakupoğlu S., Hizal A., Gokbulak F., Kiziltas M.S., Comparison of Soil Losses Estimated By Fallout Radionuclides Methodology, And Usle Equation in Omerli Watershed,LANDCON 0905 Conference, Tara Mountain (Serbia).

12.  Hacıyakupoğlu S., Altınsoy N., Karatepe N., Baydoğan N., Tuğrul B., Demir M..  Çetinkaya E., Oruçoğlu E., Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131,  LANDCON 0905 Conference,  Tara Mountain (Serbia).

 1. Kiziltas, M.S., HaciyakupogluS., Gokbulak, F., Walling, D.E., Ertek, T.A., Erginal, A.E., Hizal, A., Prediction Of Soil Erosion From Different Landuse Types In The Omerli Watershed Using Fallout Radionuclides Methodology. International Conference Erosion And Torrent Control As A Factor In Sustainable River Basin Management, September, 25-28, 2007, Belgrade (Serbia).

14.  HaciyakupogluS., Ertek, T.A., Walling, D.E., Erginal, A.E., Karahan, G., Gokbulak, F., Tolunay, D., Saygin, H., Hizal, A., Kaya, M., Kiziltas, M.S., The Use Of Fallout Radionuclides Measurements For Sustainable Watershed Management In Eastern And Western Sites Of Istanbul, Proceedings of International Conference Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, October 5-8, 2005, Yundola (Bulgaria).

15.  Haciyakupoglu, S., Ertek, T.A., Walling, D.E., Karahan, G., Erginal, A.E., Saygın, H., Oguz, I., Using 137Cs Measurements To Estimate Soil Erosion On A Cultivated Land In Istanbul. International Symposium on Earth System, Istanbul University, September 8-10, 2004 Istanbul (Türkiye).

16.  Haciyakupoglu, S, Ertek, T.A., Oguz, I., Erginal, A.E., Hizal, A., Gokbulak, F., Saygin, H., Community Based Rehabilitation Case Studies: Celikli And Yoguntas Villages In Turkey. Proceedings International/National Workshop “Community Based Rehabilitation Of Degraded Lands Of Central Balkan Mountains And Northern Turkey”, 8-10 July 2004, Belgrade (Serbia and Montenegro).

17.  Haciyakupoglu, S, Ertek, T.A., Walling, D.E., Ozturk, Z.F., Karahan, G., Erginal, A.E., Celebi, N., Gureli, L., Kaya, H., Akgun, H., Investigation Of The Erosion In Istanbul - Buyuk Cekmece Lake Using Caesium-137 Measurements. Proceeding of the Sixth Internatioanal Conference of the Mediterranean Coastal Environment, 07-11 October 2003, Ravenna (Italy).

18.  Haciyakupoglu, S, Ertek, T.A., Walling, D.E., Ozturk, Z.F., Karahan, G., Erginal, A.E., Celebi, N., Interpretation Of The Erosion Effect With Caesium-137 Profiles Measurements In Western Side Of Istanbul (NW Turkey), Symposium 25 Years of Assessment of Erosion, September 2003, Ghent (Belgium).

19.  Demiralp, R., KalayogluS., Ünseren, E., Grass, F., Böck, H., Determination of Trace Elements in Milk and Measurement of Short Lived Nuclides in Some Sample Using FIMS. 10.th European TRIGA Users Conference, Atominstitut der Österreichischen Universitaeten, Sept 14 -16, 1988, Vienna (Avusturya).

 

Özet

 1. Haciyakupoglu, S, Orucoglu, E., Usage Of Organo-Inorgano-Bentonıtes For Land Conservatıon Measures In Selenıum Removal, LANDCON 1209, 17-21 September 2012, Danube region of Serbia.
 2. Haciyakupoglu, S, Tuğrul, A.B., Baytaş, A.F., Gokbulak, F., Altinsoy, N., Baydoğan, N.,  Karatepe, N., Erentürk, S., Büyük, B., Behaviour of KNO3 Fertilizer in Soil by The View of Land Conservation, LANDCON 1209, 17-21 September 2012, Danube region of Serbia. 
 3. Altinsoy, N., Tuğrul, A.B., Baytaş, F., Baydoğan, N., Karatepe, N., HacıyakupoğluS., Büyük, B., Investigation Of Helical Flow By Using Tracer Technique, TRACER 6 Conference, 6-8 June 2011, Oslo (Norway).
 4. Karagoz, B., Ozdemir, O., Karacasu, O., Baydogan, N., Cimenoglu, H., Kayali, E.S., Tugrul, B., Altinsoy, N., Haciyakupoglu, S, Okka, M., Kiziltas, M.S., Albayrak, G., Sengel, H., Akmaz, F., Parlar, A., Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for ZnO: Al Thin Films By Using Gamma Transmission Technique, 6th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, 5-7 July, 2010, Paris (France).
 5. Karatepe, N., Hacıyakupoğlu, S., Altınsoy, N., Doğan Baydoğan N., Tuğrul, B., Investigation of Radioiodine İsotope Adsorption on Activated Carbon, V. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı, 14-17 Ekim 2008, Ankara (Türkiye).
 6. Haciyakupoglu, S, Gökbulak, F., Walling, D.E., Kiziltas, S,. Hizal, A., Effect of Different Landuse by Use FRN’s Methodology for Omerli Watershed Management, Third International Scientific Conference On Water Observation And Information System For Decision Support, BALWOIS, 27-31 May 2008, Ohrid (Republic of Macedonia).

18.  makaleler

 1. Orucoglu, E., Haciyakupoglu, S, ITU Dergisi, 75Se radyoizotopunun nötron aktivasyonuyla üretilmesi, aktivitesinin belirlenmesi ve Reşadiye bentonitinde adsorpsiyonu, ITU Dergisi D, Mühendislik, 2012 (basımda).
 2. Orucoglu, E., Haciyakupoglu, S,  Organo-bentonitler ve karakterizasyonlarında kullanılan yöntemler, Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 1/4, 21-37, 2010.
 3. Ertek, T.A., Haciyakupoglu, S, Walling, D.E., Karahan, G., Erginal, A.E., Celebi, N., Saygin, H., Sezyum-137 Radyonüklidinin Erozyon Araştırmalarında Kullanımı ve Türkiye’den Örnekler,Istanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 12, 47-62, Istanbul 2004.

19.  Ulusal bildiriler

Tam metinli

 1. Haciyakupoglu, S., Ertek, T.A., Walling, D.E., Karahan, G., Erginal, A.E., Gökbulak, F., Tolunay, D., Celebi, N., Saygın, H., Hızal, A., Kaya, M., 137Cs, 210Pb ve 7Be Serpinti Radyonüklidlerinin Riva Havzasındaki Dağılımlarının İncelenmesi. IX.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ege Üniversitesi, 14-16 Eylül 2005, İzmir (Türkiye).
 2. Haciyakupoglu, S., Ertek, T.A., Celebi, N., Karahan, G., Ozturk, Z.F., Erginal, A.E., Kaya, H., Saygın, H., Büyükçekmece Gölü Havzası İle Riva Deresi Havzası   Topraklarında Cs-137 Ölçümleriyle Erozyon Araştırmaları. VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi,  Erciyes Üniversitesi, 15-17 Ekim 2003, Kayseri (Türkiye). 
 3. Haciyakupoglu, S., Ertek, T.A., Walling, D.E., Ozturk, F., Karahan, G., Erginal, A.E., Ataksor, B., Kaya H., Büyükçekmece Gölü yakın çevresi toprak kesitlerinde Sezyum-137 dağılımı ve erozyonla ilişkisi. Istanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü & Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü, Beyazıt. Sırrı Erinç Sempozyumu SES 03, 11-13 Eylül 2003, Istanbul  (Türkiye).
 4. Haciyakupoglu, S., Ertek, T.A., Celebi, N., Karahan, G., Ozturk, Z.F., Erginal, A.E., Kaya, H., B.Çekmece Gölü Havzasındaki Cs-137 Kullanımına Dayalı Erozyon Araştırmalarına Ait İlk Not. Türkiye Kuaterner Çalıştayı IV, Istanbul Teknik Universitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 29-30 Mayıs 2003, Istanbul (Türkiye).
 5. Haciyakupoglu, S., Ertek, T.A., Celebi, N., Karahan, G., Fırat, C., Erginal, A.E., Kaya, H., Büyükçekmece Gölü Doğu Kıyılarındaki Dinamik Topraklarda Sezyum-137 (137Cs) Profili. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV.Ulusal Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 5-8 Kasım 2002, İzmir.
 6. HacıyakupoğluS., Ertek, T.A., Erozyon Araştırmalarında Cs-137 ve Pb-210 Ölçümlerinin Kullanılması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, 18-20 Eylül 2002, Antakya (Türkiye).
 7. KalayoğluS., Ünseren E., Muğla Yatağan Termik Santralı Küllerinden Uranyumun Kazanılması. Türkiye 5. Enerji Kongresi, 22-26 Ekim 1990, Ankara (Türkiye).
 8. Demiralp, R., KalayoğluS., Ünseren E., Enstrümental Nötron Aktivasyon Analizi Yöntemi İle Sütlerde Esas Ve Eser Element Tayini. III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 27-29 Eylül 1989, Istanbul (Türkiye).
 9. KalayoğluS., Ünseren E., Yatağan Termik Santralı Küllerinin Değerlendirilmesi, Küllerde Uranyum Tayini ve Uranyumun Kazanılması. Dördüncü Bilimsel Teknik ve Çevre Kongresi, 5-9 Haziran 1988, İzmir (Türkiye).

 

Özet

 1. Tuğrul, A.B., Hacıyakupoğlu, S., Altinsoy, N., Baydoğan, Karatepe Yavuz, N., Bayülken, A., “Nükleer Uygulamalarda Radyoizotop Dekontaminasyonu İçin Karbon NanoYapıların Kullanılması”, İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı, Istanbul Teknik Üniversitesi, 2009, Istanbul (Türkiye).

20.  Kitap veya kitap içinde bölüm

 1. Tuğrul, A.B., HaciyakupogluS, Erenturk (Akyil), S., Karatepe, N., Baytaş, A.F., Altinsoy, N., Baydoğan N.,, Büyük, B., Demir, E. , Investigation of Selenium Elimination from Aqueous Media by Using Activated Carbon, kitap içinde bölüm, Springer, 2012 (kabul edildi).
  1. Haciyakupoglu, S, Kiziltas, M.S., Saygin, H., Gokbulak, F., Hizal, A., Walling, D.E., Ertek, T.A., Erginal, A.E., The Use of Caesium-137 Measurements for Assessing Soil Erosion and Sedimentation in The Riva Basin (Istanbul, NW Turkey), Turkey, in: Impact of Soil Conservation Measures in Erosion Control and Soil Quality, International Atomic Energy Agency Publication, IAEA-TECDOC-1665, 2011.
  2. Haciyakupoglu, S., Hizal, A., Gokbulak, F., Kiziltas M.S., A Comparison of Soil Losses Estimated Using Fallout Radionuclides and the USLE For the Omerli Watershed, Turkey: inGlobal Change – Challenges for Soil Management, Advances in GeoEcology 41, M. Zlatic (Editor), Catena Verlag, 2010.

21.  Basılmış raporlar

22.  Alınmış Patentler