24

Araştırma

  • Enerji verimliliği göstergelerinin ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi
  • Sanayi ve binalarda enerji verimliliği etütleri
  • Verimli aydınlatma sistemleri ve aydınlatma teknolojileri
  • Enerji kalitesi
  • Rüzgar enerjisi fizibilite çalışmaları
  • Enerji verimliliği bilinçlendirme çalışmaları
  • Enerji senaryo analizleri, modelleme çalışmaları