Yapılan Çalışmalar

Karbon nanotüp
Karbon nanotüp üretiminde değişik parametrelerin incelenmesi, farklı saflaştırma işlemleri ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu
Karbon nanotüplerden kompozit malzemelerin üretilmesi ve özelliklerinin (elektriksel, mekanik, termal ve optik) belirlenmesi
Karbon nanotüplerin ve kompozitlerin hidrojen depolama kapasitelerinin belirlenmesi

Aktif karbon
Farklı hammadelerden değişik yöntemlerle aktif karbonların hazırlanması
Aktif karbon modifikasyonları ve baca gazı desülfürizasyonu ile CO2 adsorpsiyonunda kullanılması
Nükleer uygulamalarda radyoizotop dekontaminasyonu için aktif karbon ve karbon nanotüplerin kullanılması

Biyokütle
Çeşitli biyokütle numunelerinin (zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, mısır ve şekerpancarıküspesi vb) karbonizasyon ve gazlaşma davranımlarının incelenmesi

Araştırma Olanakları ve Ekipmanlar
Termal Analiz Cihazı (TGA/DTA/DSC)
Sıcaklık Kontrollu Yatay ve Dikey Fırın, Quartz reaktör
Vakum Etüvü ve Vakum Pompası
Ultrasonik Homojenizatör
Kırma-Öğütme Sistemi
Kül Fırını
Sıcaklık Kontrollu ve Çalkalamalı Su Banyosu
Mikro terazi, Etüv, Santrifüj, Isıtıcı ve Manyetik karıştırıcı vs.

Son güncelleme: 20.03.2014