24

Grubun Projeleri

Projeler - Nükleer Teknikler Araştıma Grubu

Proje konusu: Radyoaktif İzleme Tekniği ile Selenyumun Sulu Ortamlardan Eliminasyonunun İncelenmesi

Proje yürütücüsü: Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL

Bütçe: 19.000 TL
Süre: 2013-2015

Güncelleme Tarihi: 14.04.2014