24

Yönetim     

Enstitü Müdürü:  Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş
Enstitü Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz (Eğitim ve Öğretimden Sorumlu)
Enstitü Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Fırat  (Araştırma, Teknik ve Personelden Sorumlu) 
Enstitü Sekreteri:  Elif Veli


ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

 

ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş (Enstitü Müdürü ve Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz (Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğretim Üyesi Coşkun Fırat  (Araştırma, Teknik ve Personelden Sorumlu Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Önder Güler (Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sermin Onaygil (Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Üner Çolak (Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İskender Atilla Reyhancan (Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı)