24

Enerji Enstitüsü Tezleri

2013-2014 

 

Tez Adı Yazar Tez Danışmanı
Yaşlı Evlerinde Pencerelerin Bina Enerji ve Gün Işığı Performansına Etkisinin İncelenmesi
Mehmet OKUMUŞ
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Energy Performance Of Buildıng Integrated Solarwall System Case Study:Sabiha GÖKÇEN Airport
Ömer AYDEDE
Doç.Dr. Hatice SÖZER
Rüzgar Santrallerinin Güç Sistemine Entegrasyonu ve Şebeke Yönetmeliğine Göre Analizi
Berk RONA
Doç.Dr. Önder GÜLER
Farklı Destek ve Katalizör Malzemeleri İle Tek Duvarlı Karbon Nanotüp Sentezi
Fatih GÜMÜŞ
Prof.Dr.Nilgün YAVUZ
Başlangıcından günümüze Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Mevzuatı Lisanslı ve Lisanssız Üretim
Güvenir Kaan ESEN Yrd.Doç.Dr. Burak BARUTÇU
Türkiye Doğal Gaz Arz Güvenliği ve Gelecek Projeksiyonu İle İncelenmesi
Bilgehan ENGİN Prof.Dr. Beril TUĞRUL
Güneş Enerjisi İle Çalışan Küçük Ölçekli Pompalama Sisteminin Doğrudan ve Enerji Yedeklemeli Çalışma Modlarının Karşılaştırılması
Barış DURAK Yrd.Doç.Dr. Z.Fatih ÖZTÜRK
Radyoaktif İzleme Tekniği İle Rubidyumun Topraktaki İlerleyişinin İncelenmesi, Sodyum ve Potasyuma Göre Değerlendirilmesi
Ertuğrul DEMİR Prof.Dr.Beril TUĞRUL
Hydrogen And Carbon Nanotube Productıon Vıa Catalytıc Decomposıtıon Of Methane
Cansu DENİZ Prof.Dr.Nilgün YAVUZ
Tungsten, Titanyum, Bor İçeren Bazı Malzemelerin Gama ve Nötron Radyasyonu Karşısındaki Davranışının İncelenmesi, Xcom Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi ve Yeni Bir Radyasyon Zırh Malzeme Önerisi
Bülent BÜYÜK Prof.Dr.Beril TUĞRUL





































2012- 2013

Tez Adı Yazar Tez Danışmanı
Çinko Oksit (Zno) Nanoyapıların Organik Güneş pillerinde Uygulaması
Faruk BALLIPINAR
Figen KADIRGAN
Sezgisel Yöntemler Kullanarak Optimal Güç Akışı Problemi Çözümü
Rengin İdil CABADAĞ
Belgin Emre TÜRKAY
Sanayide Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Basınçlı Hava Sistemlerinde Verimlilik
Murat KAYA
Filiz BAYTAŞ
Sermin ONAYGİL
Bir Entegre Güneş Kombine Çevrim Santrali Fizibilite Çalışması
Ahmet Emin ŞENTÜRK
Coşkun FIRAT
Ofis Binaları İçin Aydınlatma Enerjisi Tasarruf Potansiyelleri Hesaplama Amaçlı Bir Yöntem Önerisi
Emre ERKİN
Sermin ONAYGİL
Extended Exergy Accounting (EEA) Analysis of Turkish Society-Determination of Environmental Remediation Costs
Candeniz SEÇKİN
Ahmet R. BAYÜLKEN
Enrico Sciubba
Design of Fault-Tolerant Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter With Output- Side Transformers Using Bidirectional Switches
Muhammet BİBEROĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU
Design and Simulation of Electric Vehicle Fast Charging Station Using Solar and Wind Power
Taha Nurettin GÜCİN
Filiz KARAOSMANOĞLU
Endüstriyel Enerji Yönetiminde Değer Akış Haritalarının Kullanımı
Cem KESKİN
Gülgün KAYAKUTLU
Characterization of Electrochemically Prepared Cis Thin Films
Gizem ŞANLI
Figen KADIRGAN
LNG Prosesi İncelenmesi ve Üç Farklı LNG Depolama ve gazlaştırma tesisi için maliyet analiz değerlendirmesi
Erdinç DELİ
A. Beril TUĞRUL
Bir kombine çevrim santralin ekserji analizi
Alper GÜNGÖR
Murat AYDIN
Yerel bir kaynağımız olarak toryum madeninin nükleer enerji üretiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi ve fizibilite analizi
Ali İhsan DEMİRBAĞ
Bilge ÖZGENER
İletken Zn1-xMg0.05AIx0 ince filmlerinin radyasyon karşısında optik davranışlarının incelenmesi
Doğan AKCAN Nilgün BAYDOĞAN
Nötronlara maruz kalan ZN0:Al ince filmlerde optik modelin incelenmesi
Teyfik ÖZDURMUŞOĞLU
Nilgün BAYDOĞAN
Mikroalg yetiştiriciliği yoluyla baca gazı kaynaklı karbondioksit azaltımı
Okan SAYANER Adem TEKİN
Metal katkılı karbon nanotüplerde hidrojen adsorpsiyonu
Aynur ŞENER
Nilgün KARATEPE YAVUZ
Otimization of trombe wall performance using computational fluid dynamics and building energy simulation Güven ÖĞÜŞ
Murat ÇAKAN
Rüzgar hızı yükseltmelerinde kullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması ve hata analizleri
Emre YAĞCI
Önder GÜLER
Termoelektrik soğutucuların performansına doğrudan temaslı ısı değiştiricilerin etkilerinin deneysel incelenmesi
Murat Ferhat DOĞDU
Altuğ ŞİŞMAN
Enerji Verimli Elektrikli Cihazlar için geçerli mevzuatın split klimalar özelinde incelenmesi
Ömer ÖZÇAM
Sermin ONAYGİL
Hibrit Sistemlerin Boyutlandırılmasında veri çözünürlüğünün etkisinin analizi
Yusuf Serdar ÇAKIR
Önder GÜLER
Termoölçek Etkiler
Gülru BABAÇ
Altuğ ŞİŞMAN

2011

Tez Adı Yazar Tez Danışmanı
Fotovoltaik Modüller için bir gerçek saha performans ölçüm platformunun tasarımı,kurulumu ve testleri
Kerem TURHAN

Altuğ ŞİŞMAN

Vadanyum redoks akışkan akülerin elektriksel karakterizasyonunun belirlenmesi ve performans ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
Kenan KILAVUZ
Altuğ ŞİŞMAN
İstanbul Kilyos (KUMKÖY) bölgesinin rüzgar kaynaklı enerjiler açısından değerlendilirmesi
Mehmet Emre HAKYEMEZ
Bihrat ÖNÖZ
Radyasyona maruz kalmış TA205 ince filmlerin yapısal özelliklerinin incelenmesi
Banu ERKAN
Nilgün BAYDOĞAN
Güneş enerjili absorpsiyonunun incelenmesi İrem BETON
Nilgün KARATEPE YAVUZ
Saadet KAYIRAN BEYAZ
Loca Analysis of Sture
Halil ASLAN
Atilla ÖZGENER
Enerji etkililiğinin ölçümünde veri zarflama analizi modellerinin kullanımı
Mert ÖZGÜR
Sermin ONAYGİL
50 Hz Elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri
Güneş Gülşen GÜÇLÜ
Prof.Dr. Adnan KAYPMAZ
Fındık kabuğundan fiziksel alanlar ve kimyasal aktivasyonla aktif karbon üretimi ve karakterizasyonu
Yiğit ÖRKÜN
Nilgün KARATEPE YAVUZ
Farklı katalizörlerle karbon nanotüp sentezi
Ezgi Dündar TEKKAYA
Nilgün KARATEPE YAVUZ
Hafif su Reaktörlerinin Monte Carlo Reaktör Fiziği yönetimi ile Homojenizasyonu ve deterministik yöntem ile doğrulanması
Aziz Bora PEKİÇTEN
Bilge ÖZGENER
Düşey borularda su-buhar akışı için iki fazlı sürtünme çarpanı hesaplamasında kullanılan deneysel verilerin, korelasyonların ve basınç düşümü bileşenlerinin analizi
İsmail Ahmat ODABAŞ
Ahmet DURMAYAZ
Pt ve Sn bazlı ikili ve üçlü nano boyutta elektrokatalizörlerin PEM yakıt hücrelerinde oksijenin indirgenmesi için incelenmesi
Beril AKAYDIN
Figen KADIRGAN
Bir Fotovoltaik Güneş eerjisi santralinin fizibilitesi, Karaman bölgesinde 5MW lık güneş enerjisi santrali için enerji üretim değerlendirmesi ve ekonomik analizi
Mehmet Harun GİRGİN
A. Beril TUĞRUL
Granitik kayaçların Radyolojik ve Mineralojik Yönden değerlendirilmesi
Emel ÇETİN
Nesrin ALTINSOY
Yüksel ÖRGÜN
Bina otomasyon sistemlerinin Enerji Verimliliğine Etkisinin analizi
Hüma AKSAKAL
Sermin ONAYGİL
Bazı Lignoselülozik malzemelerin ısıl bozunma davranımlarının incelenmesi
Mustafa Can ÇELEBİ
Doç.Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ
Rüzgar Karakteristiği ve Enerjisine etki eden faktörlerin incelenmesi
Polat YETER
Önder GÜLER
Daimle AG ye ait iki fabrika da düşük sıcaklıkta atık ısı geri kazanımı olanaklarının ekonomik analizi
Atilla AYATA
Sermin ONAYGİL
Filiz BAYTAŞ
Sürdürülebilir binalar için çevresel ürün bildirimine sahip yapı malzemeleri konusunda Türkiye de mevcut durumun iredelenmesi
Katya KAYA
Ayşe Zerrin YILMAZ

2010

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Akış alan modellemesiveistatistiksel enerji öngörüsü :Maslak örneği Sevinç RÜSTEMOĞLU ENEUZ83 RÜS

Burak BARUTÇU

S. Sibel MENTEŞ
Denizli İlinin Tavas ilçesine ait rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanması ve ekonomik analiz Serap TALAYOĞLU ENEUZ82 TAL Önder GÜLER
Medya sektöründe elektrik enerji kalitesinin harmonik yönünden incelenmesi ve çözüm önerileri İlter CON
ENEUZ81 CON Önder GÜLER
Şebeke bağlantılı ve şebekeden bağımsız hibrit güç sistemleriyle enerji üretiminin ekonomik analizi Ali Yasin TELLİ

ENEUZ80 TEL

Belgin TÜRKAY
Kombine çevrim santrallerinde verimlilikve tasarruf olanaklarının belirlenmesi : Örnek bir tesisin incelenmesi Hale ALTAY
ENEUZ79ALT Önder GÜLER
Farklı yükseklik ve örnekleme aralıklarındaki rüzgar verilerinin rüzgar potansiyeli tahminine etkisinin incelenmesi Ebubekir FIRTIN ENEUZ78 FIR Önder GÜLER
Gama transmisyon tekniği ile Al katkılı ZnO ince filmlerin yapısındaki değişimlerin incelenmesi Burak Emre KARAGÖZ ENEUZ77 KAR
Nilgün BAYDOĞAN
ZnO nanokristallerinde elektromanyetik radyasyon etkisi Lale SEPET ENEUZ76 SEP
Nilgün BAYDOĞAN
Radyografik muayene yöntemi ile petrol boru hatlarındaki borularda kaynak dikişi ve diğer hataların incelenmesi Cihan DELİGÖZ ENEUZ75DEL Nilgün BAYDOĞAN
CANDU 6 nükleer güç santralinin ekserji analizi
Volkan ÜNSAL ENEUZ74 ÜNS
Ahmet DURMAYAZ
Rezonans integrallerinin hesaplanmasında sayısal bir yöntem Tayfun TANBAY ENEUZ73 TAN
Bilge ÖZGENER
Using nuclear energy in a spacecraft for propulsion and power in a microvity environment Uğur GÜVEN ENEUZ72 GÜV Murat AYDIN
Duvarlarında ayrık kaynak çiftleri olan kapalı kapta doğal taşınımın sayısal olarak incelenmesi Ramazan AYDIN ENEUZ71 AYD Filiz BAYTAŞ
Cubic nodal expansion method for the radial solution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry İlker Ahmet TOPUZ
ENEUZ70 TOP
Atilla ÖZGENER
Endüstri tesislerinde enerji verimli aydınlatma teknikleri ve örnek çalışma Reha Mehmet GÖKMEN ENEUZ68 GÖK
Sermin ONAYGİL
Gözenekli ortam ve komşu akışkan tabakadan oluşan bileşik sistemde akışın analitik olarak incelenmesi Burak İhsan KULGA ENEUZ67 KUL Filiz BAYTAŞ
Türkiye'nin petrol arz güvenliği Ali YILDIRIM ENEUZ65 YIL
A. Beril TUĞRUL


2009                                                                                                                                          

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Termoelektrik jeneratörlerin çok düşük sıcaklıklarda teorik ve deneysel karakterizasyonu Haluk ÖZGÜN ENEUZ49 ÖZG Altuğ ŞİŞMAN
Birleşik çevrimli kojenerasyon tesisinin performansına hava şartlarının, yük faktörünün ve ara soğutmanın etkisi Hidayet Volkan YENER ENEUZ50 YEN Ahmet DURMAYAZ
Zeytin çekirdeğinden üretilen aktif karbonun bana gazı desülfürizasyonunda kullanılması Eda ÇETİNKAYA ENEUZ52 ÇET Nilgün YAVUZ
Değişken su konsantrasyonlarının PEM yakıt pilinin iki boyutlu modellemesi Nilay UNUTULMAZ ENEUZ53 UNU Altuğ ŞİŞMAN
Biyokütle enerjisi potansiyelinin Türkiye açısından değerlendirilmesi Fahriye Enda ÇAĞAL ENEUZ54 ÇAĞ Sermin ONAYGİL
Otomotiv sanayinde enerji verimliliği ve enerjitasarruf olanaklarının belirlenmesi Ömer Emre UYLUKÇUOĞLU ENEUZ55 UYL Önder GÜLER
Adapazarı merkezi kış dönemi radon ölçüm ve analizleri Enis KAPDAN ENEUZ56KAP Nesrin ALTINSOY
Santrifüj pompa performansının sayısal analizi Mehmet KAYA ENEUZ57 KAY Murat AYDIN
Karbon nanotüplerin polimerler ile fonksiyonlaştırılması Ayşenur ÖRS ENEUZ58 ÖRS Nilgün YAVUZ
Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesi : enterpolasyon teknikleri kullanılarak Türkiye'nin yer altı sıcaklık haritalarını geliştirilmesi Mehmet Kağan ÇAKIN ENEUZ59 ÇAK Abdurrahman SATMAN
CFD modelling of a close-coupled catalytic convertor Esra GEMİCİ ENEUZ60GEM Murat AYDIN
Aktif karbon üretim sürecinin termogravimetrikanaliz ile incelenmesi Burcu ÖZDEMİR ENEUZ61 ÖZD Nilgün YAVUZ
Avrupa Birliği enerji iç piyasasına yönelik düzenlemeler kapsamında fiyatlandırma sistemlerinin uyumu Onur UMUR ENEUZ62 UMU N. Hülagû SOHTAOĞLU
Güneş enerjili sistemlerin yol ydınlatması amaçlı kullanımı Mustafa BÜYÜKKILIÇ ENEUZ63 BÜY Sermin ONAYGİL
İzotop ayırmada dizi kuramı hesaplamaları Abdulhamit ABDURRAHİM ENEUZ64 ABD Bilge ÖZGENER
 


2008

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Yol aydınlatmasında enerji maliyet analizi Özlem ÖZKIZILKAYA ENE UZ35 ÖZK Sermin ONAYGİL
Yeraltı metro sistemlerinin aydınlatılmasında enerji etkinliği Selçuk TUNA ENE UZ37 TUN Sermin ONAYGİL
Rüzgar enerjisi potansiyeli ve ekonomik analizinde Weibull dağılımının kullanımı Seyit Ahmet AKDAĞ ENE UZ38 AKD Önder GÜLER
Yüksek ve düşük akımların mevsimselliği Orta Fırat Havzası uygulaması Aslıhan ALBOSTAN ENE UZ39 ALB Bihrat ÖNÖZ
Development of a nodal method for thesolution of the neutron diffusion equation in cylindrical geometry Mehmet MERCİMEK ENE UZ40 MER Atilla ÖZGENER
Tekstil sanayinde enerji verimliliği ve enerji verimli motor sistemleri Evren ÖNÖZ ENE UZ41ÖNÖ Sermin ONAYGİL
Rüzgar enerjisi üretiminde depolama tekniği ve tahmin sistemleri kullanılarak enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi Bünyamin YAĞCITEKİN ENE UZ42 YAĞ Önder GÜLER
Elektrik dağıtım sistemlerinde kompanzasyon ve enerji kalitesi sorunları Barış ENGİN ENE UZ43 ENG Adnan KAYPMAZ
Yol aydınlatması otomasyonu Burcu BÜYÜKKINACI ENE UZ44 BÜY Sermin ONAYGİL
Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliği kapsamında ulusal doğalgaz ve elektrik şebekelerinin Akdeniz havzası odaklı entegrasyonu Serdal EROL ENE UZ48 ERO N.Hülagû SOHTAOĞLU
Ticari binalarda enerji performans kriterlerinin belirlenmesi Özgür Şahin ÖZÜPAK ENE UZ51ÖZÜ Sermin ONAYGİL
 

2007

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Ömerli Havzasında serpinti radyonüklidleri yöntemiyle erozyonun belirlenmesi M.Sahip KIZILTAŞ ENEUZ30 KIZ Sevilay HACIYAKUPOĞLU
Güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sistemi Evren GORALI ENEUZ31 GOR Abdurrahman KILIÇ
Enerji güvenliğinin değerlendirilmesine göstergelerin küresel eğilimler ile ulusal tehdit algılamaları ekseninde analizi Yusuf CANSIN ENEUZ32 CAN Nazif Hülagû SOHTAOĞLU
Silisyum güneş pillerinin elektriksel karakteristikleri ve üretim teknolojileri Engin ORUÇ ENEUZ33 ORU
İ. Necmi KAPTAN
Isı borusunun yalıtılmış bölgesindeki akışın analitik olarak incelenmesi Musa SEVEN ENEUZ34SEV
Filiz BAYTAŞ
Redox behaviour of plasma sprayed metal supported sofc Esra KUNT ENEUZ36 KUN

Nesrin ALTINSOY
Nilgün YAVUZ

Gazların termodinamik davranışlarında kuantum ölçek etkileri Coşkun FIRAT ENEDR45 FIR
Altuğ ŞİŞMAN
Nano gaz transportunda kuantum ölçek etkileri Z.Fatih ÖZTÜRK ENEDR46 ÖZT
Altuğ ŞİŞMAN
Tektürel olmayan gözenekli bir ortamda doğal taşınımla ısı ve kütle geçişinin sonlu hacim yöntemi ile sayısal olarak incelenmesi
Sevgi AKBAL ENEDR47 AKB
Filiz BAYTAŞ
 



2006

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Investigation of the non isothermal combustion kinetics of some agricultural residues Fikriye Seda YÜCEL ENEUZ12 YÜC Serdar YAMAN
Türkiye'de binalarda ısıtma enerjisi korunumu yönetmeliğinin sıcak kuru iklim bölgesi için değerlendirilmesi İpek OSANMAZ ENEUZ13 OSA Zerrin YILMAZ
An Approach to passive solar solarintelligent building design Meltem BAYRAKTAR ENEUZ14 BAY Zerrin YILMAZ
Sanayide enerji yönetimine yeni bir yaklaşım ve tekstil sanayisinde uygulamalar Okan ÖZ ENEUZ15 ÖZ Hasan SAYGIN
Tekstil sektöründe enerji tasarrufolanaklarının belirlenmesi Ahmet GÜLCİVAN ENEUZ16 GÜL Önder GÜLER
Silindirik parabolik güneş toplayıcılarının ısıl analizi Candeniz SEÇKİN ENEUZ17 SEÇ Abdurrahman KILIÇ
Çok gruplu nötron difüzyon denkleminin kuadratik sınır elemanları yönetimi ile çözümü Menekşe KAYA ENEUZ18 KAY Bilge ÖZGENER
Er:YAG laser tekniği ile diş sert dokusunda kavite oluşturulmasına ilişkin çalışma şartlarının incelenmesi ve optimal parametrelerin tayini Yahya GÖKNAR ENEUZ19 GÖK A. Beril TUĞRUL
Akıllı binalardaki teknik teknolojik sistemler ve enerji izleme sisteminin entegrayonu Mehmet SÖNMEZ ENEUZ20 SÖN Önder GÜLER
Melez kavağın karbonizasyonu Mustafa Hakan ÖZYURTKAN ENEUZ21 ÖZY Ayşegül MERİÇBOYU
Salavatlı jeotermal santralinin ekserji analizi Tamer DURMUŞ ENEUZ22 DUR Ümran SERPEN
Bilgisayar yardımı ile binalardan enerji kayıp ve kazançlarının hesabı Berker YURTSEVEN ENEUZ23 YUR Cem PARMAKSIZOĞLU
Kentsel katı atıklardan enerji üretimi NergizAKPINAR
ENEUZ24 AKP Mete ŞEN
İstanbul Boğazı için nükleer teknikle yüzey tuzluluk tayini, yeni bir analitik model ve irdelenmesi Şerife İpek KARAASLAN ENEDR25 KAR A. Beril TUĞRUL
Kaynar sulu nükleer reaktörlerde eksenel akı modlarının termalhidrolik kararsızlıklarla etkileşmesi Demirel AKTAŞ ENEDR26 AKT Melih GEÇKİNLİ
İki bölgeli ortamda iki boyutlu ve iki gruplu nötron difüzyon denklemlerinin çözümünde sınır elemanları ve sonlu elamanlar yöntemlerinin birlikte kullanımı Şükran ÇAVDAR ENEDR27 ÇAV Atilla ÖZGENER
Sınır elemanları yönteminin nötron difüzyon denklemine uygulanmasında Chebyshev polinomsal hızlandırması Öznur ENGİN ENEDR28 ENG Bilge ÖZGENER
Elektrik sektöründe özelliştirme ve Türkiye'de serbest tüketici uygulaması Ali Uygar GÜRBÜZ ENEUZ29 GÜR
Sermin ONAYGİL
 



2005

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
Gama transmisyon tekniği ileCs-137 veCo-60 gama kaynağı kullanılarak farklı metaller için yoğunluk tayini M.ErgunTURGAY ENE UZ6 TUR A. Beril TUĞRUL
Gamaabsorpsiyontekniği ile başlıca üç kıymetli metalin analizi, kütle zayıflatma katsayıların tayini ve irdelenmesi Arzu KURTOĞLU ENE DR10 KUR A. Beril TUĞRUL
Çeşitli bitkisel atıkların karbonizasyonu Berrin BAY ENE UZ11 BAY
Ayşegül MERİÇBOYU
 



2004

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
İçinde ısı üretimi olan ve ısıl dengede olmayan gözenekli bir kanalda taşınılma ısı geçişi ve akışın incelenmesi Mukadder HANEDAR ENE UZ2HAN A. Cihat BAYTAŞ
Farklı malzemelerinSr-90 beta kaynağı karşısındaki davranışı GülceÖğrüçILDIZ ENE UZ3 ILD
A. Beril TUĞRUL
Darsu yollarıiçin radyasyon izleme tekniği ile atık debi analizinin yeni bir incelemesi Zuhal ER ENE DR5 ER
A. Beril TUĞRUL
Konutlarda enerjiyönetimi :kompact fluoresan lamba kullanımı Emre ERKİN ENE UZ7 ERK
Sermin ONAYGİL
Nükleer güç reaktörlerindesensör güvenilirliğinin reaktör işletimine etkileri Burak BARUTÇU ENE DR8 BAR

Melih GEÇKİNLİ
Serhat ŞEKER

Erozyon vesedimentasyon araştırmalarında radyonüklidlerin kullanımı Meryem KAYA ENE UZ9 KAY
Sevilay HACIYAKUPOĞLU
Poissondenklemi için ters kaynak probleminin çözümüne yapay sinir ağları ile bir yaklaşım Melek YILMAZ ENE UZ1 YIL
Melih GEÇKİNLİ
 



2003

Tez Adı Yazar Tez No Tez Danışmanı
MTR tipi araştırma reaktörlerinde havuz suyu kaybı kazasının analizi Ayhan YILMAZER ENE DR4 YIL Hasbi YAVUZ