24

Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı

İleri endüstriyel faaliyetlerde, nükleer reaktörlerde, nükleer tıpta, çevresel radyoaktivitenin irdelenmesinde; nükleer teknikler ile radyasyon bilim ve teknolojisi bağlamında kalite temin ve kalite kontrollarının değerlendirmelerini gerçekleştirebilecek, ülkemizin gereksinimi olan Radyasyon Bilimleri konusunda nitelikli yüksek lisanslı uzman, üst düzey insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla, “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” [RBT] Yüksek Lisans Programı açılmış bulunmaktadır.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Radyasyon Bilim ve Teknoloji Programı" ile “Radyasyondan Korunma Danışmanı“, “Radyasyondan Korunma Sorumlusu”,  “Radyasyon Görevlisi” olarak nitelenen uzman elemanların yetiştirilmesi mümkün olacaktır.  Bu elemanların yetiştirilmesi ile, konuya has çalışmalarda ve gelişmelerin takibine ilişkin olarak ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; radyasyon bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, radyasyon ile ilgili çevresel ve nükleer güvenlik olgularını ve ekonomik sorunları kavramış, radyasyon teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve temel bilimci yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.


Öğrenci Profili ve Kabul Koşulları

Radyasyon Bilim ve Teknoloji programı, benzer yapıdaki uluslararası kurumlarda olduğu gibi, her alandan öğrencilere açık olup, özellikle Mühendislik ve Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik v.b. Doğa bilimleri mezunları için öngörülen disiplinlerarası bir programdır.

Yüksek Lisans'a başvurabilmek için minimum 

  • 2.25/4.00 veya 59.16/100 GPA
  • 70 ALES veya 153 (yeni sistem) veya 675 (eski sistem) GRE
  • 2 referans mektubu (biri lisans bitirme çalışması danışmanından olmak üzere)
  • Yabancı dil belgesi

gerekmektedir.

Programın Yapısı ve Uygulaması

Zorunlu dersler grubunda 4 adet ve seçmeli dersler grubunda 12 adet dersten oluşan Radyasyon Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik dersler içermektedir.


Son Güncelleme Tarihi : 05.10.2016

 

 

İlgili Sayfalar

 
Ders Listesi