24
imkanlar

Haberler ve Duyurular

22
Mar 2017
Doktora Tez Savunma Sınavı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nilgün BAYDOĞAN 
Öğrenci: Utku Canci MATUR
Anabilim Dalı - Program:  Enerji Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans ve Doktora   programı
Tez Konusu: Güneş Pillerinin Radyasyon Karşısındaki Davranışı
Sınav Tarihi - Yeri: 30.03.2017 / 11.00 – Enerji Enstitüsü , Nejat AYBERS Seminer  Salonu24
Şub 2017
Doktora Tez Savunma Sınavı

Enstitü: Enerji Enstitüsü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Üner ÇOLAK 
Öğrenci: Neslihan YUCA

Anabilim Dalı - Program:  Enerji Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans ve Doktora   programı
Tez Konusu: Porosity Generation and Optimization of Silicon-Based Anodes for High Energy Density Lithium lon Batteries
Sınav Tarihi - Yeri: 02.03.2017 / 11.30 – Enerji Enstitüsü , Nejat AYBERS Seminer  Salonu21
Şub 2017
Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanması Hakkında
İTÜ Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuş olan "Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanmasına İlişkin Yönerge"'nin uygulanması hakkında Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı Örneği için tıklayınız.