Temel Araştırma Konuları

Dalgakıran tipi dalga enerji sistemlerinin geliştirilmesi
Türkiye'nin dalga enerjisi potansiyelinin tespiti
Keson tipi dalga enerjisi sistemleri
Salınımlı dalga enerjisi sistemleri
Türkiye kıyılarında akımların enerji potansiyelinin belirlenmesiWOCER'in Amacı

Dünya enerji gereksiniminin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynakları geniş bir yer tutmaktadır. Dünya yüzeyinin %70’i denizlerle kaplı olup bu alanlar dünyanın en büyük enerji depolama ve üretim alanları olmaktadır. Bu enerji sürekli olarak yenilenmektedir ve denizlerdeki enerjinin küçük bir bölümü dahi dünya enerji gereksinimini karşılamaya yetecek kadardır. Diğer enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahip olan dalga enerjisi çok önemli avantajlara sahiptir. Son yıllarda meydana gelen gelişmeler ise dalga enerjisinin de uygulanabilir enerji kaynaklarından biri olduğunu kanıtlamış ve bu konudaki araştırma ve geliştirme çalışmaları büyük bir hızla artmıştır. WOCER’in amacı yakın gelecekte ülkemizde de önemli enerji kaynaklarından biri haline gelecek olan denizlerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim sistemlerinin temel niteliklerini ortaya koyarak uygulama için gerekli temel bilgileri aktarmaktır.