• Radyasyon Fiziği

 • Radyasyon Algılama ve Ölçme

 • Radyasyon Dozimetrisi

 • Nükleer teknikler

 • Radyoekoloji ve çevre radyoaktivitesi.

 • Radyasyondan korunma

 • Radyolojik malzemeler

 • Radyasyon Zırhlaması

 • Sağlık fiziği

 • Tıp ve endüstride nükleer atıklar.

 • Radyoaktif izleme teknikleri

 • Radyoizotoplar ile erozyon ve sedimentasyonun modellenmesi.

 • Medikal fizik.

 • Kolimasyon ve kalibrasyon

 • Tahribatsız muayene yöntemleri.

 • Nanoyapılar ile radyoizotop dekontaminasyonu.