Enstitü Müdürü: Prof Dr. Adnan MİDİLLİ 
Enstitü Müdür Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi M. Berker YURTSEVEN
Enstitü Müdür Yardımcısı : Doç. Dr. Senem ŞENTÜRK LÜLE
Enstitü Sekreteri : Meryem DİKİLİ


ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof Dr. Adnan MİDİLLİ - Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Senem ŞENTÜRK LÜLE - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi M. Berker YURTSEVEN - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ
Prof. Dr. Hatice SÖZER 
Prof. Dr. Sema ERENTÜRK


ENSTİTÜ KURULU

Prof Dr. Adnan MİDİLLİ - Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Senem ŞENTÜRK LÜLE - Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi M. Berker YURTSEVEN - Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ - Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice SÖZER - Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN - Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sema ERENTÜRK - Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevilay HACIYAKUPOĞLU - Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı Başkanı


ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ - Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice SÖZER - Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN - Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sema ERENTÜRK - Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevilay HACIYAKUPOĞLU - Konvansiyonel Enerji Anabilim Dalı Başkanı