Enstitü

Özgörev (Misyon): Enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, kaliteli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak.

Özgörüş (Vizyon): Enerji ve ilgili alanlarda önde gelen bir eğitim-öğretim ve araştırma enstitüsü olmak. 

Enerji Enstitüsü; 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerini enerjinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürmek amacıyla 3/4/2003 tarih 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden yapılandırılması ile 2003 yılında kurulmuştur. 1961 yılından günümüze ülkemizde ve dünyada bilimde, araştırmada, eğitim-öğretimde ve özel sektörde hizmet veren çok sayıda insanı yetiştirmiş olan Enstitümüz,

  • enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak,
  • enerji sektörü tarafından desteklenen ArGe/ÜrGe projeleri gerçekleştirmek,
  • yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve
  • ilgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak

hedeflerine yönelmiştir.

Üniversite sanayi işbirliğinin kalıcı ve güçlü bir hale gelebilmesi için İTÜ Rektörlüğü’nün ve ARI Teknokent yönetiminin desteği ile Enerji Enstitüsü’nün sınırları içerisinde enerji konusunda ARGE yapan şirketlerin konumlandığı ve Türkiye’nin ilk tematik teknokenti olan Enerji Teknokenti kurulmuştur. Enerji Teknokenti'ndeki Ar-Ge firmaları ile Enerji Enstitüsü arasında güçlü ve kalıcı işbirlikleri sağlanarak ortak bir ekosistem yaratılmıştır.