Temel Araştırma Konuları

 • Güneş pillerinin karakterizasyonu ve elektron transportunun modellenmesi

 • Hidrojen teknolojileri

 • Doğrudan enerji dönüşüm sistemleri (Termoelektrik, termoiyonik ve magnetohidrodinamik jeneratörler)

 • Akülerin teorik ve deneysel karakterizasyonu

 • Kriyojenik enerji depolama ve enerji üretim sistemleri

 • Mikro ve nano ölçekli sistemlerde termodinamik, ısı transferi ve gaz transportu

 • Hidroelektrik ve Dalga Enerjisi Potansiyel Belirleme Çalışmaları

 • Karbon nanotüp ve aktif karbon teknolojileri

 • Rüzgar-Güneş-Hidrojen hibrit enerji sistemlerinin optimizasyonu

 • Enerji üretim sistemleri genelinde durum izleme ve hata öngörüsü

 • Enerji sistemleri ve/veya bileşenlerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi

 • Güneş Isıl Güç Sistemleri