Nükleer ve Radyasyon Bilim ve Teknolojilerini içeren konularda;

  • bilim ve teknolojiye katkı sağlayan ileri seviyedeki araştırmaları yürütmek,

  • ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir lisansüstü eğitimi yapmak,

  • ilgili görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek ve desteklemek,

  • gerekli altyapıyı oluşturmak üzere eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda Anabilim dalımız, ulusal kalkınmayı destekleyecek lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırmalar ile nitelikli, yetkin ve çağdaş mezunlar yetiştirmekte; ülke gereksinimi olan, ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji çalışmalarını sürdürmektedir.