Günümüz dünyasında enerji alanındaki ve bu alanla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, enerji sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanması kadar, enerji mühendisi ve yöneticisinin eğitimi konusuna da disiplinlerarası yeni bir yaklaşım getirilmesini zorunlu kılmıştır. Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, elektrik ve yenilenebilir enerji endüstrisi ve bununla ilişkili olan kaynak ve ham madde elde edilmesi, donanım tasarımı ve üretimi endüstrileri sadece teknolojik değişimlere ve çevresel sınırlamalara değil aynı zamanda ekonomik, kurumsal ve ticari değişimlere de maruz kalmıştır.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Enerji Bilim ve Teknoloji Programı" enerji alanındaki bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; enerji bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. 

Öğrenci Profili ve Kabul Koşulları
Kabul koşulları

Programın Yapısı ve Uygulaması
Zorunlu dersler grubunda 11 adet ve seçmeli dersler grubunda 44 adet dersten oluşan Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik ders grupları içermektedir.


Program Akademik Kurulu

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Sermin ONAYGİL
Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Nesrin ALTINSOY
Prof. Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ
Prof. Dr. Önder GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Burak BARUTÇU


Akademik Kurul (Enstitü İçi)

İlhan Kocaarslan Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji kocaarslani@itu.edu.tr
A. Filiz Baytaş Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar fbaytas@itu.edu.tr 2853890
Ahmet Durmayaz Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar durmayaz@itu.edu.tr 2853878
Burak Barutçu Dr. Öğr. Ü. Yenilenebilir Enerji barutcub@itu.edu.tr 2853886
Coşkun Fırat Dr. Öğr. Ü. Yenilenebilir Enerji coskun.firat@itu.edu.tr 2853882
Elif Ülkü Arıcı Doç. Dr. Yenilenebilir Enerji aricibogner@itu.edu.tr 2856385
Fatih Öztürk Doç. Dr. Yenilenebilir Enerji ozturkzeh@itu.edu.tr 2853898
Gülgün Kayakutlu Prof. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi kayakutlu@itu.edu.tr 2853869
Hanife Tuba Okutucu Özyurt Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji okutucuozyurt@itu.edu.tr 2853943
Hatice Sözer Doç. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi hatice.sozer@itu.edu.tr 2853947
İskender Atilla Reyhancan Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar iareyhancan@itu.edu.tr 2857465
M. Berker Yurtseven Dr. Öğr. Ü. Enerji Planlaması ve Yönetimi byurtseven@itu.edu.tr 2853879
Nesrin Altınsoy Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar altinsoy@itu.edu.tr 2853942
Nilgün D. Baydoğan Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar dogannil@itu.edu.tr 2853492
Nilgün K. Yavuz Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji kmnilgun@itu.edu.tr 2853940
Önder Güler Prof. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi onder.guler@itu.edu.tr 2853870
Sema Akyıl Erentürk Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar erenturk@itu.edu.tr 2853938
Senem Şentürk Lüle Dr. Öğr. Ü. Nükleer Araştırmalar senturklule@itu.edu.tr 2853941
Sermin Onaygil Prof. Dr. Enerji Planlaması ve Yönetimi onaygil@itu.edu.tr 2853946
Sevan Karabetoğlu Dr. Öğr. Ü. Yenilenebilir Enerji karabetoglu@itu.edu.tr 2853880
Sevilay Hacıyakupoğlu Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar haciyakup1@itu.edu.tr 2853887
Tuğrul Hakioğlu Prof. Dr. Yenilenebilir Enerji hakioglu@itu.edu.tr 2853885
Üner Çolak Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar unercolak@itu.edu.tr 2853945

Akademik Kurul (Enstitü Dışı)

Adem Tekin Prof. Dr. Bilişim Enstitüsü adem.tekin@be.itu.edu.tr 2856952
Ahmet Arısoy Prof. Dr. Makina Fakültesi arisoy@mkn.itu.edu.tr 2529587
Ayşegül Meriçboyu Prof. Dr. Kimya Metalurji Fakültesi aysegul@itu.edu.tr 2853540
Belgin Türkay Prof. Dr. Elektrik-Elektronik Fakültesi turkay@elk.itu.edu.tr 2856957
Bihrat Önöz Prof. Dr. İnşaat Fakültesi onoz@itu.edu.tr 2853945
Erkan Ayder Prof. Dr. Makina Fakültesi erkan.ayder@itu.edu.tr 2931300
Filiz Karaosmanoğlu Prof. Dr. Kimya Metalurji Fakültesi filiz@itu.edu.tr 2856837
Hanzade Açma Prof. Dr. Kimya Metalurji Fakültesi hanzade@itu.edu.tr 2856291
İnanç Türeyen Prof. Dr. Maden Fakültesi inanct@itu.edu.tr 2856150
Kadir Alp Prof. Dr. İnşaat Fakültesi kalp@ins.itu.edu.tr 2856541
Mahmut Altınbaş Doç. Dr. İnşaat Fakültesi altinbasm1@itu.edu.tr 2852794
Murat Çakan Dr. Öğr. Ü. Makina Fakültesi cakanmu@itu.edu.tr 2516013
Nurdil Eskin Prof. Dr. Makina Fakültesi eskinn@itu.edu.tr 2851300
Özgür Kayalıca Prof. Dr. İşletme Fakültesi kayalica@itu.edu.tr 2931300
Özgür Üstün Doç. Dr. Elektrik-Elektronik Fakültesi oustun@itu.edu.tr 2856742
Sedat Kabdaşlı Prof. Dr. İnşaat Fakültesi kabdaslis@itu.edu.tr 2853733
Serdar Yaman Prof. Dr. Kimya Metalurji Fakültesi yamans@itu.edu.tr 2856873
Yakup Erhan Böke Prof. Dr. Makina Fakültes boke@itu.edu.tr 2931300
Yakup Hundur Doç. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi hundur@itu.edu.tr 2856386