Günümüz dünyasında enerji alanındaki ve bu alanla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, enerji sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanması kadar, enerji mühendisi ve yöneticisinin eğitimi konusuna da disiplinlerarası yeni bir yaklaşım getirilmesini zorunlu kılmıştır. Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, elektrik ve yenilenebilir enerji endüstrisi ve bununla ilişkili olan kaynak ve ham madde elde edilmesi, donanım tasarımı ve üretimi endüstrileri sadece teknolojik değişimlere ve çevresel sınırlamalara değil aynı zamanda ekonomik, kurumsal ve ticari değişimlere de maruz kalmıştır.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Enerji Bilim ve Teknoloji Programı" enerji alanındaki bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; enerji bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.  

Programın Yapısı ve Uygulaması
Zorunlu dersler grubunda 11 adet ve seçmeli dersler grubunda 44 adet dersten oluşan Enerji Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik ders grupları içermektedir.


Akademik kadro, dersler, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili bilgi almak için tıklayınız