Hesaplamalı Reaktör Fiziği

 • Nötron transport ve difüzyon teorisi

 • Reaktör hesabında sonlu eleman yöntemleri, sınır elemanı yöntemlerive ağsız yöntemler

 • Spektrum hesapları

 • Rezonans yutulmaları

 • Nötron termalizasyon hesapları

 • Reaktör dinamiği, kararlılık analizi

Nükleer Güç Mühendisliği

 • Nükleer güçsantrallerinin dizayn, kaza ve güvenlik analizleri

 • Nükleer güç santrallerinin termodinamik (enerji ve ekserji) analizleri ve sonlu zaman termodinamiği ile optimizasyonları

 • Kaynama ile ısı transferi ve iki fazlı akışlar: Modelleme, kritik ısı akısı, iki fazlı akışlarda basınç düşümü analizleri, korelasyon ve tarama tablosu geliştirme

 • Tek ve iki fazlı akışların sayısal (CFD) analizi ve bilgisayar kodları

 • Yeni nesil nükleer reaktörler

 • Nükleer yakıt teknolojisi ve çevrimi

 • Dizi kuramı ve hesaplamaları