İleri endüstriyel faaliyetlerde, nükleer reaktörlerde, nükleer tıpta, çevresel radyoaktivitenin irdelenmesinde; nükleer teknikler ile radyasyon bilim ve teknolojisi bağlamında kalite temin ve kalite kontrollarının değerlendirmelerini gerçekleştirebilecek, ülkemizin gereksinimi olan Radyasyon Bilimleri konusunda nitelikli yüksek lisanslı uzman, üst düzey insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla, “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” [RBT] Yüksek Lisans Programı açılmış bulunmaktadır.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Radyasyon Bilim ve Teknoloji Programı" ile “Radyasyondan Korunma Danışmanı“, “Radyasyondan Korunma Sorumlusu”,  “Radyasyon Görevlisi” olarak nitelenen uzman elemanların yetiştirilmesi mümkün olacaktır.  Bu elemanların yetiştirilmesi ile, konuya has çalışmalarda ve gelişmelerin takibine ilişkin olarak ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; radyasyon bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, radyasyon ile ilgili çevresel ve nükleer güvenlik olgularını ve ekonomik sorunları kavramış, radyasyon teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve temel bilimci yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Öğrenci Profili ve Kabul Koşulları

Kabul Koşulları

Programın Yapısı ve Uygulaması

Zorunlu dersler grubunda 4 adet ve seçmeli dersler grubunda 12 adet dersten oluşan Radyasyon Bilim ve Teknoloji Programı, disiplinlerarası yapısına ve öğrenci profilindeki çeşitliliğine uygun olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelik dersler içermektedir.


Program Akademik Kurulu

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Sema Akyıl Erentürk

Yürütme Kurulu:

Prof. Dr. Üner Çolak
Prof. Dr. İskender Atilla Reyhancan
Prof. Dr. Sevilay Hacıyakupoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Senem Şentürk Lüle

Akademik Kurul

İsim Ünvan
Ana Bilim Dalı
E-posta
Telefon
A. Filiz Baytaş
Prof. Dr.
Nükleer Araştırmalar
fbaytas@itu.edu.tr 2853890
Ahmet Durmayaz
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar durmayaz@itu.edu.tr
2853878
İskender Atilla Reyhancan
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar iareyhancan@itu.edu.tr
2857465
Nesrin Altınsoy
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar altinsoy@itu.edu.tr
2853942
Nilgün D. Baydoğan
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar dogannil@itu.edu.tr
2853492
Sema Akyıl Erentürk
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar erenturk@itu.edu.tr
2853938
Üner Çolak
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar unercolak@itu.edu.tr
2853945
Sevilay Hacıyakupoğlu
Prof. Dr. Nükleer Araştırmalar haciyakup1@itu.edu.tr 2853887
Coşkun Fırat
Dr. Öğr. Ü.
Yenilenebilir Enerji coskun.firat@itu.edu.tr 2853882
Senem Şentürk Lüle Dr. Öğr. Ü. Nükleer Araştırmalar senturklule@itu.edu.tr 2853941