Anabilim dalımızda yapılan çalışmalar iki grup altında toplanabilir.