yeni_enerji_1

Yapılan Çalışmalar

 • Rüzgar – güneş – hidrojen hibrit enerji sistemlerinin analiz ve optimizasyonu

 • “Photo-Voltaic Power Systems” ve “Doğrudan Enerji Dönüşümü” derslerinde teknolojik uygulamalar

 • Yeni enerji teknolojileri ile ilgili ArGe çalışmaları

Araştırma Olanakları ve Ekipmanlar

 • Rüzgar Türbini RT-1: 1.8 kW, on-grid

 • Foto-Voltaik Enerji Üretim Sistemi-1: 1.5 kW, Mono-kristal Si

 • PEM Yakıt Pili 1.2 kW

 • Tübüler Jel Akü Grubu 24 kWh

 • Metal Hidrit H2 Deposu, 900 standart litre

 • Tam Sinüs İnvertör 24 V DC – 220 V AC

 • Foto-Voltaik hücreler ve modüller (çeşitli güç ve boyutlarda)

 • Multimetre, Osiloskop vs.