Nükleer Reaktörlerin Tasarım ve Güvenlik Analizlerinde Kullanılan Kodların Kuplajı ve Ara Yüzünün Geliştirilmesi
 Destekleyen kuruluş:İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 Destek Miktarı:75000 - TL
 Başlangıç/Bitiş tarihleri:2019-2021  
 Proje Yöneticisi:Dr. Öğr. Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE
 Araştırmacılar:Üner Çolak, Fadime Özge Özkan, Feride Kutbay, Sefa Bektaş