Grubun Projeleri

Projeler - Nükleer Teknikler Araştıma Grubu
 Proje konusu: Radyoaktif İzleme Tekniği ile Selenyumun Sulu Ortamlardan Eliminasyonunun İncelenmesi
 Proje yürütücüsü: Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
 Bütçe: 19.000 TL Adem Tekin
Süre: 2013-2015