Nükleer Enerji Mühendisliği (NUK) Doktora Programı, öğrencilerine dünyadaki gelişmelerle ve gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde nükleer enerji mühendisliği alanında uygulanan eğitim programlarıyla uyumlu, uluslararası düzeyde ve nitelikte bir doktora eğitimi sağlamayı, nükleer enerjiyi gündemin ön sıralarına taşımış olan ve dünyada giderek ciddileşen enerji üretimi yetersizliği ve fosil yakıtların sera gazı etkisinin sebep olduğu küresel iklim değişikliği sorunlarının çözümüne, nükleer enerji üretimi için gerekli insan kaynakları altyapısını destekleyerek katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Nükleer Enerji Mühendisliği (NUK) Doktora Programı, ayrıca günümüzde inşa edilmekte olan nükleer santrallerin tasarımı, inşaatı ve işletilmesinde, yeni reaktörlerin Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji transferi suretiyle malzemelerinin geliştirilmesinde, ekipman ve sistemlerinin tasarımı ve üretilmesinde, nükleer tekniklerin çeşitli endüstriyel faaliyetlerde uygulanmasında, çevresel radyasyon ölçümü ve uygulamaları ile radyasyondan korunma hizmetlerinde istihdam edilebilecek nitelikli, uzman, doktoralı insan gücünün yetiştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

Programın Yapısı ve Uygulanması

- Programın dili en az % 30 İngilizce’dir.
- Mezun olabilmek için gerekli minimum kredi 24’tür.
- Program seçmeli kredili derslerden ve kredisiz olup Doktora öğrencilerinin en az bir kez alması zorunlu olan “Bilimsel Etik, Araştırma ve Seminer” dersi ile ilaveten “Uzmanlık Alan Dersi”, “Yeterlik Aşaması” ve “Tez Çalışması”ndan oluşmaktadır.
- Öğrencinin, doktora öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin en az 15 kredisi “Nükleer Enerji Mühendisliği Programı” derslerinden, toplam ders kredisinin en az %50’si 600 kodlu derslerden seçilmelidir.

Programın başvuru şartları  aşağıdaki gibidir:

ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmaalıdır. Nükleer Bilimler, Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Mühendisliği, Nükleer Teknoloji, Nükleer Uygulamalar, Radyasyon Bilimleri, Radyasyon Bilim ve Teknoloji alanlarında ya da nükleer santrallarda ihtiyaç duyulabilecek bir alanda yüksek lisans derecesi gerekmektedir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).

Program Bilgi Paketi'ne ulaşmak için tıklayınız.
Akademik kadro, dersler, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.