Nano ölçekte parçacıkların kuantum doğası gereği fiziksel özellikler, malzemelerin ebat ve şekline bağlı hale gelir. Dr. Alhun Aydın tezinde ölçekten bağımsız şekil değiştirimi tekniği ile ölçek ve şekil etkilerini birbirinden tamamen ayırarak ilk defa yalnızca şeklin malzemelerin termodinamik özelliklerine etkisini inceledi. Kuantum şekil etkisi olarak adlandırdığımız bu etkinin nano ölçekte sınırlandırılmış sistemlerin termodinamik özelliklerinde şekle bağlı değişimlere ve daha önce görülmemiş bazı termodinamik davranışlara yol açtığını gösterdi. Kuantum şekil etkilerini analitik olarak öngörebilen kuantum sınır tabaka yöntemine dayalı bir metot geliştirdi ve bu sayede kuantum ölçekte geometri ve termodinamik arasında temel bir bağlantı kurdu. Ayrıca şeklin korunduğu duruma karşılık gelen izoformal süreci içeren ve nano ölçekte çalışan yeni termodinamik çevrimler ortaya koydu ve termodinamik analizlerini yaptı. Doktora tezinde ortaya koyduğuğu yeni fiziksel etki ve uygulamaları, nano enerji bilimi ve teknolojisinde yepyeni fikirlere ve gelişmelere yol açma potansiyeli taşımaktadır.

alhun

Dr. Alhun Aydın şu anda ABD’de Harvard Üniversitesi’nde Heller Grup’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Güncel çalışma konusu kafes titreşimlerinin eşevreli hal gösterimi ve eşevreli elektron etkileri üzerinedir. Eşevreli elektron-kafes dinamiğine dayalı bu yeni perspektif alışılmadık özellikler gösteren bazı metallerin elektriksel direncinin teorik olarak anlaşılmasını sağlayabilir.