Enstitümüz Akademisyenleri İstanbul Teknik Üniversitesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) faaliyetinde “Empowering Persons with Disabilities through Effective Disaster Management (EMPOWER)” Başlıklı ve “2020-1-TR01-KA204-094078” no’lu Projede ortak olarak, “Re-Vet European Training Curriculum For Restoration Workers (RE-VET)” başlıklı ve “2020-1-TR01-KA202-093483” no’lu projede ise proje yürütücüsü olarak yer almaktadır.

EMPOWER projesinde acil risk olarak deprem, sel, yangın ve pandemi gibi doğal afetler üzerinde durulacaktır. Bu projenin hedefleri etkili afet yönetimi yoluyla engelli insanları bilinçlendirmek; engelliler ve bakıcılarının artan afet riskleri konusunda gerekli bilgi aktarımını sağlamak; erişilebilir öğrenme materyalleri portalındaki eğitim içerikleri ve erişilebilir öğrenme materyalleri yoluyla engelli bireyleri ve bakıcılarını olası doğal afetlere karşı daha iyi hazırlamaktır. Proje ekibi Prof. Dr. Mehmet Özgür Kayalıca, Prof. Dr. Üner Çolak, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berker Yurtseven, Dr. Ebru Acuner Türet ve Arş. Gör. Denizhan Güven’den oluşmaktadır.

RE-VET projesi çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma/restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa müfredatına göre planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Çevrimiçi Beceriler Platformu ile hedeflenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde beceri gündemleri geliştirme ve belirli becerilerin sağlanması, uygulanması ve güncellenmesine doğrudan ilgili olan kişileri dahil etme fırsatı sağlayacaktır. Bu platform ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir. Proje ekibinde Prof. Dr. Mehmet Özgür Kayalıca, Prof. Dr. Yıldız Salman, Prof. Dr. Yegân Kâhya Sayar, Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berker Yurtseven, Dr. Ebru Acuner Türet ve Arş. Gör. Denizhan Güven yer almaktadır.

erasmus+