Enstitümüz öğretim üyesi Dr. Öğr.  Üyesi Senem Şentürk Lüle yürütücülüğünde İTÜ BAP Genel Araştırma Projesinde İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Mühendislik Araştırma Grubu üyeleri Prof. Dr. Üner Çolak ve Araştırma Görevlileri Feride Kutbay, Sefa Bektaş ve Fadime Özge Özkan İTÜ TRIGA Mark II reaktörü için nötronik, ısıl hidrolik ve kaza durumunda atmosfere yayılacak radyoaktif bulut için atmosferik dağılım analizleri yapmışlardır.  3 boyutlu nötronik analizler için Monte Carlo metodu ile TRIGA araştırma reaktörünün ilk kritiklik deney analizleri yapılmış ve kontrol çubuğu değerleri, gecikmiş nötron oranı ve diğer nötronik parametreler güvenlik limitleri dâhilinde değerlendirilmiştir. Çoklu fizik analiz kapsamında nötron fiziğinin termal hidrolik olaylarına etkisi 3 boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği modeli ile incelenmiş olup sıcaklık ve hız parametreleri kuplajlı ısı transferi metodu kullanarak analiz edilmiştir.  Güvenlik limitlerinden biri olan yakıt merkez sıcaklığı % 0.7 hata ile bulunmuştur.  Son aşama olarak, yüksek hassasiyette nötronik analiz için ısıl akışkan parametrelerinin nötron fiziğine etkisi araştırılmıştır. Reaktör güvenlik hesaplamaları kapsamında, atmosferik dağılım hesabı yapılmış ve kaza durumunda Sarıyer ve İTÜ bölgesindeki radyolojik risk hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak risk değerlerinin yasal limitlerin çok altında olduğu belirlenmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk 3 ünitesinin lisanslanması yabancı teknik destek kuruluşları yardımıyla yapıldı. Bu proje ile ülkemizde ihtiyaç duyulan reaktör analizleri için insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlanmıştır.

triga