CRDF Global tarafından “Robin Copeland Memorial Fellowship 2020” burs programı kapsamında verilen destekle İTÜ Enerji Enstitüsü ev sahipliğinde, 16 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında “Nükleer Emniyet Semineri” Araş. Gör. Fadime Özge Özkan’ın desteği ile düzenlenmiştir. Nükleerin farklı alanlarında çalışan Türk uzmanlar tarafından çevrimiçi ve Türkçe olarak düzenlenen bu seminere Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden toplam 105 kişi katılmıştır. Seminer, nükleer enerji temel bilgileri, radyasyon temel bilgileri, nükleer ve radyoaktif maddelerin sınıflandırılması, nükleer emniyet ve nükleer emniyet kültürü kavramlarına giriş, nükleer maddelerin deniz yolu ile taşımacılığı ve uluslararası nükleer emniyet rejimi/yapısı dâhil olmak üzere nükleer emniyet temel konularını içeren bir webinar serisi şeklinde düzenlenmiştir.

CRDF LOGO