senem_hoca 
İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı üyesi Dr. Öğr. Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Teknik İşbirliği Projesi RER0043 “Tesislerin Güvenli İşletilmesi için Avrupa Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Organizasyonlarında Kapasite Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması” projesinin ülke sorumluluğu görevini üstlendi. Proje, nükleer ve radyasyon güvenliği tesisleri ve faaliyetleri için kapasite geliştirme programlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje dâhilinde bölgede nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve radyasyon güvenliği/radyasyondan korunma konularında ulusal akademik eğitim programlarının kurulmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmak ve mevcut programları desteklemek için Avrupa Bölgesel Nükleer Güvenlik ve Emniyet Eğitim Ağı (ERNSSEN) kurulmuştur. Ağ üyeleri, bu amaçla işbirliği yapacak ve yetkin insan kaynaklarının sürdürülebilir tedarikini sağlama ve yüksek düzeyde nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve radyasyon güvenliği sağlama ihtiyaçlarına yanıt olarak iyileştirme alanlarını belirlemek için inisiyatif alacaktır.

İTÜ Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Senem ŞENTÜRK LÜLE 2019 yılında ERNSSEN Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.