shura

İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlama ve Yönetimi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil'in “Türkiye'nin Enerji Dönüşümünü Artırmak İçin Piyasa Temelli Enerji Verimliliği Politika Mekanizması Enstrümanları” projesi İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. aracılığıyla SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Regulatory Assistance Project (RAP), projenin uluslararası ortağıdır.

Projenin amacı, Türkiye'nin enerji verimliliği yoluyla enerji dönüşümünü hızlandırmak için piyasa temelli politika mekanizması araçlarını incelemek ve bu araçlar olan Enerji Verimliliği Yükümlülükleri Sistemi ve Enerji Verimliliği İhaleleri'nin uygulanması için bir yol haritası önermektir.

Elektrik sektörüne odaklanarak Enerji Verimliliği Yükümlülükleri Sistemi ve Enerji Verimliliği İhaleleri ile ilgili uluslararası deneyimlerin incelendiği, Türkiye'nin mevcut piyasa yapısının ortaya konduğu ve finansman boyutu dahil her iki mekanizmanın tasarım özelliklerinin karşılaştırmalı olarak analiz edildiği ilk iş paketi, tamamlanmıştır. Şu anda Prof. Dr. Sermin Onaygil ekibi Dr. Ebru Acuner ve Araş. Gör. Rabia Cin, SHURA Enerji Geçiş Merkezi ve RAP ile birlikte bu mekanizmaların Türkiye'de uygulanabilirliğini değerlendirmek için paydaş görüşmeleri yürütmektedir.