Prof. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz yürütücülüğünde, TÜBİTAK-NRF Kore ikili iş birliği desteğiyle İTÜ Enerji Enstitüsü’nde alanında güncel araştırma konusu olan “Yeni Tasarlanmış Hibrit Organik-İnorganik Boşluk Taşıyıcı Tabaka ve Karbon Elektrotla Oluşturulan Perovskit ve Yakın Kızılötesi Duyarlı Kuantum Nokta Güneş Hücrelerinin Maliyet Etkin Üretimi” başlıklı proje tamamlanmıştır. Proje kapsamında tersine çevrilmiş perovskit güneş pillerinde ucuz ve kararlı karbon elektrotların entegrasyonu, absorpsiyon ve yük taşımının arttırılması amacı ile aktif tabakaya kaynaşık tiyofen katkıları üzerine çeşitli optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve %14,59 güç dönüşüm verimi elde edilmiştir. Koreli ortak (Dr. Hyosung Choi-Hanyang University) tarafından ise “Yakın Kızılötesi Duyarlı Kuantum Nokta Güneş Hücreleri” geliştirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz laboratuvar ölçekli araştırma ve uygulamalar ilerleyen yıllarda ülkemizde üretilecek yüksek verimli ve kararlı güneş panellerinde gereken bilgi altyapısı için stratejik önemdedir.

perovskit

Ayrıca, Prof. Dr. Seniha Güner’in yürütücülüğünde, "Tümleşik, Ölçeklenebilir, İşlevsel Nanoyapılar ve Sistemler" başlıklı İstanbul Teknik Üniversitesi-Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ortaklı TÜBİTAK 1004 projesinde İTÜ Enerji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nilgün Yavuz ve çalışma grubu yer almaktadır.