Avrupa Birliği (AB) ERASMUS + Programı tarafından desteklenen ve İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2020-1-TR01-KA204-094078 numaralı “EMPOWER- Empowering Persons with Disabilities through Effective Disaster Management (2020-2023)” projesinin eğitim materyallerinin test edilmesi amaçlı pilot uygulaması 15-17 Haziran 2022 tarihlerinde İTÜ Enerji Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.   

berker2